W kadencji 2005-2008Pobieranie 15.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.58 Kb.SENAT

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w kadencji 2005-2008Przewodniczący Senatu:
JM Rektor – prof. dr hab. Adam Marcinkowski

Członkowie Senatu:

Prorektorzy:
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz

Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni dr hab. Jan Grajewski prof. nadzw. UKW

Prorektor ds. Dydaktycznych - dr hab. Urszula Wójcicka prof. nadzw. UKW
Dziekani:
Wydziału Pedagogiki i Psychologiidr hab. Ryszard Gerlach prof. nadzw. UKW

Wydziału Humanistycznego – dr hab. Andrzej Papuziński prof. nadzw. UKW

Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki – dr hab. Piotr Malinowski prof. nadzw. UKW

Wydział Nauk Przyrodniczych – dr hab. Sławomir Kaczmarek prof. nadzw. UKW


Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego:
Wydział Humanistyczny:

 • prof. dr hab. Elżbieta Laskowska

 • dr hab. Małgorzata Święcicka prof. nadzw. UKW

 • dr hab. Tadeusz Godlewski prof. nadzw. UKW

 • dr hab. Zdzisław Biegański prof. nadzw. UKW

 • dr hab. Jacek Woźny prof. nadzw. UKW

Wydział Pedagogiki i Psychologii: • dr hab. Ewa Kubiak – Szymborska prof. nadzw. UKW

 • prof. dr hab. Janusz Trempała

 • dr hab. Anna Janosz prof. nadzw. UKW

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: • prof. dr hab. inż. Józef Kubik

 • prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński

Wydział Nauk Przyrodniczych:
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński

  • dr hab. Ryszard Paczuski prof. nadzw. UKW


Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Wydział Humanistyczny:
 • dr Grażyna Sawicka

 • dr Rafał Zimny


Wydział Pedagogiki i Psychologii:

 • dr Bassam Aouil prof. nadzw. UKW


Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki :

 • dr Cezary Gozdecki


Wydział Nauk Przyrodniczych:


 • dr inż. Hanna Krygier – Styga


Jednostki międzywydziałowe:

 • mgr Włodzimierz Kucharek


Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

 • Sebastian Kociński

 • Paweł Juras

 • Marcin Trzeciakowski

 • Łukasz Porożyński


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Renata Malak

 • Wiesław Gburek


Kwestor

 • mgr Beata WittKanclerz
 • mgr Ewa NawrockaDyrektor Biblioteki Głównej
 • mgr Maria Czarnecka-Dąbek


Uczestniczący w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym:


Przedstawiciele Związków Zawodowych:

 • Przedstawiciel ZNP - dr Zbigniew Dziamski

 • Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”- mgr Anna Żugaj


Doktor Honoris Causa – honorowy członek Senatu UKW

 • prof. dr hab. Edmund Trempała
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna