VI. terminy I miejscaPobieranie 19.94 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.94 Kb.
VI. TERMINY I MIEJSCA

Eliminacje powiatowe: według ustaleń organizatorów.29 kwiecień 2013r. – formy muzyczne

30 kwiecień 2013r. – Formy taneczne

Sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu,

Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, Tel. 18 26 621 32
W dniu 19.04.2013r. w Sali MOK w godz. 9.00 – 16.00 można będzie przeprowadzić próby. Termin należy uzgodnić z Panem Tomaszem Szlagą Tel. 18 26 621 32.

Finał wojewódzki:

FORMY MUZYCZNE:

17 maja 2013r.

FORMY TANECZNE:18 maja 2013r.

Regionalne Centrum Oświatowo - Sportowe

ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)

Koszt akredytacji to 10 zł/os. za każdą prezentację.

Zespoły liczące powyżej 15 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.

Akredytacja jest płatna przelewem do 10 maja 2013r. na rachunek:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43

nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001

(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty
oraz dopisek „Finał Talenty 2013”)

lub gotówką w dniu eliminacji (przed występem).


Koncerty Laureatów: czerwiec 2013r.

VII. INFORMACJE:
Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu


32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43

tel. 792 823 382talentymalopolski@gmail.com

www.talentymalopolski.pl


XXVI MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH I TANECZNYCH


"TALENTY MAŁOPOLSKI 2013"
R E G U L A M I N
ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach


WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym TarguPATRONAT HONOROWY:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego


PATRONAT MEDIALNY:
I. UCZESTNICY:

Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających


w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników niezrzeszonych.


Uczestnicy prezentują się w następujących kategoriach:

A) SOLIŚCI:

A1) od 7 do 9 lat

A2) od 10 do 15 lat

A3) od 16 do 21 latB) DUETY:

B1) od 7 do 9 lat *

B2) od 10 do 15 lat *

B3) od 16 do 21 lat *

* liczy się wiek osoby starszej

C) ZESPOŁY:

C1) od 7 do 9 lat **

C2) od 10 do 15 lat **

C3) od 16 do 21 lat **

** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej- zespół

kwalifikuje się do kategorii starszej.


II. FORMY:

Muzyczna

Soliści, instrumentaliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).Taneczna

Soliści, duety, zespoły, prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniatura taneczna, inscenizacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, formacje taneczne, itp.


III. ZASADY UCZESTNICTWA:

1.Festiwal odbywa się drogą kolejnych eliminacji:

- eliminacje powiatowe,

- finał wojewódzki w Dobczycach,

- koncerty laureatów w Krakowie.

2.Wykonawcy form muzycznych prezentują jeden utwór dostosowany do wieku uczestnika i poziomu warsztatowego - nieprezentowany w latach poprzednich. Aranżacje winny być nowatorskie. Jury może poprosić o drugi utwór.

3.Prezentację taneczną ma stanowić jedna kompozycja, zawierająca się w czasie odpowiednio: soliści, duety, pary do 5 min, zespoły do 6 min.

4.Zespoły wokalne mogą liczyć maksymalnie 12 osób (nie dotyczy chórów).

5.Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysząca zespołowi wokalnemu lub soliście może liczyć maksymalnie 6 osób.

6.W eliminacjach powiatowych mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy działający
w granicach administracyjnych danego powiatu
.

7.W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem


w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.

8.Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.9.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.

10.Koszty przejazdów i ubezpieczenia ponoszą instytucje delegujące.

11.Podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośniku CD-AUDIO.
W przypadku komputerowej rejestracji muzyki zaleca się nagranie jej z możliwie jak najniższą prędkością.

12.Festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.

13.Festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).

14.Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.

15.Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
IV.OCENA UCZESTNIKÓW

1.Realizatorzy wszystkich etapów eliminacji opłacają jury, złożone z minimum trzech specjalistów z dziedziny muzyki i tańca - powołane przez głównego organizatora.

2.W pracach jury na etapie powiatowym mogą uczestniczyć także przedstawiciele organizatorów eliminacji (specjaliści).

3.Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych, powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych.

4.Na etapie powiatowym Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego

w Dobczycach.

5.Sprawy nie ujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu, od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.
V.KARTY ZGŁOSZENIA

Prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2013 na adres Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ. Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Kudasik Tel. 18 266 27 85.Oprócz formy pisemnej prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres pck.marcin.kudasik@nowotarski.pl
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna