Vi lo im J. Dąbrowskiego w Częstochowie Adam MakówkaPobieranie 7.51 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.51 Kb.
Konspekt do lekcji czy scenariusz lekcji - decyzja należy do Ciebie.

VI LO im J. Dąbrowskiego w Częstochowie

Adam Makówka

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Agnieszka Makówka

Wybór, przed jakim staje nauczyciel przy tworzeniu metody wspomagającej jego pracę na lekcji jest konstruktywną formą mającą określić rolę materiałów pomocniczych dla uczącego w procesie edukacyjnym na danej jednostce lekcyjnej.

Przygotowując się do zajęć należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów wpływających na rodzaj, charakterystykę i cel przekazywanej wiedzy.

Nauczyciel na każdej lekcji powinien dążyć do aktywizacji młodzieży różnymi dostępnymi metodami w celu samodzielnego poszerzania przez nich danego zakresu wiadomości. Osoba prowadząca zajęcia jest „kapitanem na okręcie, wydaje polecenia i czuwa nad załogą”. Uczniowie, którzy uczestniczą w lekcji powinni czuć, że ich obecność nie jest przypadkowa, że są w pełni odpowiedzialni za przebieg i formę odbywanych zajęć, a zarazem mają tę świadomość, że jest osoba, na którą mogą liczyć w problemowych sytuacjach. Przygotowując się do danej jednostki lekcyjnej nauczyciel ma do wyboru dwie formy „ściągawki”:  • Konspekt – krótki zarys, szkic wykładu, streszczenie(1).

  • Scenariusz – tekst zawierający dokładne wskazówki dotyczące realizacji założonej tematyki lekcji; plan określający sposób przeprowadzenia zajęć(1).

Założenia lekcji określają formę pomocy dla nauczyciela, jaką może zastosować w trakcie prowadzenia zajęć, dlatego też są one najważniejszym aspektem w kierowaniu się przy wyborze konspekt czy scenariusz. Analizując tematy i zagadnienia z danej dziedziny można dostrzec zależność, która wskazuje właściwą formę przygotowania do zajęć zastosować na danej jednostce lekcyjnej. Lekcje wstępne, wprowadzeniowe do nowego tematu czy działu moim zdaniem powinny przyjmować formę konspektu. Są to zajęcia, które wnoszą wiadomości nieznane dotychczas młodzieży, których uczniowie muszą się dopiero uczyć, poznawać. Dlatego trudno by nam było określać z góry zakres ich aktywności na lekcji oraz zasób wiadomości i umiejętności, jakie uczniowie powinni przyswoić w trakcie tych zajęć. Konspekt w tym przypadku staję się:

  • pomocą formułującą drogę prowadzenia zajęć;

  • nie ukierunkowuje na umiejętności;

  • skupia uwagę na wiadomościach, jakie należy przyswoić;

  • pozostawia nauczycielowi i uczniom możliwość wykorzystania twórczej formy analizy i przyswajania określonej partii materiału.

Scenariusz lekcji jest czymś więcej niż zwróceniem uwagi czy nakierowaniem na określone zależności tematyczne. Tworzy zapis zachowań nauczyciela i uczniów w trakcie odbywających się zajęć. Nauczyciel pracując ze scenariuszem zdaje sobie sprawę i jest świadomy wiadomości i umiejętności, jakie posiadają uczniowie. Dlatego też, forma ta sprawdza się przy tematach powtórzeniowych, sprawdzając zakres wiadomości i umiejętności uczniów po danej jednostce lekcyjnej lub na lekcji powtórzeniowej z całego działu.
Literatura:


  1. „Słownik Wyrazów Obcych”, PWN, Warszawa (1990).

  2. A. Burewicz, H. Gulińska, in: Dydaktyka chemii, UAM, Poznań (1993).

  3. Pod red. K. Konarzewskiego – „Sztuka nauczania – Szkoła”; WN PWN, Warszawa (1993).


Pobieranie 7.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna