V misyjna olimpiada znajomości afryki – etap okręgowyPobieranie 53.49 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar53.49 Kb.

V MISYJNA OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI – ETAP OKRĘGOWY


Pytania testowe – jednokrotnego wyboru 1. Powierzchnia Afryki wynosi:

  1. 25,2 mln km 2

  2. 28,5 mln km 2

  3. 30,3 mln km 2
 1. W piśmiennictwie polskim przyjęło się wyodrębnianie wśród języków Czarnych Afrykanów 7 rodzin, 1 podrodziny i 2 zespołów, które z kolei dzielą się na grupy, podgrupy, języki i dialekty. Do jakiej grupy języków należy hausa?

  1. rodzina Mande

  2. rodzina semito-chamicka

  3. podrodzina bantuidalna
 1. Bractwo muzułmańskie muridija jest potęgą w:

  1. Kenii

  2. Sierra Leone

  3. Senegalu
 1. Pierwszych historycznych wiadomości o Ghanie, zwanej też Uagadu lub Aukar dostarczają:

  1. podróżnicy europejscy

  2. podróżnicy arabscy

  3. sąsiednie ludy
 1. Państwa Hausa, których początek sięga X wieku

  1. zawsze były muzułmańskie

  2. nigdy nie były muzułmańskie

  3. islam przyjęły w XIV w.
 1. Cywilizacja suahili rozwinęła się pod wpływem:

  1. cywilizacji czarnoafrykańskiej

  2. sułtanatu Zanzibaru

  3. państwa Hausa 1. Ludy Kanuri-Teda żyją:

  1. na Kalahari

  2. nad Oceanem Indyjskim

  3. na Saharze
 1. U Wolofów, podobnie jak i u innych sąsiednich ludów sawanny, sprawą honoru i wstydu jest dziewictwo dziewcząt, za które odpowiadają rodziny i rody. Strzeże się tego dziewictwa przydzielając dojrzewającym dziewczynom do asysty

  1. starsze kobiety, opiekunki-swatki

  2. chłopców, którzy nie będą w przyszłości ich mężami

  3. siostry lub kuzynki
 1. Bororo to jedna z grup plemienia

  1. Ibo

  2. Fulanów

  3. Kikuju
 1. Większość współczesnych Songhajów mieszka w

  1. Nigrze

  2. Beninie

  3. Burundi
 1. Które plemię reprezentuje najdawniejszych mieszkańców lasów równikowych?

 1. Buzu

 2. Nuerowie

 3. Pigmeje
 1. Lud Diola zamieszkuje tereny położone nad

  1. Pacyfikiem

  2. Morzem Śródziemnym

  3. Zatoką Gwinejską
 1. Tradycyjnym zajęciem Akan jest

  1. rybołówstwo

  2. uprawa ziemi

  3. hodowla
 1. Najpotężniejszym państwem przez nich stworzonym była, powstała na początku XVIII w., federacja Aszantów. Anglicy pokonali ją dopiero w 1892 r. po wielu wyprawach i zawziętych walkach. Jaki to lud?

  1. Akan

  2. Ewe

  3. Dinka
 1. Współcześnie z tego ludu rekrutuje się przeważająca część nowych elit Togo i Beninu. Są to

  1. Pigmeje

  2. Ewe

  3. Kirdi
 1. W kultach Ewe, podobnie jak u sąsiednich Jorubów, wielką rolę spełnia owładnięcie – nawiedzenie w transie przez bóstwa zwane

  1. malimo

  2. agara

  3. wodu
 1. „Kirdi” to określenie nadane przez przybyłych na ziemie Adamawa muzułmańskich najeźdźców, dla oznaczenia miejscowych plemion

  1. przyjmujących chętnie islam

  2. uciekających przed najeźdźcami

  3. odmawiających przyjęcia islamu
 1. Jak nazywał się ugandyjski przywódca, którego rządy doprowadziły do wymordowania kilkuset tysięcy ludzi podczas wojny domowej?

  1. Chirot Mumba

  2. Oumeza Idi Amina Dada

  3. Kati Tumani
 1. Słynny poeta i myśliciel, pierwszy prezydent niepodległego Senegalu Leopold Sedar Senghor pochodził z grupy etnicznej

  1. Wolofów

  2. Sererów

  3. Mande-Tan
 1. Podstawowym zajęciem Dinka jest

  1. hodowla bydła

  2. uprawa roli

  3. rybołówstwo
 1. Fulanie tworzyli i obalali państwa. Ich dziełem było m.in. utworzenie wielu muzułmańskich państw teokratycznych. Wobec potęgi mocarstw kolonialnych dość szybko zaniechali beznadziejnego oporu. Futa Toro, Futa Dralon i Masina oddały się pod „protektorat” Francji, sułtanat Sokoto w 1903 r. zajęli Anglicy, a w Adamaua zwierzchnictwo narzucili

  1. Belgowie

  2. Niemcy

  3. Francuzi
 1. Szczyt swej potęgi monarchia Rwandy osiągnęła w XVIII w. Pełną niepodległością cieszyła się przez cały wiek XIX i dopiero w 1899 r. uznała nad sobą protektorat

  1. Belgii

  2. Niemiec

  3. Francji
 1. Kamienne mury Zimbabwe wzniesiono w okresie

  1. naszego średniowiecza

  2. w XIX wieku

  3. na początku XX w.
 1. Jak u Luba zwany jest Stwórca?

  1. Wielkim Królem i Powszechnym Ojcem

  2. Panem Światłości

  3. Władcą duchów
 1. Kościół "etiopiański" symbolizował:

  1. niezależność w Afryce od europejskiej kontroli

  2. górę Syjon

  3. zależność Afryki od wpływów Europy
 1. W IV wieku w Afryce były dwie wielkie wspólnoty chrześcijańskie:

  1. pierwsza – egipska zgrupowana wokół Kartaginy i druga z ośrodkiem w Aleksandrii

  2. pierwsza - egipska z ośrodkiem w Aleksandrii i druga zgrupowana wokół Kartaginy

  3. pierwsza zgrupowana wokół Kartaginy i druga z ośrodkiem w Kinszasie
 1. Na początku XX wieku:

  1. było dwóch biskupów obrządku łacińskiego pochodzenia azjatyckiego i pięciu pochodzenia afrykańskiego

  2. było tylko trzech biskupów obrządku łacińskiego pochodzenia afrykańskiego

  3. nie było ani jednego biskupa obrządku łacińskiego pochodzenia azjatyckiego lub afrykańskiego
 1. Jaką nazwę nosił znakomity w XVI w. ośrodek kształcenia koranicznego?

  1. Uniwersytet w Timbuktu,

  2. Uniwersytet Sudański,

  3. Uniwersytet Kajrawijjin w Burkina Faso
 1. Jak nazywała się królowa etiopska, której dworzanin przyjął chrzest odnotowany w Dziejach Apostolskich?

  1. Kleopatra

  2. Kandaka

  3. Saba
 1. Protestancki doktor A. Schweitzer, zasłynął rozwijając w latach 1913-1955 niezwykle owocną działalność ośrodka w Lambarene. W jakim kraju znajdował się ten ośrodek?

  1. Kamerunie

  2. Gabonie

  3. Angoli
 1. Ile faz ewangelizacji Afryki wylicza Ecclesia in Africa?

  1. pięć

  2. trzy

  3. dwie
 1. Co oznacza w ścisłym sensie wyrażenie „misja ad gentes”?

  1. wszelką działalność zmierzającą do pomocy biednym ludziom w ubogich krajach

  2. działalność wśród narodów, grup ludzi, środowisk społeczno-kulturowych, w których Chrystus nie jest znany lub pośród wspólnot mało jeszcze dojrzałych

  3. jest synonimem „misji ad intra”
 1. Czwarty rozdział soborowego Dekretu o działalności misyjnej Kościoła traktuje o misjonarzach. Według tego dokumentu misjonarzem jest ten, kto:

  1. wyjeżdża, aby pracować wśród biednych ludzi

  2. wyjeżdża do pracy w trudnych warunkach

  3. jest posłany przez prawowitą władzę kościelną
 1. Czego domaga się papież Paweł VI w orędziu Africae terrarum w imieniu Kościoła powszechnego od przywódców państw afrykańskich?

  1. pieniędzy na działalność Kościoła

  2. swobody wyznania i głoszenia wiary

  3. politycznego wspierania działalności misyjnej
 1. Trzy gwałtowne zmiany Kościoła afrykańskiego, o których pisał A. Hastings to:

  1. wzrost liczby kleru rodzimego, wykształcenie wiernych, rosnąca ilość chrztów

  2. nowy podział diecezji według grup etnicznych, wzrost liczby katolików, rewolucja w Kościele powszechnym

  3. rewolucja społeczna i polityczna, szybkość ekspansji Kościoła, rewolucja w Kościele powszechnym
 1. Dwa największe bractwa muzułmańskie szeroko rozpowszechnione w różnych krajach Afryki to:

  1. kadirija i tidżanija

  2. ubanija i waranija

  3. sawanija i ninawija
 1. Tradycja tajnych stowarzyszeń jest wśród Sara, podobnie jak wśród wielu sąsiednich ludów środkowego Sudanu, głęboko zakorzeniona. Głoszący powrót do afrykańskości prezydent Tombalbaye nakłaniał nawet urzędników państwowych do wstępowania do stowarzyszenia Hjondo. Był on prezydentem

  1. Kamerunu

  2. Czadu

  3. Republiki Środkowoafrykańskiej
 1. Większość Azande

  1. przyjęła islam

  2. przyjęła chrześcijaństwo

  3. trwa przy swoich dawnych, plemiennych wierzeniach
 1. Wśród ludu Mangbetu małżeństwa są z reguły poligyniczne, spotyka się sororat. Co to jest sororat?

  1. Zamiana mężów przez siostry

  2. Kolejne poślubianie sióstr przez tego samego męża

  3. Obowiązek wyjścia za mąż najpierw starszej siostry
 1. Słowo „Azania”, nazwa starożytnego miasta greckiego, służy często jako określenie pewnego regionu zróżnicowanego co prawda geograficznie i etnicznie, ale wykazującego pewne cechy wspólne środowiska przyrodniczego i kulturowego. Chodzi o

  1. Afrykę Wschodnią

  2. Afrykę Zachodnią

  3. Afrykę Południową
 1. Pierwszym premierem i wieloletnim prezydentem niepodległej Kenii był

  1. Biya

  2. Kenyatta

  3. Czaka
 1. Badania przeprowadzone przez słynnego P. Tempelsa wśród ludu Luba przyczyniły się do powstania jego sławnej, choć niekiedy krytykowanej za zbytnie uogólnienia i zbyt daleko idące interpretacje, książki Filozofia Bantu. Opierając się na nich J. Jahn wprowadził do nauki światowej takie pojęcia dotyczące ludów afrykańskich, jak

  1. „żywych zmarłych” i „dawnych duchów”

  2. muntu”, „kintu” i „magara”

  3. „wywoływaczy duchów” oraz „wywoływaczy deszczu”
 1. Grupę ludów Kojsan dzieli się na terenie obszaru Afryki Południowej na trzy podstawowe, zasadniczo odrębne oraz podzielone na liczne plemiona i frakcje grupy:

  1. Buszmeni, Hotentoci i Damara

  2. Tutsi, Hutu i Twa

  3. Ewe, Jorubowie i Ibo
 1. Znane z zapisków w kronikach portugalskich państwo Monomotapy istniało od połowy XV w. do końca wieku XVII. Było ono dziełem ludu

  1. Szonów

  2. Pigmejów

  3. Zulusów
 1. Sławnym państwem Afryki Południowej, które powstało w XIX w. pod wodzą Moszesza, słynnym zwłaszcza z wielokrotnej obrony wzgórza Taba Bosiu jest istniejące do dziś jako niepodległe królestwo

  1. Lesoto

  2. Swazi

  3. Namibia

Praca pisemna

Temat: Scharakteryzuj krótko tradycyjne religie Afryki.Pobieranie 53.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna