Utwardzacz h 147 charakteryzuje się niską lepkościąPobieranie 20.03 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.03 Kb.

Utwardzacz H 147

Utwardzacz H 147 charakteryzuje się niską lepkością.

W kombinacji z żywicą LH 160, odznacza się wysokimi własnościami statecznymi i dynamicznymi. Odpowiedni do stosowania z tkaninami aramidowymi, szklanymi i węglowymi.


Czas pracy (tzw. pot life) wynosi w przybliżeniu 1 godzinę (aż do 80 min) w temperaturze 23°C. Niska lepkość zapewnia idealne przesączenie włókien

System ten można łączyć z wypełniaczami (aerosil, mikrobalon, bawełna itd..)


Uwaga: Najlepsze własności uzyskuje się stosując temeraturę powyżej 50°C,

Utwardzacz H 147 występuję w stanie ciekłym, posiada aminowy zapach, gęstośc wynosi 0,96 – 0,98 g/cm3 w temeraturze 23°C. Znajduje się w kat III materiałów łatwopalnych. Po utwardzeniu w temperaturze 50 - 60°C uzyskuje się epoksyd o bardzo dobrych fizycznych i chemicznych własnościach. Czas pracy wynosi 60 - 80 minut.


Utwradzacz H 147 dostarcza się w opakowaniach od 0,1 kg aż do 200 kg.
Przechowywanie

Utwardzacz H 147 przechowuje się w szczelnie zamkniętych opakowanicha, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze do +25°C. Termin przydatności wynosi 6 miesięcy od daty ekspedycji.

Optymalna temperatura pracy powinna wynosić 20 a 25 °C. Wyzsze temperatury można stosować, ale skróci się przez to czas pracy.


Techniczne parametry
Jednoska

Utwardzacz 147

Gęstość (25°C)

g/cm3

0,96 - 0,98

Lepkość (25 °C)

mPas/s

10 - 20

Ekwiwalent wodoru

g/ekw.

44,4

Barwa

Gardner

max 3 (*)


Gel time

- naniesienie do 1 warstwy 1 mm w różnych temperaturachSystem LH 160 + H 147

25 °C

Ok 6 – 8 hod.

50 °C

Ok 1,5 hod.


Odporność termiczna

Utwardacz H 147

Żywica LH 160

25°C (2-7 dni)

50 °C

50°C (3h)

75 °C

60°C (>3h)

85 °C

90°C (>2h)

95 °C
Proporcje mieszania

LH 160 + H 147

wagowo

100 : 25

objętościowo

100 : 32

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna