Von P. K. SczepanekPobieranie 0.98 Mb.
Strona7/33
Data29.04.2016
Rozmiar0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33

Nové jméno pro Ameriku


Sám Kerry neměl až do roku 2004, kdy kandidoval na prezidenta USA, o svém původu tušení. Byl přesvědčen, že jeho předkové přišli z Irska. Američtí novináři se ale pustili do pátrání a zjistili, že loď, na které Kerryho prarodiče připluli v roce 1905 k americkým břehům, zvedla kotvy v rakousko-uherskémTerstu a že do Terstu rodina přicestovala z Vídně. Požádali o spolupráci rakouského genealoga Gundackera a ten v archivech zjistil, že jistý Fritz Kohn přicestoval z Horního Benešova do Vídně a během kratšího pobytu si tam změnil jméno na Frederic Kerry. Ve své zprávě Gundacker mimo jiné naznačil, že určité stopy rodinné historie vedou do Úsova, ale tam že je pátrání nemožné, neboť úsovské matriky byly zničeny během nacistické okupace.

Zničeny sice byly, ale informace se zachovaly jinak. Přímou souvislost Úsova s Johnem Kerrym objevil Luděk Štipl z loštického sdružení Respekt a tolerance, které se zabývá historií židovské komunity v regionu. K objevu přispěla dílem náhoda, či spíše nepořádek ve Štiplově pracovně. Všechno pokrývaly vrstvy dokumentů, knih a fotografií.


Dokumenty vydaly svědectví


„Byl jsem nucen ten nepořádek řešit. Při třídění písemností se zcela náhodou vedle sebe na stole objevily kopie výsledků Gundackerova bádání a kopie dokumentů popisující boj Abrahama Leipnikera Löwyho za obnovení synagogy. V Löwyho dokumentech byl také seznam jeho potomků z 19. století. Bleskl mi hlavou bláznivý nápad, že by bylo pozoruhodné, kdyby ten seznam navazoval na rodokmen vypracovaný Gundackerem. Okamžitě jsem myšlenku zapudil jako pošetilost; pravděpodobnost se rovnala výhře v loterii," popisuje cestu ke svému objevu Luděk Štipl.

Něco ho ale přinutilo, abych se k dokumentům vrátil. Všiml si, že některá jména na obou písemnostech jsou podobná, i když jinak psaná.  „Nakonec jsem ke svému úžasu shledal, že některá data narození a úmrtí se na obou dokumentech shodují. Přes jednotlivé generace jsem se dostal až ke slavnému Abrahamovi a vycházelo mi, že je to přímý prapředek Johna Kerryho," dodává Luděk Štipl.

Aby si svá zjištění ověřil, obrátil se na významného českého genealoga Josefa Ošance. Ten měl zprvu pochybnosti, ale společné bádání pak závěry potvrdilo. Našli mimo jiné četné náhrobky Kerryho předků i domy, kde v Úsově bydleli. Během pátrání pak zajel Luděk Štipl do archivu na University College v Londýně, kde jsou uloženy mnohé vzácné rodinné dokumenty vztahující se k židovské historii. Tam objevil vlastnoručně psaný a ilustrovaný testament, který Abraham sepsal pro svoje potomstvo.  Testament  se zachoval díky jeho potomkům, kteří se v 19. století odstěhovali z Úsova do Londýna a dokumenty si tam nechali poslat.

A jaká je tedy rodová posloupnost?  Abraham Leipniker Löwy (1700 –1774), jehož otec i děd byli hlavními rabíny v Temešváru, zplodil v Úsově  Menkeho. Menke měl dceru Schendl. Schendl zplodila Leopolda. Leopold měl syna Siegfrieda. Ten měl dceru Idu. Ida s Fritzem Kohnem (Fredericem Kerrym) zplodila v roce 1915 Richarda. Richard měl v roce 1943 s americkou manželkou syna Johna Kerryho.


Pozvání pro Johna Kerryho


Všechny získané dokumenty včetně rodokmenu rodiny jsou vystaveny ve stálé expozici v úsovské synagoze. Luděk Štipl je před osmi lety poslal také Kerrymu. O pár měsíců později překvapeně otevíral obálku s razítkem Washington, D.C., v níž byla kartička s hlavičkou a zlatým znakem Senátu Spojených států. Na kartičku napsal John Kerry osobní poděkování.

„Milý pane Štipl, prosím, buďte si vědom toho, jak hluboce mě zasáhlo, když jsem obdržel historický materiál o svých přímých předcích v Úsově. Byl jsem hrdý a zároveň dojatý, když jsem se dozvěděl o spisech a vůdčích schopnostech Abrahama Löwyho. Doufám, že jednoho dne budu moci tato místa navštívit, dozvědět se více a také se osobně dotknout svých kořenů. S úctou John Kerry," napsal americký senátor.

Příležitost se novému šéfovi americké diplomacie možná naskytne. Sdružení Respekt a tolerance chystá pozvání. „Nabízíme mu zprostředkování i soukromé návštěvy, při které garantujeme, že nebudeme informovat média, politiky ani žádné zvědavce, aby se mohl John Kerry v klidu poklonit památce svých předků a dotknout se vlastních kořenů - bez humbuku, kamer a mikrofonů. S podobnými návštěvami potomků z Izraele, Německa, Belgie, USA i Česka, kteří přicházejí uctít památku svých předků na židovský hřbitov v Lošticích či Úsově, máme dost zkušeností;  uvědomujeme si, jak důležité chvíle to pro ně zpravidla jsou," uzavírá Luděk Štipl.

John Kerry má příbuznou i na Havaji


Historii židovské komunity v Úsově včetně informaci o potomcích Abrahama Leipnikera Löwyho si může každý přečíst na webových stránkách loštického sdružení Respekt a tolerance.

Před pár lety se členům spolku ozvala paní až z daleké Havaje s tím, že se díky jejich webu dozvěděla, že je příbuzná Johna Kerryho.  Poděkovala a zároveň měla prosbu týkající se jejího posledního předka, který v Úsově zůstal a zemřel někdy v 19. století. Jmenoval se Emanuel Löwy. Uvedla, že si je vědoma toho, že na úsovském hřbitově se nachází více než 1100 náhrobků a že mnohé náhrobní kameny byly zničeny. Přesto prosila o nalezení a fotografii hrobu svého předka.

„Snad v tentýž den, kdy její zpráva dorazila, jsem odpoledne doprovázel návštěvníky hřbitova v Úsově a ukazoval jsem jim mimo jiné náhrobek Abrahama Leipnikera Löwyho.  Oči mi přitom zabloudily na vedlejší povalený náhrobek.  Bylo na něm vyryto jméno Emanuel  Löwy," popisuje neuvěřitelnou náhodu předseda sdružení Luděk Štipl.

Přímí úsovští předkové Johna Kerryho


(stručný rodokmen)

JOHN KERRY (nar. 1943)

RICHARD KERRY otec (1915 – 2000)

IDA KERRY roz. LÖWE babička  (1877 Budapešť- 1960 USA)

SIEGFRIED LÖWE pradědeček (1834 Úsov –1918 Vídeň)

LEOPOLD LÖWY pra pradědeček (1791 - 1867, pohřben v Úsově)

SCHENDL pra pra prababička (zemř. 1800, pohřbena v Úsově)

MENKE LEIPNIKER LÖWY pra pra pra pradědeček (zemř.1790, pohřben v Úsově)

ABRAHAM LEIPNIKER LÖWY pra pra pra pra pradědeček (kol. r. 1700 –1774, pohřben v Úsově)

MORDECHAI LEIPNIKER,  pra pra pra pra pra pradědeček (hlavní rabín v Temešváru, nar. kolem r. 1680)

BARUCH pra pra pra pra pra pra pradědeček (hlavní rabín v Temešváru, nar. kolem r. 1660)

Náhrobek tedy vyfotil a hned poslal paní na Havaj. „Byla nadšená. Nabyla přesvědčení, že jsem genius, který zná všech 1100 náhrobků zpaměti. Přiznám se, že jsem ji při tom nechal," dodává s úsměvem Luděk Štipl.

Autor: Stanislava Rybičková
Pobieranie 0.98 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   33
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna