Uwaga ! Zajmij swoje miejsce. Wysłuchaj w skupieniu wykładuPobieranie 38.75 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar38.75 Kb.
AGRESJA i BRUTALNOŚĆ

UWAGA !

Zajmij swoje miejsce. Wysłuchaj w skupieniu wykładu.

Przemyśl to, co tutaj usłyszysz.


Mam przed sobą bardzo trudne zadanie.

Chcę pokazać Wam, dlaczego nas Dorosłych i wiem, że również wielu z was, wstrząsnął ostatni wypadek pobicia i jego konsekwencje.

Chcę wyjaśnić również, czego każdy człowiek ma prawo oczekiwać od innych.

WYPADEK

To miał być normalny dzień zajęć. Dużo rozmów ze znajomymi i z nauczycielami. Czy mogłem spodziewać się napaści? Nagle wśród zebranych uczniów dostałem kilka ciosów w głowę. Za co? Nikt z tłumu gapiów nie zareagował. Pozostałem z bólem i grupką obserwujących mnie ludzi.


Czy rano wychodząc z domu muszę już zacząć się bać?

Czy spokojny człowiek musi obawiać się napaści?

Czy wreszcie jestem sam na tym świecie?

Czy jestem eksponatem muzealnym, chorym zakaźnie?

Jeśli tak, to każdy z Was powinien czuć się tak samo.

Najłatwiej napaść na samotnego.


KONSEKWENCJE

wybicie zębów uszkodzenie wzroku uszkodzenie słuchu wstrząśnienie mózgu utrata przytomności uszkodzenia mechaniczne mózgu powikłania pourazowe


Co by było gdyby…?

Jeśli pękła kość, to równie prawdopodobnie efekt mogłby być gorszy.

Głowa to mózg – dzięki niemu żyjemy świadomie: widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy wszystko wokół nas.

Tak niewiele potrzeba, by nasze zdrowie zaczęło szwankować.

Tak niewiele również potrzeba, by stać się rośliną…

AGRESJA WOKÓŁ NAS

Pobicie ze skutkiem trwałego kalectwa Pobicie ze skutkiem śmiertelnym Podpalenie ciała (kalectwo lub śmierć) Napaść z niebezpiecznym narzędziem Napaść z trwałym okaleczeniem ciała Wyrzucenie z jadącego pociągu Torturowanie bezbronnych ofiar


Przekazy telewizyjne i prasa bombardują nas informacjami o przejawach agresji.

Wiele takich wypadków szokuje z powodu swej bezduszności lub bezmyślności.

Ludzie tracą zdrowie i życie. Inni tracą wolność i rodziny.

Dlaczego człowiek taki los gotuje innemu człowiekowi?


OFIARA NAPAŚCI

Co ja takiego zrobiłem? Przecież żyję ze wszystkimi w zgodzie.

Dlaczego mi nikt nie pomaga? Dlaczego ci ludzie tylko patrzą?

Czy nikt nie widzi krwi? Z jakiego powodu muszę tak cierpieć?


Na ofiarę z reguły wybiera się osobę spokojną, która nie będzie się bronić.

Najłatwiej zaatakować bez uprzedzenia, bez powodu, w jak najmniej spodziewanym momencie.

Tylko dlaczego świadkowie boją się być świadkami.

Najważniejsze to nic nie widzieć i nic nie słyszeć.

Na moich oczach człowiek traci zdrowie i nic to mnie nie obchodzi?

MOJA RODZINA

Rodzice ufają, że w szkole jest bezpiecznie. Wychodząc rano z domu mam nadzieję wrócić cały i zdrowy. Zostałem wychowany na otwartego i spokojnego człowieka. Czy taka postawa to dziś coś nienormalnego? Rodzice są przerażeni. Ja też...


W czasie Waszego pobytu w szkole odpowiadamy za Wasze bezpieczeństwo, za Wasze zdrowie.

Wasi Rodzice są pewni, że w szkole odpowiednio się Wami zajmiemy.

Szkoła to nie zakład karny, gdzie izoluje się przestępców.

Każdy uczeń może zdobyć tu odpowiednią wiedzę i umiejętności do dalszego życia.

Nie chcemy, by były nimi agresja, brutalność i nieludzkie zachowanie.

BRUTALNOŚĆ

Agresja często połączona z wyrządzeniem krzywdy fizycznej i psychicznej Dzieci boją się jej, bo przez nią cierpią. Dorośli z nią walczą, bo widzą w niej zagrożenie. A czy młodzież ją lubi? Dlaczego tak łatwo przejmuje ona brutalne zachowania?


Agresja i brutalność nie pojawia się w człowieku w momencie urodzenia.

Nikt za pierwszym razem nie uważa agresji za pozytywne zachowanie.

Normalnie funkcjonujący człowiek nie chce być bity, poniżany, chce żyć godnie, bez problemów.

Czy nastolatek ma inne spojrzenie na życie i inne priorytety?


BYĆ BRUTALNYM

to nie znaczy być twardym, to nie znaczy być silnym to nie znaczy być szanowanym,

to nie znaczy być kochanym, to nie znaczy być dorosłym, to nie znaczy posiadać władzę,

to nie znaczy mieć doświadczenie.


Dajemy wmówić sobie wiele bzdur niby tak oczywistych, że nie zastanawiamy się nad ich sensem.

Jedyne, co powoduje agresja i brutalność, to zastraszenie, choroby, cierpienie i nierzadko śmierć.

Czy to jest sens życia?

CZŁOWIEK BRUTALNY

ma problemy rodzinne, jest tak naprawdę samotny, nie potrafi normalnie żyć wśród ludzi, nie umie rozwiązywać swoich problemów, ma ograniczony krąg znajomych, kryje się wśród podobnych sobie, nie myśli o konsekwencjach swoich czynów, nie ma doświadczenia i wiedzy.

Człowiek brutalny mimo problemów nie chce widzieć zła w swych czynach.

Czy to normalne czynić zło i czerpać z tego zadowolenie?

Czy agresja i brutalność rozwija wewnętrzne człowieka?

Dlaczego dopiero w dramatycznych chwilach okazuje się, że ciało człowieka jest kruche a życie ulotne?

Chcemy byście nabrali odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, zanim wybierzecie to, w jaki sposób możecie żyć i kim możecie być w przyszłości.


OBAWA O „JUTRO”

Czy muszę bać się każdego człowieka? Czy nie mogę postępować „po swojemu”?

Czy wszyscy muszą być podobni? Czy uśmiechanie się do ludzi jest nienormalne?

Czy wrogość ma stać się normalnością? Jeśli nie szkodzę, to jestem dziwny?

Czy pozostaje mi nauczyć się bić?
Każdy ubiera się tak, jak chce.

Wielu chce być zauważalnych poprzez np. ubranie czy zachowanie.

Dlaczego więc inne zachowanie się piętnuje?

Są samotnicy i ludzie towarzyscy.

Dlaczego otwartość dla wszystkich jest tłamszona.

Czy to może zazdrość i brak wiary w siebie i własne umiejętności?

Każdy chce być sobą – bez bólu.


SKOMPLIKOWANY ŚWIAT

Każdy spotyka się z brutalnością. Brutalność to „prosty” sposób na życie. Media zalewają nas brutalnymi obrazami. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Nie zależy nam na uczuciach innych.

W tłumie czujemy się bezpiecznie. W tłumie czujemy się bezkarni.


To, co jest częste w zachowaniu innych i w mediach, nie musi być konieczne.

„Prosty” sposób na życie to udręka i straszne przeżycia dla otoczenia.

Jeśli nie potrafię powiedzieć komuś o tym, co czuję, to jak mogę rozwiązywać problemy.

Plotka to wiara w słowo, często wymyślone lub zmienione.

Z jednej strony w grupie ludzi jesteśmy anonimowi i „bezpieczni”, z drugiej popełniamy więcej złych czynów bez namysłu.

Przemyślenia i refleksje przychodzą za późno – ktoś mógł już stracić zdrowie lub życie.

A co z sumieniem, wrażliwością, współczuciem?

Każdy je ma, tylko niektórzy do tego nie mogą się przyznać – koledzy oceniają „twardość” i „siłę”.


KONSTYTUCJA RP


to ustawa zasadnicza regulująca podstawy życia społecznego w Polsce. Każdy inny akt prawny musi być z nią zgodny.

Każdy człowiek ma obowiązek żyć zgodnie z zasadami w niej zawartymi.Te zasady to przepis na godne życie każdego z nas.

Art. 1.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli (...).
Art. 18.

Małżeństwo (...), rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności
i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.


Art. 31.

Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

Art. 38.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawna ochronę życia.

Art. 40.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 41.

  1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.


Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 48.

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. (...)

Art. 53.

Każdemu zapewnia się wolność sumienia (...).

Art. 54.

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.


Art. 70.

4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.

Art. 72.

Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Art. 83.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.


KODEKS KARNY


to zbiór definicji i przepisów dotyczących czynów zabronionych skierowanych przeciwko człowiekowi.

Art. 1.
§3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć.
Art. 10.
§1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.
Art. 156.
§1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, (...) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu (...) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art. 158.
§1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 162.
§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 217.
§1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

USTAWA O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH


To Kodeks Karny ze specjalnie dostosowanymi przepisami prawa dotyczącymi tych, którzy nie ukończyli 18 lat.

Art. 158

§1. Dotyczy udziału w bójce lub pobiciu.

Art. 240

§1. Dotyczy niezawiadomienia o przestępstwie.


Konstytucja i Kodeks Karny daje mi prawo do godnego życia, do życia bez obaw. Daje mi pewność, że agresja i brutalność jest zachowaniem złym, niedopuszczalnym i karalnym.

I CO DALEJ?

Mam prawo do nietykalności osobistej. Mam prawo do uzyskania pomocy. Mam prawo pomagać innym. Mam prawo do wolności. Mam prawo do ludzkiego zachowania. Mam prawo być sobą.

Mam prawo wyrażać swe poglądy. Mam prawo czuć się bezpiecznie. Mam obowiązek przestrzegać prawa.


Tak, każdy z nas ma wiele praw.

Korzystamy z nich codziennie.

Cieszymy się z wolności i bezpieczeństwa.

Chcemy być ludzko traktowani i w sytuacjach trudnych oczekujemy na pomoc.

Ale również każdy z nas musi pewnych praw przestrzegać.

Nie możemy stać, patrzeć i odchodzić.

Nie możemy wytykać palcami tych, którzy przejmują się bólem innych.

Empatia – bardzo ważna cecha człowieka.

Czy umiemy współczuć?

CZY TRUDNO ŻYĆ TAK, BY NIE SZKODZIĆ INNYM?


Nie, trzeba tylko chcieć...
Proszę Was o

przemyślenie problemu brutalności.Proszę o przedyskutowanie tego na forum klasy
i odpowiedzenie na pytania:

  • Co uczeń może zrobić widząc napaść na innego ucznia?

  • Co czuje napadnięty człowiek?

  • Jaki cel może mieć napastnik w pobiciu nieznanego mu człowieka?

  • Czy należy wierzyć w słowa nie poparte własną wiedzą.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna