Vi konferencja „Konstrukcje Powłokowe, Teoria I Zastosowania” The 6th ConferencePobieranie 51.01 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar51.01 Kb.


VI Konferencja

Konstrukcje Powłokowe, Teoria i Zastosowania”The 6th Conference

"Shell Structures, Theory and Applications"

Gdańsk - Jurata, 12 - 14 października 1998 r.

Podsumowanie
W dniach 12-14 października 1998 w położonym nad Zatoką Gdańską hotelu Neptun w Juracie odbyła się szósta konferencja omawiająca aktualne osiągnięcia w zakresie badań naukowych, projektowania, wykonawstwa oraz remontów konstrukcji powłokowych.

Konferencja została zorganizowana przez: Sekcję Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Katedrę Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gdańsku.

Patronat nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński, Prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A. mgr inż. Włodzimierz Dyrka i Dyrektor Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Płock mgr inż. Henryk Janczewski.

Sponsorami konferencji były firmy: Arot via Polska (Leszek Janusz, Paweł Włudarczyk), Asenhajmer Sp. z o.o. (Jacek Asenhajmer, Krzysztof Łubiński), Centrum Techniki Okrętowej (Zbigniew Karpiński), Hoban (Piotr Jasina), Mazurskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane J.W. Ślepsk (Józef Wiszniewski), Mostor s.c. Zakład Robót Mostowych i Komunikacyjnych (Zbigniew Kuncewicz, Sławomir Dudziak), Mostostal Gdańsk S.A. (Lech Walczak, Sławomir Polikowski, Jacek Faron, Krystyna Nowakowska), Polnord S.A. (Andrzej Ubertowski), Polski Rejestr Statków (Jan Jankowski), Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Regionalny w Białymstoku (Teodor Fiedoruk), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Płock (Henryk Janczewski), Rafineria Gdańska S.A. (Włodzimierz Dyrka), Sika Poland Sp. z o.o. (Maciej Tymowski) oraz Waza Sp. z o.o. (Tomasz Potocki). Ponadto konferencja była finansowana przez: Komitet Badań Naukowych, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział Gdańsk oraz Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Należy tu podkreślić, że bez wsparcia finansowego sponsorów zorganizowanie tej konferencji byłoby trudne a nawet niemożliwe. Wszystkim wymienionym firmom i instytucjom jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwał Komitet Naukowy: prof. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz (przewodniczący, IMP PAN Gdańsk), dr hab. inż. Jacek Chróścielewski (PG Gdańsk), prof. dr inż. Marian Golczyk (PO Opole), prof. dr hab. inż. Stefan Joniak (PP Poznań), prof. dr hab. inż. Michał Kleiber (IPPT PAN Warszawa), prof. dr hab. inż. Piotr Konderla (PW Wrocław), prof. dr hab. inż. Marian Królak (PŁ Łódź), dr hab. inż. Tomasz Lewiński (PW Warszawa), prof. dr hab. inż. Rościsław Tribiłło (PB Białystok), prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn (PK Kraków), prof. dr hab. inż. Czesław Woźniak (PCz Częstochowa) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko (PG Gdańsk).

W
Kraj

Liczba

uczestników

Austria

1

Belgia

2

Francja

3

Holandia

1

Japonia

1

Kanada

2

Litwa

4

Niemcy

7

Polska

131

Rosja

6

Ukraina

5

USA

2

Węgry

2

Włochy

3

Razem

(w tym z zagranicy)

170

(39)pracach Komitetu Organizacyjnego uczestniczyli: dr hab. inż. Jacek Chróścielewski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak (wiceprzewodniczący), dr inż. Jarosław Górski (sekretarz) oraz dr inż. Czesław Branicki, mgr inż. Marek Jasina, dr inż. Paweł Kłosowski, mgr inż. Izabela Lubowiecka, mgr inż. Marek Skowronek.

Konferencja „Konstrukcje Powłokowe Teoria i Zastosowania” miała charakter międzynarodowy (patrz tabela obok). W trakcie jej obrad wygłoszono 8 referatów generalnych i 36 referatów sesyjnych oraz zaprezentowano 52 prace w formie plakatowej. Językami konferencji były język angielski i polski.

Pierwszy referat programowy wygłosił prof. James G. Simmonds (University of Virginia, USA) światowy autorytet w dziedzinie teorii i analitycznych obliczeń powłok. Przedstawił on zasadnicze kierunki w rozwoju teorii powłok w końcu dwudziestego wieku. Drugi referat generalny przedstawił prof. Czesław Woźniak (PCz Częstochowa). Tematem jego wystąpienia były dynamiczne zagadnienia powłok.

W części popołudniowej pierwszego dnia zaprezentowane zostały dwa referaty: generalny, opracowany przez dr. Jerzego Makowskiego (Ruhr-Universität Bochum, Germany) i dr. Jacka Chróścielewskiego (PG Gdańsk) oraz referat sponsorowany (Arot Via Polska) przygotowany przez dr. Jana Vaslestada i dr. Adama Wysokowskiego. Rozważania teoretyczne i zagadnienia numeryczne przedstawione w referacie pierwszym dopełnione zostały praktycznym podejściem do zagadnień konstrukcji powłokowych w budownictwie.

W drugim dniu konferencji, problemowo ukierunkowanym na zagadnienia związane z praktyką, uczestnicy mieli okazję wysłuchania trzech referatów generalnych. Dwa, poświęcone problematyce numerycznego obliczania konstrukcji powłokowych, zaprezentowali: prof. Johann Arbocz (Delft University of Technology, The Netherlands) i dr Leszek Konieczny (CTO Gdańsk). W trzecim referacie generalnym swoim doświadczeniem z zakresu napraw i remontów metalowych zbiorników na ciecze o pojemności do 50.000 m3 podzielił się prof. Jerzy Ziółko (PG Gdańsk). Wygłoszono także referat sponsorowany (Rafineria Gdańska S.A.) autorstwa mgr. inż. Tomasza Branickiego i mgr. inż. Stanisława Szarugi.

Ostatni, trzeci dzień konferencji, upłynął głównie pod znakiem zagadnień teoretycznych i numerycznych. Odczyty generalne, omawiające zagadnienia plastyczne w teorii powłok, zaprezentowali: prof. Helmut Stumpf (Ruhr-Universität Bochum, Germany) i prof. Dieter Weichert (Institut fur Allgemeine Mechanik RWTH Aachen, Germany). Referat zamykający, na temat dużych obrotów w teorii powłok, wygłosił prof. Wojciech Pietraszkiewicz (IMP PAN Gdańsk).

Każdego dnia odbywały się także równoległe sesje referatów wygłaszanych i plakatowych. Streszczenia wszystkich referatów wydrukowane zostały w materiałach konferencyjnych. Wybrane, pełne teksty prac umieszczono w specjalnym numerze Archiwum Inżynierii Lądowej.

W trakcie konferencji odbywały się także tradycyjne imprezy towarzyszące. Pierwszy dzień zakończyła uroczysta kolacji, po której do późnych godzin nocnych dyskutowano przy muzyce zespołu jazzowego Bryza z Ukrainy. W dniu następnym atrakcje bankietu uzupełniła znakomita muzyka zespołu Detko Band z Trójmiasta a wiele uczestniczek i uczestników konferencji miało szansę zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych. Odbyła się także wycieczka, podczas której zwiedzono najbardziej atrakcyjne fragmenty Gdańska i Trójmiasta.

Szeroki udział wybitnych specjalistów z zagranicy i znaczna liczba referatów wygłoszonych podczas VI Konferencji „Konstrukcje Powłokowe, Teoria i Zastosowania” wskazują na ciągły rozwój teorii, metod projektowania i wykonawstwa konstrukcji powłokowych.

Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego po zakończeniu konferencji, zgodnie z sugestią wielu uczestników, wskazano na potrzebę zorganizowania kolejnej konferencji o tematyce powłokowej. Za jeden z priorytetowych celów uznano zwiększenie współpracy pomiędzy teoretykami i praktykami zajmującymi się tymi trudnymi zagadnieniami.

Korzystając z okazji jeszcze raz dziękujemy bardzo Panu prof. Jerzemu Ziółko (PG Gdańsk) oraz wszystkim życzliwym sponsorom za szczególną pomoc przy organizacji konferencji.

Dziękujemy także panu Adamowi Krupie dyrektorowi Hotelu Neptun w Juracie, w którym odbywała się konferencja za gościnność, a całemu personelowi hotelu za profesjonalną obsługę.


Komitet Organizacyjny

GENERAL LECTURES:

ARBOCZ J., On the accuracy of numerical buckling load predictions

GOLCZYK M., Research and development problems in design, construction and repairs of hiperboloidal reinforced concrete cooling towers

KONIECZNY L., Practical application of FEM to design of ship structures at Ship Design and Research Centre (Gdańsk)

MAKOWSKI J., CHRÓŚCIELEWSKI J., Shells and shell-like structures. Thermomechanical foundations and computational issues

SIMMONDS J.G., The status of nonlinear shell theory at the end of the Millenium

STUMPF H., A shell finite element for large strain elastoplasticity with anisotropies

WEICHERT D., HACHEMI A., Shakedown of thinwalled structures in the light of advanced material modelling

WOŹNIAK C., On dynamics of substructured plates and shells

ZIÓŁKO J., Imperfections of steel cylindrical tanks causes, of their origin, methods of limitation and repair


SESSION PAPERS:

ABROSIMOV N.A., BAZHENOV V.G., YELESIN A.V., Numerical analysis of nonlinear deformation and stability for isotropic and composite shell structures under pulse loading

AMIRO I.YA., PROKOPENKO N.YA., Study of non-linear oscillations of cylindrical shells

ANDRIANOV I.V., ZARUBINSKAYA M.A., Homogenization approach in the theory of reinforced plates and shells under local loading

ANTONIAK D., KONDERLA P., Modelling and numerical analysis of prestressed concrete shells

BANSEVICIUS R., KULVIETIS G., MAZEIKA D., Optimization of excitation zones for piezoceramic shells

BERTÓTI E., Hierarchic dual-mixed models for laminated composites

BESPALOVA E.I., KYTAYGORODSKY A.B., Modal analysis of vibrations of laminated bodies of viscoelastic materials

BESPALOVA E.I., KYTAYGORODSKY A.B., Nonlinear analysis of flexible shells with structural nonhomogeneity

BIELECKI T., LEWIŃSKI T., Asymmetric bending of thin cylindrical shells

BLINOWSKI A., Study of the slender string-reinforced pneumatic structures

BOGDANIUK M., DOBROSIELSKI T., PUCH W., Modification of bulk carriers corrugated bulkheads strength standard

BORUCKA-LIPSKA J., HORSZCZARUK E., LIPSKI M., Overhaul of inner steel shell plating of the tanks at Świnoujście liquid fuel oils base

BRANICKI T.J., SZARUGA S., The corrosion of the storage tanks bottoms at Gdańsk Refinery

BURAK YA., ZOZULYAK YU., Energetic approach to the construction of iterative models of thermoelastic shells

CHMIELEWSKI T., GOLCZYK M., On structural reliability of natural draught cooling towers

CHMIELEWSKI K., SYCZEWSKI M., TRIBIŁŁO R., WISZNIEWSKI J., Problems of forming and realization of the monolithic polyester shell of the yacht hull

CICHOCKI M.K., Problems of reinforcement designing for plates and shells

CICHOCKI K., ADAMCZYK R., Analysis and application of protective shield structures

ĆWIK R., Distribution of stresses in box girders of the overhead cranes loaded with concentrated forces over the web

DI CARLO A., A direct theory of shells and laminates with distensible thickness

DI CARLO A., TATONE A., Multilayered plates with debonding and laminae with distensible thickness

FERANEC V., Local wind pressures on shell structures

FERRO V., KREJA I., WEICHERT D., Geometrically non-linear analysis of laminated shells

FIALKO S.YU., The high-performance aggregation element-by-element iterative solver for the large-scale complex shell structure problems

FILATOV G.V., The calculation of thinwalled shells under conditions of hydrogenation and aggressive medium influence

GACHKEVICH O.R., GACHKEVICH M.G., GUMENCHUK O.B., Stress-optimal regimes of heating shells of revolution by convective method and electromagnetic radiation with infra-red frequency range

GADOMSKY P.P., KOSSOVICH L.YU., PARFENOVA YA.A., Transverse approximation for transient waves in cylindrical shells

GALAEV S.V., BAJANOVA N.S., Transient transverse waves in cylindrical viscoelastic shells

GIROUD P., Asymptotic analysis of linearly anisotropic inhomogeneous elastic shells

GOŁAŚ J., Critical states of non-uniformly heated circular fibrous composite plates

GÓRSKI J., Reliability assessment of nonlinear models of shells with random geometric imperfections

GREGORY R.D., MILAC T.I., WAN F.Y.M., A thick hollow sphere compressed by equal and opposite concentrated axial loads; an asymptotic solution

GRIGORENKO A.YA., PATSYUK F.N., VLAYKOV G.G., Study of free vibrations of plates with variable thickness

GRYCZ J.M., On an explication of the Hamilton-Kirchhoff principle

HACKL K., Wavelet based algorithms for elastoplastic shells

HASSANEAN Y., TARGOWSKI R., GUERLEMENT G., Limit analysis for rings reinforced circular cylindrical shells under pressure and variable end load

HASSANEAN Y., TARGOWSKI R., GUERLEMENT G., Minimum weight design of solid cylindrical shells with non-uniform thickness under lateral pressure

HINCZ K., GÁSPÁR ZS., Determination of membrane cutting patterns

JASINA M., GÓRSKI J., On simulations of random geometric imperfections in plate and shell models

JĘDRYSIAK J., A test of results of substructural model for mesoperiodic plates

JONIAK S., A problem of stability loss of a ring-shaped plate loaded by two circumferential forces

KAPLUNOV J.D., NOLDE E.V., Lamb-type problems in dynamics of plates and shells

KASPRZAK T., KONDERLA P., Limit state of a multilayered shell

KAZBERUK A., KRENTOWSKI J., TRIBIŁŁO R., MIEDZIAŁOWSKI CZ., Some problems of design and realization of the reinforced concrete multicurvature shell

KLISZCZEWICZ B., KLISZCZEWICZ R., Numerical research on the influence of methods of consideration of horizontal mining deformation on the effort of circular reinforced-concrete tanks

KŁOSOWSKI P., WOŹNICA K., Dynamic response of elasto-viscoplastic plates and shells

KNABEL J., LEWIŃSKI T., Statics of thin helicoidal shells

KOBIELAK S., KLIMEK A., TATKO R., WĘGLORZ M., NYCZKA A., Analysis and design of silos with inverted cone bottoms

KORZENIOWSKI R., The effect of the thermal load on the stress state in hyperboloidal reinforced concrete cooling towers

KRAWIEC Z., Fatigue analysis of composite structures

KRÓLAK M., KOŁAKOWSKI Z., KOWAL-MICHALSKA K., Modal interactive buckling of composite tubular pole structure with intermediate stiffeners

KULYABKO V.V., DAVIDOV I.I., Discrete models and nonlinear oscillation analysis of three - dimensional plate - beam systems

КURPA L.V., Calculation of shallow shells of the complex form in geometrically nonlinear statement

KUTYŁOWSKI R., Topology optimization - convergence problem

KUZNETSOV V.V., Kinematic groups and finite elements in solid mechanics with applications

LA ROSA G., MESSINA M., RISITANO A., Tangential and radial stresses of variable thickness Belleville springs

LEONAVIČIUS M., FLIOTOVIENĖ R., STUPAK E., The stress-strain analysis of plates with operational and industrial defects

LEWIŃSKI T., TELEGA J.J., Two-component plates and shells of minimal compliance

LIPING T., ZHIYE C., Application of MWR to the cylindrical shells with arbitrary initial geometrical imperfections in partial ranges

LITEWKA P., SYGULSKI R., Analysis of bridge slabs by the finite strip method

LUGOVOY P.Z., MEISH V.F., REMEZ N.S., Elasto-plastic behaviour of discrete strengthened shells under nonstationary loading

ŁUKASZEWICZ J., Principles of shell statics applied to prognosis of volcanic and seismic hazards

ŁUKASZEWICZ J., Steel halls made of shell structures

MAGNUCKI K., Stability of horizontal cylindrical shell loaded by internal hydrostatic pressure

MALCZEWSKI Z., KOBIELAK S., Analysis of cylindrical adhesion anchorage of the aramid rope used for presstressing of concrete shell

MARCINOWSKI J., Sudden changes of buckling pattern in the post-buckling behaviour of plates

MARTYNOVYCH T.L., LOBOVA O.V., Analytical method of calculation of double curvature shallow shells - on rectangular plan - under arbitrary boundary conditions and static load

MEISH V.F., Mathematical simulation of dynamical behaviour of cylindrical structures with variable stiffeners

MEYWERK M., Combined shell-membrane tyre-models for crash simulation in vehicle development

MICHALAK B., Stability of slightly wrinkled plates in elastic medium

MIKHLIN YU.V., Stability of regular and chaotic modes in post-buckling behaviour of elastic shells

MORACHKOVSKA I.O., KURPA L.V., The variational-structural method for the elasto-plastic analysis of thin shallow shells

MUC A., Optimization of sandwich plates having frp faces – the application of genetic algorithms

NAUMENKO K., Creep-damage analysis in thinwalled structures using a nonlinear shell theory and mechanism-based material model

NEMIROVSKY YU.V., VOKHMYANIN I.T., Limit equilibrium and optimum design of rigid-plastic shells

OSSADZOW C., TOURATIER M., A refined shear-membrane theory for multilayered shells in statics and dynamics

OSTWALD M., Multicriteria optimization of sandwich cylindrical shell with core of different mechanical properties

PIETRASZKIEWICZ W., On the role of finite rotations in shell theory

POCHTMAN YU.M., MARTYNOVA N.A., Use of the theory of catastrophes for research of stability and optimal design of rubber plates

PRZANOWSKA A., BANASZKIEWICZ M., SUN B.-H., BADUR J., Ripples of the interfacial surface – an extension of the Laplace and Buff formulae

PUCH W., SPERSKI M., Investigations of buckling of ship plates subjected to combined in-plane loads

PYTTEL T., ULBRICHT V., JOHN R., Nonlinear shell theory in convective description with anisotropic plasticity

RAVINGER J., Transformation via eigenmodes for dynamic post-buckling behaviour of slender webs and shallow shells

ROMANÓW F., MALINOWSKI M., Dynamic stability of sandwich cylindrical shells

ROSSIKHIN YU.A., SHITIKOVA M.V., Dynamic stability of an elastic cylindrical shell embedded into an elastic isotropic medium with respect to nonstationary excitation

RYMSZA J., Thrust of an arch in non-reinforced concrete bridges as natural prestreeeing force

RZĄDKOWSKI R., Vibration of plate with beams in compressible flow

SERUGA A., The strain state analysis in prestressed concrete cylindrical shell constructed of precast ribbed panels

SERUGA A., The stress and displacement state analysis in cylindrical concrete shells prestressed by separate tendons

SHIMIZU S., Strength of sandwich plates as a girder web

SIENKIEWICZ Z., RUCHWA M., Dynamic response of a cylindrical shell subjected to explosion

SIVAK V.F., Influence of technological and structural factors on the dynamic properties of shells of revolution

SŁAWIANOWSKA A., A model of cylindrical shells with moderately large rotations

SŁOWEK G. Problems of rehabilitation of RC cooling towers

STANUSZEK M., Numerical analysis of large deformations of membrane shells with wrinkling admitted

STANUSZEK M., GLOCKNER P.G., Inflatables under arbitrary loads: a generalized computational approach

SZWABOWICZ M.L., Geometrical nonlinearity and finite deflection/small strain deformations of thin shell structures

TACZAŁA M., Behaviour of plates subjected to linearly distributed loading

TOMCZYK B., Vibrations of cylindrical shells with internal mesostructure

TOVSTIK P.E., On the large axisymmetric deflections of thin shells of revolution

TUMASHOVA O.V., Investigation of the elastic cylindrical shells

URBAŃSKI A.J., Finite element formulation of the homogenization problem for plates with periodic microstructure

VALLÉE C., FORTUNÉ D., Link between compatibility conditions in shell theory and 3D compatibility conditions

VASLESTAD J., WYSOKOWSKI A., Full scale testing of multi plate corrugated steel structures in Poland

WALENTYŃSKI R.A., Refined constitutive shell equations

WASZCZYSZYN Z., PABISEK E., Bending analysis of elastic-plastic plates by a hybrid NN/FE program

WILCZYŃSKI B., Minimum stress optimization of axisymmetric shells

WIŚNIEWSKI K., TURSKA E., KLEIBER M., On the normal strain approximation in finite rotation incompressible shells

YAKUSHEV V.L., Computer simulation of non-linear shell stability-statistical aspect

ZAKHAROV D.D., Boundary value problems for coupled bending and stretching in anisotropic laminates with corner points

ZAKHAROV D.D., The dynamic behaviour pecularity of thin laminates with contrast anisotropy directions

ZARUTSKY V.A., Effects of discrete placement of ribs on the stress-strain state of cylindrical shells

ZARUTSKY V.A., SIVAK V.F., Experimental investigation of stability of shells and recommendations for their calculation

ZBOIŃSKI G., OSTACHOWICZ W., A family of 3D-based adaptive finite elements for analysis of complex structures

ZIELNICA J., Stability analysis of bilayered elastic-plastic open conical shellsZUBOV L.M., Nonlinear theory of isolated and continuously distributed dislocations in elastic shells©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna