Vi ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny Katedry Kształtowania Środowiska MieszkaniowegoPobieranie 39.43 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar39.43 Kb.
wnętrze. ŚWIATŁO cień

VI Ogólnopolski otwarty studencki konkurs architektoniczny

Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

pod patronatem:

Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej

Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej


patronatem honorowym SARP O/Kraków

oraz patronatem medialnym


przy współpracy z firmami:Warunki konkursu:
 1. Organizator

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wraz z firmą Vibia oraz firmą Vitra, a także firmą AGC EUROPE.
 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru. Podkreślenie wagi spojrzenia na projekt wnętrza jako kompleksowej całości, począwszy od jego kształtu przestrzennego, materiału i kolorystyki, po elementy wyposażenia - meble oraz oświetlenie. Przykłady wzornictwa postrzegane będą nie tylko jako elementy niezbędne funkcjonalnie, ale także jako przedmioty użytkowe - uzupełniające, intrygujące, inspirujące - wzbogacające jego wystrój.
 1. Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest aranżacja wnętrza architektonicznego z zastosowaniem oświetlenia firmy Vibia i/lub mebli firmy Vitra, a także szkła architektonicznego firmy AGC. Podstawowym kryterium oceny i wyboru będzie twórcze zastosowanie produktów w projekcie.
 1. Formuła konkursu

Formuła otwarta - Prace nagrodzone jury wybiera spośród prac studentów Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz zgłoszonych do konkursu.
 1. Nagrody


Nagroda Prorektora ds. Studenckich PK – za stworzenie unikalnej koncepcji przy umiejętnym wykorzystaniu produktów katalogowych.
Nagroda Dziekana Wydziału Architektury PK – za wysokie walory estetyczne koncepcji
Nagrody sponsorów przyznawane w kategoriach:

Oświetlenie:

Nagroda za najlepsze oświetlenie wnętrzalampa firmy Vibia przyznawana za najlepsze wykorzystanie lamp Vibia w projekcie.

Mebel:

Nagroda za najlepszą aranżację wnętrzamebel firmy Vitra, przyznawana za najlepsze wykorzystanie elementów wyposażenia wnętrz firmy Vitra w projekcie.

Szkło:

Nagroda za najlepsze wykorzystanie szkła architektonicznego, przyznawana przez firmę AGC za najlepsze wykorzystanie szkła firmy AGC w projekcie. Nagrody przyznaje Jury konkursu. Nagrody sponsorów będą przyznawane przez pełny skład jury spośród prac nominowanych przez przedstawicieli firm sponsorujących.

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Jury może przyznać pozaregulaminowe nagrody i wyróżnienia, bądź nie przyznać wszystkich nagród regulaminowych.

Jury przyznaje nagrody w zależności od poziomu zgłoszonych prac i zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych ustaleń.

Nagrody Prorektora ds. Studenckich PK oraz Dziekana Wydziału Architektury przyznawane są spośród wszystkich złożonych na konkurs projektów.

Nagrody sponsorów przyznawane są w poszczególnych kategoriach.

Zgłoszony projekt jest oceniany we wszystkich kategoriach.


 1. Warunki formalne

W konkursie mogą brać udział i ubiegać się o nagrody studenci Wydziałów Architektury i Wydziałów Architektury Wnętrz (lub takich kierunków studiów oraz studiów pokrewnych) z całej Polski.
 1. Warunki techniczne

Projekt konkursowy należy przedstawić na maksymalnie 4 planszach o wymiarach 50 cm na 70 cm w układzie pionowym. Prace konkursowe powinny być przedstawione na nie więcej niż czterech planszach, przy czym: • co najmniej jedna powinna przedstawiać koncepcję funkcjonalno-przestrzenną wnętrza

 • co najmniej jedna - jedno lub więcej z wybranych zagadnień: a). oświetlenie, b). wyposażenie wnętrza w meble lub c). wykończenie szkłem architektonicznym. można przedstawiać szczegółowo na oddzielnych planszach

Technika opracowania plansz jest dowolna, ale winna być czytelna, pozwalająca na jednoznaczne odczytanie projektu. Plansze powinny być opatrzone numerem kodowym składającym się z 6 cyfr wybranym przez autora. Kartę do odkodowania numeru należy złożyć wraz z pracą konkursową w zapieczętowanej kopercie.
 1. Ogłoszenie konkursu i zgłoszenia

Ogłoszenie Konkursu nastąpi 17.11.2014 r., w formie plakatów na wydziałach architektury oraz ogłoszeń na stronach www.pk.edu.pl oraz www.w-a.pl.


Zgłoszenia uczestników dla prac startujących w konkursie będą przyjmowane w sekretariacie Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego przy ul. Podchorążych 1 w dniach od 24.11.2014 r. do 15.12.2015 r. w godzinach od 10:00 – 12:00 osobiście, bądź pocztą na adres: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 012 628 20 22.

Zgłoszenie odbywa się na podstawie złożonego w sekretariacie lub przesłanego pocztą elektroniczną na adres ph@pro.onet.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Po zarejestrowaniu zgłoszenia uczestnicy konkursu dostaną szczegółowe warunki w formie elektronicznej. Materiały do projektowania można znaleźć na następujących stronach internetowych:


http://www.vibia.com/

https://www.vitra.com/

http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/pl/pl/home.html 1. Warunki konsultacji prac przez ekspertów drogą internetową:

Prace przesyłane do konsultacji powinny:

- zawierać czytelny zapis graficzny koncepcji w rzucie w skali 1:100 oraz na rozwinięciach lub perspektywach obrazujących położenie w trzecim wymiarze,

- rozmieszczenie dobranych elementów oświetlenia, wyposażenia oraz szkła,

- rodzaj zaproponowanego przez autora oświetlenia, wyposażenia, czy też szkła,

- być zapisane w formacie PDF,

- zawierać imię i nazwisko autora, adres email oraz nr telefonu do kontaktu.
Należy je nadsyłać w terminie: 1.12.2014 – 23.01.2015 na podane poniżej adresy poczty internetowej.
Oświetlenie:

info@reflex-studio.com.pl

Mebel:


jan.toton@dynamico.pl

Szkło architektoniczne:dariusz.podobas@eu.agc.com
Projekty będą konsultowane w kolejności zgłoszeń w terminie nie dłuższym niż 10 dni od nadesłania kompletnego zgłoszenia.


 1. Terminarz konkursu

Ogłoszenie konkursu: 20.11.2014 r.


Termin zgłoszenia udziału: 20.11.2014 r. – 15.01.2015 r.
Prezentacje otwierające konkurs: 20.11.2014 r. godz. 9:00-12:00 w sali P2 w budynku przy ul. Podchorążych 1, Kraków
Prezentacje otwierające konkurs: 21.11.2014 r. godz. 9:50 w sali 3.14A w budynku przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce (firma AGC)
Konsultacje: 11.12. 2014 r. godz. 10-13:00

15.12.2014 r. godz. 12:30-15:30 w sali P2 w budynku przy ul. Podchorążych 1, Kraków


lub indywidualnie drogą internetową.

Termin składania prac: 02.02.2015 r. godz. 12:00 – 13:00

Na w siedzibie KKŚM lub pocztą na adres: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków. Decyduje data przyjęcia poczty przez kancelarię PK lub sekretariat, nie później niż 30.01.2015 r. do godz. 13:00.


Posiedzenie Jury: 02.02.2015 r. godz. 17:00 (poniedziałek)
Ogłoszenie wyników: 06. 02. 2015 r. godz. 12:00 (czwartek)

połączone z wystawą prac na korytarzu II piętra - godzina zostanie podana w terminie późniejszym


Wystawa SARP: 24. 02. 2015 r. godz. 18:00 (wtorek)

Pl. Szczepański, Kraków

11. Temat
WNĘTRZE - TEATR JEDNEGO AKTORA”
CEL:

- wykształcenie umiejętności prawidłowej aranżacji funkcjonalnej wnętrza

- stosowanie zasad kompozycji architektonicznej i plastycznej dla uzyskania określonego charakteru wnętrza

- potraktowanie wnętrza jako nieodzownej części sekwencji postrzegania architektury – przestrzeń otaczająca budynek, bryła budowli, przestrzeń wewnątrz budynku

- podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru.

- poszukiwanie i studiowanie elementów kompozycji zgodnych ze współczesnymi trendami i wiodącą technologią

TEMAT: Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego wraz z oświetleniem w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością.
Przedmiotem opracowania jest hall wejściowy do budynku (do wyboru):
a) hall wejściowy do wnętrza usługowego bądź użyteczności publicznej: galerii (sztuki, przedmiotów użytkowych) lub niewielkiej sali wielofunkcyjnej (teatr, kino, wykład etc), wnętrza ekskluzywnego handlu,

b) biurowego, związanego z jedną firmą, bądź wieloma, może być to biuro co-workingowe.

c) mieszkaniowego z apartamentami.
Strefa wejściowa może stanowić formę dziedzińca wewnętrznego (patio), można wyposażyć ją w wewnętrzny ogród zamknięty dachem, bądź pod gołym niebem. We wszystkich tematach należy przewidzieć punkt recepcyjno-informacyjny oraz węzeł sanitarny, a także szatnię (forma dopasowana do sposobu użytkowania wnętrza). Projekt należy opracować w skali 1:100.

Należy:


 1. Odpowiedzieć na założenie kompozycyjne zawarte w temacie.

 2. Zaproponować interesujące rozwiązanie przestrzenne.

 3. Zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość powiązań funkcjonalnych oraz odpowiednie powierzchnie pomieszczeń, wielkości ciągów komunikacyjnych oraz wymiary i rozmieszczenie urządzeń sanitarnych oraz mebli, umiejscowienie pionów wentylacyjnych i instalacyjnych, a także relacje pomiędzy wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną.

 4. Zwrócić szczególną uwagę na rolę elementów wyposażenia wnętrza oraz jego oświetlenia stosując rozwiązania firm sponsorujących (meble z oferty firmy Vitra, oświetlenie Vibia lub szkło AGC).

Projekt należy przedstawić na planszach o wymiarach 50 cm na 70 cm w układzie poziomym lub pionowym. Prace powinny być przedstawione na nie więcej niż dwóch arkuszach przedstawiających koncepcję funkcjonalno-przestrzenną wnętrza oraz z co najmniej jednej planszy dodatkowej. Na odrębnych planszach należy przedstawiać szczegółowo jedno z wybranych zagadnień: elementy oświetlenia, wyposażenie wnętrza w meble, wykończenie szkłem architektonicznym, zastosowane elementy zrównoważone lub multimedialne. Technika opracowania plansz jest dowolna, ale winna być czytelna, pozwalająca na jednoznaczne odczytanie projektu. Merytoryczna zawartość pracy powinna być zgodna z poniższym opisem:


Prezentacja pracy winna zawierać:
1. W części opisowej (zamieszczonej na planszy lub w formie odrębnego opracowania):

- określenie przedmiotu projektu,

- dane charakteryzujące program,

- zwięzły opis autorskiej idei,


2. W części graficznej podstawowej (koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, max 2 plansze):

- czytelną informację o autorskiej idei architektonicznej projektu z pokazaniem kontekstu przestrzennego,

- rzut w skali 1:100 (w zależności od wybranego tematu)

- co najmniej jeden przekrój z widokiem pokazującym rozwinięcie ścian wnętrza w skali 1:100

- wybrany fragment rzutu lub widoku oddający charakter wnętrza w skali 1:25

- opcjonalnie: schematyczne przedstawienie miejsca aranżowanego wnętrza w budynku dla pokazania jego relacji ze strefą zewnętrzną


3. W części graficznej dodatkowej:

- przedstawienie przestrzenne: aksonometria lub perspektywy obrazujące efekty świetlne (kolorystyczne) uzyskane za pomocą zastosowanego oświetlenia,

- na przynajmniej jednym rysunku powinien się znaleźć przedstawiony w sposób czytelny typ oświetlenia, zastosowane elementy wyposażenia wnętrza lub szkło architektoniczne

- opis oświetlenia wnętrza i strefy zewnętrznej, umeblowania bądź szkła użytego w projekcie

- zestawienie zastosowanych lamp, elementów wyposażenia wnętrz lub szkła architektonicznego.

- opis zastosowanych rozwiązań technicznych dotyczących technologii materiałowych, multimedialnych oraz sterowania.


4. Zapis plansz projektu oraz opisu, karty zgłoszeniowej oraz karty kodowej w formie plików pdf i jpg na nośniku cyfrowym.


 1. Karta kodowa - w zapieczętowanej kopercie kod oraz imię i nazwisko autora lub kopia formularza zgłoszeniowego z naniesionym numerem kodowym.
Pobieranie 39.43 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna