Von P. K. Sczepanek


Kto powinien stworzyć podręcznik do śląskiej historii? Czy to w ogóle ważne dla wizerunku Śląsku?Pobieranie 0.98 Mb.
Strona30/33
Data29.04.2016
Rozmiar0.98 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Kto powinien stworzyć podręcznik do śląskiej historii? Czy to w ogóle ważne dla wizerunku Śląsku?

- Myślę, że do zmiany wizerunku Śląska w podręcznikach szkolnych potrzeba przede wszystkim aktywności regionalnych elit. To one winny włączyć się w dyskurs na temat decentralizacji programów nauczania, tak by było tu miejsce i czas na elementy historii regionalnej. Jednak ważne jest to, by w wysiłkach tych nie lekceważyć obaw obecnych wśród wielu przedstawicieli polskich elit, że kreowanie tożsamości regionalnej nieuchronnie prowadzić musi do osłabienia polskiej tożsamości narodowej. Pozytywnego bodźca mógłby dostarczyć powstający w Instytucie Badań Regionalnych podręcznik historii regionalnej Górnego Śląska. Elity z województwa opolskiego i śląskiego powinny jednak zmierzać do ściślejszego współdziałania w tym projekcie, zapraszając do współpracy także społeczność mniejszości niemieckiej.

Natomiast to nie jest tak, że w przypadku Górnego Śląska historia regionalna w szkole musi odbywać się kosztem zagadnień z historii Polski. Nic nie stoi na przeszkodzie, by powstania śląskie omawiać w odniesieniu do powstań kościuszkowskiego czy listopadowego. Z tym że należy dostrzegać odmienne konteksty historyczne, kulturowe, polityczne towarzyszące tym wydarzeniom. Bowiem właśnie w ten sposób można wskazywać na podobieństwa, nie deprecjonując różnic w duchu: "Które z powstań było bardziej polskie?". W przypadku powstań śląskich powinno się natomiast uwzględniać także różne oceny tego wydarzenia - nie tylko zresztą z dzisiejszej perspektywy, lecz także ówczesnej - powstania bynajmniej nie porwały przecież dziełem wszystkich śląsko - czy dwujęzycznych mieszkańców Górnego Śląska, były i są do dziś przedmiotem sporu w tutejszych rodzinach, społecznościach lokalnych, także wśród elit.

Przy dzisiejszym systemie edukacji chyba nie da się wprowadzić odrębnego podręcznika historii regionalnej?

- Do tej pory to się nie udało. Ścieżki edukacji regionalnej, wprowadzone w latach 90., nie powiodły się. Jednak paradoksalnie ostatnia reforma przedmiotu historii, choć krytykowana, oznacza taką szansę. Wprowadzenie pewnych przekrojów tematycznych, wymuszających niejako podejście problemowe do historii, daje pewną nadzieję. Ale nie łudźmy się: same zapisy w programach nauczania nie wystarczą, tu potrzebna jest szersza perspektywa: model kształcenia nauczycieli odgrywa w tym procesie niebagatelną, być może nawet główną rolę.Problem w tym, że nawet w obrębie województwa śląskiego wielu by się oburzało na śląskocentryczny ogląd historii...

- Co to znaczy "śląskocentryczny"? Podręcznik edukacji regionalnej winien raczej czerpać z tych źródeł regionalnej historii, które przygotowują do rozumienia bardziej złożonych zjawisk i dzisiejszego, globalnego obiegu wymiany zdań i poglądów. Widać, że historie regionów pogranicza stawiają przed podręcznikami szczególne wymagania, bowiem trzeba się tu wykazać wyjątkową wrażliwością i otwartością na argumenty (i racje!) drugiej strony, a także umiejętnością przekraczania granic myślenia w kategoriach narodowych. Bo przecież tu wszystko było możliwe: Niemiec mógł zostać Polakiem, Polak - Niemcem i ani przez chwilę nie musiał niczego sobie wymyślać ani wmawiać, bo w wielu Górnoślązakach Polak i Niemiec tkwili równocześnie. Być może dla narracji podręcznikowych taka wykładnia górnośląskości jest jednak zbyt pojemna?Po co w ogóle uczyć historii Śląska?

- Dla polskiej historiografii podręcznikowej i dydaktyki to szczęście, że istnieje taki region jak Górny Śląsk. Ten region jest prawdziwym wyzwaniem i swego rodzaju testem dla stylu konstruowania narracji historycznych.

Dlaczego istotne jest, aby zapoznawać uczniów w Polsce z różnymi narracjami historycznymi? Z jednego powodu, mianowicie wcześniej czy później ci młodzi ludzie staną przed zadaniem poszerzenia własnej tożsamości. To będzie konieczne, jeśli zechcą zdefiniować własne miejsce w społeczeństwie zmieniającym się na skutek migracji zarobkowej i postępującej wieloetniczności. Od umiejętności tej będą zależały między innymi perspektywy sukcesu nie tylko na gruncie zawodowym, lecz także prywatnym. Polityka oświatowa winna więc sięgać po doświadczenia regionów pogranicza kulturowego, gdzie scenariusz przyszłości jest już codziennością i gdzie dąży się do przezwyciężenia narodowego punktu widzenia przeszłości.

Stąd uważam, że generalnie potrzebna jest długofalowa strategia badawcza w temacie systematycznej analizy polskich podręczników szkolnych i obecnego tu wizerunku regionów, w tym Górnego Śląska. Tylko w ten sposób w gronie historyków, autorów podręczników i wydawców można wspólnie podjąć się nie tylko analizy, lecz także poszukiwania tych górnośląskich wątków, które wzbogaciłyby polskie podręczniki o nowe spojrzenie na przestrzeń wielokulturowości, która była przecież tak istotnym doświadczeniem kulturowym I Rzeczypospolitej. Już sama historia piłki nożnej w tym regionie pozwoliłaby w ciekawszy sposób opowiadać o perypetiach i trudnych wyborach tutejszych sportowców - także ludzi pogranicza. Czas pokaże, czy prowadzone aktualnie prace nad wspólnym polsko-niemieckim podręcznikiem do historii po takie wątki sięgną. Niewątpliwie powstający na Górnym Śląsku podręcznik do edukacji regionalnej mógłby dostarczyć tu wiele ważnych impulsów i wesprzeć ten proces innowacyjnymi pomysłami. Narracje podręcznikowe w przypadku regionów o tak złożonej historii są jak wysoko postawiona poprzeczka, ale tę kiedyś trzeba wreszcie przeskoczyć.

Niedawna dyskusja na temat planowanej wystawy w Muzeum Śląskim pokazała, jak niebezpiecznym tematem może być historia. Czy podobne konflikty i problemy nie grożą nam w podręcznikach do historii?

- Podręczniki nie są dziś jedynym źródłem wiedzy i refleksji nad historią. Muszą jednak podjąć wyzwanie porządkowania stanu wiedzy i zachować zdolność do refleksji nad aktualnymi zjawiskami, ponieważ odgrywają wciąż jeszcze ogromną, często niedocenianą rolę, bowiem kształtują wyobrażenia zbiorowe i postawy, czy tego chcemy czy nie. Większość z nas odwołuje się do wiedzy nabytej w szkole. Tak więc szczególnie w regionach zróżnicowanych etnicznie i kulturowo ponoszą dużą odpowiedzialność za to, jakie postawy i przekonania będą wzmacniać, a jakie osłabiać. Najlepiej, jeśli wspierają zdolność do modernizacji i budują system wartości posiadający zdolność komunikacji i współistnienia z innymi kulturami; a więc jeśli dowartościowują zjawisko, że na tej ziemi, niegdyś tak bardzo targanej i podzielonej przez nacjonalizmy, jest dziś miejsce także na myślenie wykraczające poza wąskie kategorie narodowe i podkreślające raczej to, co europejskie. To jest chyba najlepsza wykładnia tego, co zwiemy polską racją stanu. Górny Śląsk ze swoją europejską historią, silniej obecny w podręcznikach, może mieć więc swój wkład w procesie wzmacniania nowoczesnych postaw obywatelskich.

Zbyt mało, zbyt banalnie. Czego polski uczeń może się dowiedzieć o Ślasku? - Józef Krzyk 15.03.2013


D: Zu wenig zu kitschig. Was polnischen Schüler kann über Schlesien lernen? Joseph Krzyki 2013.03.15,

Polnisch-Oberschlesien in Handbüchern scheint immer noch vor allem als Ort der Konflikt die deutsch-polnischen und polnisch-tschechischen Beziehungen. Diese Vereinfachung - sagt Dr. Martin Wind, Germanist und Historiker, Forscher am Institut für Deutsch-Polnische in Darmstadt, ein ehemaliger Chef des Hauses der deutsch-polnischen Zusammenarbeit.Joseph weinen: Er wurde für Erwähnungen Sie in polnischen Schlesien Geschichtsbücher suchen. Ich weiß schon, dass Sie viel gefunden. Von dem, was ist das?

Martin Wind: Erstens ist das Buch ein Medium durch den Staat ermächtigt, mit den Leitlinien der Bildungspolitik, damit ergibt sich ein Bild, wie Nationalstaaten wahrzunehmen Regionen, die jenseits der Wahrnehmung ausschließlich auf das Kriterium der Nation beruht gehen. Und das ist schwierig, vor allem, wenn man mit der Region, in denen die Erinnerung an die historischen und kulturellen Unterschiede in der aktuellen und ständig scheint in der öffentlichen Diskussion zu tun haben. So zum Beispiel das Fehlen der narrativen Identität, Oberschlesier und ihre Dilemmata dostrzegałyby Wert. Was fehlt Ihnen in dieser Bücher? - ich eine Analyse von 80 polnischen Schulbüchern für den Geschichtsunterricht in Schulen, die nach 1990 ausgestellt durchgeführt, und ich sehe, dass praktisch keiner von ihnen eine komplexe präsentiert Natur Schlesien. Oberschlesien ist in die Bücher nicht mehr als 0,96 Prozent der Fläche. Nicht nur, dass so wenig ist es immer noch von Nationalstaaten-centric Perspektive der Interpretation, strenge Auswertung der Phänomene, Ereignisse und menschliche Entscheidungen dominiert. Obwohl starren historischen Strukturen auf der oberschlesischen der Vergangenheit gehen, aber dies ist vor allem im Kontext der Ereignisse viel früher. So, desto mehr entfernten in der Zeit ein Ereignis ist, sind die Lehrbuch Erzählungen mehr multi-threaded, und die bisherigen Argumente in Frage. Oberschlesien ist immer noch als Ort der Konflikt die deutsch-polnischen und polnisch-tschechischen, manchmal auch als Wirtschaftsraum, und nur selten als kultureller Raum gesehen.


Hat sich etwas in der Art der Interpretation der Geschichte Schlesiens verändert?

- Über Schlesien ist in der Regel in diesen historischen Epochen und Kontexte, die nationale Bedeutung aus der Sicht des Zentrums zugeordnet werden erwähnt. In älteren Lehrbüchern, Historiker, beschreibt die Politik Heinrichs des Bärtigen, siehe "werden die polnischen Gebiete zu vereinen", und die neueren zeigt Schlesien als eine Region zwischen tschechischen und polnischen, in denen die zunehmend wichtige Rolle von solchen gespielt . Deutsch Kultur Und wie ist es beschrieb die Ereignisse der jüngsten Geschichte? - Kulturkampf in den meisten Lehrbüchern wird gezeigt, wie in Oberschlesien wurde vor allem auf polnische Gemeinde gerichtet - oder śląskojęzyczną. Mittlerweile, nach Berühren des oberschlesischen deutschen Katholiken, und Beispiele der Solidarität Einstellungen waren hier üblich. immer noch gilt, aber über die angeblich einzigartige nationale und religiöse Spaltung in Oberschlesien im Rahmen der Regelung geschlagen denken:. Pole - das katholische Deutschland - Evangelische Manchmal Fehler, die Sie schockiert? - Manche Bücher sprechen von Oberschlesien als preußischer, obwohl es nicht mit den Tatsachen entsprechen. Im Allgemeinen gibt es eine Wahrnehmung der Geschichte dieser Region nur aus der Perspektive der polnischen Geschichte. Es gibt sogar eine Erwähnung des Dreißigjährigen Krieges, die besonders stark Silesia gepflügt. Thema Oberschlesien "Bursts" nur als Teil der politischen Geschichte mit der Schaffung eines unabhängigen polnischen Staates im Jahr 1918. Dennoch Volumen, ist die umfangreichste Kapitel über den Kampf für die jungen Staatsgrenzen. Relativ breit diskutiert hier Volksabstimmung Zeitraum und die Entstehung Region, einschließlich Konflikt Schlesien, obwohl, und Beschreibungen sind immer lässig. Besonders Bücher nach 2000 veröffentlicht werden durch weit reichende Vereinfachung, so geschieht es, dass die Ereignisse der Jahre 1918-1921 in nur sechs Zeilen befinden. Mit einem solchen Volumen, wenn es unmöglich ist, komplexe Sachverhalte zu beschreiben. - Beziehungen sind einseitig. Sind selten Erwähnung der Zweisprachigkeit der Bevölkerung der Erde, aber immer noch zeichnen ein Bild der sozialen Konflikte, die angeblich entsteht nur aus den religiösen und ethnischen Spaltungen. Das vorherrschende Bild Gebäude der sozialen Beziehungen in Oberschlesien auf einem Polen - Deutschland vs katholischen -. Evangelischen polnischen Teil Oberschlesiens nach 1922 Jahren als ein wichtiger industrieller Region gesehen wird, markiert den Beitrag der Vorkriegs-Schlesien in der Entwicklung des Landes. Im Allgemeinen ist die lokale Industrie der einzige Indikator für die Entwicklung der Zivilisation in der Region. Wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Kultur und, wenn Sie nicht in der Ausgabe polskojęzycznym fallen fehlen. In späteren Bücher erwähnt auch Autonomie, die Silesia genossen, aber keine Informationen darüber, was dies tatsächlich bestand der Autonomie und aus welchen Gründen, eingeführt wurde. Ich vermisse den Verweis auf die Versprechen der autonomen Status Volksabstimmung, die der polnische Staat Bewohner der Region gemacht hat, um die Chancen auf einen positiven Ausgang der Volksabstimmung zu erhöhen. Ein Zweiten Weltkrieg und was passiert als nächstes? - bewegt hier sind Aspekte wie der Fallschirm Tower Defense in Katowice , Polen Vernichtungslager Eliten, aber nirgendwo gibt es Informationen über den Abriss des Deutschen, das Schlesische Museum in Katowice. Volksliście genannt wird, und auch die neuesten Service-Handbücher Oberschlesier in der Wehrmacht. Oberschlesien fast nicht im Kontext der Nachkriegszeit Grenzverschiebungen im Jahr 1945 erscheinen. Nur ein paar neue Bücher, zum Beispiel, finden wir eine negative Bewertung eines nationalen Beurteilung durch die kommunistischen Behörden, sowie Belästigungen im Zusammenhang mit der Oberschlesier (aber Mazur), die in den Erzählungen nur als "indigene" erscheinen, verstanden als - Assessment fast 1,1 Millionen Menschen - die lokale Gemeinschaft Germanized Polen folglich so zweisprachige sein. Eine Kritik der kommunistischen Behörden in diesem Zusammenhang beschränkt, nur um herauszufinden, dass die Beamten nicht verstand den schwierigen Weg der indigenen Völker um die polnische Kultur zu bewahren. " Auffällig ist, dass der Streit um die Belästigung der Bevölkerung Oberschlesiens, wenn die Erzählung erwähnt den Exodus verschwindet Mazur und Oberschlesier in den 70er Jahren nach Deutschland. Mit Ausflügen Mazur wird erwähnt, dass sie von den Behörden schikaniert und Völkerwanderungen Schlesier sind als kommerzielle beschrieben. Mehrere Bücher auch einen Verweis auf die Haltung der Arbeiter der Region, die hołubieni von kommunistischen Politikern, bis spät gegen das System entschieden. Hier, am Punkt der Tragödie des Krieges und der Intervention in der Wujek Kohlengrube. Im Allgemeinen ist es auffällig, wie wenig polnische Bücher die neuesten Ereignisse in der Geschichte Schlesiens aufzunehmen. Die Ausnahme ist eine einzige Erwähnung im Handbuch der Volkszählung von 2002, als in der Box, einige typisierte schlesischen Nationalität.


Es gibt keine Anerkennung der schlesischen Eingenartigkeit=Spezifiki?

- Es ist nicht ganz so, dass die polnische Bücher in den letzten zwei Jahrzehnten in der Regel nicht berichtet eine spezifische Geschichte Oberschlesiens. Aber immer noch von der Aussicht auf nationale Narrative und der damit verbundenen Auswertung der Daten Phänomene oder Ereignisse dominiert. Diese Differenz von Oberschlesien, die Vielfalt der historischen Erfahrung, ist es immer noch etwas Fremdes. Symbolische dieser Haltung ist eine Phrase, die in einem der beliebtesten Lehrbüchern zu finden ist, bis vor kurzem von Andrzej Garlicki: " Polen .. ist nun der glücklichste, die günstigste Form der Regierung in der Geschichte Land ist im Grunde eine einzige Nationalität bedeutet, dass obwohl unwiederbringlichen Verlust der Durchdringung der Kulturen und Nationalitäten leben in diesem Gebiet. Tatsache, die eine ungewöhnliche Farbe polnischen Kultur gab geworden unwiederbringlichen Vergangenheit. Vielleicht, jedoch, dass es uns erspart aus dem blutigen, tragischen Konflikt. Wie zum Beispiel in Jugoslawien ". besonders faszinierend, jedoch sind diese Phänomene, die Bücher tatsächlich still. Lassen Sie nur ein Beispiel, sind Minderheiten in polnischen Schulbüchern, sondern in einem negativen Sinn: sie brechen, schwächen den Staat, Ich suche zu dezentralisieren, um "Verwässerung" der Identität, etc. Insbesondere kann es sehen - und zu einem gewissen Grad auch verständlich, immerhin - in der Kontext der deutschen Minderheit in Oberschlesien. Seine Mitglieder werden noch von polnischen Bürgern (vor allem in Erzählungen, die sich auf dem polnischen Zwischenkriegszeit), nicht arbeiten, verdächtigt und versehentlich mit ihren Vorschriften als Minderheit, und deshalb versucht, Revisionismus. Obwohl es meiner Meinung nach muss anerkannt, dass die Politik der Zweiten Republik gegen Minderheiten ist in den Lehrbüchern letzten Jahrzehnt sehr heftige Kritik unterzogen ("nationale Minderheiten Zweiten Republik viel mehr tun könnte") werden - zum Beispiel, zeigt eine Politik der Assimilation, Mangel an Vertrauen in der Minderheit , Versuch Vertreibung ihrer Mitglieder aus dem öffentlichen Leben, etc. - also ich persönlich lief aus positiven Beispielen, dass auch trotz der historischen Erfahrungen, insbesondere im Kontext der deutsch-polnischen Minderheiten einen echten Mehrwert sein kann. Und das wirft das Beispiel der Senator Eduardo Panta, der Führer der Deutschen in Oberschlesien, die oft betont (obwohl Gouverneur Grażyńskiego Politik), dass die Deutschen in Polen loyale Bürger der Republik sind, müssen von den Rechten und bürgerlichen Freiheiten in Anspruch genommen werden, aber nie erlaubt zu gehen die der Weg der Zusammenarbeit und die Souveränität des polnischen Staates (sie nannte). Leider fand Pant Keine Verbündeten ein solches Verständnis von der Rolle der deutschen Minderheit in Polen der polnischen Behörden. Weder London noch die mehr über Berlin nach 1935 Jahren erreicht, um ihn, seine Hand nicht. Allein, politisch und Einfluss verlieren unter ihren Landsleuten starb ein Jahr vor der Ankunft im September 1939 die Wehrmacht Truppen in Katowice ... Ich denke, dass Schulbücher sollten viel mehr Aufmerksamkeit auf den Charakter widmen. Es ist unmöglich, ohne zu verstehen, die Einstellungen Panta Besonderheiten Oberschlesien zu verstehen. Vielleicht statt ärgern sich über die Tatsache, dass die Geschichte Bücher in polnischen Schlesien Themen Vernachlässigung behandelt werden, sollten Sie sich bewerben, um die Geschichte Lehrplan dezentralisieren? Dann können Sie umkehren diesen Aspekt? - Sie sollten versuchen, die multi-ethnischen kulturellen Quellen der Region, ihre eine andere Geschichte, nicht überweltikt=przejaskrawiając sein Vermächtnis und nicht definiert sie nur im Gegensatz zu der polnischen betonen. Oberschlesien, weil es wirklich geht - die Region hat das Potenzial Geschichte komplexe, kontroverse Geschichte in einer Weise, die die Herzen der jungen Menschen berührt. Das mag paradox klingen, aber das Silesia ist der Schlüssel zum Verständnis der Besonderheiten der Ersten Republik, noch mehr multikulturellen Lösung. Dies kann eine Fundgrube für neue Impulse für die Entwicklung und Evolution von Lehrbüchern in Polen, zum Beispiel, Innovation im Bereich der Bildung. In der Regel, weil die Geschichte sollte so erzählt und gelehrt: Basierend auf verschiedenen Quellen, aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedliche Wahrnehmungen. Es ist eine legitime Sichtweise der Geschichte (es gibt allerdings gute oder schlechte Entscheidungen und Wahlen, sondern auch ihre Umstände). Inzwischen hat die Geschichte, die sie gewesen ist, ist und bleibt Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten, multi-ideologie Diskurs Neubewertung sein. Ich habe auch Bücher veröffentlicht in Polen zeigt, dass diese Erzählungen möglich sind, wie bei anderen multiethnischen Gebieten, die in der Vergangenheit auch Gegenstand einer hitzigen Debatte, sehen wir viel mehr Fortschritte.

Wer sollte das Schlesische Geschichtsbuch? Ist es überhaupt wichtig für das Bild von Schlesien?

- Ich denke, das Bild von Schlesien in Schulbüchern zu ändern, müssen Sie zuerst alle regionalen Aktivitäten der Elite. Sie sollten in einem Diskurs über die Dezentralisierung des Lehrplans eingreifen, so dass es eine Zeit und Ort für Elemente der lokalen Geschichte. Allerdings ist es wichtig, dass die Bemühungen derjenigen, die nicht ignorieren die aktuellen Anliegen unter vielen Vertreter der polnischen Elite, muss die Schaffung einer regionalen Identität unweigerlich zu einer Schwächung der polnischen nationalen Identität führen. Könnte eine positive Impulse, die sich im Institut für Regional Studies der regionalen Geschichte Buch Oberschlesien bieten. Die Eliten der Region Oppeln und Schlesien sollte jedoch versuchen, enger zusammenarbeiten in dem Projekt durch die Einladung der deutschen Minderheit. Dagegen ist es nicht so, dass im Falle von Oberschlesien Regional in der Schule Geschichte auf Kosten der polnischen Geschichte. Es gibt nichts, um die schlesischen Aufstände in Bezug auf den Kosciuszko Aufstand und November diskutiert verhindern. Mit der Notwendigkeit, die verschiedenen Kontexte der historischen, kulturellen, politischen, begleiten diese Ereignisse zu erkennen. Denn das ist, wie Sie die Ähnlichkeiten zu erkennen, nicht die Unterschiede in den Geist der Abwertung, "Welche weitere polnischen Aufstände war?". Im Fall der Schlesischen Aufstände, sondern auch Berücksichtigung der unterschiedlichen Bewertung der Veranstaltung teilnehmen - nicht nur aus heutiger Sicht, sondern auch zu jener Zeit - keineswegs die Schaffung des Werkes, nachdem alle entführten Schlesien - die zweisprachigen Bewohner von Oberschlesien, waren und sind noch immer Gegenstand von Streitigkeiten in den einheimischen Familien , Kommunen, auch unter der Elite. Auf der heutigen Bildungssystem, wenn Sie nicht machen kann eine separate regionale Geschichte Buch? - So weit es hat nicht funktioniert. Regionale Bildungs-Pfad, in den 90er Jahren eingeführt, sind gescheitert. Aber paradoxerweise die letzte Reform der Lauf der Geschichte, obwohl kritisiert, bedeutet dies die Chance. Stellen Sie sicher, thematische Abschnitte, zwingt eine Art Annäherung an das Problem der Geschichte, gibt eine gewisse Hoffnung. Aber lassen Sie uns nicht täuschen sich: die gleichen Datensätze in den Lehrplan sind nicht genug, es muss eine breitere Perspektive: ein Modell der Lehrerbildung in diesem Prozess spielt trivial, vielleicht sogar eine große Rolle. Problem ist, dass auch innerhalb der Provinz Schlesien viele auf śląskocentryczny würde empört sein Überblick über die Geschichte der ... - Was meinst du mit "śląskocentryczny"? Handbook of regionalen Bildungsbehörden sollten vielmehr aus diesen Quellen der regionalen Geschichte, die für das Verständnis komplexer Phänomene und der heutigen globalen Zirkulation und Gedankenaustausch vorzubereiten lernen. Sie können sehen, dass die Geschichten die Grenzregionen setzen, bevor die Handbücher spezifischen Anforderungen, weil man hier auf außergewöhnliche Sensibilität und Offenheit für Argumente (und rechts!) Auf der anderen Seite, sowie die Fähigkeit, die Grenzen des Denkens in nationalen Kategorien zu überqueren zeigen. Da war alles möglich: Deutschland könnte ein Pole zu sein, ein Pole - ein Deutscher und nicht für einen Moment nicht haben, etwas erfinden oder überzeugen Sie sich selbst, weil in vielen polnischen und deutschen Górnoślązakach tkwili gleichzeitig. Vielleicht das Lehrbuch narrative diese Auslegung schlesischer-Art=górnośląskości zu roomy? Warum auch lernen, die Geschichte Schlesiens? - Die polnische Geschichtsbuch und Lehre sind glücklich, dass es so ist, Oberschlesien Region. Diese Region ist eine echte Herausforderung und eine Art Test für den Bau der Erzählweise der Geschichte. Warum es wichtig ist, den Studierenden die verschiedenen polnischen historischen Erzählungen vertraut zu machen? Aus einem Grund, nämlich, früher oder später, werden diese jungen Menschen stehen vor der Aufgabe, die sich ihrer eigenen Identität. Es wird notwendig sein, wenn Sie ihren Platz in der Gesellschaft zu definieren als Folge der sich verändernden wirtschaftlichen Migration und wachsender Multi-Ethnizität wollen. Die Fähigkeiten, die davon abhängen, unter anderem die Perspektive der Erfolg nicht nur auf einer Geschäftsreise, sondern auch den privaten Sektor. Bildungspolitik muss daher greifen, um die kulturellen Grenzregionen, wo die Zukunft Szenario ist alltäglich und wo das Ziel ist es, die nationale Sicht der Vergangenheit zu überwinden erleben. daher denke ich, dass Sie im Allgemeinen eine langfristige Strategie für die Forschung in der Betreffzeile der systematischen Analyse der polnischen Schulbücher brauchen und präsentieren hier die Bildbereiche einschließlich Oberschlesien. Nur auf diese Weise unter den Historikern, können Lehrbuch Autoren und Verlage verpflichten sich, gemeinsam nicht nur analysieren, sondern auch für die oberschlesischen Themen, die polnische Bücher bereichern für einen neuen Blick auf den Raum des Multikulturalismus, die nach allen so wichtigen kulturellen Erfahrungen der Ersten Republik war zu suchen. Auch die Geschichte der Fußball die Menschen im Grenzland - Fußball in der Region wäre für weitere interessante Möglichkeit, über die Höhen und Tiefen der Kommunalwahlen und anspruchsvolle Sportart kommunizieren kann. Die Zeit wird zeigen, ob die derzeitigen Arbeiten durchgeführt auf einer gemeinsamen deutsch-polnischen Geschichtsbuch der Reichweite die Fäden. Zweifellos könnte sich in Oberschlesien regionalen Bildungs ​​Lehrbuch bieten viele wichtige Impulse und unterstützen diesen Prozess innovativer Ideen. Textbook Erzählungen für Regionen wie die komplexe Geschichte werden immer anspruchsvoller, aber dass, wenn Sie endlich zu springen. jüngste Diskussion über die vorgeschlagene Ausstellung im Schlesischen Museum zeigte, wie gefährlich kann das Subjekt der Geschichte sein. Ob ähnliche Konflikte und Probleme nicht bedrohen uns in der Geschichte Bücher? - Lehrbücher sind heute nicht die einzige Quelle des Wissens und der Reflexion über die Geschichte. Allerdings müssen sie sich der Herausforderung stellen, um das Wissen zu organisieren und die Fähigkeit, auf aktuelle Ereignisse widerspiegeln, wie sie ist immer noch eine große und oft unterschätzte Rolle, wie die kollektiven Vorstellungen und Haltungen geprägt, ob wir es mögen oder nicht spielen zu halten. Die meisten von uns beziehen sich auf die Kenntnisse in der Schule erworben. So vor allem in der ethnisch und kulturell vielfältigen Bären eine große Verantwortung für die Einstellungen und Überzeugungen wird gestärkt, und sie zu schwächen. Idealerweise sollten Sie unterstützt die Fähigkeit zu modernisieren und bauen ein System mit der Fähigkeit zu kommunizieren und Koexistenz mit anderen Kulturen, und so, wenn die Ausdehnungen Phänomen, dass in diesem Land, die einst so sehr zerrissen und geteilt durch Nationalismus, es geschieht auch über die engen Kategorien zu denken und Hervorhebung der nationalen vielmehr das, was Europa. Dies ist wahrscheinlich die beste Interpretation dessen, was wir die polnische Staatsräson. Oberschlesien mit seinen europäischen Geschichte, stark vertreten in den Lehrbüchern, so kann auf die Stärkung des Prozesses der modernen Bürgerschaft beigetragen haben.

Moje reminiscencje z roku 2003 „3y listy“ -pksczepanek
Pytam: Dlaczego Urzad Miasta Tychy w 2003 roku wtedy na takie pisma:

nie odpowiadal, nie reagowal, nie popieral -pksczepanek 19.3.2013

mgr Peter Karl Sczepanek Monheim/Rh, den 26.6.2003

Eisenstädter Str. 6 40789 Monheim am Rhein Kiss-RadaMiastaTychy.doc

Tel/Fax 02173-66742

Honorowo wyróżniony przez Prezydenta Miasta Tychy za 1995 rok w Kulturze Miasta Tychy.
dr Michał Gramatyka

Przewodniczący Rady Miasta Tychy

przy Urzędzie Miasta Tychy

ul. Aleja Niepodległości 49

43-100 Tychy

Dot.: August Kiss, Górnośląski rzeźbiarz z Paprocan!


Szanowny Przewodniczący Rady Miasta Tychy, dr Michał Gramatyka


Nie znając się jeszcze, krótko i nietypowo podaję mój związek z Tychami:

Nie tylko, że zostałem honorowo wyróżniony przez Prezydenta Miasta Tychy za 1995 rok w Kulturze Miasta Tychy.- za odkrycie i propagowanie tyskiego malarza Alfonsa Wieczorka (w mojej publikacji „Oberschlesien – anders” oraz w 1998 „Górny Śląsk w barwach czasu”, i inne),

- dla miasta Tychy zajmowałem się nie tylko szukania inwestorów dla „Centrum Tychy”

- w 1994 roku inicjowaniem w Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy” Warszawa , Krucza 144 dla potrzeb „Zameczku parkowego w Tychach),

- organizowanie spotkań powołanego Stowarzyszenia „Pan-Europa” Unia Silesia na Ziemi Pszczyńskiej, z propozycją m.in. nazwy ulicy im. dr Emila Szramaka – zatwierdzonego na Oś. „Stella”

-Logo municypalnej uczelni – WSZiNS – jest moim dziełem, (Szroborz/Sczepanek)

-odkrycie internetowe Augusta Dyrdy – w portalu gdzie w moich 100 artykułach znajdują się 4 na temat twórczości tego współczesnego rzeźbiarza też z Paprocan. A. Dyrdę podałem przez to jako kandydata do nagrody Kultury kraju Dolnej Saksonii na rok 2004,

- uhonorowanie w Tychach ks. abp dr Damiana Zimonia, Wydziału Kultury UM Tychy oraz Augustyna Dyrdy – odznaczeniem „Zasłużonych dla ziemi Pszczyńskiej” w latach – 1996 – 2002, w ramach Stowarzyszenia Pszczynian e.V. – medalion z wizerukiem „Amazonki.” Augusta KISSa wykonał sam August Dyrda, jak i jego dzieło Fryderyka W. hrabia Redena , jako dzieło życia Dyrdy po Tyskim pomniku Pojednania (patrz – portal internetowy),

- propagowanie nie tylko z ziemi Tysko-Pszczyńskiej KISSa na Górnym Śląsku i w Niemczech – pokazami przeźroczy na ten temat, bo:
- aktualnie od 3-ch lat pracuję w temacie AUGUSTA KISSA.
Niezmiernie się cieszę, tak samo jak Wy, że dzisiaj podjęta zostanie decyzja na Radzie Miejskiej w sprawie uhonorowania tyskiego rzeźbiarza Augusta Kissa (1802 – 1865) – z wmurowaniem tablicy pamiątkowej w jego miejscu urodzenia – w Paprocanach.
W tym czasie, na podstawie zdobytych w archiwach w Berlinie i Gliwicach, obecnie tyski rzeźbiarz Augustyn Dyrda przygotował płaskorzeźbę z wizerunkiem wielkiego artysty Kissa.

Co aktualnie mogę swoją osobą polecić mój i innych wkład dla upamiętnienia Augusta Kissa wśród mieszkańców Miasta Tychy:  1. Pokaz przeźroczy na temat twórczości Augusta KISSa w dniach (2 – 9 sierpnia w Tychach), takich pokazów miałem już 8 w Niemczech, i Woj. Śląskim i Opolszczyźnie, - proszę podać termin;

  2. Pokaz ten związany jest z dziełami KISSa w obrazach – akwarelach katowickiego malarza Ireneusza BOTORA (Tyszanina) – do wglądu na pokazie,

  3. Umożliwienie w portalu internetowym pokazanie pierwszej broszury o twórczości Kissa pt. „Hl Michael 1849” jest to jedna z broszur (47 stron, 35 ilustracji), tylko o „św. Michale” – rzeźby Augusta KISSa. – Możliwe do oglądania w internecie, albo w Rektoracie WSZiNS w Tychach – jako moja kopia w pamięci PC tej uczelni. (Wydruk znajduje się w Biurze promocji w UM w Tychach u Pani Aleksandry Cieślik.

  4. Służyć mogę radą, pomocą w krzewieniu tyskich ludzi kultury - m.in. Augusta KISSa,

  5. Piszę książkę na temat Augusta KISSa – broszura jest jedną z dziesięciu takich broszur! Czy jesteście zainteresowani taką publikacją, która od 3-ch lat jest w trakcie mojej realizacji.

Życząc przeforsowania uchwały na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Tychach, należy podkreślić moment wielkiej doniosłości dla Miasta i wszystkich mieszkańców Tych – honorowanie ludzi związanych nieoderwalnie z terenem tej Ziemi Tysko-Pszczyńskiej, co w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej stanowić będzie kamień milowy z dziejów, tradycji i kultury tego regionu we wspólnej Europie – pokazując zdobycza europejskie porozsiewane przez wielką osobistość w świecie, z tego skrawka europejskiego, w Paprocańskich lasach – jako prawdziwe „Lux ex Silesia” dla ludzkości.


Z pozdrowieniami
Peter Karl Sczepanek

członek Pan-Europa i Europa Nostra


Załączniki

-„ Amazonka na koniu” wg Augusta Kissa w akwareli Ireneusza Botora (z elementem medalionu A.Dyrdy z książki pt. „Reminiscencje śląskie” Sczepanek/Botor

-Makieta Miasta Tychy – w przededniu wejscia do Unii Europejskiej (kiedyś propozycja do konkursu w Tychach! (Wykonał: Szroborz/Sczepanek)

- Madalion z „Amazonkę” wg KISSa – wykonał A.Dyrda – z ww akwareli I.Botora.

Peter Karl Sczepanek Monheim/Rh, den 13.4.2003

Eisenstädter Str. 6 40789 Monheim am Rhein Krystyna-Struzyna-pisarka.doc

Tel/Fax 02173-66742

Z żalem i serca bólem zawiadamia się czytelników o śmierci naszej śląskiej pisarki Krystyna Struzyna - zmarła po cierpieniach dnia 13. kwietnia.2003 w gronie rodzinnym w Monachium

Straciliśmy ideologa czasów powojennych, urodzona 13.2.1931, należała do naszej „Krainy przychodzących i odchodzących” - Śląska.

Jej myśli przelane na papier, w jej kilku publikacjach stawiają ją w poczet ludzi łagodności, ludzkiego mozołu, miłości, wybaczania i nadziei.

Takie nowele jak”Polskie Niemcy”, „Góralu czy ci nie żal”, „Polska łąka” czy inne sprawiały nam przyjemność wspominania romantyzmu lat młodzieńczych. Jej zdaniem, co potwierdzała w swojej literaturze – prawdziwa miłość potrafi przezwyciężyć wszystkie antagonizmy.

To wywód z jej „Polskiej łąki”, gdzie z lat młodzieńczych wspomnień wyłania się historia szczerej, trwałej miłości polskiej dziewczyny i niemieckiego żołnierza.

Gdzie w Polsce i Bawarii nie miała swoich odczytów, prawie wszędzie od Warszawy po Bielsko, Chorzów, Gliwice i Wrocław. Tu urodzona, mieszkała z rodziną w Chorzowie. Z mężem Henrykeim i dziećmi losy rzuciły ją do Monachium, gdzie w wielu stowarzyszeniach przyświecała swoją obecnością.

Z tych „łąk” zacytujemy jej motto, jak trafnie – do raju w przestworza się wzniosła.
Na zielonej łące, kiedy zakwitł mak,

Spytałem, czy mnie kocha – powiedziała: „Tak”.

Wtedy pomyślałem, żem już w raju jest,

A ta piękna łąka, to błękitów kres.

popularna niemiecka piosenka
Auf der grünen Wiese, habe ich sie gefragt,

Ob sie mich wohl liebe?

Ja“ hat sie gesagt.Wie im Paradiese fühlte ich mich gleich

Und die grüne Wiese war ein Himmelsreich.

Ein deutsches Lied

Swój Himmelseich, kresy błękitne, - jak sama przetłmaczyła Krystyna Struzyna osiągnęła, nasza oddana domowinie chorzowskiej pisarka.

Cześć jej pamięci.

Jej bliska znajoma, też pisząca jak Krystyna Strużyna, - Maria Kalczyńska z Opola, na szybko, spontanicznie wyraziła się o koleżance:

Pani Krystyna była jedną z niewielu Polek-Ślązaczek w Niemczech potrafiących tak pięknie pisać o przyjaźni między narodami. Zawsze była życzliwa dla innych. Pomimo swojej choroby aktywna, serdeczna i niezwykle skromna. Będzie mi brakować jej ciepłych listów, spotkań w uroczym Monachium i dobroci serca, którym otaczała wszystkich bez względu na światopogląd. W mojej książce, którą właśnie przygotowuję, obszerny rozdział będzie poświęcony jej twórczości.

Pokój Jej duszy”.

Jej adres kontaktowy z rodziną: KrystynaStruzyna@web.de H. Struzyna Rosa-Luxemburg-Platz 2, 80637 München. Powiadomimy naszych czytelników jeszcze szerzej o jej działalności.

W imieniu nas wszystkich, wyrazy współczucia dla Rodziny - Peter K.Sczepanek

Peter Karl Sczepanek Monheim/Rh, den 27.8.2003

Eisenstädter Str. 6 40789 Monheim am Rhein Sczep-HPMOA-FSM.doc

Tel/Fax 02173-66742


Stypendium Fundowane FORDa dla P.K.Sczepanek


Pobieranie 0.98 Mb.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna