W I ę cejprzestrzeni dlam ł odzie ż yPobieranie 42.24 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar42.24 Kb.
W I Ę C E J P R Z E S T R Z E N I

d l a m ł o d z i e ż y

Pod wieloma względami wykluczyliśmy dzieci z naszego dzisiejszego świata, ustawiliśmy wiele tablic z zakazami. Lecz czy niepodeptany trawnik jest rzeczą doprawdy aż tak ważną? Nie chodzi tutaj w ogóle o organizacyjne środki zaradcze, lecz całkiem po prostu o to, żebyśmy dzieciom otwarli świat dorosłych”.


Helmut Schmidt

kanclerz RFN 1979 r.

Od początku działalności firmy dzieci i młodzież wielokrotnie była naszymi gośćmi i do dzisiaj chętnie tu przybywa by wypoczywać.

Ze względu na bliskość miejsca ostatniego wypoczynku Ks. Kardynała Karola Wojtyły – Papieża Jana Pawła II na stałe zaprzyjaźniliśmy się z młodzieżą katolicką, która organizuje swoje spotkania przed i po pielgrzymkowe, a piesza pielgrzymka do Częstochowy co roku odpoczywa u nas i podejmowana jest obiadem.

W okresie wiosny gościmy dzieci szkół podstawowych i średnich, którzy w ramach tzw. „Zielonych Szkół” edukuje się ekologicznie, ale także spędza wspaniałe wakacje. Coroczne odwiedziny studentów Akademii Rolniczej w Poznaniu, a niekiedy ich praktyki zawodowe są już tradycją współpracy. Młodzież i dzieci mają do dyspozycji niespełna cały obszar aquaparku (2,5 ha), a także korzysta z wydzielonej i urządzonej leśnej Kaplicy oraz okolicznych lasów . Lato to wyjątkowo atrakcyjny okres dla organizacji wakacji dzieci i młodzieży. Największą atrakcją są organizowane od początku spływy kajakowe.

Szlak kajakowy rz. Rurzycy od 1992 r. nosi imię Papieża – Jana Pawła II, a przebycie tego specjalnie oznakowanego 24 km odcinka pomiędzy Trzebieszkami a Krępskiem zapewnia przeżycie prawdziwej przygody. Pełnia natury na tafli rynnowych jezior z przepiękną roślinnością podwodną oraz ciekawy charakter górskich odcinków rzeki sprawiają, że trasa ta jest egzotyczna dla większości turystów. Również rowerowe szlaki przecinające olbrzymi obszar leśny, sięgają urokliwych ostępów i kilku rezerwatów przyrody.

A Q U A P A R K – to jest prawdziwa atrakcja

Pamiętaj, rozprawiając o wodzie, przytoczyć wpierw eksperyment, a potem wyjaśnićprzyczynę... .

We wszystkich swych ruchach woda ma wielkie podobieństwo z powietrzem”.
Leonardo da Vinci

(przekład Leopold Staff)

Farma pstrągowa ,,Stara Lemieszarnia”, położona u ujścia rz. Rurzycy (dawn. Rohra) ze swoim urokliwym położeniem, okolicznym drzewostanem parku podworskiego, stanowi sama w sobie niewątpliwą atrakcję.

W planach firmy była jednak od początku budowa dużego akwarium dla gości zwiedzających i żywo zainteresowanych hodowlą ryb łososiowatych w nowoczesnych stawach typu „race–ways” (młynówka). Po kilku latach porządkowania terenu wydzielono partię terenu o pow. 200 m2 na staw kamienno-betonowy z jedną ścianą oszkloną, gdzie w czystej przepływowej wodzie (95 m3) pływają okazy pstrągów, łososi, jesiotrów i karpi. W trakcie jest kolekcjonowanie innych gatunków europejskich ryb, występujących w rzekach i jeziorach Pojezierza Wałeckiego. Prezentacja wielu gatunków ryb europejskich umożliwi nie tylko poznanie ich wyglądu i życia w swoistej biocenozie, ale uświadomi problem tak ważnego dzisiaj współistnienia w środowisku wodnym bytującym w nim organizmów. Dla specjalnych gości aquaparku – kajakarzy, urządzono znacznej wielkości makietę doliny rz. Rurzycy z fragmentami Gwdy i Piławy, gdzie każdy może wspomnieć swoje przeżycia z trasy spływu. Poza akwarium zorganizowano na farmie wiele lokalnych miejsc wypoczynku indywidualnego, połączonego z edukacją i możliwością konsumpcji. Kilka z nich jest jeszcze w trakcie wykonawstwa. W sferze planów jest realizacja projektu „poligonu doświadczeń z wodą i powietrzem” dla wyjaśnienia młodzieży praw fizyki rządzących w przyrodzie.

Woda i powietrze dwa czynniki, bez których nie można sobie wyobrazić życia na Ziemi traktowane były od początku istnienia ludzkości jako najważniejsze, a pierwsi greccy fizycy uważali je za „żywioły pierwotne”.

Jedno i drugie jest w aquaparku obecne w najwyższej jakości. Możliwość demonstracji różnych doświadczeń znanych i stosowanych od wielu, czasem tysięcy lat umożliwi także naukę historii hydro i aero-mechaniki. Niektóre z nich mogą uzyskać potrzebne dzisiaj w demonstracji naukowej cechy sztuczek magicznych. Uważamy, że wysiłek jaki zostanie włożony w urządzenie tego aquaparku wart jest tego czym może być zrozumienie praw fizyki rządzących naturą.

E K O L A N D – produkujemy nie niszcząc Ziemi,

żywimy nie szkodząc konsumentom.


„Żadna dziedzina ludzkiej działalności – nawet medycyna – nie ma takiego wpływu na zdrowie człowieka, jak rolnictwo”
- Pierre Delbet


Aby nie zaprzepaścić ogromnej szansy jaką ma przed sobą rolnictwo ekologiczne w Polsce, zaraz po zakończeniu budowy farmy pstrągowej przystąpiliśmy do odbudowy kierunku rolniczego działalności firmy.

W roku 1999 po wstępnych porządkowych pracach w polu, rozpoczęliśmy dwuletni okres przestawiania gospodarstwa na metody ekologiczne.

Nasza produkcja rolnicza od początku objęta kontrolą uzyskała biologiczną jakość potwierdzoną certyfikatem Nr 01023 firmy Agro Biotest 2 i Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „Ekoland”, a jest porównywalna z płodami powstającymi naturalnie w ekosystemach, bez ingerencji człowieka.

Jest rzeczą oczywistą, że w uprawie roślin (zboże, pastewne, warzywa) stosujemy nawożenie organiczne, stosujemy właściwy płodozmian, dobieramy odmiany czy ograniczamy zachwaszczenie, ale robimy to zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego. W chowie zwierząt (owce, kozy, króliki, świnie, drób) również stosując te kryteria, stwarzamy im odpowiednie warunki bytowe, karmimy głównie paszami z własnego gospodarstwa, a w przypadku chorób stosujemy leki wyłącznie w przypadku zagrożenia życia zwierząt. Z całą stanowczością stwierdzamy, że nie stosujemy syntetycznych nawozów, pestycydów, antybiotyków, czy organizmów modyfikowanych genetycznie. Produkcję ryb łososiowatych przestawiamy na zgodność z kryteriami ekologicznymi. Jest to jednak zagadnienie kosztowne i wymagające dłuższego okresu przestawienia (w załączeniu kopia atestu).

Przed nami stoi jeszcze b. trudne zadanie odbudowy folwarku nad rz. Piławą (farmy Livoniusa).

Odkopane fundamenty budynków i odtworzony zarys siedliska dobrze rokują jej rozwój.

Możliwa w tym miejscu hodowla bydła i koni oraz produkcja ziół, zaowocuje być może nową gałęzią rolnictwa ekologicznego prowadzonego przez „Agricolę”.

Dodatkowo w planach rozwojowych firmy jest (po odbudowaniu tego folwarku) zaproszenie polskiej rodziny z Kazachstanu – by mogła żyć i pracować „nie niszcząc ziemi i nie szkodząc konsumentom”.

S P O Ł E C Z N I K O S T W O

naszą pasją.

Najniebezpieczniejszy grzech zaniedbywać świętych natchnień, zwłóczyć, tracić czas, którego nie jesteśmy niepewni – ku dopełnieniu powinności. Zacząwszy rzecz dobrą, ze szczerym i miłosnym postanowieniem, ze szczerą i mocną ufnością w Bogu, nie zaczyna się bezskutecznie. A więc (trzeba) zacząć życiem i słowem, nie tracąc i chwili na próżno, zacząć zaraz w Imię Boże, zacząć o ile się da choćby dla największego i najodleglejszego celu”. Naprzód konferencje (dla młodzieży), a potem wspólne modlitwy, zgromadzenia, potem Bractwo...”


Bogdan Jański

Założyciel Zgromadzenia Zmartwychwstańców

Notatki fundatorskie – Paryż 1835


Powyższe słowa, a może wcześniejsze Krzysztofa Kolumba „Nie wolno mi zasnąć dopóki trwa żegluga”, czy Marka Aureliusza, „Boże użycz mi pogody ducha abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi abym zmieniał to co mogę zmienić i mądrości abym odróżniał jedno od drugiego” – towarzyszą nam w naszej pracy od samego początku. Zadania jakie wyznaczył nam świeckim Sobór Watykański II, jednoznacznie zobowiązuje wszystkich członków Kościoła, także i nas do troski o wychowanie. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim wyraźnie mówi: „Swoim dzieciom obowiązany jest Kościół jako Matka dawać takie wychowanie, dzięki któremu całe ich życie byłoby przepojone duchem Chrystusowym, równocześnie zaś udzielać swej pomocy wszystkim ludziom do zdobywania pełnej doskonałości ludzkiej osoby, dla dobra również ziemskiej społeczności i w budowaniu świata bardziej ludzkiego”.

Tak wielu trzeba udzielać pomocy. Trzeba też pamiętać o wskazaniach Katechizmu Kościoła Katolickiego: „ Społeczność jest grupą osób powiązanych w sposób ograniczony zasadą jedności, która przekracza każdą z nich... . Słusznie więc każdy człowiek jest zobowiązany do poświęcania się na rzecz wspólnot do których należy i do szacunku wobec władz troszczących się o dobro wspólne”.

Od samego początku działalności firmy, celem naszym było i jest przypominanie istnienia węzłów wzajemnej solidarności i miłości między ludźmi, niezależnie od przynależności narodowej, pozycji społecznej, wieku, czy swoich poglądów. Słowa samego Chrystusa „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich mniejszych, Mnieście uczynili”, traktujemy tutaj dosłownie.

Najpierw były to kolonie dla dzieci z parafii, szkół i znajomych, pod namiotami wojskowymi, potem organizowane były kilku lub kilkunastodniowe „ oazy” dla ministrantów, młodzieży i ofiar powodzi. Nie odmawialiśmy też gościny wspólnotom parafialnym, pielgrzymom i wycieczkom seniorów.

W okresie jesienno-zimowym udostępniamy pomieszczenia i urządzenia schroniska „Eurhope” dzieciom i młodzieży wsi Krępsko i Plecemin. Jest jednak wiele jeszcze do zrobienia – nie w pojedynkę lecz wspólnie, bo jak mawiał nasz stary przyjaciel Tadziu K. „samemu pasuje się dobrze tylko do trumny”.
TAK PRACUJEMY

TAK WYPOCZYWAMY
W GOSPODARSTWIE

AGRO-EKO-TURYSTYCZNYM

a g r i c o l a

a q u a p a r k

e u r H o p e

e k o l a n d


prowadzonym przez

Marię i Romana Świątków

z synami Michałem i Maciejem
1992 – 2002

nasz adres:

Przedsiębiorstwo Agricola sp. z o.o.

Krępsko, 64-970 Piła 4

gmina Szydłowo

powiat pilski

województwo wielkopolskie

Tel. 0 / prefiks / 67 216 02 27

Fax 0 / prefiks / 61 848 91 50Tel. Kom. 0 505 600 298

PODSTAWOWE DANE
Położenie

- wieś Krępsko k/Piły

- gm. Szydłowo

- powiat pilski

- woj. wielkopolskie
Lokalizacja firmy (83 ha)

- przy rz. Rurzycy u ujścia do rz. Gwdy

- przy drodze krajowej Nr 11 Piła – Jastrowie

w odległ. 0,5 km

- 3 km od stacji kolejowej Płytnica na trasie

Piła - Szczecinek

- 12 km z Piły

- 120 km z Poznania

- 380 km z Warszawy

- 320 km z Berlina


Terminy

- przedsiębiorstwo czynne cały rok

ze sprzedażą ryb i produktów rolniczych

- agroturystykę oferujemy w okresie od 1 maja

do 30 września
Oferta gospodarstwa
- sprzedaż ryb i produktów rolnych

- wynajm pokoi 2 i 4 – osobowych

w schronisku „EurHope” dla 20 osób

+ apartament dla 4 osób

- kuchnia tradycyjna z personelem

- jadalnia z kominkiem

- świetlica z biblioteką i grami świetlicowymi

oraz sprzętem sportowym

- camping „Eurhope” nad rz. Rurzycą

z toaletami, natryskami, oświetleniem dla

50 osób i możliwością instalacji 4 przyczep

campingowych

- camping „Szkoła Przeżycia” nad rz. Piławą,

dla 30 osób i 4 przyczep campingowych

- obsługa sportowego połowu ryb (licencja

i przewodnicy)

- wypożyczanie rowerów i kajaków

- organizowanie warsztatów ekologicznych dla

„Zielonych Szkół”

- nie jesteśmy hotelem i nie mamy restauracji.SPIS TREŚCI:

1 Podstawowe dane


2 Trochę historii
3 EurHope – Nadzieja Europy
4 Aquapark – to jest prawdziwa atrakcja
5 Ekoland – produkujemy nie niszcząc ziemi

żywimy nie szkodząc


6 Agricola – farma przeszłości i przyszłości
7 Z powrotem do natury
8 Więcej przestrzeni dla młodzieży
9 Nasi goście o nas
10 Prasa o nas
11 Społecznikostwo naszą pasją

P R A S A O N A S

Pobieranie 42.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna