W katowicachPobieranie 7.71 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar7.71 Kb.

ZK/I/0932/2/08

Pan


Andrzej Kondziołka

Wójt Gminy Zebrzydowice

Urząd Gminy Zebrzydowice

ul. Ks. A. Janusza 6

34-525 Zebrzydowice
ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Katowice, maj 2008 r.

W KATOWICACH

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

000514259

Informacja pokontrolna


W ramach przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w roku 2006 i 232007 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania pn.:


- odbudowa-naprawa ul. Dworcowej i Wodnej w Zebrzydowicach

- odbudowa-naprawa ul. Zamkowej w Zebrzydowicach

- remont ujęcia przepompowni TOM w Kończycach Małych ul. Staropolska.

- przebudowa mostu na rzece Piotrówce w km 17+730 w ciągu ul. Chmielnej w Gminie Zebrzydowice


nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z powyższym odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

ZASTĘPCA DYREKTORA


Andrzej Szczeponek
: kontrola
kontrola -> Pan Marian Drosio Śląski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty ul. Jagiellońska 25 40 – 032 Katowice
kontrola -> Andrzej Piecha Podmiot leczniczy ul. Komunalna 35 44-251 Rybnik
kontrola -> Podstawowe zasady realizacji prawa Wspólnoty Europejskiej przez krajową administrację publiczną
kontrola -> Wystąpienie pokontrolne śLĄski urząd wojewódzki w katowicach ul. Jagiellońska 25
kontrola -> Zakres kontroli Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art
kontrola -> Zakres kontroli Sprawdzenie prawidłowości planowania oraz realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Jednostka kontrolowana
kontrola -> Koii. 431 14. 2014 wystąpienie pokontrolne
kontrola -> Bielsko-Biała, dnia 03 października 2014r. Wojewoda śLĄski
kontrola -> Plan kontroli na 2009 r
kontrola -> Projekt rozporządzenie prezesa rady ministróW
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna