usługi Octopus isdn świadczonej przez tp sa Pobieranie 1.22 Mb.
Strona1/8
Data02.05.2016
Rozmiar1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8cznik


cennik

usługi Octopus ISDN świadczonej przez TP SA 

     

Zamówienia na dostęp ISDN Octopus S i dostęp ISDN Octopus XL nie są przyjmowane
Spis treści

Część I 2

Opłaty abonamentowe 2

Część II 4

Usługi świadczone w ramach profili w dostępach Octopus S i Octopus XL 4

Rozdział 1. 4

Informacje ogólne 4

Rozdział 2. 5

Informacje o usługach dodatkowych 5

Rozdział 3. 10

Opłaty za połączenia oraz usługi dodatkowe dla profili rozliczanych jednostką taryfikacyjną zgodnie z planem tp standardowym w dostępie ISDN Octopus S i dostępie ISDN Octopus XL 10

Rozdział 4. 23

Opłaty za połączenia oraz usługi dodatkowe dla profili rozliczanych sekundowo zgodnie z planem startowym tp biznes (wcześniej plan sekundowy tp biznes) w dostępie ISDN Octopus S i dostępie ISDN Octopus XL 23

Rozdział 5. 33

Połączenia telefoniczne i usługi realizowane z udziałem operatora 33

Część III 43

Opłaty za inne usługi telekomunikacyjne tp 43
Część I

Opłaty abonamentowe


Tabela 1

Miesięczne opłaty abonamentowe za profile w dostępie ISDN Octopus S

Poz.

PKWiU

Opis

Opłata podst. [zł]

Kwota VAT [zł]

Opłata końc. [zł]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

1.

64.2

Octopus Standard - obejmuje: 1 numer MSN oraz następujące usługi dodatkowe: SUB, AOC, CW, HOLD, TP, CLIP, COLP, CFU, CFB, CFNR, UUS1 skonfigurowane dla tego numeru.

 1. rozliczany sekundowo zgodnie z planem startowym tp biznes 1)

49,00

10,78

59,78

 1. rozliczany jednostką taryfikacyjną zgodnie z planem tp standardowym

2.

64.2

Octopus Komfort - obejmuje: 3 numery MSN oraz następujące usługi dodatkowe: SUB, AOC, CW, HOLD, TP, CLIP, COLP, CFU, CFB, CFNR, UUS1 skonfigurowane dla każdego numeru MSN

 1. rozliczany sekundowo zgodnie z planem startowym tp biznes 1)

51,00

11,22

62,22

 1. rozliczany jednostką taryfikacyjną zgodnie z planem tp standardowym

3.

64.2

Octopus Biznes - obejmuje: 10 numerów DDI oraz następujące usługi dodatkowe: SUB, AOC, CLIP, COLP, UUS1 skonfigurowane dla wszystkich numerów DDI

 1. rozliczany sekundowo zgodnie z planem startowym tp biznes 1)

53,00

11,66

64,66

 1. rozliczany jednostką taryfikacyjną zgodnie z planem tp standardowym

1) wcześniej plan sekundowy tp biznes

Tabela 2

Miesięczne opłaty abonamentowe za profile w dostępie ISDN Octopus XL

Poz.

PKWiU

Opis

Opłata podst. [zł]

Kwota VAT [zł]

Opłata końc. [zł]

  1

  2

  3

  4

  5

  6

1.

64.2

Octopus 15 - obejmuje: 15 kanałów B, 4X10 numerów DDI oraz następujące usługi dodatkowe: SUB, AOC, CLIP, COLP, UUS1 skonfigurowane dla wszystkich numerów DDI

 1. rozliczany sekundowo zgodnie z planem startowym tp biznes 1)

805,00

177,10

982,10

 1. rozliczany jednostką taryfikacyjną zgodnie z planem tp standardowym

2.

64.2

Octopus 20 - obejmuje: 20 kanałów B, 6X10 numerów DDI oraz następujące usługi dodatkowe: SUB, AOC, CLIP, COLP, UUS1 skonfigurowane dla wszystkich numerów DDI

 1. rozliczany sekundowo zgodnie z planem startowym tp biznes 1)

920,00

202,40

1 122,40

 1. rozliczany jednostką taryfikacyjną zgodnie z planem tp standardowym

3.

64.2

Octopus 25 - obejmuje: 25 kanałów B, 8X10 numerów DDI oraz następujące usługi dodatkowe: SUB, AOC, CLIP, COLP, UUS1 skonfigurowane dla wszystkich numerów DDI

 1. rozliczany sekundowo zgodnie z planem startowym tp biznes 1)

1 035,00

227,70

1 262,70

 1. rozliczany jednostką taryfikacyjną zgodnie z planem tp standardowym

4.

64.2

Octopus 30 - obejmuje: 30 kanałów B, 1x100 numerów DDI oraz następujące usługi dodatkowe: SUB, AOC, CLIP, COLP, UUS1 skonfigurowane dla wszystkich numerów DDI

 1. rozliczany sekundowo zgodnie z planem startowym tp biznes 1)

1 150,00

253,00

1 403,00

 1. rozliczany jednostką taryfikacyjną zgodnie z planem tp standardowym

1) wcześniej plan sekundowy tp biznes


Objaśnienia i informacje do części 1

    1. Zamówienia na dostęp ISDN Octopus S i dostęp ISDN Octopus XL nie są przyjmowane.

    2. Zamówienia na profile rozliczane jednostką taryfikacyjną zgodnie z planem tp standardowym nie są przyjmowane.

    3. Za zmianę profilu nie pobiera się opłat.

    4. W ramach profili Octopus Standard i Octopus Komfort istnieje możliwość zaabonowania dodatkowych numerów MSN nie ujętych w profilu na zasadach określonych w niniejszym cenniku.

    5. W ramach profili Octopus Biznes, Octopus 15, Octopus 20, Octopus 25, Octopus 30 istnieje możliwość zaabonowania dodatkowych numerów DDI, nie ujętych w profilu na zasadach określonych w niniejszym cenniku. Numery DDI sprzedawane są jedynie w wiązkach po 10, 100 lub 1 000 numerów.

    6. Usługi dodatkowe Octopus ISDN określone w niniejszym cenniku konfigurowane są dla wszystkich zaabonowanych numerów zgodnie z wykazem dołączonym do wybranego profilu. Usługi dodatkowe CLIR, COLR i MCID przyznawane są na życzenie Abonenta. Przykładowo: w ramach profilu Octopus Komfort usługi: SUB, AOC, CW, HOLD, TP, CLIP, COLP, CFU, CFB, CFNR, UUS1 (opcjonalnie CLIR, COLR i MCID) konfigurowane są dla trzech numerów MSN. Dla każdego kolejnego zaabonowanego numeru MSN również zostaną skonfigurowane powyżej wymienione usługi.

    7. W przypadku zaabonowania kilku dostępów ISDN Octopus S o profilu Octopus Biznes, Abonent otrzymuje tyle numerów DDI, ile wynika łącznie ze wszystkich zaabonowanych dostępów ISDN Octopus S z tym profilem.

    8. Z miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp ISDN Octopus S (profile: Octopus Standard, Octopus Komfort, Octopus Biznes) i dostęp Octopus XL (profile: Octopus 15, Octopus 20, Octopus 25, Octopus 30) włączony w system numeracji skróconej zwolnione są organy ustawowo powołane do niesienia pomocy:

Pogotowia:

 1. ratunkowe,

 2. straży pożarnej,

 3. policji,

 4. ratownictwa morskiego (w ośrodkach nadmorskich) lub GOPR (w ośrodkach górskich),

 5. rzecznego (Komisariat Wodny Policji, WOPR).  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna