Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii1


 Substancje psychotropowe grupy IV-PPobieranie 0.57 Mb.
Strona7/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Substancje psychotropowe grupy IV-P


Międzynarodowe nazwy zalecane


Inne nazwy


Oznaczenia chemiczne


1


2


3


ALLOBARBITALkwas 5,5-diallilobarbiturowy


ALPRAZOLAM8-chloro-6-fenylo-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepina


AMFEPRAMON


Dietylopropion


2-dietyloamino-1-fenylo-1-propanon


AMINOREKS2-amino-5-fenylo-2-oksazolina


BROMAZEPAM7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


BROTIZOLAM2-bromo-4-(o-chlorofenylo)-9-metylo-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina


BARBITAL


Veronalum


kwas 5,5-dietylobarbiturowy


BENZFETAMINAN-benzylo-N--dimetylofenetyloamina


BUTOBARBITALkwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy


CHLORDIAZEPOKSYD


Elenium


4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2-(metyloamino)-3H-1,4-benzodiazepiny


DELORAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


DIAZEPAM


Relanium


7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


ESTAZOLAM8-chloro-6-fenylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepina


ETCHLORWYNOL1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3-ol


ETYLAMFETAMINA(±)-N-etylo--metylofenetyloamina, czyli N-etyloamfetamina


ETYNAMATester 1-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego


FENDIMETRAZYNA(+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina


FENKAMFAMINA(±)-N-etylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina


FENOBARBITAL


Luminalum


kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy


FENPROPOREKS(±)-3-[(-metylofenetylo)amino]propionitryl


FENTERMINA, -dimetylofenetyloamina


FLUDIAZEPAM7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


FLURAZEPAM7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
GHBHALAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroetylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


HALOKSAZOLAM10-bromo-11b-(o-fluorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo[3,2-d][1,4]-benzodiazepin- 6(5H)-on


KAMAZEPAMdimetylokarbaminian 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-onu


KETAZOLAM11-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-2,8-dimetylo-4H-[1,3]-oksazyno-[3,2-d] [1,4]benzodiazepino-4,7(6H)-dion


KLOBAZAM7-chloro-5-fenylo-1-metylo-1H-1,5-benzodiazepino-2,4(3H,5H)-dion


KLONAZEPAM


Rivotril


5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


KLORAZEPATkwas 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowy


KLOKSAZOLAM10-chloro-11b-(o-chlorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on


KLOTIAZEPAM5-(o-chlorofenylo)-7-etylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on


LEFETAMINA


SPA


(-)-1-dimetyloamino-1,2-difenyloetan, czyli (-)-N,N-dimetylo-1,2-difenyloetyloamina


LOFLAZEPINIAN ETYLOWYester etylowy kwasu 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowego


LOPRAZOLAM6-(o-chlorofenylo)-2,4-dihydro-2-[(4-metylo-1-piperazynylo)metyleno]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4] benzodiazepin-1-on


LORAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


LORMETAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


MAZINDOL5-(p-chlorofenylo)-2,5-dihydro-3R-imidazo[2,1-a]-izoindol-5-ol


MEDAZEPAM


Rudotel


7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-1-metylo-1H-1,4-benzodiazepina


MEFENOREKS(±)-N-(3-chloropropylo)--metylofenetyloamina


MEPROBAMAT2,2-di(karbamoiloksymetylo)pentan, czyli dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu


METYLOFENOBARBITAL


Prominalum


kwas 5-etylo-5-fenylo-N-metylobarbiturowy


METYPRYLON3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion


MEZOKARB3-(-metylofenylo)-N-(fenylokarbamoilo)-sydnonimina


MIDAZOLAM8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1-metylo-4H-imidazo[1,5-a] [1,4]benzodiazepina


NIMETAZEPAM5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


NITRAZEPAM5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


NORDAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


OKSAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


OKSAZOLAM10-chloro-11b-fenylo-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metylooksazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on


PEMOLINA2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on, czyli 5-fenylo-2-imino-4-oksazolidynon


PINAZEPAM7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2-propionylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


PIPRADROL1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)metanol


PIROWALERON(±)-1-(4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon


PRAZEPAM7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


SEKBUTABARBITALkwas 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy


TEMAZEPAM


Signopam


7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


TETRAZEPAM7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on


TRIAZOLAM8-chloro-6-(o-chlorofenylo)-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina


WINYLBITALkwas 5-(1-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy


ZOLPIDEMN,N,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)-imidazo[1,2-]pirydyno-3-acetamid


oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe


Pobieranie 0.57 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna