Uwaga absolwenci szkół wyższych! Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu uruchamia kolejną edycję Studiów Podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i WczesnoszkolnejPobieranie 81.88 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar81.88 Kb.
Uwaga absolwenci szkół wyższych!

Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu uruchamia kolejną edycję Studiów Podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Celem Studiów Podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej jest umożliwienie rozszerzenia i pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych edukacji przewidzianych w podstawach programowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, stanowiących przygotowanie do pracy w zreformowanym systemie edukacji.

W programie znajdują się m. in. zagadnienia z zakresu:


 • psychologii wychowawczej z elementami psychologii klinicznej;

 • psychologii dziecka w wieku przedszkolnym;

 • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z metodyką;

 • literatury dziecięcej oraz form i metod pracy z tekstem literackim w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej;

 • logopedii;

 • diagnozy i terapii pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;

 • metodyki pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • kształcenia kompetencji językowych, komunikacyjnych, matematycznych, przyrodniczych, muzycznych, plastycznych, technicznych, kultury fizycznej i zdrowia.

W programie studiów przewidziano również zajęcia warsztatowe m. in. z:

 • gimnastyki korekcyjnej z promocją zdrowia;

 • gier i zabaw w edukacji oraz dramy;

 • form współpracy przedszkola i szkoły wspierających rozwój dziecka.

Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Ofertę kierujemy również do osób z wykształceniem wyższym w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna chcących zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia zintegrowanego w klasach I – III, a także nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Informacji szczegółowych dotyczących Studiów Podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej dowiedzą się Państwo w Dziekanacie WPA u Pani Aleksandry Janczyk - Robakowskiej pod numerem tel. 62 767-07-42; yaro@amu.edu.pl.

Dyżur kierownika studiów podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej: czwartek w godz. 12.00.-16.00 w p. nr A314 (I piętro).

Serdecznie zapraszamy!

Plan Studiów Podyplomowych Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej


Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)Ćwiczenia/

Seminaria

(liczba godzin)Laboratorium/

Pracownia

(liczba godzin)Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1

2

3

4

5

6

7

Rok I - Semestr I

1.

Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym

8

12
E

5

2.

Psychologia wychowawcza z elementami psychologii klinicznej

10

16
E

5

3.

Pedagogika przedszkolna z metodyką

6

14
E

5

4.

Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką

6

14
E

5

5.

Literatura dla dzieci z metodyką

6

12
Z/o

3

6.

Emisja głosu
14
Z/o

3

7.

Logopedia

6

14
Z/o

2

8.

Elementy prawa rodzinnego i oświatowego

8Z/o

2

Razem semestr I

50

9630

Rok I - Semestr II

1.

Kształcenie kompetencji językowych i komunikacyjnych w przedszkolu i klasach I-III

8

14
E

5

2.

Kształcenie kompetencji matematycznych u dzieci w przedszkolu i uczniów

klas I-III8

14
E

5

3.

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym

4

16
Z/o

3

4.

Edukacja zdrowotna i prorodzinna

4

14
Z/o

3

5.

Edukacja muzyczna w przedszkolu i klasach I-III
12
Z/o

2

6.

Edukacja plastyczna w przedszkolu i klasach I-III
12
Z/o

2

7.

Edukacja techniczna w przedszkolu i klasach I-III
12
Z/o

2

8.

Kultura fizyczna z metodyką
14
Z/o

3

9.

Diagnoza i terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

4

14
Z/o

2

Razem semestr II

28

12227

Rok II - Semestr III

1.

Diagnoza i terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

4

12
E

5

2.

Projektowanie i konstruowanie nowoczesnych programów edukacyjnych
14
Z/o

4

3.

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4

14
Z/o

4

4.

Kreatywne formy pracy z uczniami klas I-III
14
Z/o

4

5.

Seminarium dyplomowe
20
Z/o

4

6.

Warsztaty (do wyboru 4 moduły)

- metodyka prowadzenia zespołów dziecięcych

- metodyka pracy w grupach integracyjnych

- gimnastyka korekcyjna z promocją zdrowia

- sztuka dziecka w przedszkolu i klasach I-III

- gry i zabawy w edukacji dziecka

- drama w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- formy współpracy przedszkola i szkoły z rodzicami i środowiskiem wspierającym rozwój dziecka


60
Z/o

Po 3 punkty za 1 moduł = 12Razem semestr III

8

13433

Razem semestr I, II, III

86

35290

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu i klasach I – III
180Pobieranie 81.88 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna