W artykule 3, w pierwszym tiret, liczbę „15" zastępuje się liczbą „25"Strona3/5
Data03.05.2016
Rozmiar1 Mb.
1   2   3   4   5DS: Posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych są zwolnieni z obowiązków wizowych.

D: Jedynie posiadacze paszportów dyplomatycznych są zwolnieni z obowiązku wizowego”


(c) W załączniku 2, wykaz B otrzymuje brzmienie:
„Tablica B
  BNL

  DK

  D

  EE

  EL

  E

  F

  I

  A

  P

  SK

  FIN

  S

  ISL

  N

  Australia  X

  X()

  Chile  X  Izrael

  X

  Meksyk  X  Stany Zjednoczone Ameryki

  X

  X

  X

(d) W załączniku 3, część I, przypis 2 otrzymuje brzmienie:


„Dla krajów Beneluksu, Republiki Czeskiej, Estonii, Hiszpanii, Francji, Węgier, Słowacji

Następujące osoby są zwolnione z wymagań ATV (lotniskowe wizy tranzytowe):

– posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych”
„Dla Słowenii

Następujące osoby są zwolnione z wymagań ATV: • posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych

 • członkowie załogi statków powietrznych będące obywatelami państwa strony Konwencji z Chicago ICAO.”;

(e) W załączniku 3 część I przypis 3 otrzymuje brzmienie:


„Dla Niemiec i Cypru

Następujące osoby są zwolnione z wymagań ATV:

– posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych.

Dla Polski

Następujące osoby są zwolnione z wymagań ATV:

– posiadacze paszportów dyplomatycznych.”


(f) W załączniku 3, w części II, lista otrzymuje brzmienie:
„CZĘŚĆ II
Wspólna lista państw trzecich, których obywatele podlegają obowiązkowi lotniskowej wizy tranzytowej jedynie w niektórych państwach Schengen; osoby posiadające dokumenty podróży wydane w tych państwach trzecich również podlegają tym wymogom.

BNL2

CZ

DK

D

EE4

EL

E3

F4

I5

CY

LT

HU

A1

PL

P

FIN

S

ISL

N

Albania


X


Angola

XX

X

X

X

X


Kamerun


X
Kongo


X


Wybrzeże Kości Słoniowej

X
X

KubaX

Egipt


X7


Gambia


X


Gwinea

XX


X


Gwinea BissauX

Haiti

XX


IndieX8

X6
X

X

X6
X
IndonezjaX

Jordania


X


Liban


X

XX7


X


Liberia

X
X

X


X

X
X1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna