Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty Według zasady konkurencyjności dla postępowania na wykonanie zadań w ramach projektu współpracy „Na spacer – Na spacer przez atrakcyjne, ciekawe, ekscytujące regiony”Pobieranie 79.48 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar79.48 Kb.Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Według zasady konkurencyjności dla postępowania na wykonanie zadań w ramach projektu współpracy „Na SPACER – Na spacer przez atrakcyjne, ciekawe, ekscytujące regiony” współfinansowany w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013


Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

 1. Wykonanie Wirtualnego Spaceru po terenie Zamawiającego w postaci prezentacji multimedialnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD;

 2. Opracowanie i wydruku albumów;

 3. Opracowanie i wydruku map;

 4. Zakup, montaż i instalację kiosków multimedialnych

1. Zapytanie cenowe wywieszono w dniu 04.03.2013 roku w siedzibach Zamawiających, na stronach internetowych Zamawiających oraz wysłano do 3 potencjalnych wykonawców, tj.:
 1. Artboro R.Kacna, B. Świtniewski S.C, ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole,

 2. Gama-Centrum Reklamy Adam Drzymkowski, ul. Łukasiewicza 3, 19-300 Ełk, 3. Aerofoto B.Z. Chojęta, ul. Jakubczaka 15, 19-300 Ełk.

2. Termin składania ofert oznaczono na dzień 15.03.2013 roku do godziny 15.00.


3. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty, złożone przez:

a) Artboro R.Kacna, B. Świtniewski S.C, ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, dnia 12.03.2013r.

b) Gama-Centrum Reklamy Adam Drzymkowski, ul. Łukasiewicza 3, 19-300 Ełk, dnia 11.03.2013r.

c) Aerofoto B.Z. Chojęta, ul. Jakubczaka 15, 19-300 Ełk, dnia 11.03.2013r.

4. Oferty odrzucone:

Nie było ofert, które wpłynęły po terminie, bądź które nie spełniały warunków udziału w postępowaniu. Nie wpłynęły również oferty cząstkowe.

Ofert odrzuconych nie było.

5. Kryteria oceny ofert:Przedmiot zamówienia:

Rodzaj kryterium

Skala w %

Punktacja

Cena oferty

60%

0-6

Doświadczenie

20%

0-2

Czas realizacji zamówienia

20%

0-2Przedmiot zamówienia:


 • Wykonanie Wirtualnego Spaceru po terenie Zamawiającego w postaci prezentacji multimedialnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD;

 • Zakup, montaż i instalacja kiosków multimedialnych.

Rodzaj kryterium

Skala w %

Punktacja

Cena oferty

60%

0-6

Długość i forma udzielonej gwarancji

10%

0-1

Doświadczenie

20%

0-2

Czas realizacji zamówienia

10%

0-1

6. Charakterystyka ważnych i nieodrzuconych ofert:

Nazwa wykonawcy:


 • Opracowanie i wydruk map;

 • Opracowanie i wydruk albumów;

Artboro R.Kacna, B. Świtniewski S.C, ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole

Rodzaj kryterium

Punktacja

Uzyskana liczba punktów

Mapy

Albumy
Cena oferty

0-6

1

1

Doświadczenie

0-2

1

1

Czas realizacji zamówienia

0-2

1

1

Liczba punktów

3

3

Nazwa wykonawcy:

 • Wykonanie Wirtualnego Spaceru po terenie Zamawiającego w postaci prezentacji multimedialnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD;

 • Zakup, montaż i instalacja kiosków multimedialnych.

Artboro R.Kacna, B. Świtniewski S.C, ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole

Rodzaj kryterium

Punktacja

Uzyskana liczba punktów

Spacer

Kioski
Cena oferty

0-6

1

1

Długość i forma udzielonej gwarancji

0-1

0

1

Doświadczenie

0-2

1

1

Czas realizacji zamówienia

0-1

1

1

Liczba punktów

3

4

Łączna liczba punktów

13Nazwa wykonawcy:


 • Opracowanie i wydruk map;

 • Opracowanie i wydruk albumów;

Gama-Centrum Reklamy Adam Drzymkowski, ul. Łukasiewicza 3, 19-300 Ełk

Rodzaj kryterium

Punktacja

Uzyskana liczba punktów

Mapy

Albumy
Cena oferty

0-6

3

3

Doświadczenie

0-2

2

2

Czas realizacji zamówienia

0-2

0

0

Liczba punktów

5

5

Nazwa wykonawcy:

 • Wykonanie Wirtualnego Spaceru po terenie Zamawiającego w postaci prezentacji multimedialnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD;

 • Zakup, montaż i instalacja kiosków multimedialnych.

Gama-Centrum Reklamy Adam Drzymkowski, ul. Łukasiewicza 3, 19-300 Ełk

Rodzaj kryterium


Punktacja


Uzyskana liczba punktów

Spacer

Kioski

Cena oferty

0-6

3

3

Długość i forma udzielonej gwarancji

0-1

1

1

Doświadczenie

0-2

0

0

Czas realizacji zamówienia

0-1

0

0

Liczba punktów4

4

Łączna liczba punktów

18Nazwa wykonawcy:


 • Opracowanie i wydruk map;

 • Opracowanie i wydruk albumów;

Aerofoto B.Z. Chojęta, ul. Jakubczaka 15, 19-300 Ełk

Rodzaj kryterium

Punktacja

Uzyskana liczba punktów

Mapy

Albumy
Cena oferty

0-6

6

6

Doświadczenie

0-2

2

2

Czas realizacji zamówienia

0-2

2

2

Liczba punktów10

10

Nazwa wykonawcy:

 • Wykonanie Wirtualnego Spaceru po terenie Zamawiającego w postaci prezentacji multimedialnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD;

 • Zakup, montaż i instalacja kiosków multimedialnych.

Aerofoto B.Z. Chojęta, ul. Jakubczaka 15, 19-300 Ełk

Rodzaj kryterium

Punktacja

Uzyskana liczba punktów

Spacer

Kioski
Cena oferty

0-6

6

6

Długość i forma udzielonej gwarancji

0-1

1

1

Doświadczenie

0-2

2

2

Czas realizacji zamówienia

0-1

1

1

Liczba punktów10

10

Łączna liczba punktów

40

7. Wybrany wykonawca:

Największą liczbę punktów (tj. 40 pkt.) uzyskał oferent: Aerofoto B.Z. Chojęta, ul. Jakubczaka 15, 19-300 Ełk, w związku z czym został wybrany do realizacji przedmiotu zamówienia.


Łukta, 18.03.2013 r.

Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, tel./fax: 89 647 57 45, tel. kom. 795 409 827email: leader@ frrl.org.pl, www.leader.frrl.org.pl


Pobieranie 79.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna