W najbliższą sobotę, 24 marca, w Chojnicach odbędzie się spotkanie założycielskie Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego połączone z sesją wyjazdową Pomorskiej Rady Organizacji PozarządowychPobieranie 18.32 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.32 Kb.
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

W najbliższą sobotę, 24 marca, w Chojnicach odbędzie się spotkanie założycielskie Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego połączone z sesją wyjazdową Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Miejscem spotkania i obrad będzie Zasadnicza Szkoła Rolnicza przy ul. Dworcowej 1-5 w Chojnicach, początek o godzinie 11:00.
Zaproszenie do współtworzenia Porozumienia adresowane jest do wszystkich lokalnych organizacji pozarządowych. Grupa Inicjatywna na rzecz powołania POPPCh, złożona z przedstawicieli ośmiu organizacji, zaprasza do udziału w sobotnim spotkaniu delegacje stowarzyszeń, fundacji, klubów oraz innych podmiotów tzw. trzeciego sektora z terenu powiatu chojnickiego. Celem samego spotkania jak i główną ideą powołania Porozumienia jest wzmocnienie sektora pozarządowego w powiecie chojnickim poprzez integrację jego działaczy, organizowanie dla nich tematycznych szkoleń dotyczących różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, świadczenie pomocy doradczej i organizacyjnej, wypracowanie powiatowej reprezentacji sektora pozarządowego, która stanie się partnerem do współpracy i negocjacji z władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami życia społecznego.
W pierwszej części sobotniego spotkania założycielskiego POPPCh uczestniczyć będę członkowie Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Goszczący w Chojnicach na sesji wyjazdowej członkowie PROP omówią m.in. tematykę obowiązku konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego przez samorządy terytorialne, tematykę rocznych programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, bardzo problematyczną tematykę podziału samorządowych dotacji dla organizacji itp. Szczegółowy program spotkania w załączeniu.
Bardzo prosimy o uczestnictwo w tym ważnym dla organizacji pozarządowych powiatu chojnickiego spotkaniu oraz o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie e-maila lub kontakt telefoniczny ze wskazanym poniżej tymczasowym sekretariatem POPPCh.
Do zobaczenia!

Grupa Inicjatywna na rzecz powołania

Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego:
Mariusz Brunka – Fundacja Fuhrmanna

Jacek Studziński – Projekt Chojnicka Samorządność

Marzena Maria Szyca – Polski Związek Głuchych w Chojnicach

Marek Wituszyński – Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej

Radosław Sawicki – Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne „Wspólna Ziemia”

Michał Karpiak – Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej

Krzysztof Zabrocki – Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Marcin Wałdoch – Stowarzyszenie Arcana Historii


Tymczasowy sekretariat POPPCh:


e-mail: info@wspolnaziemia.org, tel.: 660040248

PROGRAM SPOTKANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO

POROZUMIENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU CHOJNICKIEGO
CHOJNICE, 24.03.2012

godz. 11:00

powitanie przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu chojnickiego

oraz członków PROP goszczących w Chojnicach na wyjazdowym posiedzeniu,

krótka autoprezentacja poszczególnych uczestników;


godz. 11:30

"Po co organizacjom pozarządowym powiatu chojnickiego POPPCh?

Po co organizacjom województwa pomorskiego PROP?"

- omówienie działalności powiatowych rad organizacji pozarządowych

(cele, metody, skuteczność)

- omówienie działalności Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych

(cele, metody, skuteczność)

prowadzący: Jerzy Boczoń, szef Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku;


godz. 12:00

"Konsultacje, czyli jak być słuchanym i wpływać na lokalną rzeczywistość"

- omówienie prawnych aspektów konsultacji aktów prawamiejscowego z organizacjami pozarządowymi (ustawa o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie,

uchwały władz lokalnych)

- dobre praktyki w Słupsku (jak powstawał i jak działa "Regulamin konsultacji społecznych")

prowadząca: Marta Makuch, szefowa słupskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich;


godz. 12:30

"Programy współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi"

- jak organizacje pozarządowe mogą współtworzyć programy współpracy

i dlaczego powinny to robić

prowadzący: Bogdan Palmowski, działacz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni;
godz. 13:00

"Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych"

- o poszukiwaniu sprawiedliwego podziału środków przeznaczonych

dla organizacji pozarządowych

prowadzący: Marcin Wałdoch, prezes Stowarzyszenia Arcana Historii z Chojnic;
godz. 13:30 - 14:30

przerwa obiadowa (niestety, organizatorzy nie zapewniają obiadu);


godz. 14:30 - 17:00

posiedzenie Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz - równolegle - ciąg dalszy spotkania założycielskiego POPPCh, podczas którego będę miały miejsce następujące punkty porządku obrad:

- dyskusja ogólna nad potrzebą powołania POPPCh;

- zasady funkcjonowania POPCh (regulamin);

- cele krótkoterminowe i dalekosiężne;

- reprezentacyjność POPPCh;- etc.
W czasie spotkania organizatorzy zapewniają kawę, herbatę i słodki poczęstunek.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna