W bydgoszczyPobieranie 48.5 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar48.5 Kb.
50 LAT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47

W BYDGOSZCZY

OBECNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 25 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

IMIENIA BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO

W BYDGOSZCZY
1963- 2013

,, Panta rei”- wszystko płynie,

ale najbardziej zauważalnie płynie czas…”

Wstęp
Jubileusz 50- lecia Szkoły Podstawowej nr 47 w Bydgoszczy stwarza okazję do wielu przemyśleń i refleksji, skłania do podróży w czasie. Pozwala na spojrzenie wstecz i oddanie szacunku wszystkim Osobom związanym z tą Szkołą przez lata, przybliżenie historii społeczności szkolnej oraz podsumowanie i zaprezentowanie dotychczasowego jej dorobku.

Kroniki i fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń tworzących wizerunek tej placówki. Dzieje naszej Szkoły przepięknie zlokalizowanej nad rzeką Brdą to także istotna część historii naszego miasta, której integralne ogniwo stanowią ludzie wychowani i wykształceni w jej murach.

Przez okres 50 lat mury tej szkoły opuściło wielu absolwentów, którzy tutaj zdobywali podstawy wiedzy, tutaj kształtowali swoje młodzieńcze charaktery, tutaj przygotowywali się do dorosłego życia. Są wśród nich: wybitni sportowcy, dziennikarze, prawnicy, lekarze, aktorzy i wielu, wielu znanych i cenionych ludzi. Wielu wspaniałych pedagogów związało z nią swoje całe życie zawodowe.

W publikacji opierałam się na dokumentach archiwalnych, tj. artykułach w prasie, zachowanych kronikach szkolnych, protokolarzach Rad Pedagogicznych, tekstach nauczycieli, wspomnieniach pracowników i absolwentów szkoły.

Zdaję sobie sprawę, że w pięćdziesięcioletniej historii naszej Szkoły niektóre wydarzenia zostały pominięte, o niektórych ludziach pracujących w szkole nie wspomniano. Brak informacji między innymi w kronikach szkolnych z tamtych lat uniemożliwia wierne oddanie historii szkoły, za co serdecznie przepraszam.

Korzystając z okazji pragnę podziękować tym wszystkim , którzy wspomagali mój wysiłek swoimi spostrzeżeniami i wnieśli wiele cennych uzupełnień w opracowaniu niniejszej publikacji, a w szczególności: mgr Małgorzacie Górniewicz oraz mgr Hannie Sobolewskiej, mgr Emilii Subutkiewicz.
Szkoły Podstawowa nr 47 w Bydgoszczy- krótki rys historyczny
Lata sześćdziesiąte

W 1962 roku Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Centralna Rada Związków Zawodowych podjęła decyzję o budowie szkoły podstawowej przy ulicy Mariana Buczka nr 18, obecnie przy ul. Adama Czartoryskiego. W tymże roku opracowana została dokumentacja na organizację placu budowy, powołano także Społeczny Komitet Budowy Szkoły w składzie: Zdzisław Furmanek- przewodniczący WKZZ, Zofia Pietrzak- sekretarz WKZZ i Dobosz Eugeniusz- członek Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.

Dnia 19.02.1962r. Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych oraz Miejski Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół poinformował o uroczystym podpisaniu umowy fundatorskiej na budowę szkoły pomnika im. Związków Zawodowych zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ulicy Mariana Buczka. Umowę podpisali:

Kazimierz Maludziński- Przewodniczący MRN

Władysław Bachowski- Kurator Bydgoskiego Okręgu Szkolnego

Zdzisław Furmanek- Przewodniczący WKZZ.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: S. Majdziński- Inspektor Wydziału Oświaty i Z. Pietrzak- sekretarz WKZZ. W myśl umowy ustalona została pełna nazwa szkoły - Szkoła Podstawowa nr 47 im. Związków Zawodowych w Bydgoszczy.

Już 29.04.1963r. miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowaną z inicjatywy związków zawodowych szkołę- Pomnik Tysiąclecia- w obecności m.in. Wiesława Kosa- sekretarza CRZZ, Kazimierza Maludzińskiego- przewodniczącego MRN, Zdzisława Furmanka- przewodniczącego WKZZ. W uroczystości wziął także udział Władysław Bachowski- Kurator Bydgoskiego Okręgu Szkolnego. Budowę prowadzono pod patronatem Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego.

Dnia 8.08.1963r. Krajowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół powiadomił, że 15- izbowa szkoła podstawowa przy ulicy Mariana Buczka została zarejestrowana jako Szkoła nr 632 na liście szkół - pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Dzień 3.09.1963r. był dniem uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego przy udziale władz państwowych, związkowych i społecznych. Otwarcia czwartej Szkoły Tysiąclecia w Bydgoszczy dokonał Wiesław Kos-sekretarz CRZZ. Naukę w nowej szkole rozpoczęło 850 uczniów zgrupowanych w 23 oddziałach. Pierwszym kierownikiem szkoły został Zygmunt Karwowski, a zastępcą był Władysław Skibicki. Skład Rady Pedagogicznej w 1963 roku tworzyli:

Danuta Adamska, Krystyna Celińska, Eugeniusz Dobosz, Maria Gołębiowska, Gabriela Kentzer, Teresa Kornet (Roman), Jolanta Wilkowska, Elżbieta Szczepańska, Janina Sawilska, Zofia Gierszewska, Krystyna Schwarz, Danuta Zmysłowska, Barbara Hałas, Stanisław Łański, Krystyna Wajszczak, Irena Weber (Stobrawa) Barbara Klajborowska, Bożena Ceranowska, Bernadeta Domagalska, Anna Obremska Wanda Rogala, a w latach następnych: Anna Gulbinowicz, Eleonora Sulecka, Marianna Dybiec- Budzianowska, Halina Kwaśna, Emilia Orylska, Pawłowska, Gutkowski, Łucja Dąbrowska, Zamojska, Lewandowski, Helena Mirecka, Alina Jaśkiewicz, Maria Jurgiel, Danuta Zmysłowska, Włodarska, Aleksandra Kaniewska, Ceranowska, Dolata, Mirosława Dobek, Kazimiera Pawlak, Marian Gort, Alicja Bosard.

Pierwsza Rada Pedagogiczna odbyła się 27.08.1963r.

W latach 1963- 1966 obowiązywała siedmioletnia szkoła podstawowa, od 1966 roku - szkoła ośmioletnia. Szkoła posiadała wówczas 15 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, gabinet fizyko- chemiczny, geograficzno- przyrodniczy, pracownię zajęć praktycznych. W związku z oddaniem do użytku Szkoły Tysiąclecia wybudowanej z funduszy związkowych, Prezydium CRZZ przekazało sto tysięcy złotych na wyposażenie szkoły w pomoce naukowe. Dary dla szkoły przekazali również ZNP (telewizor), Związki Zawodowe Pracowników Budownictwa i Materiałów Budowlanych w Bydgoszczy (5 aparatów fotograficznych oraz kompletnie wyposażoną pracownię fotograficzną). Galerię obrazów przekazało Towarzystwo Przyjaciół Sztuki i redakcja Gazety Pomorskiej. W imieniu uczniów za piękny dar podziękowała uczennica klasy VI Lidia Chłopecka. W holu szkoły umieszczono marmurową tablicę z napisem: ,, Szkoła- Pomnik Tysiąclecia im. Związków Zawodowych wybudowana w 1963 roku nakładem Centralnej Rady Związków Zawodowych i Społecznego Funduszu Budowy Szkół”. Tablicę dla szkoły wykonał bezpłatnie bydgoski kamieniarz- Edmund Wenerowski.

W związku z oddaniem do użytku Szkoły Tysiąclecia w pięknej placówce nad Brdą w obchodach Dnia Nauczyciela uczestniczył Minister Oświaty Wacław Tułodziecki, który spotkał się z przedstawicielami młodzieży i nauczycieli wszystkich szkół miasta Bydgoszczy. Uroczystość uświetniły występy młodzieży. Duży sukces odniosła uczennica Krystyna Olejnik, wygłaszając wiersz okolicznościowy napisany przez prof. Romanowskiego. Wkrótce przystąpiły do działalności powołane organizacje młodzieżowe, a młodzież zapisywała się do kół i organizacji zgodnie z zainteresowaniami (koło gospodarstwa domowego, modelarskie, taneczne, fotograficzne, fizyczne, biologiczne, historyczne, polonistyczne, matematyczne, chór szkolny, Związek Harcerstwa Polskiego, Zuchy, PCK, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolne Koło Odbudowy Kraju i Stolicy, Szkolna Kasa Oszczędności).

Ważnym wydarzeniem odnotowanym w kronice szkolnej była inauguracja roku szkolnego 1966/67, która miała charakter ogólno miejski. Szkole przekazano sztandar ufundowany przez CRZZ. Aktu przekazania dokonał Zdzisław Furmanek- przewodniczący WKZZ kierownikowi szkoły Zygmuntowi Karwowskiemu. Z kolei wydany w październiku 1973r. akt powierzenia pieczy nad Miejscem Pamięci Narodowej przy Starym Rynku został przyjęty przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 47.

W następnych latach szkołę tworzyli: B. Rumińska- długoletnia wicedyrektor szkoły, A. Bojarska,

U. Lipińska, E. Pawełek, I. Radzimowska, K. Tadych, J. Dłuska, S. Rum, T. Szcześniak, A. Szczotka,

J. Przybyła, K. Sodkiewicz, K. Stankiewicz, K. Wawrzyniak, Z. Brygman, E. Kozłowska, J. Porazińska,

E. Schulz, A. Dudka, T. Drzycimska, U. Krall, I. Samul, J. Polewczyńska, A. Suchomska, A. Szmigiel,

D. Majchrzak, W. Krotoszyńska, B. Porazińska, ks. J. Antkowiak, H. Borzestowska- Wawro, M. Chmielewska, B. Fujarska , ks. A. Babiński, J. Młynarczyk, T. Małkowski, L. Wardziński, J. Szczepkowski, W. Zalewski,

ks. P. Łukaszewski, M. Litewka, M. Antoszewska, ks. S. Bezler, W. Kiermasz, E. Daszkiewicz, E. Gordon,

E. Górecka, P. Kaźmierczak, K. Klatecka, B. Klunder- Nikołowa, G. Górzyńska, A. Serwińska, A. Sobień,

A. Lachuta- Guldon, A. Laskowski, M. Łaszcz, L. Małka, M. Molęda, P. Olszewski, ks.W. Piątek, A. Ryfa,

J. Sawosz , D. Skarwecka- Kiela, W. Uszyński, R. Szwedowski, W. Wyrwa, ks. Z. Zgoliński, M. Borkowska,

R. Burzyńska, D. Eriksen, A. Filanowska, E. Gałka, I. Gorzycka, F. Joachimiak, A. Lutogniewska,

M. Pędowska, G. Kaszewska,V. Kluczyk, T. Okoniewski

Pracownicy administracji i obsługi: M. Zawadzka, J. Agatowska, K. Antosik, K. Arndt, L. Balcer,

M. Bujałkowska, M. Czamańska, J.Ćwik, G. Dorna, S. Dzik, B. Ensminger, M. Fryska, Z. Jabłońska, B. Jarecka, W. Kubalewska, I. Krużyńska, G. Pawełkowska, U. Pawełkowska, P. Pawełkowski, S. Podlińska,

E. Popielewska, V. Sarnecka, E. Siembrzuch, B. Sroczyńska, H. Strach, J. Szymańska, Z. Trajdel,

H. Tamborska, A. Woźniak, M. Zielińska, H. Żmudzińska.W 1976/1977 roku przeprowadzone zostały prace remontowe (poprawa bazy i wyposażenia szkoły, malowanie pomieszczeń szkoły, tworzenie klasopracowni). Podczas wizytacji szkoły w 1977 roku dyrektor szkoły przedstawił stan przygotowania szkoły do 10-latki.

W szkole działała biblioteka, świetlica, samorząd szkolny i szereg kół zainteresowań. Przygotowywano uroczystości poświecone rocznicom: m.in. Powstania KRN, PPR, RWPG, powstania Polski Ludowej.

Dnia 04.09.1978r. Szkoła Podstawowa nr 47 otrzymała status szkoły sportowej i rozpoczęto naukę w klasach o profilu kajakarstwa i koszykówki. Patronat objęły kluby: nad koszykarzami K.S „Astoria”, nad kajakarzami W.K.S. ,, Zawisza”. Szkoła współpracowała z Pałacem Młodzieży. Utworzono trzy klasy sportowe. Uczniowie trenowali w grupach 10- osobowych. Szkoła liczyła 626 uczniów.
W następnych latach szkoła funkcjonowała w dobrych warunkach, posiadała dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje, klasy liczyły do 25 uczniów. Pojawiły się inne koła zainteresowań: Wystrój Wnętrz Szkolnych, Spółdzielnia Uczniowska, Prace Społeczno- Użyteczne, Szkolny Klub Krajoznawczo- Turystyczny. Uczniowie odnosili sukcesy zarówno w dydaktyce jak i sporcie/uczestnicy Mistrzostw Europy w kajakarstwie klasycznym - K. Ścieszyńska - 1987; M. Głomski - 1988; Mistrzostw Świata - A. Byliński – 1989r.

W latach 90-tych mimo trudności finansowych zostały przeprowadzone prace remontowe na parterze, w sali gimnastycznej, uruchomiono pracownię komputerową. W 1994 roku trener Maciej Borkowski w grach zespołowych doprowadził dwie drużyny do gier finałowych o tytuł Mistrza Polski. W latach 1994- 2012 koszykarze zajmują czołowe miejsca w finałach Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady i Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini koszykówce.

Dnia 1.09.1999r. rozpoczęła się w polskim szkolnictwie reforma systemu oświaty. Uchwałą Rady Miasta z dnia 15 marca 1999 r. z dniem 1 września 1999 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 ulicy A. Czartoryskiego utworzono publiczne Gimnazjum nr 26 w Bydgoszczy. Dnia 27.02.2002r. Uchwałą Rady Miasta utworzono z dniem 1.09.2002r. szkołę publiczną o nazwie Zespół Szkół nr 25 w Bydgoszczy przy ulicy Adama Czartoryskiego 18 w skład, którego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa nr 47 przy ulicy A. Czartoryskiego w Bydgoszczy im. Związków Zawodowych

- Gimnazjum nr 26 Sportowe przy ulicy A. Czartoryskiego w Bydgoszczy

30.05.03r.-Uroczystość 40- lecia Szkoły Podstawowej i 25- lecia klas sportowych- uczniowie składali ślubowanie na sztandar Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy.

Dnia 04.06.2004r. Prezydent Miasta Bydgoszczy na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 21 kwietnia 2004 roku nadał Zespołowi Szkół nr 25 w Bydgoszczy imię Bronisława Malinowskiego.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w: Międzynarodowym Biegu im. Bronisława Malinowskiego upamiętniającym śmierć Patrona, Bydgoskim Biegu Niepodległości, sztafetowym biegu przełajowym z okazji niepodległości, Biegu na ,,Bicie Dzwonów” z okazji Urodzin Miasta Bydgoszczy i innych: Ruch w sercu Bydgoszczy (I miejsce), IV Cross Bydgoski (I miejsce), Mistrzostwa Bydgoszczy w pływaniu (III miejsce), Czwartki lekkoatletyczne (I, II, III miejsca). Uczniowie ci działają pod kierunkiem: M. Górniewicz,

H. Wierzchowskiej- Maciejewskiej, A. Bręczewskiego. Prężnie działa w szkole wolontariat pod kierunkiem

J. Kizelbach .

W roku 2011 uczniowie nad rzeka Brdą posadzili ,, Dęby Katyńskie”, nad którymi sprawują patronat.

Uwieńczeniem niestrudzonych zabiegów Dyrektora Zespołu Szkół nr 25 Pana Tomasza Wierzewskigo było utworzenie gimnazjum mistrzostwa sportowego. Pomysł wyrósł z tradycji sportowej Zespołu Szkół nr 25. Koncepcja utworzenia gimnazjum mistrzostwa sportowego została wyrażona uchwałą Rady Pedagogicznej i uzyskała akceptację powołanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego Zespołu ds. Polityki w zakresie Rozwoju Sportu Szkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu klas sportowych oraz ścisła współpraca z klubami: CWZS ,, Zawisza”, UKS ,,Kopernik”, WTS ,, Astoria” dały gwarancję efektywności szkolenia na najwyższym poziomie.

Działając w oparciu o zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 11 maja 1997 roku (Dz. Urz. MO i W nr 5 w sprawie kształcenia w systemie oświaty i wychowania młodzieży uzdolnionej sportowo… ) uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dniem 1 września 2012 roku tworzy się Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy A. Czartoryskiego 18.
Akt założycielski
Z dniem 1 września 2012 roku zakłada się szkołę publiczną o nazwie Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy z siedziba przy ulicy A. Czartoryskiego 18. Z tym dniem włącza się Gimnazjum nr 58 MS do Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy. Od tego dnia w skład Zespołu Szkół nr 25 w Bydgoszczy przy ulicy Czartoryskiego 18 wchodzą:


 1. SP nr 47 w Bydgoszczy przy ulicy A. Czartoryskiego 18

 2. Gimnazjum nr 26 Sportowe w Bydgoszczy ulicy A. Czartoryskiego 18/do 2014 roku

 3. Gimnazjum nr 58 MS w Bydgoszczy przy ulicy A. Czartoryskiego 18

Z dniem 1 września 2012 roku do nazwy Zespół Szkół nr 25 dodano słowa ,,Mistrzostwa Sportowego”. O wprowadzeniu wyżej wymienionego członu zadecydowały sukcesy sportowe uczniów i absolwentów ZS nr 25.

Z dniem 1 września 2012 roku do nazwy Zespół Szkół nr 25 dodano słowa ,,Mistrzostwa Sportowego”. O wprowadzeniu wyżej wymienionego członu zadecydowały sukcesy sportowe uczniów i absolwentów ZS nr 25.

W tym roku szkolnym do Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego rozpocznie się rekrutacja uczniów do klas pierwszych o profilu wioślarstwa. Bydgoski Klub Wioślarek będzie opiekował się grupą dziewcząt, a chłopcami Cywilno Wojskowy Związek Sportowy ,, Zawisza”. Uczniowie podejmą naukę w wyremontowanej szkole.

W 2012/2013 roku nastąpiła przebudowa infrastruktury technicznej wraz z termomodernizacją budynku (wykonano prace poprawiające efektywność energetyczną budynku szkoły, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody oraz termomodernizacje obejmującą wymianę drzwi, okien, ocieplenie ścian i stropodachu).
Kierownicy/Dyrektorzy Szkoły
Zdzisław Karwowski- 01.09.1963- 31.08.1969 Kierownik Szkoły Podstawowej nr 47 im. Związków Zawodowych,

Marian Gort- p/o 01.09.1969- 31.08.1970 Kierownik Szkoły Podstawowej nr 47 im. Związków Zawodowych,

Janina Makowska- 01.09.1970- 31.07.1976 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 im. Związków Zawodowych,

Ryszard Lödl- 01.08.1976- 31.08.1990 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 im. Związków Zawodowych,

Grzegorz Fabiszak-01.09.1990- 28.02.1991 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 im. Związków Zawodowych,

Tadeusz Urbański- 01.03.1991- 31.08.1998 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 im. Związków zawodowych,

Maciej Borkowski- p/o 01.09.1998- 31.08.1999- Dyrektor Gimnazjum nr 26 Sportowego w Bydgoszczy,

od 01.09.2002- 31.08.2007- Dyrektor Zespołu Szkół nr 25 im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy.

Tomasz Wierzewski- 01.09.2007- 31.08.2012- Dyrektor Zespołu Szkół nr 25 im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy, 01.09.2012- 16.02.2014- Dyrektor Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy.

Elżbieta Wiśniewska- Kunter- od 17.02.2014 pełni obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy- od 01.12.2014- Dyrektor Zespołu Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy.


„… to, co najpiękniejsze w sporcie, co zdobi zarówno ciało jak i duszę człowieka,

To honor, godność, rozsądek, czystość mowy, a przede wszystkim sumienie!”

/kard. Stanisław Dziwisz/


Nasi wybitni absolwenci i ich osiągnięcia
KAJAKARZE

 1. Beata Mikołajczyk- dwukrotna Medalistka Olimpijska, wielokrotna Medalistka Mistrzostw Świata i Europy.

 2. Sandra Pawełczak- Medalistka Mistrzostw Świata.

 3. Sebastian Chmara- Medalista Mistrzostw Polski w Kajakarstwie, Mistrz Świata w Lekkiej atletyce.

 4. Arkadiusz Byliński- WKS ,, Zawisza”- Mistrz Świata Juniorów.

 5. Dawid Putto- wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, Mistrz Świata w Kajakarstwie.

TRENERZY:

Z. Bucholz, M. Brzuchalski, J. Sawicki, D. Skowronek, T. Wierzewski, W. Rakowski, M. Słowiński, J. Kuliberda, M. Głomski,

Obecnie- trenerzy i instruktorzy klubów

UKS ,, Kopernik”- W. Rakowski, K. Górecka, A. Bręczewski, M. Grabowiecki

CWZS ,,Zawisza”- Stowarzyszenie kajakowe- M. Ruczyński, S. Nyks, W. Tadzik

WTS Astoria- P. StuczyńskiKOSZYKARZE

 1. Filip Dylewicz - Reprezentant Polski Seniorów. Sześciokrotny Mistrz Polski.

 2. Michał Chyliński- Reprezentant Polski Seniorów. Grał m.in. w hiszpańskim klubie Unicaja Malaga. Obecnie reprezentuje Turów Zgorzelec w polskiej ekstraklasie.

 3. Przemysław Gierszewski - Ikona bydgoskiej koszykówki. Obecnie trener drużyny juniorów Astorii Bydgoszcz.

 4. Grzegorz Skiba - Wielokrotny reprezentant Polski. Ikona bydgoskiej koszykówki. Obecnie trener drużyn młodzieżowych.

 5. Jakub Dłuski - Reprezentant Polski grup młodzieżowych. Występował w ekstraklasie w ŁKS Łódź. Obecnie gra w I lidze.


TRENERZY:

J. Nowakowski, M. Borkowski, A. Gościniak, J. Zawadka, R. Roszak, P. Kulpeksza, P. Bazyly,

M. Grodzki, M. Wiśniewski, P. Czarnecki, R. Roszak.

obecnie: G. Skiba, R. Fiedorowicz, M. Łabuś, P. Olszewski.
LEKKOATLETYKA:

Sebastian Chmara- lekkoatleta, najwybitniejszy polski wieloboista, uczestnik igrzysk olimpijskich w Atlancie 1996 roku, halowy mistrz Europy z1998 roku, w roku 1999 zdobył tytuł halowego mistrza świata, rekordzista Polski w dziesięcioboju.


TRENERZY:

W. Czapiewski, E. Szczerkowski.


ARTYŚCI:

Roma Gąsiorowska- Żurawska- aktorka TR w Warszawie, absolwentka PWST w Krakowie- wychowawca mgr Małgorzata Piotrowska.


Ponadto uczniowie naszej szkoły to również laureaci, finaliści wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,, Kangur”, Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym, Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego, Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,,Krąg”, ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Wojewódzkim Konkursie Historycznym, konkursach muzycznych, Odysei Umysłu.
Wykaz pracowników Szkoły w roku szkolnym 2013/14
Pracownicy pedagogiczni:

K. Awgul-Rachubińska , B. Banach , B. Binkowska , D. Boras-Pocias , E. Bręczewska , A. Bręczewski ,

ks. K. Buda , D. Chorobińska , D. Cieszyńska, J. Dmitruk , A. Ernest , R. Fiedorowicz, I. Fujarska , K. Górecka , M. Górniewicz , M. Grabowiecki , M. Graczyk, J. Jastrzębska, M. Juhnke , M. Karnas , J. Kizelbach ,

A. Kowalewicz , A. Lasoń , P. Lewandowski , M. Laskot , M. Lubońska , M. Łabuś , J. Mistak, M.Nowak ,

S. Nyks, P. Olszewski , M. Panfil, O. Piekarska , M. Piotrowska , B. Rakowska , M. Ruczyński, T. Ryfa,

M. Siedlecka , G. Skiba , I. Skotarska , K. Steltmann , H. Sobolewska , K. Strzałkowska-Michałek ,

P. Stuczyński , E. Subutkiewicz , B. Średzińska , W. Tadzik , M. Walczak , H. Wierzchowska-Maciejewska ,

E. Wiśniewska-Kunter , M. Wiśniewski , M. Wojciechowska , B. Zawadzka


Pracownicy administracji i obsługi:

D. Zacharjasz , M. Mierzwińska , E. Bystryk , K. Ziółkowska, E. Pawlak, E. Rucińska E I. Motyka,

B. Rudzińska, A. Brążkiewicz, H. Kowalik, B. Ryglewska , K. Rydzyńska, J. Szlachta, Cz. Ruciński,

A. Ojewski , J. Siembrzuch , U.Pawełkowska .

,, Skarbem człowieka i narodu są jego ślady na ziemi”

/H. Sienkiewicz/


Opracowała: Elżbieta Wiśniewska- Kunter
: pliki -> dokumenty
dokumenty -> I. częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniach
dokumenty -> Protokół nr XXVIII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniach
dokumenty -> Laureaci X edycji konkursu o korzyściach płynących z uzyskania tytułu I certyfikatu „Gmina Fair Play” Tytuł I certyfikat „Gmina Fair Play”
dokumenty -> 12 grudnia 2014 r. Gala Finałowa „Przedsiębiorstw Fair Play
dokumenty -> Deklaracja uczestnictwa w XIV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”
dokumenty -> Kardioanestezjologiczne omówienie przedoperacyjne
dokumenty -> OGÓlnopolski festiwal kolęd I pastorałek w Będzinie eliminacje rejonowe w dębnie sobota, 18 grudnia 2010 r. Kategoria- soliści/ dzieci Godz. 10. 00
dokumenty -> Szczegółowe wymagania programowe
dokumenty -> Quality commitment
dokumenty -> Szczegółowe wymagania programowe

Pobieranie 48.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna