W których komórki organizmuPobieranie 191.31 Kb.
Strona2/7
Data30.04.2016
Rozmiar191.31 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Zaawansowanie kliniczne


Ocena zaawansowania klinicznego mięsaków tkanek miękkich oparta jest na systemie TNM, poszerzonego o stopień złośliwości histologicznej G (wg AJC i UICC, 1987). Według tej klasyfikacji wyróżniamy następujące parametry prognostyczne:

G – stopień złośliwości histologicznej:


G1 – niski
G2 – średni
G3 – wysoki

T – wielkość guza:


T1 – guz < 5 cm
T1a – guz umiejscowiony ponad powięzią powierzchniową, bez jej naciekania
T1b – guz umiejscowiony poniżej powięzi powierzchownej lub powyżej z równoczesnym jej naciekaniem
T2 – guz > 5 cm

N – regionalne węzły chłonne:


N0 – brak przerzutów
N1 – obecne przerzuty

M – przerzuty odległe:


M0 – brak przerzutów
M1 – obecne przerzuty

W związku z powyższymi parametrami rokowniczymi ustalono następujące grupy zaawansowania klinicznego:


IA – G1 T1 N0 M0
IB – G1 T2 N0 M0
IIA - G2 T1 N0 M0
IIB - G2 T2 N0 M0
IIIA- G3 T1 N0 M0
IIIB- G3 T2 N0 M0
IVA- G1-3 T1-3 N1 M0
IVB- G1-3 T1-3 N0-1 M1

Klasyfikacja mięsaków tkanek miękkich


Mięsaki można uszeregować według ich budowy morfologicznej. W klasyfikacji bierze się pod uwagę główny, dominujący kierunek różnicowania. Określenie typu histologicznego wymaga często wykonania dodatkowych badań immunohistochemicznych (patrz: Diagnostyka). Najczęściej występującymi mięsakami tkanek miękkich należą: liposarcoma (20%), leiomyosarcoma (18%), malignant fibrous histiocytoma (17%), fibrosarcoma (10%) i sarcoma synoviale (7%).


Typ tkanki

Nowotwory złośliwe

Nowotwory łagodne

Tkanka łączna

Włokniakomięsak (fibrosarcoma)

Włókniakomięsak skóry guzowaty (dermatofibrosarcoma protuberans)Włókniak, bliznowiec (fibroma, keloid)

Włokniakowatość (fibromatosis desmoid)

Zapalenie powięzi guzowate (nodular fascitis)


Tkanka tłuszczowa

Tłuszczakomięsak (liposarcoma):
- dobrze zróżnicowany (bene differentiatum)
- śluzowaty (muxoides)
- okrągłokomórkowy (globocellulare)
- wielopostaciowy (pleomorphicum)
- typ mieszany (typus mixtus)

Tłuszczak (lipoma)

Włókniakotłuszczak (fibrolipoma)

Naczyniakotłuszczak (angiolipoma)

Tłuszczak śródmięśniowy (lipoma intramuscularis)

Tłuszczak rzekomy (hibernoma)


Mięśnie gładkie

Mięsak gładkokomórkowy (leiomyosarcoma)

Mięśniak gładkokomórkowy (leiomyoma)

Naczyniakomięśniak (leiomyoma vasculare)

Mięśniak gładkokomórkowy:
- epitelioidalny (epithelioides)
- z komórek „dziwacznych) (leiomyoblastoma)


Mięśnie prążkowane

Mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma):
- płodowy (embryonale)
- pęcherzykowy (alveloare)
- wielopostaciowy (pleomorphicum)
- typ mieszany (typus mixtus)

Mięśniak prążkowanokomórkowy (rhabdomyoma)

Naczynia krwionośne

Mięsak n. krwionośnych śródbłonka (haemangioendothelioma malignum)

Mięsak n krwionośnych z pericytów (haemangiopericytoma malignum)

Mięsak z n krwionośnych (angiosarcoma)


Śródbłoniak n krwionośnych (haemangioendothelioma)

Mięśniak n krwionośnych z pericytów (haemangiopericytoma)

Naczyniak krwionośny (haemangioma):
- włośniczkowy (capillare)
- jamisty (cavernosum)
- żylny (venosum)
- groniasty (racemosum)

Naczyniakowatość (haemangiomatosis)

Kłębczak (glomangioma)

Naczyniakomięśniak (angiomyoma)Naczynia chłonne

Naczyniakomięsak limfatyczny (lymphangiosarcoma)

Naczyniak limfatyczny (lymphangioma):
- włośniczkowy (capillare)
- jamisty (cavernosum)
- torbielowaty (cysticum)

Naczyniakomięśniak limfatyczny (lymphangiomyoma)

Mięśniakowatość nn limfatycznych (lymphangiomatosis generalisata)


Tkanka maziówkowa

Mięsak maziówkowy (sarcoma synoviale):
- jednofazowy (monophasicum)
- dwufazowy (biphasicum)

Maziówczak (synovioma)

Tkanka międzybłonka

Międzybłoniak złośliwy (mesothelioma malignum):
- epitelioidalny (epithelioides)
- włoknisty (fibrosum)
- dwufazowy (biphasicum)

Międzybłoniak (mesothelioma)

Nerwy obwodowe

Nerwiakomięsak (neurofobrosarcoma, syn. schwannoma malignum)

Guz neuroektodermalny obwodowy (tumor periphericus neuroectodermalis primitivus)Nerwiak (neuroma)

Nerwiakowłókniak (neurofibroma)

Osłoniak nerwowy (neurilemmoma)

Nerwiakowłókniakowatość (neurofibromatosis)Zwoje współczulne

Nerwiak zarodkowy (neuroblastoma)

Nerwiak zwojowy zarodkowy (ganglioneuroblastoma)Zwojak (ganglioneuroma)

Struktury przyzwojowe

Przyzwojak chromochłonny (phaeochromocytoma)

Guz kłębka szyjnego (chemodectoma)

Nerwiak przyzwojowy (paraganglioma)


Nerwiak przyzwojowy (pchaemochromocytoma)

Przyzwojak (chemodectoma)Mezenchyma niezróżnicowana

Śluzakomięsak (sarcoma myxomatosum)

Mięsak mezenchymalny (mesenchymoma)Śluzak (myxoma)

Mezenchymoma (mesenchymoma)Tkanka zarodkowa

Struniak (chordoma)

 

Tkanki rozrodcze pozagonadalne

Teratocarcinoma

Carcinoma embryonale

Chorioncarcinoma


Teratoma

Histogeneza nieznana

Mięsak pęcherzykowaty (alveolar soft- part sarcoma)

Chrzęstniakomięsak części miękkich (chondrosarcomaczęsci p.mollium.)

Kostniakomięsak częsci miękkich (osteosarcoma p.mollium.)

Guz olbrzymiokomórkowy części miękkich (tumor gigantocellularis p. bmollium)

Mięsak histiocytarny włóknisty (fibroistiocytoma malignum)

Mięsak jasnokomórkowy (sarcoma clarocellulare)Zwojakoglejak (ganglioglioma)

Chrzęstniak częsci miękkich (chondroma p.mollium)

Kostniak części miękkich (osteoma p.mollium)

Guz Paciniego (tumor Pacini)Włókniakomięsak histiocytarny jest nowotworem o złym rokowaniu. Większość chorych z tym rodzajem mięsaka niestety umiera.

Tłuszczakomięsak (liposarcoma) - nowotwór złośliwy wywodzący się z adipocytów. Powstaje w głębokich tkankach miękkich lub w trzewiach. Często występuje na kończynach dolnych i w jamie brzusznej.

Jest dobrze ograniczonym guzem o niskiej lub wysokiej złośliwości.

Typ o niskiej złośliwości:


  • tłuszczakomięsak wysoko dojrzały

  • tłuszczakomięsak śluzowaty - zawiera duża ilość śluzowej macierzy pozakomórkowej

Typ o wysokim stopniu złośliwości:

  • tłuszczakomięsak okrągłokomórkowy

  • tłuszczakomięsak polimorficzny

Kostniakomięsak (łac. osteosarcoma, inaczej mięsak kościopochodny) - złośliwy, pierwotny nowotwór tkanki kostnej. Rozpoznawany jest najczęściej u pacjentów płci męskiej w wieku od 12 do 24 lat, choć zdarza się również w wieku podeszłym. Pierwotny guz lokalizuje się zwykle w kościach długich tworzących staw kolanowy (przynasada dalsza kości udowej i przynasada bliższa kości piszczelowej). Ta lokalizacja dotyczy około 50% pacjentów. Inna częsta lokalizacja to bliższy odcinek kości ramiennej. Kostniakomięsak rozwija się najczęściej na podłożu zdrowej kości, ale może również powstać w miejscu wcześniejszych zmian łagodnych: dysplazji włóknistej, zawału kostnego, choroby Pageta, wyrośli chrzęstno-kostnej. Przerzuty odległe szerzą się drogą krwionośną, lokalizują się najczęściej w płucach i w chwili rozpoznania choroby obecne są u ponad połowy pacjentów.

Chrzęstniak mięsakowy (chrzęstniakomięsak, łac. chondrosarcoma) jest złośliwym nowotworem tkanki chrzęstnej. Wyróżniamy kilka wariantów tego nowotworu, różniących się lokalizacją, przebiegiem i wiekiem zachorowania.

Chrzęstniakomięsak częściej występuje w dorosłym lub starszym wieku. Chrzęstniakomięsak centralny najczęściej dotyczy chorych w wieku 40-50 lat; wariant jasnokomórkowy w wieku 25-50 lat, mezenchymalny - od 10 do 40 lat, odróżnicowany od 30 do 60 roku życia, powierzchowny - 30-40 lat. Zachorowania na wariant przykostny nie wykazują podobnego wzrostu zachorowań w żadnej dekadzie życia. Oczywiście, nie można wykluczyć wystąpienia określonego wariantu nowotworu poza tymi przedziałami czasowymi.
Pobieranie 191.31 Kb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna