W dniach 01, 03, 06, 08, 10, 16, 22, 24 lipca 2015rPobieranie 26.14 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar26.14 Kb.
Uprzejmie informuję ,że w dniach 01, 03, 06, 08, 10, 16, 22, 24 lipca 2015r organizowanych będzie osiem całodniowych wycieczek profilaktyczno – krajoznawczych dla dzieci w wieku 7 -14 lat.

Proszę o rozpropagowanie n/w wycieczek wśród dzieci na wsi oraz zebranie zgłoszeń i dostarczenie wraz z listą dzieci do tut. Urzędu
Zgłoszenia( tj. wypełnione zobowiązania oraz zgoda rodziców na wyjazd oraz zgoda na wykorzystywanie wizerunku dziecka zamieszczone poniżej przyjmowane będą do dnia 10 czerwca 2015r pok. 2a w tut Urzędzie

Każda wycieczka wypełniona ma być na odrębnej zgodzie (np. jeśli dziecko jedzie na osiem wycieczek to osiem zgód).
Wyjazdy z parkingu przy ul. Zwycięstwa Kątach Wrocławskich naprzeciw ”Piekarni WANDA”
Różne godziny wyjazdu !!!

1.Złotoryja WYJAZD 01.07.2015r GODZ. 07.00 – przejazd do miasta i jego zwiedzanie: Baszta Kowalska, Muzeum Złota, Wilcza Góra – kraina wygasłych wulkanów, fabryka bombek.

· przejazd autokarem turystycznym (indywidualna klimatyzacja, DVD),

· opieka pedagogiczna podczas przejazdu autokarem oraz na miejscu pobytu,

· opieka przewodnika lokalnego, opłacone bilety wstępu

· wyżywienie (jednodaniowy obiad z kompotem)

· ubezpieczenie ubezpieczenie NNW (10000 zł)2.Karpacz WYJAZD 03.07.2015r GODZ. 08.00 –zwiedzanie świątyni Wang i Muzeum Zabawek i Lalek, wjazd i zjazd kolejką linową na Wielką Kopę.

· przejazd autokarem turystycznym (indywidualna klimatyzacja, DVD),

· opieka pedagogiczna podczas przejazdu autokarem oraz na miejscu pobytu,

· opieka przewodnika lokalnego, opłacone bilety wstępu

· wyżywienie (jednodaniowy obiad z kompotem)

· ubezpieczenie NNW (10000 zł)

3. Górecznik WYJAZD 06.07.2015r GODZ. 08.00 - trasa „Owadzi mikrokosmos”: podczas lekcji dzieci będą mogły poznać niesamowity świat owadów i dowiedzą się jaka jest ich budowa morfologiczna oraz zwyczaje; realizacja programu profilaktycznego, obiad jednodaniowy dla uczestników; przejazd do Antonina i podziwianie tamtejszych stawów.

· przejazd autokarem turystycznym (indywidualna klimatyzacja, DVD),

· opieka pedagogiczna podczas przejazdu autokarem oraz na miejscu pobytu,

· opieka przewodnika lokalnego, opłacone bilety wstępu

· wyżywienie (jednodaniowy obiad z kompotem)

· ubezpieczenie NNW (10000 zł)4.Świeradów Zdrój i Lubomierz WYJAZD 08.07.2015r GODZ. 08.00 - przyjazd do Lubomierza i jego zwiedzanie (Muzeum Kargula i Pawlaka, Zaułku Filmowego oraz zabytków miejskich), przejazd do Świeradowa Zdrój i przejazd kolejką gondolową na Stóg Izerski

· przejazd autokarem turystycznym (indywidualna klimatyzacja, DVD),

· opieka pedagogiczna podczas przejazdu autokarem oraz na miejscu pobytu,

· opieka przewodnika lokalnego, opłacone bilety wstępu

· wyżywienie (jednodaniowy obiad z kompotem)

· ubezpieczenie NNW (10000 zł)5. Chorzów WYJAZD 10.07.2015r GODZ. 08.00 – przejazd do Chorzowa; wizyta w Planetarium i Obserwatorium im. M. Kopernika; wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym;

· przejazd autokarem turystycznym (indywidualna klimatyzacja, DVD),

· opieka pedagogiczna podczas przejazdu autokarem oraz na miejscu pobytu,

· opieka przewodnika lokalnego,

· wyżywienie (jednodaniowy obiad z kompotem)

· ubezpieczenie NNW (10000 zł)6. Wieliczka WYJAZD 16.07.2015r GODZ. 07.00 – zwiedzanie Kopalni Soli i przejście trasą turystyczną (kaplice, urokliwe podziemne jeziora, oryginalne urządzenia i sprzęt górniczy, rzeźby i płaskorzeźby solne);

Świadczenia:

· przejazd autokarem turystycznym (indywidualna klimatyzacja, DVD),

· opieka pedagogiczna podczas przejazdu autokarem oraz na miejscu pobytu,

· opieka przewodnika lokalnego, opłacone bilety wstępu

· wyżywienie (jednodaniowy obiad z kompotem)

· ubezpieczenie NNW (10000 zł)


7. Adrspach i Kudowa Zdrój WYJAZD 22.07.2015r GODZ. 08.00

( wymagany dowód osobisty lub paszport) – przejazd do Skalnego Miasta w Adrspach i przejście jego labiryntem, przejazd do Kudowy Zdrój i przejście „Szlakiem Ginących Zawodów” (zwiedzanie pracowni garncarskiej, pokaz ręcznego toczenia naczyń glinianych, pokaz kowalstwa, wstęp do domu wypieku,wiejskiego chleba, mini-zoo

· przejazd autokarem turystycznym (indywidualna klimatyzacja, DVD),

· opieka pedagogiczna podczas przejazdu autokarem oraz na miejscu pobytu,

· opieka przewodnika lokalnego, opłacone bilety wstępu

· wyżywienie (jednodaniowy obiad z kompotem)· ubezpieczenie NNW (10000 zł)

8.Biskupin WYJAZD 24.07.2015r GODZ. 07.00 - przejazd do Biskupina i rozpoczęcie zwiedzania: Muzeum Archeologiczne – prasłowiańska osada Polan; przejazd koleją wąskotorową do Wenecji – siedziby Diabła Weneckiego, zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowej oraz ruin zamku;

· przejazd autokarem turystycznym (indywidualna klimatyzacja, DVD),

· opieka pedagogiczna podczas przejazdu autokarem oraz na miejscu pobytu,

· opieka przewodnika lokalnego, opłacone bilety wstępu

· wyżywienie (jednodaniowy obiad z kompotem)· ubezpieczenie NNW (10000 zł)

………………………/………..

miejscowość data


ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ( imię nazwisko) ……………………………..

Zamieszkały/a………………………………PESEL.…………………………………………

w wycieczce całodniowej organizowanej przez Gminę Kąty Wrocławskie w dniu ………………….. do miejscowości…………………………………………………………..

Zobowiązuję się dostarczyć dziecko na miejsce odjazdu autokaru tj.( Parking ul. Zwycięstwa naprzeciw Piekarni WANDA) oraz odebrać dziecko po zakończonej wycieczce z w/w parkingu.
Tel. (rodziców)………………………………..

……………………………Podpis rodziców


ZOBOWIĄZANIE
Oświadczam, że przypadku rezygnacji ( uzasadniona : potwierdzona choroba, szpital, wypadek losowy) z pobytu mojego dziecka (imię i nazwisko)……………………na wycieczce letniej w……………… w dniu…………….. organizowanej przez Gminę Katy Wrocławskie w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem turnusu, zobowiązuję się do zwrotu kosztów pobytu dziecka na wycieczce .
…….………….. Podpis rodziców

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary). Przebyte zabiegi i operacje, grupa krwi.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE WYPOCZYNKU.
…………………………. (podpis rodzica)
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych:

Niniejszym oświadczam, że w razie zagrożenia życia mojego dziecka ……...……………………………………………zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabieg diagnostyczne, operacje.……………………………………………………


………………………………..

(podpis rodzica)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Na podstawie art.23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.),Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka…………………………………………………………… podczas organizowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie jednodniowych wycieczek profilaktycznych dla dzieci wszystkich *) oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć lub filmików na stronie internetowej Gminy Kąty Wrocławskie oraz Biuletynie Informacyjnym oraz na tablicach ściennych i folderach w celach informacyjnych i promocji Gminy Kąty Wrocławskie.………………………………. (podpis rodzica )
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna