UzasadnieniePobieranie 4.59 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar4.59 Kb.
UZASADNIENIE

Z uwagi na fakt wybudowania autostrady A8 na odcinku Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego


we Wrocławiu realizującym zadania m.in. w zakresie nazewnictwa ulic i placów,
w szczególności w zakresie prowadzenia ewidencji nazw i przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia dotyczących nadawania nazw ulicom
i placom, dokonano w terenie przeglądu ulic położonych w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A8 i stwierdzono, że jej wybudowanie podzieliło na terenie miasta Wrocławia na dwie części pięć ulic: Miętową, Meliorancką, Ostową, Polanowicką oraz Żwirki i Wigury. Przejazd pod autostradą A8
w przypadku tych ulic nie jest możliwy, przez co droga – rozumiana jako całość techniczno-użytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym, została podzielona. Zaburzyło to ciągłość numeracji porządkowej i może się wiązać z trudnością odnalezienia numerów porządkowych budynków nie tylko przez mieszkańców miasta czy odwiedzających gości, ale także przez służby porządkowe, pogotowie ratunkowe czy straż pożarną. W związku z powyższym zaistniała konieczność uporządkowania przebiegu i nazewnictwa przedmiotowych ulic oraz numeracji porządkowej budynków. Przyjęto zasadę, że zachowane zostaną dotychczasowe nazwy dla tych fragmentów ulic, przy których istnieje większa ilość numerów porządkowych budynków. Odcinkom ulic
z małą ilością punktów adresowych zostaną nadane nowe nazwy.

Poprzez wybudowanie autostrady A8 ulica Żwirki i Wigury została


w terenie fizycznie podzielona na dwie części, przejazd pod autostradą A8 nie jest możliwy. Przejazd do drugiej części ul. Żwirki i Wigury – po zachodniej stronie autostrady A8 - jest możliwy ulicą Jurija Gagarina, a następnie przejazdem pod autostradą. Po stronie wschodniej autostrady, na skrzyżowaniu ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Rakietową i ulicą Jurija Gagarina ustawiono znak informacyjny znak D-4a „droga bez przejazdu”. Droga dochodzi do zbiornika p-poż. Po tej stronie istnieje
14 numerów porządkowych. W tej części należy zmienić przebieg ulicy skracając ją do autostrady A8. Po stronie zachodniej autostrady należy nadać nową nazwę ulicy odrębną uchwałą.

Pobieranie 4.59 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna