Violetta Wąsowicz Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 19 Elbląg WstępPobieranie 15 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar15 Kb.
Violetta Wąsowicz

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 19

Elbląg


Wstęp
Zagadnienie budowy i sposoby realizacji różnych form muzycznych np. AB, ABA, czy ronda są dla dzieci dość trudne i mało zrozumiałe. Formy te można na lekcjach muzyki realizować w rozmaity sposób - poprzez śpiew, grę na instrumentach, ruch, tworzenie i słuchanie muzyki.

Zagadnienie form muzycznych realizuję na lekcjach właśnie poprzez zróżnicowanie formy aktywności muzycznej, przez które to dzieci lepiej rozumieją te zagadnienia i bardzo dobrze przy tym się bawią.

Muzyka w połączeniu z ruchem, zabawą, wyzwala u dzieci przeżycia emocjonalne, ułatwia przyswajanie wiedzy, rozwija uzdolnienia, rozbudza zainteresowania, a także wyzwala energię.

Zajęcia z tego typu zagadnienia przeprowadzam w klasie VI na jednej jednostce lekcyjnej.

Jest to lekcja utrwalająca wiadomości z budowy ronda, które dzieci poznały w klasie IV i V.


Scenariusz zajęć z muzyki dla klasy IV
Temat: Rondo - tworzenie ruchowe, rytmiczne
II etap edukacyjny

Cele: uczeń:

- zdefiniuje budowę formalną ronda i jego części

- rozróżni kontrastujące części słuchanego utworu

- wymieni nazwy poznanych form muzycznych i poda konkretne przykłady

- zinterpretuje ruchem, gestem, poszczególne części ronda

- będzie indywidualnie przezywał słuchaną muzykę i aktywnie uczestniczył


w grupie

- będzie kształcił swoją wyobraźnię i wrażliwość muzyczną


Metody: problemowa, twórcza, pokazu, praktycznego działania, ruchu przy muzyce
Formy: indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne: kasety magnetofonowe - G. Bizet „Carmen“, składanka utworów muzycznych w formie ronda, chusteczki, kapelusz, znak drogowy ronda, koperty z figurami geometrycznymi z zaznaczonymi częściami ronda, krzesła ustawione w kole
I Część wstępna

 1. Ćwiczenie relaksujące - „Tańczące chusteczki“ - w rytm wolnej muzyki poruszanie chusteczkami.

 2. Przypomnienie poznanych form muzycznych i podanie przez dzieci tytułów utworów.

II Część główna 1. Przemaszerowanie dwójki uczniów w rytm muzyki z rekwizytami - kapeluszem i znakiem drogowym ronda.

 2. Określenie przez dzieci na przykładzie wyżej wymienionego ćwiczenia tematu lekcji.

 3. Wysłuchanie z kasety magnetofonowej utworu G. Bizeta „Carmen

 1. zanalizowanie utworu pod względem budowy - wyróżnienie przez dzieci powtarzających się części i kontrastujących

 2. ułożenie przez dzieci do utworu „Carmen“ schematu ronda ABACA za pomocą figur geometrycznych

 3. zaznaczenie gestem, ruchem poszczególnych części utworu

A - klaśnięcie

B - pstrykniecie

C - podniesienie ręki


 1. przeprowadzenie ćwiczenia ruchowego

A - obrót wokół własnej osi

B - uderzanie o uda

C - poruszanie chusteczkami


 1. wspólne wyjaśnienie pojęć „rondo“, „kuplet“, „refren“

III Część sprawdzająca - praca w grupach 1. Wysłuchanie przez dzieci składanki utworów muzycznych w formie ronda
  o schemacie ABACADA

A - „Marsz gladiatorów

B - „Lot trzmiela

C - „Pociąg

D - „Rozmowa zegarów
 1. Oznaczenie przez grupy schematu ronda za pomocą figur geometrycznych

 1. ponowne wysłuchanie - każda grupa przygotuje układ ruchowy do danej części, nie znając prawdziwych tytułów poszczególnych części ronda

 2. zaprezentowanie przez poszczególne grupy układów ruchowych i podanie przez dzieci przybliżonych tytułów (skojarzenia muzyczne słuchanych części ronda)

 1. Samoocena, ocena uczniów i poszczególnych grup poprzez podniesienie figur geometrycznych z zaznaczonymi częściami ronda

A - bdb

B - db


C - dst

D - dop


Bibliografia:


 1. Program nauczania muzyki kl. IV - VI“ J. Pisarkiewicz WSiP

 2. Muzyka i my kl. VI“ R. Rataja, A. Sołtysik

 3. Zarys nauki o muzyce“ Z. Lissa PWM 1987

 4. Encyklopedia muzyczna“ PWN 1995
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna