Uwaga! Osoby I Firmy wyszczególnione na niniejszej liście nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych w innych celach niż Klasterinnowatorzy plPobieranie 123.48 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar123.48 Kb.

UWAGA!

Osoby i Firmy wyszczególnione na niniejszej liście nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych w innych celach niż KlasterINNOWATORZY.pl

Listę sporządzono alfabetycznie wg.nazwisk i nazw Uczestników na podstawie dostarczonych tekstów stanowiących załącznik do umowy


KlasterINNOWATORZY.pl

Aktualna lista UCZESTNIków

lp

imię i nazwisko, nazwa,

krótka charakterystyka, wiedza, praktyka, dokonania, oferta

1

ABRA LEASING INKASSO Sp.z o.o.

Przedsiębiorca (mikro, zatr.9 osób, zasięg lokalny) innowator, data przystąpienia do Klastra 21.03.2009,

Prezes Zarządu, Jarosław Utratny - mgr.prawa, doradca podatkowy nr 09242, tel 509204510, Firma istnieje od 1992 r. i powstała z przekształcenie spółki cywilnej Abra Leasing, której właściciele od tego czasu prowadzą nieprzerwanie działalność w zakresie doradztwa podatkowego i świadczenia usług księgowych. Spółka posiada uprawnienia Ministra Finansów w zakresie doradztwa podatkowego. Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zatrudnia wyłącznie wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wyższe wykształcenie. Obecnie wdraża i świadczy innowacyjne usługi księgowe w systemie on-line też w obsłudze rachunkowości i ocen kosztów kwalifikowanych w ramach dofinansowań z Programów Strukturalnych UE. Zapewniamy obsługę klientów w języku angielskim, a w miarę potrzeb, również w innych językach. Dla realizacji zleceń consultingu Spółka posiada zespół najbardziej doświadczonych biegłych rewidentów, analityków i ekspertów z zakresu szeroko rozumianej teorii i praktyki biznesu, oraz prawa cywilnego i gospodarczego.2

ATLAS BUSINESS SERVICE Sp.z o.o.

Przedsiębiorca (mały zatr.15os. zasięg europejski), Organizator rozwoju przez innowacje, data przystąp.do Klastra 08.05.2008 r. Założyciel,

Istnieje od 1991 w Kijowie w Ukrainie. W Polsce od 1994 roku. Od początku swojej działalności praca firmy ukierunkowana została na promocję polskich przedsiębiorstw i ich produktów na rynkach ukraińskim i rosyjskim. Doskonała znajomości tych rynków i wieloletnie doświadczenie pozwala firmie zaoferować perfekcyjną organizację: misji gospodarczych, stoisk na międzynarodowych targach, szkoleń i konferencji. Do chwili obecnej firma zorganizowała ponad 350 imprez w większości dofinansowanych przez Ministerstwo Gospodarki RP w ramach strukturalnych funduszy UE. Począwszy od 1993 roku firma zajmuje się organizacją targów, misji, konferencji i szkoleń. Posiada profesjonalne doświadczenie i potencjał w organizacji w/w imprez. Dowodem tego są wysokie oceny zarówno uczestników imprez jak i Ministerstwa Gospodarki RP dotyczące przygotowania, organizacji, rezultatów oraz skuteczności organizowanych spotkań handlowych. Atlas Business Sernice Sp.z o.o. otrzymała liczne wyróżnienia i nagrody tak od władz i uczestników ukraińskich jak i polskich.3

dr inż.Artur Bartosik,

Badacz – naukowiec, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1977r.) Miejsce pracy od roku 1983 do chwili obecnej: St. Wykładowca na Politechnice Świętokrzyskiej. W okresie od 01-1990 do 01-1992 Post Doctoral Fellow na Uniwersytecie Saskatchewan w Kanadzie; W okresie od 03-2002 do 12-2007: prezes zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii; W okresie od 01-1994 do 03-2002: dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Politechnice Świętokrzyskiej; Członek Europejskich Grup Tematycznych: „Renewable Energy Sources”, oraz „Security and Defence”; Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji; Prowadzenie szkoleń w zakresie: zarządzania projektami, informatyki, organizacji centrów transferu technologii, parków i inkubatorów technologicznych; metodologii kształcenia na odległość; Kierownik 12 projektów międzynarodowych finansowanych z PHARE, Socrates, Leonardo DaVinci, ESF, ERDF i 6 PR. Ekspert Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w pracach Grupy Roboczej 'Grundtvig Working Group' przy Komisji Europejskiej. Recenzent projektów międzynarodowych, krajowych raz periodyków naukowych. Autor 57 publikacji wydanych w wydawnictwach naukowych.4

BIT Biznes-Innowacje-Technologie Sp.z o.o.

Przedsiębiorca (mały, zatr.15 os. zasięg globalny), organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 14.08.2008 r. Spółka z przeważającym udziałem Międzynarodowych Targów Poznańskich, istnieje od 53 lat , zajmuje się głównie: organizacją, przebiegiem i obsługą konkursów o Złoty Medal MPT, organizacją i obsługą kongresów, konferencji, szkoleń, itp., oraz kontaktów typu „matchmaking” – o charakterze biznesowym lub edukacyjnym, promocją produktów nagrodzonych Złotym Medalem MPT, organizacją i obsługą zwiedzania targów przez grupy uczniów średnich szkół zawodowych, studentów oraz specjalistów różnych branż, pośrednictwem w procedurze zwrotu podatku VAT za towary i usługi zakupione przez uprawnione podmioty z krajów UE głównie w związku z uczestnictwem w targach organizowanych przez MTP, pośrednictwem w rezerwacji zakwaterowania dla gości targowych oraz świadczeniem szeregu usług o charakterze logistycznym na rzecz MTP i ich wystawców.

5

DIP Doradztwo i Pośrednictwo, mgr.inż.Sławomir Bieńkowski,

Firma DiP działa na terenie całego kraju świadcząc szeroką gamę usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców i samorządów. Usługi realizowane są przez zespoły projektowe, powoływane do realizacji poszczególnych zadań. W ich skład wchodzą eksperci, doradcy i szkoleniowcy z wykształceniem ekonomicznym, marketingowym, inżynierskim i prawniczym. Posiadają oni najwyższe kwalifikacje zawodowe, oraz umiejętność skutecznych, praktycznych działań. Atutem firmy jest długoletnie doświadczenie, dobra znajomość specyfiki działania samorządów, szeroka wiedza o inicjatywach rządowych oraz systemach wspomagających rozwój gospodarczy. Firma DiP oferuje kompleksową obsługę procesu aplikowania o zewnętrzne fundusze pomocowe oraz pełne wsparcie doradcze na etapie pisanie wniosków jak również podczas realizacji projektów.Firma świadczy usługi przygotowywania dokumentów aplikacyjnych na zlecenie firm i organizacji, a także udziela pomocy doradczej dla tych firm i organizacji, które przygotowują dokumenty we własnym zakresie. Właściciel firmy zdobywał doświadczenie m.in. jako konsultant – asesor Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w programie UE „Innowacje i technologie” (2003-2004 r.) oraz jako konsultant firmy Cobo Konsulting Sp. z o.o. w Sektorowym Programie Operacyjnym „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” (2004 r.).6

mgr.inż.Zbigniew Chomczyk,

Organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 08.08.2008 r. – Założyciel

Absolwent Politechniki Białostockiej (1979 r.) na Wydziale Mechanicznym, Technologia Budowy maszyn. Rzeczoznawca SIMP w zakresie obróbki skrawaniem, wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów, bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych. Nadzór nad działalnością innowacyjną w zakresie wyposażenie technologicznego do obrabiarek. Tłumacz tekstów technicznych języka angielskiego.7

prof.dr inż.Włodzimierz Chomczyk,

Badacz – naukowiec, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel, Przewodniczący Rady KlasterINNOWATORZY.pl

Absolwent Politechniki Śląskiej (mgr.inż.1957 r.), oraz Uniwersytet Śląski Wydz.Pedagogiki (1962 r.). doktorat (1965 r), Powołanie profesorskie w R.A.N ze skierowania P.A.N. w 1967 r. Praca zawodowa rozpoczęta w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku w 1947 r. Od 1954 do 2002 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Politechnikach – Śląskiej, Białostockiej i Warszawskiej w tym szereg lat kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. Dwie kadencje Rektor Politechniki Białostockiej. Badania naukowe, rozwiązywanie problemów i ich wdrożenia we współpracy z przemysłem. Kierownik studiów doktoranckich dla 30 osób. Wydoktoryzował 2 doktorów nauk technicznych. Publikował 7 książek i ponad 400 prac naukowo-technicznych. Właściciel i współwłaściciel ponad 50-ciu patentów i wniosków patentowych. Ekspert w SIMP i POLCARGO.

Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za działalność dla postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego.

8

mgr Dagmara Choraś,

Organizatorka rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

Wykształcenie: Prawnik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika - 2007 rok), administratywista (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 2002 rok), specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi (studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu - 2003 rok), uprawnienia pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego od 20.12.2005-nadal - specjalista ds. funduszy europejskich; Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy- od. 1.10.2004 do 30.09.2007 - nauczyciel akademicki; Akademia- Techniczno-Rolnicza, Dział Współpracy Międzynarodowej- od 1.10.2002-13.12.2005. Współpraca z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym jako nauczyciel e-learning (certyfikat). Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Doświadczenie w pisaniu i zarządzaniu projektami w ramach EFS i EFRR (działanie 2.3a SPO RZL, 2.1 ZPORR, 2.6 ZPORR, 1.3.1 ZPORR), umiejętność kierowania, zarządzania projektami (dofinansowanymi z EFS oraz EFRR). Doświadczony wykładowca- kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (również dla MŚP), ćwiczeń z zakresu zarządzania projektami oraz z zakresu tematyki prawnej. Praktyk i specjalistka we wdrażaniu projektów z udziałem funduszy strukturalnych. Doświadczenie w pisaniu i prowadzeniu projektów międzynarodowych. Autorka informatora, publikacji i artykułów na temat funduszy europejskich.9

Waldemar Czarkowski,

Organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

Politechnika Warszawska (1968 r.). Przedsiębiorca od 1986 – 2003, doradztwo w rozwoju przedsiębiorców przez wdrażanie konkurencyjności w oparciu o innowacje. Pełnił różne funkcje w zarządzaniu osób prawnymi (S.A. i Sp. z o o) z zakresu usług finansowych, ochrony środowiska i rozrywki, członek Rad Nadzorczych w tym Spółki Skarbu Państwa. Uczestnik wielu forów i organizacji wspierających społeczeństwo obywatelskie.10

Fundacja ŻYCZLIWY PRZEDSIĘBIORCA w Polsce,

Przedsiębiorca, (mikro, zatr.8 os. zasięg globalny), organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia 08.05.2008 r. – Założyciel,

ul.Leśna 10A, 05-420 Józefów, Istnieje od 2004 r. Jest też wpisana w rejestrze przedsiębiorców, a całość zysku przeznacza na cele statutowe. Celem Fundacji są działania na rzecz wzrostu poziomu życia ludności poprzez wspieranie w różnych formach rozwoju przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji i instytucji, których działalność bezpośrednio i pośrednio wpływa na ten poziom. Wdraża w jednostkach naukowo-badawczych i wyższych uczelniach metody i systemy promocji i sprzedaży badań naukowych, innowacji, wynalazków i usprawnień racjonalizatorskich. Przedsiębiorcom udziela informacji o strukturach, celach i prawie Unii Europejskiej. Przekazuje wiedzę i wdraża umiejętność dostaw wewnątrzwspólnotowych, wzrost konkurencyjności przez innowacje, inwestycje, eksport, skuteczną promocję produktów, poszukiwania partnerów i kapitałów obcych. Wdraża przewagę konkurencyjna również przez inne czynniki jak np. zasady dobrego kupca czy społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Dla pracowników i konsumentów prowadzi działania podnoszące świadomość obywatelską i dążące do ochrony należnych praw w kontaktach z przedsiębiorcami, oraz wdrażanie zasad demokracji w tym zakresie.ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: Fundacja zajmuje się głównie rozwojem przedsiębiorców przez osiąganie przewagi konkurencyjnej w planowanej strategii rozwoju i kapitału intelektualnego, niezbędnego dla wdrożeń innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Fundacja obecnie od 2009 r. nie zatrudnia pracowników, a całość zadań jest wykonywana przez wolontariuszy - na stałe 9 osób, oraz dorywczo 12 osób, wysokiej klasy specjalistów większości z tytułami naukowymi.

Od kwietnia 2008 r. Fundacja jest organizatorem i koordynatorem KlasterINNOWATORZY PL jednoczącym działania w zakresie wdrożeń wynalazków i innowacji ok. 40 przedsiębiorców, instytucji, wyższych uczelni, naukowców, badaczy i wynalazców. Klaster działa w oparciu o umowę przyjętą przez wszystkich jego uczestników. Klaster jest kierowany przez Zarząd Fundacji, przy udziale Rady Klastra w składzie: prof.dr inż.Włodzimierz Chomczyk – Przewodniczący Rady, inż.Wojciech Knapek - Wiceprzewodniczący Rady, dr inż.Janusz Gradowski – Wiceprzewodniczący Rady, oraz prof.zw.dr hab.inż.Michał Hebda – moderator prac Rady.11

prof.dr hab.inż.Stanisław Gad,

Badacz – naukowiec, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

Absolwent Politechniki Warszawskiej w 1973 r. doktorat w 1983 r., habilitacja w roku 2000, Pracownik naukowo – dydaktyczny w Politechnice Świętokrzyskiej, (prof.PŚ), gdzie jest też kierownikiem Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej w. Laboratorium wykonuje badania pełne wyrobów Elektrotechniki Pojazdowej dla celów certyfikacji. Posiada akredytację wydaną przez Polskie Centrum PCBC od 1997 roku (nr akredytacji AB 117). Laboratorium jest jednostką notyfikowaną w zakresie wybranych regulaminów EKG ONZ związanych tematycznie z elektronicznym oraz elektrycznym wyposażeniem pojazdów samochodowych. Badacz – naukowiec. Czynnie uczestniczy w pracach naukowo-badawczych jest autorem i współuczestnikiem 120 publikacji naukowych.12

dr inż.Janusz Gradowski,

Badacz – naukowiec, data przystąpienia do Klastra 13.12.2008 r. Członek Rady KlasterINNOWATORZY.pl

Absolwent Technikum Budowy Samochodów w Warszawie (1955r), Technik technolog spec. obróbka skrawaniem. Później absolwent Politechniki Warszawskiej studia inżynierskie ( 1971r.), inż. mechanik, doktorat z nauk ekonomicznych (1984r.). Posiada za sobą 49 lat pracy zawodowej, w tym 42 lata na kierowniczych stanowiskach, ( 17 lat) pracy bezpośrednio w przemyśle elektromaszynowym (FSO, WZT, WFM i UPS), kontrola techniczna w narzędziowni, izba pomiarów, kierownik gospodarki narzędziowej i narzędziowni oraz modelarni (modele odlewnicze). Przeniesiony służbowo kolejno do pracy w Centralnej Administracji Państwa (MPSiS, MPM, MPMCiR, Urząd Rady Ministrów) gdzie nadzoruje i koordynuje wiele programów rozwoju branż. Jako doradca V-Premiera zajmuje się transportem, gospodarką morską i telekomunikacją, opracowując szereg cennych opinii i analiz oraz współpracuje przy opracowaniu projektów ustaw i decyzji Rządu. Przeniesiony służbowo w marcu 1989r. do Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, gdzie kieruje Ośrodkiem i zajmuje się problematyką funkcjonowania i rozwoju transportu, oraz koordynator „Programu dostosowawczego transportu Polski do wymagań Unii Europejskiej”. W Najwyższej Izbie Kontroli jako wicedyrektor lub po dyrektor departamentu byłem odpowiedzialny za kontrole budżetu centralnego państwa , NBP, handlu zagranicznego i służby zagranicznej, przekształceń własnościowych, organów celnych, budownictwa (inwestycje wieloletnie, funkcjonowanie organów nadzoru architektonicznego i budowlanego), funkcjonowania i restrukturyzacji poszczególnych branż przemysłu oraz problematyką integracji z Państwami UE oraz sposoby wykorzystania przyznanych Polsce środków pomocowych. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę w Instytucie Energetyki, audytora Wewnętrznego. W latach 1986-1991 poza pracą zawodową byłem członkiem 2 Rad Naukowych i 2 Rad Techniczno-Ekonomicznych. Posiadam 43 publikacje głównie w tematyce techniczno-ekonomicznej i organizacyjnej przemysłu. Posiadam uprawnienia specjalizacji zawodowej I stopnia w zakresie organizacji i zarządzania, audytu wewnętrznego oraz auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Jest Rzeczoznawcą SIMP, 314 Maszyny dla przemysłu spożywczego,103 Ekonomia w przemyśle i 110 Gospodarka transportowa w przemyśle.13

prof.zw.dr hab.inż.Michał Hebda,

Badacz – naukowiec, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r.– Założyciel, Członek Rady KlasterINNOWATORZY.pl do 2012 r. obecnie doradca Rady.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (1953). Kierownik laboratorium w Katedrze Eksploatacji Czołgów WAT, gdzie otrzymał tytuły doktora (1963), doktora habilitowanego (1967) i profesora nadzwyczajnego (1973). Współtwórca Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn oraz Sekcji Trybologii w Komitecie Budowy Maszyn PAN. W 1975 został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a następnie rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W 1981 został przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego odbywającego się w Polsce Światowego Kongresu Trybologii. Podjął pracę na Uniwersytecie Technicznym w Magdeburgu. W 1987 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Wydoktoryzował 38 doktorów nauk technicznych.

W latach 1985-1988 pełnił funkcję wiceministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej w rządzie Zbigniewa Messnera oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Eksploatacji Majątku Trwałego Polskiej Akademii Nauk. Jego dorobek naukowy stanowi ponad 250 publikacji z eksploatacji pojazdów i maszyn oraz trybologii. Jest autorem lub współautorem 23 książek.
14

mgr.inż.Krzysztof Iwanowski,

Organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 22.08.2008 r.

Absolwent SGGW-AR w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji (1977r.) Praca zawodowa od 1978 r. w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych publicznych i prywatnych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu różnymi odcinkami odpowiedzialności. Dobra znajomość wykorzystania funduszy publicznych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorców. Od 2007 r. Pełnomocnik Dyrektora ds. Marketingu w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym PREDOM w Warszawie.15

INNOVATIKA Sp.z o.o.

Przedsiębiorca (mały, zatr.19 os. zasięg europejski), organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 22.08.2008 r.

Istnieje od 2005 roku. Innovatika – Thinkdom of Business Innovators jest firmą doradców i animatorów innowacji. Doradzamy przede wszystkim w obszarach innowacji produktowych, biznesowych i organizacyjnych. Uczymy czego naprawdę potrzebują klienci i jak wykorzystać tę wiedzę. Wspieramy tworzenie błękitnych oceanów (nowe modele biznesu) dzięki czemu konkurencja staje się nieistotna, oraz uczymy, jak efektywnie angażować partnerów i klientów w proces innowacji. Dysponujemy zespołem antropologów, którzy są w stanie zbadać zarówno klientów, jak i wnętrze organizacji.Pomagamy wykorzystać pomysły pracowników. Wspieramy tworzenie strategii i procesów zarządzania pomysłami, wiedzą i kapitałem intelektualnym (niematerialnymi aktywami firmy - relacje, ludzie, struktura i procesy).Dotychczas pracowaliśmy m.in. dla Telekomunikacji Polskiej, Netii, Siemensa, Heinza, Coca-Coli, Masterfoods. Dysponujemy unikalnymi narzędziami, które wspierają innowacyjność, prowadzimy także projekty badawcze. Współpracujemy z wiodącymi światowymi firmami i organizacjami działającymi globalnie w obszarze innowacji. Prowadziliśmy lub prowadzimy projekty dla różnych branż.16

Instytut Mechaniki Precyzyjnej,

Instytut B+R, Przedsiębiorca (średni zatr.89 os. zasięg europejski) Organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia. Instytut prowadzi prace naukowe i techniczne, których celem jest przede wszystkim opracowanie nowych technologii, a także prace usługowe i wdrożeniowe. m. in. Instytut oferuje: technologie przygotowania mechanicznego i chemicznego powierzchni pod powłoki ochronne; - technologie nakładania powłok galwanicznych, lakierniczych, metalizacyjnych i zanurzeniowych, technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn, - prace z zakresu wytrzymałości materiałów, w tym m.in. badania zmęczeniowe, tarcia oraz pomiaru naprężeń; - czystsze technologie produkcyjne i oczyszczania ścieków w obróbce powierzchniowej metali.17

Jaguar Consulting,

Przedsiębiorca (mikro, zatr.5 os. zasięg europejski), organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 30.04.2008,

Jaguar Consulting jest pierwszą polską innowacyjną firmą doradczą w UK, oferującą usługi consultingowe brytyjskim firmom oraz instytucjom publicznym, które poszukują partnerów biznesowych i projektowych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Posiada sieć reprezentantów w kilku krajach UE oraz poza nią. Firma rozwija się dynamicznie posiadając know-how i potencjał potrzebny do efektywnego wsparcia polskich projektów oraz przedsiębiorców, zwłaszcza na Wyspach Brytyskich. Jaguar Consulting zaangażowany jest także w niekomercyjne projekty społeczne w krajach UE. Prezesem i Dyrektorem Wykonawczym Jaguar Consulting – UK jest Grzegorz Przybylski, który posiadł kompetencje w zakresie stosunków międzynarodowych (Akademia Finansów w Warszawie), handlu oraz marketingu zagranicznego (International Business Program, Wydział Zarządzania UW), anglosaskiego prawa gospodarczego (Bournemouth University, Anglia), prawa europejskiego (Fachhochschüle Osnabrück), zarządzania projektami i strategii rozwoju przedsiębiorstw – (International Business Development, Glasgow Caledonian University). Angażuje się czynnie w projekty komercyjne, społeczne (niedochodowe) oraz akademickie. Grzegorz Przybylski ponadto reprezentuje oficjalnie Fundację Alfa-Omega w Warszawie w obszarze międzynarodowym. Pozostaje w ścisłej współpracy z jej Prezesem - prof. Andrzejem Janickim przy realizacji celów statutowych Fundacji (rozwój nauki i gospodarki polskiej - działalność misyjna Fundacji Alfa-Omega), a także przy kształtowaniu międzynarodowych projektów z partnerami oraz konsorcjami krajowymi i zagranicznymi.18

inż.Wojciech S.Knapek

Organizator rozwoju przez innowacje data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel, Członek Rady KlasterINNOWATORZY.pl

30 lat praktyki zawodowej w przemyśle metalowym, motoryzacyjnym, maszyn budowlanych w Polsce, Anglii, Irlandii i Holandii. W tym wiele lat pracy na stanowiskach związanych z handlem zagranicznym w branży produktów przemysłowych.

Realizowane i zrealizowane duże kontrakty międzynarodowe.


19

mgr Marek Kazanecki,

Przedsiębiorca (mikro, zatr.2 os. zasięg lokalny), organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 30.04.2008,

Absolwent Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr administracji -1978 r.). Wieloletnia praktyka w dziedzinie organizacji, zarządzania i kierowania instytucjami i podmiotami publicznymi, państwowymi i prywatnymi, w tym w zakresie handlu zagranicznego. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania, legislacji wewnętrznej, budowy struktur organizacyjnych i określania kompetencji ich ogniw i organów (w szczególności sztabowych komórek organizacyjnych). Ponad 12- letnie doświadczenia pracy w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Warszawie (ost. dyrektor gabinetu prezesa i biura kadr) i ponad 11 lat w bankowości (ponad 8 lat dyr. oddziału dużego banku komercyjnego). Ukończył szereg szkoleń z zakresu bankowości oraz doskonalenia kwalifikacji zarządczych managerów przedsiębiorstw. Od 1995 r. członek Rady Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu (współzałożyciel, 1998- 2003 wiceprezydent Rady Izby), od 1995 r. członek Wielkopolskiego Klubu Kapitału w Poznaniu. Od marca 2008 r. asesor w dziedzinie „zarządzanie zasobami ludzkimi” przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Od ponad 3 lat Prezes Zarządu BIT Biznes- Innowacje-Technologie Sp. z o.o w Poznaniu (zarząd jednoosobowy).20

Katarzyna Królak-Wyszyńska MBA,

Organizatorka rozwoju przez innowacje, data przstąpienia do Klastra 22.08.2008 r.

Ukończyła Handel Zagraniczny na SGH (1992 rok), Oxford Brookes University - MBA (2003 rok).

Przez 6 lat związana z telewizją jako dziennikarz, prezenter i producent programów telewizyjnych. Od kilkunastu lat doradza firmom i organizacjom w obszarze zarządzania, rozwijania innowacyjności i komunikacji społecznej. Prowadziła kilkadziesiąt projektów doradczych m.in. dla takich firm jak Sun Microsytems, Londa, Ferrero, Wolters Kluwer, Lafarge, Poczta Polska, NBP. Pomaga organizacjom w budowaniu otwartości i zaufania, tworzeniu klimatu innowacyjności, doskonaleniu zarządzania kapitałem intelektualnym, wykorzystywaniu potencjału pracowników. Współtworzyła i jest członkiem KM.ORG.PL – Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą. Współwłaściciel i Partner w firmie INNOVATIKA Sp.z o.o.


21

Mgr.inż.Dorota Kubicka-Mikos,

Organizatorka rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 19.01.2009

Absolwentka Politechniki Warszawskiej (1986 r.). Otwarty przewód doktorski (12/2003 r.). Rozprawa doktorska pt.: „Edukacja na odległość a przemiana modelu uniwersytetu” złożona do oceny (12/2008 r.). Miejsce pracy od 05/1996 r. do chwili obecnej starszy specjalista w Politechnice Świętokrzyskiej. Posiadam: Czternastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej – Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji „PRAGMATIC“; dwunastoletnie doświadczenie w organizowaniu kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych; dziesięcioletnie doświadczenie w aplikowaniu (przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, przygotowywanie biznes planów, studiów wykonalności) o środki pomocowe UE oraz w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. od 256-05-2004 ekspert w KSU dla MŚP działającym przy ŚCIiTT w Kielcach w zakresie: oceny konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa: analizy rynku i określenia czynników konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju strategii przedsiębiorstwa; planowania inwestycyjnego od 25-07-2008 ekspert zewnętrzny w PARP dokonujący oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 5.2 „wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” POIG; od 31-10-2008 ekspert w dziedzinie społeczeństwo informacyjne powołany na okres do 31-10-2013 przez Ministra Rozwoju Regionalnego.


22

dr.Irena Lewandowska,

Organizatorka rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

Absolwentka - 2002/2003 r. Uniwersytet Warszawski, Studia Podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, - 1995 r. Instytut Literatury im. Szewczenki Państwowa Akademia Nauk Ukrainy – przyznanie stopnia naukowego doktora filozofii równorzędnego ze stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych, - 1977 r. Akademia Sztuk Pięknych w Kijowie, magister historii Sztuki. Prezes Zarządu ATLAS BUSINESS SERVICE Sp.z o.o.23

dr inż.Marek Macko,

Badacz – naukowiec, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej- Wydział Matematyki i Techniki w 1988r. (studia magisterskie), Akademii Techniczno-Rolniczej – Wydział Mechaniczny w 1997r. (studia inżynierskie) oraz ponownie Akademii Techniczno-Rolniczej – Wydział Mechaniczny w 2000r. (doktorat: budowa i eksploatacja maszyn). Działalność naukowo-badawcza związana jest z konstrukcją rozdrabniaczy - głównie do tworzyw sztucznych i materiałów biologicznych. Autor ponad 120 publikacji w czasopismach naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych. Dorobek został wielokrotnie wyróżniony nagrodami II-go i III stopnia Rektora AB/UKW za działalność naukowo-badawczą. Współautor 3 zgłoszeń patentowych, obecnie 4-te zgłoszenie jest przygotowywane. W latach 2003 - 2005 jako kierownik grantu KBN (MNiI) „Tworzywowo zintegrowane podstawy inteligentnego rozdrabniania i granulowania w recyklingu” nr 978/T08/2003/24 prowadziłem badania z zakresu oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych rozdrabniaczy oraz wykorzystania narzędzi komputerowych (AI). Uczestniczył jako główny wykonawca w 7 grantach badawczych finansowanych przez KBN/MNiI/MNiSW. Obecnie pracuję w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Zakład Konstrukcji i Dynamiki Maszyn na stanowisku adiunkta oraz pełnię funkcję pełnomocnika Instytutu Techniki ds. naukowych.24

MEDCOMP Sp.z o.o,

Przedsiębiorca (mały, zatr.14 os. zasięg krajowy), innowator, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel,

Istnieje od 1974r. Projektowanie, montaż, naprawy i serwis eksploatacyjny urządzeń i sieci niskoprądowych – sygnalizacyjne, IT, teletechniczne, sterujące i dozoru. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych dla jakości obsługi klientów w dużych sieciowych przedsiębiorstwach i korporacjach.25

Naczelna Organizacja Techniczna

Przedsiębiorca (mały, zatr.25 os.zasięg krajowy), organizator rozwoju przez innowacje,data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. Założyciel,

Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych, CENTRUM INNOWACJI, Centrum realizuje „Program FSNT-NOT projektów celowych dla msp” w ramach którego dofinansowuje badania stosowane i prace rozwojowe służące uruchomieniu nowych wyrobów lub wdrożeniu nowoczesnych technologii w małych średnich przedsiębiorstwach. Minister Nauki zlecił to zadanie w ramach umowy i przekazał odpowiednie środki z budżetu państwa. Zarejestrowano ponad 1000 wniosków o dofinansowanie projehrów celowych. Zawarto 600 umów z przedsiębiorcami na łączną kwotę 106,0 mln zł. Łączne nakłady wynoszą 399.420.500 zł.. Efektami zrealizowanych projektów celowych po roku od wdrożenia są – roczny przyrost ze sprzedaży 1.036.995.3234 zł., roczny przyrost zysku brutto 155.076,477 zł, zwiększenie zatrudnienia – nowe miejsca pracy 980 osób. Centrum aktywnie uczestniczy też w dwóch projektach międzynarodowych: „Work In Net” w ramach programu ERA-NET, oraz projekt META-MODAS.26

PETRO Mechanika Sp z o.o.

Przedsiębiorca (średni zatr.79 os. zasięg krajowy), innowator, data przystąpienia do Klastra 30.05.2008 r

PETRO Mechanika Sp.z o.o. powstała na bazie Zakładu Remontowego Rafinerii, którego historia sięga lat sześćdziesiątych. W wyniku restrukturyzacji Polskiego Koncernu Naftowego, ze służb Utrzymania Ruchu wydzielono siedem spółek, a powołana Petro Mechanika była jedną z nich. Samodzielną działalność rozpoczęliśmy 1 sierpnia 1999 r. Na aktualny wizerunek firmy składa się więc ponad 30-letnie doświadczenie podczas przeprowadzonych remontów, napraw skomplikowanej aparatury chemicznej i energetycznej oraz prac serwisowo-konserwacyjnych.

Codziennościa jest stała gotowość do podejmowania nowych zadań remontowych, niezależnie od wielkości i stopnia trudności, miejsca czy pory dnia. Z instalacjami produkcyjnymi jesteśmy związani od zawsze, dobrze znamy ich specyfikę.

Obecnie jesteśmy jednym z największych i najbardziej doświadczonych zakładów remontowych w kraju.27

Polska Izba Przemysłu Targowego

Przedsiębiorca (mikro, zatr.5 os. zasięg krajowy), organizator rozwoju przez innowacje, data przystąpienia do Klastra 20.08.2008 r.

Polska Izba Przemysłu Targowego jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego przemysłu targowego. Obejmuje swoimi działaniami największych organizatorów targów w Polsce, ok.80% działalności targowej w kraju. Isttnym elementem targów jest prezentacja nowości w tym nowinek naukowych. W tym kontekście koncepcja KlasterInnowatorzy.pl wpisuje się w działalność wielu naszych członków. Jesteśmy zainteresowani wypracowaniem wspólnej koncepcji i ew. jej realizacją w szczególności pozyskiwaniem środków na wdrożenie rozwoju.28

inż.Waldemar Rosłon,

innowator , data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

Politechnika Warszawska (1968r.) na Wydz.Elektroniki. Wieloletnie kierowanie i zarządzanie publicznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami z zakresu projektowania, montażu i serwisu sieci telekomunikacyjnych i słaboprądowych. Duże doświadczenie we współpracy z samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi. Szkolenia instruktorskie dla strzelectwa sportowego.29

Ryszard Sawa,

Przedsiębiorca mikro, organizator rozwoju przez innowacje, data przystąp.doKlastra 08.05.2008 r. – Założyciel,

Absolwent trzyletniego studium licencjackiego UNIDO (1991 r.) - zarządzanie, marketing, analizy ekonomiczne i kontroling. PrzedsiębioPoczątkowo od 1960 r. firma osoby fizycznej Ryszard Sawa, a od 1993 r. spółka kapitałowa Ryszard Sawa Sp.z o.o. w Józefowie. 1979 – 2000 członek Prezydium Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, a później Krajowej Izby Gospodarczej, organizator i przewodniczący Klubu Eksportera przy PIHZ, Organizator i uczestnik wielu rządowych misji gospodarczych i handlowych. 1988 - 2000 członek zespołu doradców premiera M.Rakowskiego, współtwórca ustawy o ulgach podatkowych dla prywatnego eksportu i pierwszej ustawy o działalności gospodarczej, doradca kilku ministrów Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, oraz przewodniczący zespołu w URM d/s wdrażania eksportu w firmach prywatnych. 2001 współautor programu Mazowsze w Drodze do Unii Europejskiej. 2004 – obecnie, twórca i Prezes Zarządu Fundacji Życzliwy Przedsiębiorca w Polsce. 2006 – 2010, ekspert Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” Autor projektu „– założyciel, a obecnie, organizator, koordynator i administrator KlasterINNOWATORZY.pl,30

dr hab.inż.Sławomir Adam Sorko

Badacz – naukowiec, data przystąpienia do Klastra 26.04.2008 r.

Inżynier mechanik, nauczyciel akademicki prof. Politechniki Białostockiej – przedmioty nauczania: podstawy konstrukcji maszyn, mechanika płynów, wymiana ciepła, zakres działalności naukowej: metody numeryczne mechaniki technicznej, mechaniki płynów, zagadnienia wymiany ciepła. Obecnie Katedra Ciepłownictwa, Politechnika Białostocka.31

dr inż. Krzysztof Tyszczuk,

Badacz-naukowiec, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy(1981r.) na Wydz. Mechanicznym, doktorat na Politechnice Poznańskiej 2006 r.Działalność naukowo-badawcza w zakresie rozdrabniania materiałów biologicznych o dużej zawartości tłuszczu, olejków eterycznych, materiałów mineralnych miękkich. Współautor innowacyjnego rozdrabniacza (UPRP 374473), współpraca z MSP w zakresie modernizacji/usprawnienia linii technologicznych do materiałów sypkich i granulowanych. Obecnie działalność naukowo badawcza, prowadzona na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Zakład Konstrukcji i Dynamiki Maszyn.


32

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uczelnia Wyższa, (średni, zatr.239 os. zasięg europejski), data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel,

Od 1 września 2005 r. uczelnia istnieje jako Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wcześniej UKW funkcjonował jako Wyższa Szkoła Nauczycielska-od 1969r; pięć lat później przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 r. w Akademię Bydgoską. Wyodrębnione zostały 4 wydziały: 1.Matematyki, Fizyki i Techniki; 2. Nauk Przyrodniczych; 3. Humanistyczny; 4. Pedagogiki i Psychologii. Na każdym z Wydziałów pracownicy mają liczne osiągnięcia naukowe dzięki dobrze rozwiniętej współpracy z silnymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Prowadzone są specjalistyczne badania eksperymentalne, prace badawczo-rozwojowe oraz rozwijana jest współpraca z przedsiębiorcami. Obecna oferta studiów obejmuje 16 kierunków (i około 40 specjalności).W roku akademickim 2008/2009 uruchomiony zostanie nowy kierunek – biotechnologia, a w 2010/2011 roku – mechatronika. Osobną ofertę poszczególnych wydziałów stanowi 25 propozycji studiów podyplomowych. Uruchomiono także stacjonarne studia doktoranckie z zakresu pedagogiki, historii oraz środowiskowe studia doktoranckie z informatyki. Obecnie UKW ma łącznie 9 uprawnień: dwa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz 7 do nadawania stopnia doktora. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jako jedyna uczelnia w kraju zaliczana do szkół pedagogicznych prowadzimy studia w zakresie psychologii.33

dr hab. inż. Włodzimierz Wawszczak

Badacz – naukowiec, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

1958 r., Łódź, Technikum Budowy Maszyn: Aparatura precyzyjna i kontrolna. 1963 r., mgr inż. Politechnika Łódzka: Projekt wentylatora osiowego z uwzględnieniem przepływu pulsacyjnego. 1971 r. , dr n.t. Politechnika Łódzka: Wpływ dyfuzora na energię przekazywaną przez promieniowy wirnik sprężarki. 1995 r., dr hab. Politechnika Łódzka: Wysokoobrotowy wymiennik ciepła. Nauczyciel akademicki, Kierownik Zespołu Wymiany Ciepła i Masy w Instytucie Maszyn Przepływowych. Specjalista w dziedzinach: mechanika płynów, termodynamika, wymiana ciepła i masy, maszyny przepływowe - sprężarki, turbiny, pompy, silniki turbospalinowe, ochrona środowiska, odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Staże naukowe: Politechnika w Leningradzie, Akademia Nauk w Mińsku, Uniwersytet w Calgary, Politechnika Rzeszowska i WSK w Rzeszowie, Instytut Włókiennictwa w Łodzi. Rzeczoznawca SIMP – Silniki turbinowe gazowe. Promotor pracy doktorskiej z dziedziny filtracji w tekstyliach. Naukowe publikacje i specjalistyczne opracowania (243) z dziedzin nauk technicznych oraz z humanistyki i filozofii techniki. Patenty i wzory użytkowe (20). Członek Sekcji Termodynamiki PAN, Stowarzyszenia Włókienników Polskich, Klubu Inteligencji Katolickiej. Ekspert Foresight Polska 2020 w Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi. Kierownik Zespołu Realizatorów „Wiatrak” (Polski Narodowy Wiatrak – D = 3 m).34

Doradztwo i pośrednictwo finansowe, inwestycyjne i gospodarcze mgr.Beata Witkowska,

Przedsiębiorca(mikro, zatr.5 os. zasięg krajowy), organizatorka rozwoju przez innowacje, data przystą.klastra 08.05.2008 r. – Założyciel,

Firma DiP działa na terenie całego kraju świadcząc szeroką gamę usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiebiorców i samorządów. Nasze usługi realizowane są przez zespoły projektowe, powoływane do realizacji poszczególnych zadań. W ich skład wchodzą eksperci, doradcy i szkoleniowcy z wykształceniem ekonomicznym, marketingowym, inżynierskim i prawniczym. Posiadają oni najwyższe kwalifikacje zawodowe, oraz umiejętność skutecznych, praktycznych działań. Mocną stroną takiej organizacji jest włączanie do zespołu projektowego również przedstawicieli instytucji i organizacji wskazanych przez Zleceniodawcę. Atutem firmy jest znajomość specyfiki funkcjonowania samorządów, szeroka wiedza o inicjatywach rządowych oraz systemach wspomagających rozwój gospodarczy. Firma DiP oferuje kompleksową obsługę procesu aplikowania o zewnętrzne fundusze pomocowe oraz pełne wsparcie doradcze na etapie pisanie wniosków jak również podczas realizacji projektów.Firma świadczy usługi przygotowywania dokumentów aplikacyjnych na zlecenie firm i organizacji, a także udziela pomocy doradczej dla tych firm i organizacji, które przygotowują dokumenty we własnym zakresie.35

prof.zw.dr hab.inż.Józef Wojnarowski dr h.c.

Badacz – naukowiec, data przystąpienia do Klastra 08.05.2008 r. – Założyciel

Specjalność naukowa: mechanika, budowa maszyn (dynamika maszyn, teoria grafów, mechatronika, neuromechanika, biomechanika). Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN od 1984-89 r. oraz od 2003 i nadal, przewodniczący Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów w KBM PAN, członek: Komitetu Mechaniki PAN, Polskiego Towarzystwa Biomechaniki Dr h. c. : 1995-Donieckiego Uniwersytetu Technicznego; 2007 – Politechniki Łódzkiej. Autor 7 rozpraw, 2 monografii, 15 podręczników i kilkaset publikacji wyd. w Polsce (395) i zagranicą (110). Twórca polskiej szkoły zastosowań grafów w mechanice. Organizator dwóch Międzynarodowych Konferencji „Graphs & Mechanics”. (1993 i 1999). Guest Editor Mechanism and Machine Theory, Special Issue 2001. Członek Rad Redakcyjnych Autor 7 patentów. Promotor 18 prac doktorskich. Recenzent wielu prac w tym 41 rozpraw doktorskich, 30 habilitacyjnych i 15 wniosków profesorskich. Wyróżniony oznaczeniami państwowymi: Krzyżami: Oficerskim i Kawalerskim OOP., Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Politechniki Śląskiej za wybitne osiągnięcia naukowew (2005), Honorową Odznaką Donieckiego Uniwersytetu Technicznego(1997), Politechniki Krakowskiej (2006); nagrodami ministra i rektora oraz wieloma odznaczeniami inżynierskimi i uczelnianymi. Obecnie Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska,

36

WARYŃSKI TRADE Sp. z o.o.

Przedsiębiorca (mały, zatr.17 os. zasięg globalny), innowator, data przystąpienia do Klastra 22.08.2008, zatr.17 osób

www.warynski-trade.com.pl Firma istnieje na rynku polskim od 50 lat. Zajmuje się handlem, produkcją, montażem, odbudową i obsługą techniczną maszyn i urządzeń budowlanych i górniczych. Zamierzeniem firmy jest wprowadzanie na rynek Polski jak najszerszej gamy sprzętu budowlanego i górniczego w oparciu o kooperację z kontrahentami zagranicznymi przy maksymalnie możliwym wkładzie komponentów produkowanych w Polsce przez grupę holdingową BUMAR-WARYŃSKI, do której WARYŃSKI GTRADE należy. W planach jest też reaktywacja produkcji kompletnych maszyn np. koparek na bazie posiadanej własnej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej po innowacyjnym uwspółcześnieniu produktu. Wykonano już prototypy koparki kołowej oraz palownicy.

37

Ryszard Wójcik

Przedsiębiorca (mikro, zatr.2 os. zasięg lokalny), innowator, data przystąpienia do Klastra 30.05.2008 r.

technik innowator 7 patentów, 22 lata właściciel Zakładu Instalacji Elektrycznych bez ograniczenia napięcia. Wynalazki wdrożone: odłączniki linii śn, ON3V15/2 , ON3V15/4, ON3V15/4/U, Odłączniki lini napowietrznych 15.000V stosowane od 1972 do chwili obecnej cechuje bezawaryjność i bezpieczeństwo obsługi. Od 1979r, własna ferma drobiu - badania wpływu światła słonecznego na zachowanie, zdrowie i produkcję drobiu. Testując 627 642 szt. drobiu uzyskałem – wiedzę - osiągnięcie naukowo techniczne ONT na której zbudowałem innowacyjną biotechnologię przemysłowego chowu drobiu o nazwie "System Słońce". Wiedze tą wykorzystałem dla sporządzenia dokumentacji patentowej, patenty nr. nr. 155415 i 157218 Rzeczpospolita Polska. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, dyplomami i wyróżnieniami w tym srebrnym krzyżem zasługi za działalność wynalazczą.38

Leszek Zasimowicz

Przedsiębiorca (mikro 1 osob. zasięg lokalny) innowator, data przystąpienia do Klastra 22.08.2008 r.

Jest tłumaczem technicznym Naczelnej Organizacji Technicznej – NOT. Obecnie pracuję w PETRO Mechanice na wydziale MR5 w jednostce zajmującej się pozyskiwaniem funduszy z UE. Wcześniej pracował przy obsłudze monitoringu samochodów (TIR) GPS. Trzy lata pracował w Wielkiej Brytanii.ZESTAWIENIE AKTUALNYCH UCZESTNIKÓW

KlasterINNOWATORZY PL

wg działalności

wg rodzajów

wg zatrudnienia

wg zasięgu

Przedsiębiorca innowator

8

przedsiębiorcy

18

Mikro

18

lokalny

6

Przedsiębiorca organizator rozwoju przez innowacje

11

jednostki naukowo-badawcze

2

Małe

17

regionalny

2

Badacz – naukowiec

10

instytucje otoczenia biznesu

2

średnie

3

ponadregionalny

2

Organizator rozwoju przez innowacje

7

Inni

16

duże

0

krajowy

18

Uczelnie, instytuty i centra B+R

2

europejski

10

razem

38
38
38
38


Ryszard Sawa, Prezes Zarządu, mobile 502539119,

ul.Leśna 10A, 05-420 Józefów, info@bifund.org.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna