W jakim utworze można zauważyć fascynację folklorem wiejskim? Podkreśl właściwą odpowiedź. (1 p.) „Wesele”, „Koniec wieku xix”Pobieranie 24.56 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar24.56 Kb.
.................................................

imię i nazwisko


TEST – MŁODA POLSKA

(gr. I)


 1. W jakim utworze można zauważyć fascynację folklorem wiejskim?

Podkreśl właściwą odpowiedź. (1 p.)

  1. „Wesele”,

  2. „Koniec wieku XIX”,

  3. „Deszcz jesienny”,

  4. „Moralność pani Dulskiej”.
 1. Synestezja to... Podkreśl właściwą odpowiedź. (1 p.)

  1. metoda jednoczesnego oddziaływania na różne zmysły,

  2. połączenie różnych sztuk i gatunków,

  3. motyw zawarty w dziele literackim,

  4. żadna z odpowiedzi.
 1. W jakim utworze została wyrażona krytyka mieszczaństwa? Podkreśl właściwą odpowiedź. (1 p.)

  1. „ Doktor Piotr”,

  2. „Moralność pani Dulskiej”,

  3. „ Chłopi”,

  4. „ Las”,
 1. Połącz w pary: postać – prototyp. (4 p.)

  1. Panna Młoda

  2. Pan Młody

  3. Dziennikarz

  4. Gospodarz 1. Jadwiga Mikołajczykówna

 2. Włodzimierz Tetmajer

 3. Lucjan Rydel

 4. Rudolf Starzewski
 1. Kto napisał manifest „Confiteor”? Podkreśl właściwą odpowiedź. (1 p.)

  1. Stanisław Wyspiański,

  2. Stanisław Przybyszewski,

  3. Kazimierz Przerwa Tetmajer,

  4. Jan Kasprowicz.
 1. Jak rozumiesz hasło „Sztuka dla sztuki”? (2 p.)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Napisz definicję modernizmu. (1 p.)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Podaj polski odpowiednik terminu modernizm. (1 p.)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1. Który utwór najlepiej wyraża nastrój dekadencki? Podkreśl właściwą odpowiedź. (1 p.)

   1. „Kowal”,

   2. „Mów do mnie jeszcze...”,

   3. „Wesele”,

   4. „Deszcz jesienny”,
 1. Jaka filozofia wywarła wpływ na twórczość Leopolda Staffa? (1 p.)

 1. franciszkanizm,

 2. tomizm,

 3. marksizm,

 4. augustynizm,
 1. Podkreśl punkt, w którym podano utwory nienapisane przez Stefana Żeromskiego. (1 p.)

 1. „Chłopi”, „Moralność pani Dulskiej”,

 2. „Doktor Piotr”, „Siłaczka”,

 3. „Ludzie bezdomni”, „Echa leśne”,

 4. „Zmierzch”, „Rozdziobią nas kruki i wrony…”
 1. Podaj dwa nazwiska francuskich pisarzy okresu Młodej Polski. (2 p.)

-

-


 1. Z jakiego utworu pochodzi zacytowany fragment? Podkreśl właściwą odpowiedź. (1 p.)

...Owe krakowiaki, drygliwe, baraszkujące, ucinaną, brzękliwą nutą i skokliwymi przyśpiewkami sadzone, jako te pasy nabijane, a pełne śmiechów i swawoli; pełne weselnej gędźby i bujnej, mocnej, zuchowatej młodości i wraz pełne figlów uciesznych, przegonów i waru krwi młodej kochania pragnącej. Hej!

 1. „Wesele”,

 2. „Chłopi”,

 3. „ Z chałupy”.
 1. W którym roku Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla?

Podkreśl właściwą odpowiedź. (1 p.)

 1. 1924,

 2. 1905,

 3. 1926,

 4. 1900.
 1. Gatunek „Moralności pani Dulskiej” to... Podkreśl właściwą odpowiedź. (1 p.)

 1. powieść,

 2. komedia,

 3. tragifarsa kołtuńska,

 4. monolog wewnętrzny.

 1. Połącz w pary utwór z charakterystycznym dla niego prądem. (3 p.)
  1. Dies Irae

  2. Melodia mgieł nocnych

  3. Krzak dzikiej róży w Ciemnych Sterczynach
    1. impresjonizm

    2. symbolizm

    3. katastrofizmPunktacja:
Suma: 23 p.

23 p. – 22 p.bdb.

21 p.– 19 p. db.

18 p.– 15 p. dost.

14 p.– 11 p. dop.

10 p. – ndst.Odpowiedzi:
1. a)

2. a)

3. b)

4.

a-a


b-c

c-d


d-b

5. b)

 1. Sztuka jest wolna od społecznych (moralnych, patriotycznych etc.) zobowiązań, że nie należy ubiegać się o sukces czytelniczy

 2. Nowe tendencje i postawy we wszystkich dziedzinach życia, myśli i sztuki.

 3. Młoda Polska;

 4. d)

 5. a)

 6. a)

 7. np. Guy de Maupassant, Oscar Wilde;

 8. b)

 9. a)

 10. c)a-c

b-a


c-b

Pobieranie 24.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna