W grupie pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych I bibliotecznych nagrody jm rektoraPobieranie 12.38 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.38 Kb.
W grupie pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i bibliotecznych nagrody JM Rektora:
1. Za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni otrzymali:


 • Pan Arkadiusz Brodowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii
 • Pani Ewa Ciompała z Katedry i Zakładu Technologii Środków Leczniczych.2. Pani Maria Fic z Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych otrzymała nagrodę za szczególny wkład w realizację projektu naukowego „Rola układu immunologicznego w przebiegu klinicznym zakażeń HCV”.
 1. Pani Zofia Fijałkowska z Zakładu Biochemii II Wydziału Lekarskiego otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w pracę w roku akademickim 2007/2008.
 1. Pani mgr inż. Elżbieta Górska z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego otrzymała nagrodę za wykonanie badań laboratoryjnych i udział w przygotowaniu prac dotyczących zmian w układzie odpornościowym u dzieci z chorobą Hashimoto.
 1. Za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni nagrody otrzymali:  • Pani Elżbieta Karpińska z Katedry i Zakładu Bromatologii
  • Pani mgr Monika Klochowicz z Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii
 1. Pani mgr Marzena Kołodziej z Biblioteki Głównej otrzymała nagrodę za udoskonalanie warsztatu biblioteczno – informacyjnego i profesjonalną obsługę użytkowników biblioteki Filii nr 2.
 1. Pani mgr Anna Kot z Biblioteki Głównej otrzymała nagrodę za wkład pracy w rozwój i upowszechnienie informacji naukowej w systemie biblioteczno–informacyjnym WUM
 1. Pani Małgorzata Kowalczyk z Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej
  i Klinicznej otrzymała nagrodę za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni
 1. Pani Edyta Kowalik z Biblioteki Głównej otrzymała nagrodę za współtworzenie elektronicznego katalogu zasobów Biblioteki Głównej i systemu biblioteczno - informacyjnego.
 1. Za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni nagrody otrzymali:
 • Pani Aleksandra Krzyżak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych • Pani Maria Michniewska z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury.
 • Pani mgr inż. Joanna Olkowska–Truchanowicz z Zakładu Transplantologii i Centralnego Banku Tkanek.
 • Pani Hanna Olszak z Katedry i Kliniki Neurologii • Pani Anna Podbielska z Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury
 • Pani Joanna Romaszewska-Węgier z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • Pani Maria Skierska z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
 1. Pan Andrzej Stepnowski z Działu Fotomedycznego otrzymał nagrodę za profesjonalizm, zawodową pasję oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni
 1. Pani Bożenna Sztyber z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej otrzymała nagrodę za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni
 1. Pani Krystyna Tusińska z Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w pracę w roku akademickim 2007/2008
 1. Pani Jolanta Waszczak z Zakładu Farmacji Stosowanej otrzymała nagrodę za aktywność oraz szczególne zaangażowanie w realizację zadań na rzecz Uczelni
 1. Pani dr Alicja Wiśniewska z Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii otrzymała nagrodę za szczególne zaangażowanie w prowadzeniu badań naukowych dotyczących występowania polimorfizmów w genach: IRS1, CTLA4, Q223R lepr, IL-6, TNFα oraz w badaniach oceniających stężenie leptyny i adiponektyny w zaburzeniach związanych z otyłością.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna