Viii regionalny konkurs poświęcony wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”Pobieranie 139.86 Kb.
Strona1/2
Data06.05.2016
Rozmiar139.86 Kb.
  1   2

VIII Regionalny konkurs poświęcony wartościom głoszonym

przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”
- MATERIAŁY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH -Drodzy uczniowie!
Serdecznie zapraszamy Was do udziału w VIII edycji Regionalnego konkursu poświęconego wartościom głoszonym przez świętego Jana Pawła II pn. „Bądź Wielkim”.

Głównym celem tego konkursu jest zachęcenie Was droga młodzieży, do nieustannego zaznajamiania się z nauczaniem i działalnością Papieża – Polaka.

W tym celu Organizatorzy konkursu przygotują dla Was pisemny test, który zostanie opracowany wyłącznie na podstawie przygotowanych przez materiałów (w załączeniu).
Test będzie się składał z 30 pytań. Na każde pytanie testowe będzie tylko jedna odpowiedź mająca potwierdzenie w materiałach przygotowanych przez Organizatorów. Odpowiedzi inne, pomimo że w innych źródłach mogą być wskazywane jako prawidłowe, nie będą uznawane za prawidłowe.
Na materiały, o których wyżej mowa składa się:


 1. Biografia św. Jana Pawła II

 2. Kronika Pontyfikatu Jana Pawła II w okresie 16.10.1983 r. – 15.10.1988 r.

 3. Informacja na temat procesu załamywania się i upadku systemów komunistycznych
  w Europie Środkowo-Wschodniej 


 4. Informacja na temat wybranych podróży zagranicznych Jana Pawła IIPonadto organizatorzy informują:


 1. od uczniów przystępujących do I etapu konkursu (test szkolny) nie będzie wymagana znajomość dziennych i miesięcznych dat dotyczących poszczególnych wydarzeń – wystarczy znać tylko rok wydarzenia;

 2. dotyczy to również informacji na temat podróży zagranicznych Jana Pawła II
  w okresie 16.10.1988 r. – 15.10.1993 r. - nie jest wymagana znajomość kolejności pielgrzymek, ani dokładnych dat dziennych i miesięcznych z wyjątkiem pełnych dat dotyczących podróży Papieża do Polski - 51 i 52 podróż zagraniczna (oznacza to, że nie jest wymagana wiedza np. którą z kolei papieską podróżą zagraniczną była i w jakich dniach przebiegała pielgrzymka Jana Pawła II do USA w 1993 r. – wystarczy znać tylko rok pielgrzymki);


 3. w przypadku charakterystyki podróży zagranicznych Jana Pawła II należy zwrócić uwagę na najważniejsze ich przesłanie, charakterystyczne zdarzenia;

 4. w przypadku, gdy organizatorzy uznają, że jakaś data wymaga szczególnego zapamiętania (dzień - miesiąc - rok) – w przedstawionych materiałach (np. w „Kronice pontyfikatu” lub „Biografii św. Jana Pawła II”) pełna data dzień – miesiąc – rok została wytłuszczona i może być wymagana
  w teście;


 5. w przypadku życiorysów błogosławionych i świętych należy posiąść ogólną wiedzę na temat kim byli, w którym wieku żyli, czym się wsławili, w jakich okolicznościach zmarli, dlaczego zostali ogłoszeni błogosławionymi/ świętymi, w którym roku zostali beatyfikowani lub kanonizowani przez Jana Pawła II.


Drodzy uczniowie!

Mamy nadzieję, że wielu z Was odpowie na nasze zaproszenie. Życzymy Wam powodzenia w zmaganiach konkursowych.
Organizatorzy konkursu 1. BIOGRAFIA św. JANA PAWŁA II


Dzieciństwo i młodość


 • Karol Wojtyła urodził się w 18 maja 1920 r. w Wadowicach;

 • Był drugim synem Karola Wojtyły-seniora i Emilii z Kaczorowskich.

 • Został ochrzczony 20 czerwca 1920 r. w kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
  i otrzymał imiona Karol Józef.

 • Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca – wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Matka pracowała dorywczo jako szwaczka. Edmund, brat Karola, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 w Krakowie.

 • Matka Emilia zmarła 13 kwietnia 1929 r. - miała 45 lat.

 • Trzy lata później w 1932 r. zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat jego jedyny brat Edmund. Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.

 • Karol po ukończeniu szkoły podstawowej, od 1931 r. kontynuował edukację
  w Państwowym Męskim Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach
  .

 • W maju 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych.


Studia i dojrzewanie duchowe


 • Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia rozpoczął w październiku 1938 roku.

 • W pierwszym roku studiów Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem do rodzinnego domu matki przy ul. Tynieckiej 10 w Krakowie.

 • Wojna odebrała K. Wojtyle możliwość kontynuowania studiów. Aby uchronić się przed wyjazdem na przymusowe roboty, od września 1940 r. Karol rozpoczął pracę jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku, potem dostał pracę jako robotnik w Zakładach Chemicznych Solvay w Borku Fałęckim, gdzie pracował do sierpnia 1944 r.

 • Początek roku 1941 przyniósł Karolowi bolesne i trudne doświadczenie. 18 lutego zmarł Jego ojciec w wieku 62 lat. Pogrzeb odbył się 22 lutego w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, gdzie został pochowany obok swej żony Emilii, w grobowcu który stał się rodzinnym grobowcem Wojtyłów.


Kapłaństwo, praca naukowa i twórcza


 • Rok 1942 był dla Karola Wojtyły przełomowy. Nadal pracował w Solvayu, uczestniczył
  w teatralnych poczynaniach rapsodyków. Na początku tegoż roku podjął studia na tajnym uniwersytecie. Nie kontynuował jednak polonistyki, rozpoczął studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent.

 • Zbliżał się czas przyjęcia święceń kapłańskich, a wraz z nimi pojawiały się marzenia, jakby powracające z wadowickich czasów. Karol Wojtyła pragnął wstąpić do karmelitów bosych. Jego marzenia o habicie nie zostały spełnione. Książę metropolita Adam Stefan Sapieha stanowczo odmówił, twierdząc, że w archidiecezji po stratach wojennych bardzo potrzebni są księża tzw. świeccy, a nie zakonni. (To samo powtórzył po paru latach, kiedy to ks. Wojtyła ponowił prośbę o zgodę na wstąpienie do karmelitów bosych w Krakowie.)

 • Dnia 1 listopada 1946 roku Książe Adam Stefan Kardynał Sapieha, wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza w prywatnej kaplicy, który swoją mszę prymicyjną odprawił w Dzień Zaduszny.

 • W dniu 15 listopada 1946 roku (dwa tygodnie po wyświęceniu) ksiądz Karol Wojtyła został wysłany przez Księcia Metropolitę Sapiehę na studia do Rzymu, gdzie kontynuował studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.

 • Napisał po łacinie rozprawę doktorską Zagadnienie wiary w dziełach u świętego Jana od Krzyża. Dla potrzeb doktoratu nauczył się języka hiszpańskiego, by czytać teksty renesansowego mistyka w oryginale. Z powodu braku funduszy na wydanie rozprawy drukiem nie uzyskał stopnia doktorskiego. Tytuł ten został mu przyznany na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w grudniu 1948 r. na podstawie tej samej dysertacji.

 • W czerwcu 1948 roku wrócił do Polski. W lipcu tego roku został skierowany do parafii Niegowić, gdzie pełnił funkcję wikarego i katechety. Ksiądz Karol Wojtyła prowadził Żywy Różaniec oraz pomagał młodzieży w amatorskim teatrze. Pod Jego kierownictwem młodzież wystawiła sztukę "Gość oczekiwany" Zofii Kossak-Szczuckiej. Wolny czas starał się spędzać z młodzieżą na łonie natury.

 • W marcu 1949 roku ksiądz Karol przeniesiony został do parafii św. Floriana
  w Krakowie
  . Pełnił w niej funkcję wikariusza, sprawując sakramenty i zajmując się młodzieżą akademicką. Nadal wyprawiał się na wycieczki z młodzieżą. Podczas wielu wycieczek ksiądz Wojtyła starał się zmylić ówczesną milicję, dlatego zdejmował sutannę
  i powiedział, że mogą go nazywać „wujkiem”.

 • W 1951 po śmierci kardynała Sapiehy, Karol Wojtyła został skierowany na urlop w celu ukończenia pracy habilitacyjnej. Dużo uwagi poświęcał także pracy publicystycznej, pisał eseje filozoficzne i szkice. Często publikował w krakowskich periodykach katolickich: miesięczniku „Znak” i „Tygodniku Powszechnym” - m.in. pod pseudonimem Andrzej Jawień ukazywały się jego artykuły i wiersze.

 • Pracę habilitacyjną "System etyczny M. Schelera jako środek do opracowania etyki chrześcijańskiej" obronił na Wydziale Teologicznym UJ pod koniec 1953 r.


Biskup, kardynał, papież


 • 28 września 1958 r. w Katedrze na Wawelu ks. Karol Wojtyła otrzymał sakrę biskupią (papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej). Jako biskup przyjął, zgodnie z obyczajem, hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały Twój). Kierował je do Matki Chrystusa.

 • 30 grudnia 1963 r. bp Wojtyła w rozmowie telefonicznej z papieżem Pawłem VI został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Nominacja ta publicznie została ogłoszona dopiero w styczniu 1964 r. Uroczysty ingres do archikatedry odbył się 8 marca.

 • W czerwcu 1967 roku ks. arcybiskup Karol Wojtyła otrzymuje godność kardynalską.

 • W sierpniu 1978 r. zmarł w Rzymie Ojciec Święty Paweł VI. Kardynał Karol Wojtyła wyjechał do Watykanu na uroczystości pogrzebowe, a następnie na konklawe. Już 26 sierpnia 1978 roku konklawe wybrało papieżem Jana Pawła I. Po audiencji u nowego papieża, kardynał Karol Wojtyła wrócił do Krakowa, by zaraz udać się do Niemiec oraz innych państw. Wszędzie głosił Słowo Boże wynikające z ducha II Soboru Watykańskiego. I oto niespodziewanie w nocy z dnia 28 na 29.IX.1978 roku nadeszła
  z Rzymu wiadomość, że Papież Jan Paweł I nagle zmarł. Po śmierci papieża Jana Pawła I, kardynał Karol Wojtyła poleciał do Rzymu w towarzystwie prymasa Stefana Wyszyńskiego na pogrzeb i drugie tego roku konklawe.

 • 16 października 1978 r. kolegium kardynałów wybrało 264. papieża. Został nim pierwszy w historii „słowiański papież”, krakowski kardynał Karol Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II. Pierwszy od 1522 r. papież nie – Włoch.

 • Formalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy św. na placu Św. Piotra 22 października 1978 r.

 • 13 maja 1981 r. podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra Jan Paweł II został postrzelony (w brzuch i palec) przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie poddano go sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. Wierni dostrzegli pewien związek. Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fátimie w roku 1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.

 • Jan Paweł II od 1992 r. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci.

 • Zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21:37 po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego,
  w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.

 • Swą posługę na Stolicy Piotrowej sprawował 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni. Jego pontyfikat jest najdłuższym pontyfikatem XX wieku i trzecim co do długości w dziejach historii Kościoła. Najdłużej posługującym papieżem był św. Piotr (od ustanowienia go głową Kościoła przez Chrystusa w roku 30, aż do męczeńskiej jego śmierci datowanej na rok 64 lub 67), a następnie błogosławiony Pius IX (jego pontyfikat trwał od 16 czerwca 1864 r. do 7 lutego 1878 r., czyli 31 lat, 7 miesięcy i 22 dni).

 • 1 maja 2011 r. nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na Placu Św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI.

 • Papież Benedykt XVI ogłosił oficjalnie, że dniem wspomnienia liturgicznego bł. Jana Pawła II będzie 22 października – data inauguracji pontyfikatu w 1978 r. Zazwyczaj wspomina się błogosławionych i świętych w kalendarzu liturgicznym "w dniu ich narodzin dla nieba". Jednak ze względu na to, że 2 kwietnia, dzień śmierci Jana Pawła II, często zbiegałby się z Wielkim Postem, a nawet Wielkim Tygodniem, wybrano 22 października, rocznicę inauguracji jego pontyfikatu (nie wybrano 16 października, aby nie było zbieżności ze wspomnieniem św. Jadwigi Śląskiej).

 • Kanonizacja Jana Pawła II odbędzie się 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
 • Ogromnym dorobkiem pontyfikatu Jana Pawła II jest ogromna liczba różnych dokumentów: encyklik, adhortacji apostolskich, konstytucji apostolskich, listów apostolskich, dokumentów w formie motu proprio oraz listów papieskich, przesyłanych
  z okazji doniosłych wydarzeń m.in. do Kościołów lokalnych, diecezji, sanktuariów, czy listów do kardynałów, biskupów, kapłanów z okazji ważnych rocznic.

 • Do 5 stycznia 2005 r. Jan Paweł II odbył 1166 środowych audiencji ogólnych, tak zwanych katechez środowych, w których uczestniczyło prawie 18 mln pielgrzymów
  z całego świata, nie licząc innych spotkań i audiencji (ponad 8 mln pielgrzymów tylko
  w okresie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000). Podczas audiencji papież wygłaszał cykl katechez. Najbardziej znany cykl nosi tytuł „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”.

 • Jednym z najważniejszych wyróżników pontyfikatu Jana Pawła II są podróże apostolskie. Według oficjalnych danych odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu nawiedził 317 z 333 rzymskich parafii.


Źródło:

http://www.watykan.ovh.org; ekai.pl; http://www.janpawel2.pl; http://pl.wikipedia.org

Skwarnicki Marek, Jan Paweł II, Wrocław 2002; Bujak Adam, Michał Rożek, Karol Wojtyła, Wrocław 1997. 1. KRONIKA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

W OKRESIE 16.10.1983 r. – 15.10.1988 r.
Rok jedenasty pontyfikatu Jana Pawła II

(16 X 1988 r. - 15 X 1989 r.)


 • 28 X 1988 r. - Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Rzymie (z udziałem przedstawicieli
  8 wielkich religii świata oraz różnych wyznań chrześcijańskich);

 • 30 XII 1988 r. - adhortacja apostolska "Christifideles laici" o powołaniu i misji świeckich
  w Kościele i w świecie 20 lat po II Soborze Watykańskim;

Adhortacja: jeden z dokumentów zwyczajnego nauczania papieskiego o charakterze duszpasterskim. Najczęściej jest ona podsumowaniem Synodu biskupów, stanowi jeden ze sposobów sprawowania posługi pasterskiej Papieża

 • 1 I 1989 r. - XXII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju";

 • 28 IV - 6 V 1989 r. - podróż do Afryki: na Madagaskar, Reunion, do Zambii i na Malawi (41 papieska podróż zagraniczna);

 • 20 IV 1989 r. - audiencja dla delegacji NSZZ "Solidarność" z Lechem Wałęsą;

Od 6 lutego 1989 r. do 5 kwietnia 1989 r. trwały w Warszawie tzw. „obrady okrągłego stołu” - rozmowy przedstawicieli komunistycznych władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
i opozycji skupionej wokół Solidarności i Lecha Wałęsy.

W efekcie porozumień okrągłego stołu w dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu. W tych wyborach druzgocące zwycięstwo odniósł Obywatelski Komitet Wyborczy „Solidarność”. Datę tę uważa się najczęściej za koniec komunizmu


w Polsce. 24 sierpnia 1989 r. Tadeusz Mazowiecki otrzymał misję tworzenia nowego rządu- pierwszego w wolnej III RP.

 • 1 - 10 VI 1989 r. - podróż do Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji (42 papieska podróż zagraniczna);

Pierwsza w dziejach podróż apostolska Papieża do Skandynawii, gdzie dominuje luteranizm,
a katolicy pozostają w mniejszości. W homiliach i przemówieniach Ojciec Święty apeluje
o pogłębienie stosunków między katolikami a luteranami.

 • 17 VII 1989 r. - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a PRL; 26 VIII 1989 r. Jan Paweł II mianuje ks. Józefa Kowalczyka pierwszym po półwiecznej przerwie nuncjuszem apostolskim w Polsce

Nuncjusz - wysłannik i reprezentant papieża przy rządzie państwa z którym Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

 • 19 - 21 VIII 1989 r. - podróż do Hiszpanii (Światowy Dzień Młodzieży w Santiago de Compostela) (43 papieska podróż zagraniczna);

Santiago de Compostella - miasto w Hiszpanii. Powstało i rozwinęło się wokół sanktuarium w miejscu gdzie w 813 r. odkryto grób uznany za miejsce pochówku apostoła Jakuba Starszego. Do Compostelli przybywają w pokutnych pielgrzymkach nie tylko mieszkańcy Hiszpanii. Szlaki pielgrzymkowe do grobu św. Jakuba wiodły przez niemal całą średniowieczną Europę. Pątnicy bez względu na stan społeczny i pochodzenie, wędrowali w samotności, czasem nawet rok. Ostatni etap pielgrzymki zawsze przebywali pieszo. 19 sierpnia Papież- pielgrzym przebył tę samą drogę, jaką od IX wieku przemierzyły tysiące pątników. Ich wzorem podpierał się pielgrzymią laską, a na ramionach miał płaszcz z przytwierdzonymi muszlami - znakiem rozpoznawczym osób peregrynujących do Compostelli.

 • 27 VIII 1989 r. - list apostolski z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej; List papieski skierowany jest także do rządzących państwami, do wszystkich ludzi dobrej woli. Jan Paweł II pisze o sześciu straszliwych latach wojny jako wstrząsającym świadectwie pogardy dla człowieka

 • 1 IX 1989 r. - Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Warszawie (orędzie telewizyjne Jana Pawła II);

 • 6 - 16 X 1989 r. - podróż na Daleki Wschód: do Korei Płd., Indonezji i na Mauritius (44 papieska podróż zagraniczna);Rok dwunasty pontyfikatu Jana Pawła II

(16 X 1989 r. - 15 X 1990 r.)


 • 20 X 1989 r. - audiencja dla pierwszego po wojnie niekomunistycznego premiera rządu polskiego Tadeusza Mazowieckiego.

 • 9 XI 1989 r. - upadek muru berlińskiego symboliczny koniec komunizmu w Europie

 • 12 XI 1989 r. - kanonizacja bł. Agnieszki Czeskiej i bł. br. Alberta Chmielowskiego, świętego który wywarł wielki wpływ na wybór drogi życiowej Karola Wojtyły;

Św. Brat Albert Chmielowski (Adam Chmielowski) - urodzony w 1845 r.
w podkrakowskiej Igołomii, początkowo uczył się w szkole kadetów w Petersburgu, później
w gimnazjum w Warszawie. W 1861 r. rozpoczął studia w Instytucie Rolniczo-Leśnym
w Puławach. Tam zastał go wybuch powstania styczniowego, do którego natychmiast się przyłączył jako ochotnik. Ranny w bitwie, miał amputowaną nogę. Po powstaniu studiował
w Warszawie rysunek, następnie uczył się inżynierii w Gandawie, a później studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Zaprzyjaźnił się z wieloma wybitnymi malarzami polskimi dołączając do grona prekursorów polskiego impresjonizmu. W 1880 r. wstąpił do nowicjatu zakonu Jezuitów. Nie wytrwał do pierwszych święceń, w 1887 r. związał się z zakonem franciszkanów. Porzucił malarstwo, kwestował na rzecz najbiedniejszych dla których zakładał przytułki, ogrzewalnie i darmowe jadłodajnie. Po złożeniu ślubów zakonnych przyjął imię zakonne Albert. Grupa współpracowników, którzy się wokół niego gromadzili, stała się zalążkiem nowego zgromadzenia - braci albertynów. Zmarł w 1916 r. Przełom dokonany w życiu Brata Alberta stał się kanwą sztuki teatralnej Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. 22 czerwca 1983 r. Jan Paweł II ogłosił Brata Alberta błogosławionym.

 • 1 XII 1989 r. - audiencja dla przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR Michaiła Gorbaczowa - historyczna wizyta komunistycznego przywódcy. Spotkanie miało za główny temat swobody religijne w ZSRR.

 • 1 I 1990 r. - XXIII Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój
  z całym stworzeniem"
  poświęcone jest problemom ekologii, które Ojciec Święty nazwał „cierpieniem ziemi.”

 • 25 I - 1 II 1990 r. - podróż do Afryki: do Republiki Zielonego Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i Czadu (45 papieska podróż zagraniczna);

 • 9 II 1990 r. - przywrócenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską
  i Republiką Węgierską;

 • 15 III 1990 r. - nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską
  i ZSRR;


 • 19 IV 1990 r. - wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską
  i Czechosłowacką Republiką Federacyjną;

 • 21 - 22 IV 1990 r. - podróż do Czechosłowacji (46 papieska podróż zagraniczna);

 • 6 - 14 V 1990 r. - podróż do Ameryki Łacińskiej: do Meksyku i Curaçao (dawne Antyle Holenderskie) (47 papieska podróż zagraniczna). W Guadelupe Ojciec Święty beatyfikuje pięciu Meksykanów, w tym Indianina Juana Diego, świadka objawień Matki Boskiej, którego kilkanaście lat później ogłosi świętym.

 • 25 - 27 V 1990 r. - podróż na Maltę (48 papieska podróż zagraniczna);

 • 25-26 VI 1990 r. - spotkanie z biskupami podziemnego Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie, którzy byli wyświęceni potajemnie, działali w konspiracji i dopiero teraz mogli wyjechać za granicę i odbyć wizytę w Stolicy Apostolskiej.

 • 29 VI 1990 r. - List apostolski do zakonników i zakonnic Ameryki Łacińskiej na 500 - lecie ewangelizacji Nowego Świata.

Ewangelizacja (głosić dobrą nowinę). Papież mówi o nowej ewangelizacji - głoszeniu Jezusa za pomocą współczesnych środków. Obowiązek ewangelizacji spoczywa nie tylko na biskupach i księżach, ale na wszystkich członkach Kościoła.

 • 1 - 10 IX 1990 r. - podróż do Afryki (przez Maltę): do Tanzanii, Burundi, Rwandy i Wybrzeża Kości Słoniowej (49 papieska podróż zagraniczna);

 • 30 IX 1990 r. - rozpoczęcie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłanów we współczesnym świecie.

Synod - to zebranie przedstawicieli Episkopatów (biskupów) z różnych regionów świata
w celu omówienia zagadnień związanych z działalnością Kościoła.
Rok trzynasty pontyfikatu Jana Pawła II

(16 X 1990 r. - 15 X 1991 r.)


 • 18 X 1990 r. - konstytucja apostolska "Sacri canones", To pierwszy usystematyzowany zbiór przepisów prawnych dla katolickich Kościołów wschodnich.

 • 18 XI 1990 r. - audiencja dla Michaiła Gorbaczowa tym razem jako prezydenta ZSRR;

 • 7 XII 1990 r. - encyklika "Redemptoris missio" o stałej aktualności posłania misyjnego.

Encyklika - orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnoszą się do spraw doktrynalnych i organizacyjnych
o charakterze ogólno kościelnym.

 • 14 XII 1990 r. - List apostolski w 400 rocznicę śmierci św. Jana od Krzyża, jednego
  z mistrzów duchowych Karola Wojtyły

Św. Jan od Krzyża - żyjący w XVI w. hiszpański karmelita, jeden z największych pisarzy mistycznych. W swoich dziełach przedstawił etap duchowego zjednoczenia z Bogiem. Karol Wojtyła w 1946 r. obronił pracę magisterską pt. „Analiza wiary według św. Jana od Krzyża. Wiara jako środek do zjednoczenia duszy z Bogiem”. Dwa lata później podobnej tematyce poświęcił rozprawę doktorską.

 • 1 I 1991 r. - XXIV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju";

 • 11 I 1991 r. - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej, Jan Paweł II będzie wielokrotnie apelował o pokój i modlił się w tej intencji.

I wojna w Zatoce Perskiejkonflikt zbrojny zapoczątkowany 2 sierpnia 1990 roku zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt, zakończony wyzwoleniem Kuwejtu przez międzynarodową koalicję wiosną 1991 roku, w ramach wojskowej operacji „Pustynna Burza”.

 • 15 I 1991 r. - listy do prezydenta Iraku Saddama Husajna i prezydenta USA George’a Busha w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej;

 • 16 I 1991 r. - przywrócenie organizacji kościelnej na Ukrainie;

 • 5 II 1991 r. - audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa dziękował Janowi Pawłowi II za wszystko co uczynił dla narodu polskiego: „W naszej Ojczyźnie dokonały się i nadal dokonują przemiany. Papież-Polak ma w tych przemianach udział ogromny. Pierwsza Pielgrzymka Waszej Świątobliwości do Polski stanowiła impuls sierpniowego przełomu”.

 • 4 - 7 IV 1991 r. - konsystorz poświęcony zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt;

Konsystorz - zwołane przez papieża zebranie Kolegium Kardynałów w celu rozpatrzenia spraw związanych z Kościołem.

 • 10 - 13 V 1991 r. - podróż do Portugalii (50 papieska podróż zagraniczna). Podczas 50 pielgrzymki wiodącej do Portugalii w 10 rocznicę majowego zamachu, Papież udaje się do Fatimy, gdzie w obecności miliona osób dokonuje aktu zawierzenia świata Matce Boskiej.

 • 1 - 9 VI 1991 r. - podróż do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa) (51 papieska podróż zagraniczna)

Podczas swej czwartej podróży do Polski Ojciec Święty beatyfikował bpa Józefa Pelczara,
m. Bolesławę Lament i o. Rafała Chylińskiego. Papież dokonuje otwarcia II Synodu Plenarnego w Polsce.

 • 13 - 20 VIII 1991 r. - podróż do Polski i na Węgry (52 papieska podróż zagraniczna).

W dniach od 13 do 16 VIII - Kraków, Wadowice, Częstochowa. W Krakowie beatyfikuje służącą Anielę Salawę, a na Jasnej Górze uczestniczy w VI Światowym Dniu Młodzieży

 • 12 - 21 X 1991 r. - podróż do Brazylii (53 papieska podróż zagraniczna).Rok czternasty pontyfikatu Jana Pawła II

(16 X 1991 r. - 15 X 1992 r.)


 • 23 X 1991 r. - apel do wspólnoty międzynarodowej o powstrzymanie działań wojennych
  w Chorwacji;

 • 17 XI 1991 r. - kanonizacja w Rzymie karmelity bosego o. Rafała Kalinowskiego,
  z wykształcenia inżyniera, powstańca styczniowego, którego osiem lat wcześniej beatyfikował
  w Krakowie.

Karmelici bosi - istniejący od XII w. zakon pustelniczo-czynny. Jego kolebką jest góra Karmel
w Palestynie, uświęcona życiem i działalnością proroka Eliasza. Karmelici prowadzą pracę duszpasterską, rekolekcyjną, pedagogiczną, naukowo-wydawniczą oraz misyjną.
W Polsce zakon działa od 1605 r.

 • 28 XI - 14 XII 1991 r. - Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie. Po raz pierwszy, dzięki demontażowi systemu komunistycznego biskupi z Kościołów Europy mogli spotkać się w komplecie. Oddano hołd Kościołowi cierpiącemu, który dał świadectwo wierze, a który reprezentowało wielu biskupów represjonowanych przez komunistów jak np. rumuński kardynał Aleksandru Todea czy czeski arcybiskup Miloslav Vlk.

 • 20 XII 1991 r. - audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna;

 • 1 I 1992 r. - XXV Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju".

 • 13 I 1992 r. - uznanie przez Stolicę Apostolską suwerenności Chorwacji i Słowenii;

 • 19 - 26 II 1992 r. - podróż do Afryki: do Senegalu, Gambii i Gwinei (wizyta w Domu Niewolników na wyspie Goreé) (54 papieska podróż zagraniczna);

 • 25 III 1992 r. - bulla "Totus Poloniae populus" dotycząca reorganizacji struktury kościelnej w Polsce - Jan Paweł II erygował 13 nowych diecezji, wskutek czego liczba diecezji wzrosła do 42;

Bulla - list lub dokument papieski. Od XV wieku mianem tym określano ważniejsze dokumenty papieskie, a więc np. decyzje kanonizacyjne i dyspensy. W formie bulli są na ogół konstytucje apostolskie.

 • 9 V 1992 r. - ustanowienie Światowego Dnia Chorego (11 II);

 • 4 - 10 VI 1992 r. - podróż do Afryki: do Angoli, na Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą (55 papieska podróż zagraniczna). W angolskim Huambo Jan Paweł II odprawił Mszę św. na stadionie, który kilka lat wcześniej służył jako miejsce egzekucji.

 • 25 VI 1992 r. - zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego;

Katechizm - wykład nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralności, oficjalny tekst Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Obejmuje cztery tematy: wyznanie wiary, liturgię
i sakramenty, nauczanie moralne oraz modlitwę chrześcijańską.

 • 12 - 28 VII 1992 r. - pobyt Jana Pawła II w poliklinice Gemelli;

 • 9 - 14 X 1992 r. - podróż do Dominikany (Msza św. z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej) (56 papieska podróż zagraniczna);

 • 11 X 1992 r. - konstytucja apostolska "Fidei depositum" z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.


Rok piętnasty pontyfikatu Jana Pawła II

(16 X 1992 r. - 15 X 1993 r.)


 • 7 XII 1992 r. - prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego;

 • 1 I 1993 r. - XXVI Światowy Dzień Pokoju, orędzie: "Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim";

 • 10 I 1993 r. - Dzień Modlitw o Pokój w Europie (Asyż) na który przybyli przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, judaizmu i islamu.

 • 3 - 10 II 1993 r. - podróż do Afryki: do Beninu, Ugandy i Sudanu (m.in. wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV) (57 papieska podróż zagraniczna);

 • 11 II 1993 r. - I Światowy Dzień Chorego obchodzony w Lourdes;

 • 1 III 1993 r. - orędzie do sekretarza generalnego ONZ w obronie ludności Bośni
  i Hercegowiny wystawionej na śmiercionośne szaleństwo wojny;

 • 19 III 1993 r. - List do arcybiskupa Pragi w 600 rocznicę śmierci św. Jana Nepomucena

Św. Jan Nepomucen - patron przepraw, obrońca dobrej sławy, chroniący przed zniesławieniem i obmową, broniący przed powodzią. Pełnił funkcję kanonika i wikariusza
w Pradze. Ponieważ nie chciał ujawnić tajemnicy spowiedzi królowej, został w 1393 r.
z rozkazu króla czeskiego Wacława IV torturowany i utopiony w Wełtawie. W 1729 r. ogłoszony świętym męczennikiem. Kapliczki i figurki z jego postacią ściskającego w ręku krzyż stawia się najczęściej przy mostach, w miejscach podmokłych, na placach publicznych
i skrzyżowaniach dróg.

 • 18 IV 1993 r. - beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej;

Faustyna Kowalska urodziła się w 1905 roku. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata,
a potem poszła na służbę do zamożnych rodzin. Od siódmego roku życia odczuwała wezwanie do służby Bożej, ale rodzice nie wyrażali zgody na jej wstąpienie do klasztoru.
W 1924 roku wyjechała do Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. Przez rok pracowała jeszcze jako pomoc domowa, by zarobić na skromny posag. 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.

W tym Zgromadzeniu przeżyła 13 lat przebywając w wielu domach, najdłużej


w Krakowie, Warszawie, Płocku i Wilnie, pełniąc obowiązki kucharki, sprzedawczyni
w sklepie z pieczywem, ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę płuc. Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi i światu orędzia Miłosierdzia, które jest przypomnieniem biblijnej prawdy o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, wezwaniem do zawierzenia Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Jezus nie tylko ukazał jej głębię swego miłosierdzia, ale także przekazał nowe formy kultu: obraz
z podpisem Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę do Miłosierdzia Bożego
i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia. Do każdej z nich,
a także do głoszenia orędzia Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem troski
o postawę zaufania Bogu, czyli pełnienia Jego woli, oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim.

Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach mając zaledwie 33 lata. Z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia. 18 kwietnia 1993 roku Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Faustynę, a 30 kwietnia 2000 roku zaliczył do grona świętych Kościoła. Jej relikwie znajdują się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. • 25 IV 1993 r. - podróż do Albanii (58 papieska podróż zagraniczna). Albania to kraj ogłoszony w 1967 r. pierwszym ateistycznym państwem świata, gdzie za wyznawanie wiary katolickiej groziła śmierć lub więzienie. W tym okresie zamknięto 2 tys. Kościołów
  i klasztorów, biskupów i księży mordowano, a tych których pozostawiono przy życiu, maltretowano i szykanowano. Państwo próbowało unicestwić wszelkie przejawy religijności
  w imię radykalnego ateizmu.

 • 12 - 17 VI 1993 r. - podróż do Hiszpanii (59 papieska podróż zagraniczna).

 • 28 VII 1993 r. - podpisanie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską; Wobec oprotestowania konkordatu przez następne rządy i środowiska lewicowe jego ratyfikacja (zatwierdzenie) nastąpi dopiero w 1998r.

 • 9 - 16 VIII 1993 r. - podróż do Ameryki: na Jamajkę, do Meksyku i USA (60 papieska podróż zagraniczna) VIII Światowy Dzień Młodzieży w Denver. Spotkanie Młodzieży
  w Denver nazwano katolickim Woodstockiem.

 • 4 - 10 IX 1993 r. - podróż na Litwę, Łotwę i do Estonii (61 papieska podróż zagraniczna); Na Litwie Papież modli się przed cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej i odwiedza Wzgórze Krzyży pod Szawlami - narodowe sanktuarium Litwinów.

III. INFORMACJA NA TEMAT PROCESU ZAŁAMYWANIA SIĘ I UPADKU SYSTEMÓW KOMUNISTYCZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna