Výběrová rešerše Zpracoval(a)Pobieranie 139.69 Kb.
Strona1/3
Data10.05.2016
Rozmiar139.69 Kb.
  1   2   3Agrarismus v Čechách, Polsku a na Slovensku v letech 1880-1945


Výběrová rešerše

Zpracoval(a)

PhDr. Ivana Reznerová
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze

Oddělení oborových informačních a knihovnických služeb


místnost SB 034 B
telefon 224 09 5291 (interní linka 5291) fax 224 095 869

e-mail i-servis@vse.cz17. 5. 2007
Evidenční číslo: 2007044


Obsah

Zadání rešerše 3

Dokumenty dostupné online 5

Fond knihovny CIKS VŠE 7

Meziknihovní výpůjční služba 8

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 20

Služby CIKS 28

Zadání rešerše

Tematické vymezení


agrarismus, agrární strany, národní hnutí spojená s rolnickou otázkou

Časové vymezení


dokumenty o období / z období 1880-1945

Jazykové vymezení


angličtina, čeština, němčina, polština, slovenština

Dostupnost dokumentů


dostupné online

fond CIKS VŠE

meziknihovní výpůjční služba

mezinárodní meziknihovní výpůjční službaKlíčová slova


agrarian, agrarisch, agrarismus, agrarizmus, agraryzm, agrarianism, agrární (rolnické) strany, Bauer, Bauernbewegungen, Bauernpartei, organizacje, peasant, political party, polityka rolna, stronnictwo chlopskie, rolnictwo etc.

Způsob řazení záznamů v rešerši


abecední podle názvu dokumentů

Použité zkratky a termíny


V rešerši jsou použity níže uvedené termíny a zkratky, detailnější popis služeb naleznete v kapitole Služby CIKS na konci této rešerše.

Akvizice – Objednávání a nákup knih a časopisů do CIKS VŠE a na katedry

CIKS – Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE

EDD – Elektronické dodávání dokumentů

MVS – Meziknihovní výpůjční služba

MMVS – Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

Proxy server – Online přístup k databázím mimo prostory VŠE přes tzv. proxy server

Excerpované prameny a počet záznamůNázev počet záznamů

Dostupné online

Informace o pramenech dostupných online a podmínkách přístupu k plným textům naleznete na http://www.econlib.cz/zdroje.
EBSCO 1
JSTOR 0
ProQuest 5000 0

Internet 4


Fond CIKS

Souborný katalog VŠE 2
MVS, MMVS

Česká národní bibliografie 66

Deutsche Nationalbibliographie 4

Historický ústav AV ČR – Bibliografické databáze 38

Online katalóg Slovenskej národnej knižnice 2

Przejście do przeszukiwania WebOPAC 48

Regionální muzeum v Chrudimi 1

Ústav zemědělských a potravinářských informací – Zemědělská a potravinářská knihovna 1

CELKEM 167

Dokumenty dostupné online


Nalezené záznamy, u kterých máte jako zaměstnanec VŠE přístup k dokumentům online přes počítač. U elektronických databází může být přístup pouze z počítačové sítě VŠE nebo za využití proxy serveru viz http://www.vse.cz/proxy/.

Databáze

EBSCO


http://search.epnet.com/
Polsko


  1. The Elections Cartel in Regierungsbezirk Bromberg (Bydgoszcz), 1898–1903: Ethnic Rivalry, Agrarianism, and "Practicing Democracy". By: Spickermann, Roland. Central European History (Brill Academic Publishers), 2004, Vol. 37 Issue 1, p91-114, 24p, 2 charts; Abstract: Presents a study that examined the Landtag election in the Bromberg Regierungsbezirk in Poland in 1898 and 1903. Background on the existence of a German-Polish ethnic rivalry in the area; Role of Landtag in controlling the funding for the Mittellandkanal program linking major rivers in Germany; Challenges posed by restive German nationalists and National Liberals in Landtag District 88.; DOI: 10.1163/156916104322889005; (AN 13054272)

WWW stránkyČR a Slovensko
1.

Forschungsprojekt "Agrarismus in Ostmitteleuropa, 1890-1960"

Hlavní stránka výzkumného projektu:http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/kg/wisogeschi/forschungsstelle/agrarismus/index.html
Litetura (cizojazyčné články a monografie k problematice agrarismu):

http://www.kuwi.euv-frankfurt-o.de/de/lehrstuhl/kg/wisogeschi/downloads/Literatur_Projekt_Agrarismus.pdf

2.

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna : Dokumenty českého a slovenského parlamentuhttp://www.psp.cz/eknih/
Podle Dohody o spolupráci při vytvoření a provozování Společné česko-slovenské digitální knihovny Parlamentu České republiky a Národní rady Slovenské republiky ze dne 3. června 2002 bude knihovna ve své konečné podobě obsahovat elektronickou formu úplných textů parlamentních tisků (tj. návrhů zákonů včetně důvodových zpráv a usnesení), těsnopiseckých zpráv (tj. doslovných záznamů ze všech jednání a hlasování) a dalších parlamentárií od roku 1848 do současnosti.


Polsko

3.

Druki Sejmowehttp://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf

Retrospektiva od r. 20054.

National Digital Library Polona (CBN Polona)

http://www.polona.pl/dlibra
The National Digital Library Polona was created for all libraries and Internet users. Our mission is to enhance wide and easy access to the digital collections of the Library, including the most important editions of literature and scientific materials, historical documents, journals, graphics, photography, score and maps. Our main aim is to present Polish cultural heritage with its age-old tradition and achievements, as well as showing the abundance of the National Library's collections.  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna