W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnypPobieranie 70.77 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar70.77 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 118 poz.

W PIOTRKOWIE TRYB.

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. ANETA GNYP,

DAGAMARA ROSZKOWSKA


PRACA Z TEKSTEM LITERACKIM W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE
 1. DYKA Franciszka, KIDA Jan : Metodyczne opracowanie lektur dla uczniów klas początkowych. – Rzeszów : Wydaw. WSP w Rzeszowie, 2000
 1. DYMARA Bronisława : Wczesnoszkolna edukacja literacka. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 1996
 1. EDUKACJA polonistyczna na rozdrożach : spotkania z językiem w klasach I-III / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Dorota. – Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 1999
 1. FRYCIE Stanisław, ŻIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydaw. TWP, 1998
 1. GANCARCZYK Marian : Poezja dla dzieci : próby interpretacji 100 wierszy. Cz. 1 i 2. - Bielsko-Biała : IKN : ODN, 1987
 1. GANCARCZYK Marian : „Przyszłam śpiewać razem z wami” : utwory Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży : próby interpretacji wierszy i opowiadań : (dla nauczycieli, studentów i uczniów). – Bielsko-Biała : Wojewódzki Ośrodek metodyczny, 1995
 1. GAWĘDA Janina : Jak opracowywać wiersze w klasach I-III ? // W : Propozycje wielostronnego nauczania początkowego. Cz. 5 : nowoczesne nauczanie - uczenie się / red. nauk. M. Gancarczyk. - Bielsko-Biała : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1989. – S. 16-29
 1. GUŚPIEL Maria : Praca wychowawczo-dydaktyczna na podstawie utworów epickich w klasach I-III. - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1987. - 247 s. - (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie ; t. 86)
 1. JASIŃSKA Antonina, GAWDZIK Witold : Przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w klasie 2. - Warszawa : WSiP, 1994
 1. KIDA Jan, HADAŁA Anna, DYKA Franciszka : Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. – Rzeszów : Wydaw. Oświat. FOSZE, 2000
 1. LASKOWSKA Regina, SZYMAŃSKA Maria : Lektura szkolna w klasach 1-3 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela. - Wyd. 3. - Łódź : Juka, 1994
 1. LENARTOWSKA Krystyna, ŚWIĘTEK Wacława : Lektura w klasach I-III. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1993
 1. LENARTOWSKA Krystyna, ŚWIĘTEK Wacława : Praca z tekstem w klasach I-III. - Warszawa ; WSiP, 1982
 1. ŁUKASIK Stanisława, PETKOWICZ Helena : Podajmy sobie ręce. Język polski w klasie 3 – scenariusze lekcji. - Warszawa : WSiP, 1995
 1. MAJER-GEMIŃSKA Barbara : Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury. – Zielona Góra : WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1993
 1. MATERIAŁY do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych / pod red. nauk. Andrzeja Meissnera. – Rzeszów : Agencja Wydawnicza Fraza, 1996
 1. OPOWIADANIA jako forma wypowiedzi w klasach początkowych : wybór tekstów / red. Maria Węglińska. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 1998
 1. PATZEROWA Maria : Lektura uczy, bawi, wychowuje : poradnik dla nauczycieli klas I-IV szkoły podstawowej. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkol., 1973
 1. SZEFLER Elżbieta : Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej : próba oceny i propozycje wykorzystania. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1998
 1. ŻUCHOWSKA Wiesława : Oswajanie ze sztuką słowa : początki edukacji literackiej. - Warszawa : WSiP, 1992
 1. ŻUCHOWSKA Wiesława : Poezja na lekcjach w klasach młodszych // W : Słońce na stole - książka dla nauczyciela. – Katowice : Wydawnictwo Maria Lorek, 1995

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


ZAGADNIENIA OGÓLNE


 1. BARAN Zbigniew A. : Problemy kształcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej : (sprawozdanie z konferencji) // Guliwer. – 1995, nr 3, s. 48-51
 1. BORYSZEWSKA G. : Wykorzystanie twórczości Marii Konopnickiej w pracy dydaktyczno-wychowawczej // Życie Szkoły. – 1994, nr 2, s. 90-91
 1. BRZOZOWSKA Marzanna, TYBURKIEWICZ Aneta : Wejście do świata poezji : język polski w klasach początkowych // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 27, s. 12
 1. CYBULSKA Halina : Miejsce tekstu poetyckiego w początkowym kształceniu literackim // Nauczanie Początkowe. – 1996/1997, z. 6, s. 72-86
 1. DAWID Ł. : Poezja współczesna w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. – 1992, nr 3, s. 149-152
 1. DĄBEK Krystyna, ORNOCH Anna : Praca z lekturą // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s. 94-107
 1. DĄBKOWSKA Elżbieta : Konkurs znajomości lektury w klasie pierwszej // Życie Szkoły. – 2003, nr 7, s. 412-413
 1. DOMAŃSKA B. : Propozycje lekcji przeprowadzonych na podstawie zeszytu ćwiczeń "Lektury w klasie 3” // Życie Szkoły. –1996, nr 5, s. 270-275
 1. DOMIN Halina : Etapy opracowania tekstu poetyckiego // Nauczanie Początkowe. – 1996/1997, z. 6, s. 104-111
 1. DYKA Franciszka : Bajka w edukacji początkowej // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 6, s. 62-65
 1. FUŁAWSKA Wiesława : Poezja w szkole – lekcje trudne czy łatwe? // Życie Szkoły. – 1999, nr 4, s. 304-305
 1. GAWĘDA J. : Moje doświadczenia w pracy z tekstem wierszowanym w klasach I-III // Życie Szkoły. – 1990, nr 5/6, s. 254-259
 1. GODLEWSKA Zofia : Aktywność literacka dzieci w mojej klasie // Życie Szkoły. – 1995, nr 5, s. 468-474
 1. KŁOSIŃSKA Tatiana : Lektura – źródłem kreatywnej działalności uczniów // Życie Szkoły. – 2003, nr 3, s. 131-137
 1. KOŚNIK R., TARASIEWICZ I. : Poezja w nauczaniu początkowym // Życie Szkoły. – 1988, nr 3, s. 158-166
 1. KOWOLIK Piotr. : Gry i zabawy czytelnicze w klasach I-III - jedną z form pracy z książką // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 6, s. 8-12
 1. KRASOŃ Katarzyna : Liryka dziecięca w edukacji : polisensoryczne interpretowanie metafory // Życie Szkoły. – 2002, nr 10, s. 579-584
 1. PARCZEWSKA T. : Baśń w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. – 1996, nr 1, s. 49-51
 1. SOBIESZCZYK Maria, STĘPIEŃ Elżbieta : Dłuższe wypowiedzi pisemne w edukacji początkowej // Życie Szkoły. – 2000, nr 2, s. 82-85
 1. SOKOŁOWSKI Stanisław : Literatura dziecięca w nauczaniu zintegrowanym // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 47-50
 1. STUCKA-BOGDAN Ewa : Sposoby wykorzystywania lektur w kształceniu zintegrowanym // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 2, s. 31-35
 1. SZEFLER Elżbieta : Możliwość wykorzystania wartości zbiorów lektury pierwszo-, drugo- i trzecioklasisty do wzbogacenia pracy z lekturą szkolną w klasach niższych szkoły podstawowej // Scholasticus. – 1995, nr 2, s. 21-27
 1. WIELOCKA Antonina : Rola swobodnego tekstu i gazetki w nauczaniu języka polskiego w klasach I-III // Życie Szkoły. – 1996, nr 8, s. 466-469
 1. WITTMEYER C., WYSOCKA W. : Lekcje związane z poznawaniem twórczości Marii Kownackiej // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 110-113
 1. ŻEBROWSKA D. : Poezja w klasach I-III // Życie Szkoły. – 1992, nr 7, s. 390-396OPRACOWANIA LEKTUR, SCENARIUSZE I KONSPEKTY ZAJĘĆ


 1. BOROWIEC B. : „Idzie niebo” E. Szelburg-Zarembina // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 101-106

Konspekty lekcji poświęconych opracowaniu wierszy ze zbioru „Idzie niebo ciemną nocą”.


 1. BOROWIEC B. : „Psotki i Śmieszki” J. Porazińskiej // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 106-110
 1. BORYS W. : Odkrywanie piękna „Lokomotywy” // Życie Szkoły. – 1988, nr 11, s. 624-637
 1. BRYLLA Dorota : Propozycja lekcji języka polskiego // Życie Szkoły. – 1996, nr 7, s. 434-435

Wprowadzenie do ksiązki Jana Grabowskiego „Puc, Bursztyn i goście”.


 1. CHOJNACKA Ewa : Baśniowy i realny świat postaci i zdarzeń w opowiadaniach pt. „Obłoczek” W. Badulskiej // Drama. – 1998, nr 25, s. 19-21

Lekcja języka polskiego dla klasy II.


 1. CHORĄGWICKA Beata : O krasnoludkach i sierotce Marysi – czyli o krainie baśni i czarów Marii Konopnickiej // Guliwer. – 2004, nr 1, s. 29-35
 1. CHRÓSCIEL I. : „Bajki” Ch. Perraulta // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 89-93
 1. CHRÓŚCIEL I. : „Jak Wojtek został strażakiem” Cz. Janczarskiego : (konspekty lekcji) // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 29-30
 1. CHRÓŚCIEL I. : „Kubuś Puchatek” A. A. Milne’a : (konspekty lekcji) // Nauczanie Początkowe. –1993/94, nr 6, s. 35-38
 1. CHRÓŚCIEL I. : „Najmilsi” E. Szelburg-Zarembiny : (konspekty lekcji) // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 13-15
 1. CHRÓŚCIEL I. : „Przygody Filonka Bezogonka” G. Knutssen : (konspekty lekcji) //Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 31-35
 1. DĄBROWSKA A. : „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” H. Loftinga // Nauczanie Początkowe. –1992/93, nr 6, s. 98-101
 1. DURLEJ D. : „Klechdy domowe” H. Kostyrko : (konspekt lekcji) // Nauczanie Początkowe. – 1995/94, nr 3, s. 95-97
 1. DUSZYŃSKA Grażyna : Radość bezpiecznej zabawy : (na podstawie wiersza „Skrzat” Hanny Zielińskiej) // Drama. – 1998, nr 26 s. 13-14
 1. DWORAK M. : „Szewczyk Dratewka” J. Porazinskiej // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 57-62
 1. GAJ Martyna : Czy Jacek zasłużył na karę? : oceniamy postępowanie bohatera książki Marii Kruger „Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć” // Wszystko dla Szkoły. – 1999, nr 1, s. 14-15
 1. GRZEGORSKA E. : Lektura w procesie socjalizacji - o uczuciach Calineczki // Życie Szkoły. – 1994, nr 2, s. 74-80
 1. GUŚPIEL M. : „Dziecię Elfów” H. Ch. Andersena // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 28-34
 1. GUŚPIEL M. : „Dzieci pana Astronoma” Wandy Chotomskiej // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 42-50
 1. GUŚPIEL M. : „Plastusiowy pamiętnik” M. Kownackiej // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 20-25
 1. GUŚPIEL M., KARBOWNIK M. : „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 50-61
 1. GUTOWSKA H. : „Plastusiowy pamiętnik” M. Kownackiej // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 69-74
 1. GUZOWSKA J. : Projekty lekcji na podstawie lektury „Magda, Paweł i ty” Krystyny Kleniewskiej-Kowaliszyn // Życie Szkoły. – 1993, nr 5, s. 307-311
 1. GUTOWSKA H. : W stulecie urodzin Marii Kownackiej // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 13-19

W artykule przedstawiono propozycje konkursów : czytelniczego, plastycznego, recytatorskiego na podstawie utworów M. Kownackiej.


 1. JĘDRYKOWSKA Agnieszka : Czy „Brzydkie kaczątka” mogą być wśród nas? : fragment scenariusza zajęć dla klasy II // Nauczanie Początkowe. – 2005, nr 1, s. 82-88
 1. KAROLAK B. : Propozycja cyklu lekcji przeznaczonych na omawianie lektury „Nie płacz koziołku” S. Michałkowa // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 93-98

Konspekty lekcji z języka polskiego, plastyki, techniki.


 1. KĄTNY M. : „Czarna owieczka” J. Grabowskiego // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 34-36, 62-69
 1. KĄTNY M. : „Jacek, Wacek i Pankracek” M. Jaworczakowej // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 10-13

Omówiono walory literackie i wychowawcze utworu.


 1. KĄTNY IŁ : „Kajtkowe przygody” M. Kownackiej // Nauczanie Początkowe. – 1995/93, nr 6, s. 75-85
 1. KĄTNY M. : „Karolcia” M. Kruger // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 85-89
 1. KĄTNY M. : „Puc, Bursztyn i goście” Jana M. Grabowskiego // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 37-38
 1. KIERCZ J. : „Wiersze dla dzieci” J. Tuwima // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 74-77
 1. KOSZARZ M. : Konspekty do cyklu lekcji opracowujących książki A. A. Milne’a „Kubuś Puchatek” i „Chatka Puchatka” // Życie Szkoły. – 1993, nr 2, s. 109-114
 1. KOWALSKI Ryszard : Propozycja opracowania wybranych lektur do klasy III // Nauczanie Początkowe. – 1999/2000, nr 5, s. 59-64

Dotyczy lektur: „Brzydkie kaczątko”, „Anaruk chłopiec z Grenlandii”, „Oto jest Kasia”.


 1. KULIK Maria : Rupaki w bibliotece : scenariusz zabawy literackiej na podstawie tekstów Danuty Wawiłow // Guliwer. – 2003, nr 4, s. 92-94
 1. KULIK Maria : „W dolinie Muminków” : scenariusz zabawy literackiej // Guliwer. – 2002, nr 4, s. 72-73
 1. LECH J. : „Brzechwa dzieciom” : konspekty lekcji // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 6-9
 1. LECH J., WYSOCKA J. : „Słoń Trąbalski” J. Tuwima : (konspekty lekcji) // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 16-18
 1. PEBECKA G. : Opracowanie lektury „Kopciuszek” Ch. Perraulta // Życie Szkoły. – 1994, nr 10, s. 612-616
 1. PODGÓRNA Lucyna : W stumilowym lesie, czyli spotkanie z „Kubusiem Puchatkiem” A. A. Milne’a : zajęcia czytelnicze // Grupa i Zabawa. – 2000, nr 4, s. 24-27
 1. MATYNIA M. : „Bajki dla dzieci” I. Kryłowa // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 62-64
 1. MATYNIA M., SOKALSKA A. : „Cudaczek – Wyśmiewaczek” J. Duszynskiej : konspekty lekcji // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 9-13
 1. MILCZAREK Ewa, SZUMNA Małgorzata, SZYMAŃSKA Małgorzata : W świecie baśni : scenariusze zajęć // Życie Szkoły. – 2002, nr 9, s. 553-554
 1. NADOLNA Małgorzata : Opracowanie lektury dla I klasy „Lokomotywa” J. Tuwima // Życie szkoły. – 1998, nr 5, s. 281-284
 1. NOWACKA M. : Propozycje cyklu lekcji z książką „Puc, Bursztyn i goście” J. Grabowskiego // Nauczanie Początkowe. – 1992/93, nr 6, s. 77-84
 1. OLEK Urszula : „Niech zamieszka we mnie pokój” : w oparciu o opowiadania M. Musierowicz : (cykl 5 spotkań 30-40 minutowych dla dzieci klas I-III) // Wychowawca. – 1996, nr 10, s. 22-23
 1. PAPUZIŃSKA Joanna : Ballada o wędrującej duszy // Guliwer. – 1998, nr 1, s. 11-15

O „Braciach Lwie Serce” A. Lindgren.


 1. PĘCHERCZYK B. : Propozycja lekcji w formie konkursu czytelniczego w klasie II. Znajomość lektury H. Ch. Andersena „Calineczka” // W: Kształcenie zdolności w nauczaniu początkowym : propozycje konkursów czytelniczych, ortograficznych, przyrodniczych / zbiór opracowań pod kierunkiem Leokadii Raczyńskiej. - Jelenia Góra : WOM, 1994. - S. 7-16
 1. PĘDRASZEWSKA Elżbieta : Wykorzystanie czasopism dziecięcych w nauczaniu początkowym – cykl lekcji w oparciu o opowiadanie D. Wawiłow „Asfalt” // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 12, wkł. S. I-VIII
 1. RADION Ewelina : „Kubuś Puchatek” jako arcypowieść dla dzieci // Guliwer. – 2004, nr 4, s. 7-12
 1. SŁUŻEWSKA J. : „Pilot i ja” A. Bahdaja // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 5-6
 1. SYNOWIEC Helena : Jak ułatwić dziecku kontakt z tekstem literackim w rodzinie : (o czytaniu domowych Joanny Papuzińskiej // Guliwer. – 2005, nr 3, s. 5-8
 1. SZCZĘSNA B., WOLAK I. : „Nasza mama czarodziejka” J. Papuzinskiej : (konspekty lekcji) // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 23-27
 1. SZCZĘSNA B. , WOLAK I. : „Zaczarowana zagroda” A. Cz. Centkiewiczow : (konspekty lekcji) // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 38-40
 1. SZCZĘSNA B., WOLAK I. : „Ziarenka maku” J. Ratajczaka // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 72-75
 1. SZCZODRAK B. : „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren // Nauczanie Początkowe. –1993/94, nr 6, s. 90-95
 1. SZEFLER Elżbieta : Czy i jakie wartości może mieć współcześnie „Chory kotek” Stanisława Jachowicza? // Poradnik Bibliotekarza. – 1996, nr 6, s. 14-15
 1. SZEFLER Elżbieta : „Magda, Paweł i ty” K. Kleniewskiej-Kowaliszyn // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 71
 1. SZEFLER Elżbieta : Wpływ książki Olfrieda Preusslera „Malutka czarownica” na słowną i plastyczną twórczość drugoklasistów // Kultura i Edukacja. – 2005, nr 1, s. 91-112
 1. ŚLUSARCZYK M. : „Awantura o Basię” K. Makuszyńskiego // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 97
 1. WIŚNIEWSKA Grażyna : Czym jest radość? // Grupa i Zabawa. – 1998, nr 1, s. 13-17

Scenariusz dwugodzinnych zajęć w III klasie szkoły podstawowej, którego celem jest osiągnięcie pewnego rodzaju wrażliwości i kontaktu z tekstem Joanny Kulmowej.


 1. WIŚNIEWSKA K. : „U złotego źródła” S. Wortman // Nauczanie Początkowe. – 1993/94, nr 6, s. 108-113

„Żelazne trzewiczki” – inscenizacja.


 1. ZABOREK J. : Jak opracowałem lekturę „Nie płacz koziołku” S. Michałkowa // Życie Szkoły. – 1992, nr 8, s. 486-492
 1. ZARZYCKA I., ŁEBECKA G. : Podróże z panem Kleksem na planetę Fikcję : poezja współczesna w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. – 1995, nr 5, s. 294-313
 1. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M. : O Bullerbyn i o literaturze : analiza powieści Astrid Lindgren na lekcjach w klasie III // Życie Szkoły. – 1995, nr 5, s. 263-267
 1. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Radosna klasyka // Życie Szkoły. – 1996, nr 4, s. 203-208

Artykuł o życiu i twórczości Jana Brzechwy ze szczególnym uwzględnieniem utworów, które mogą być tematami lekcji w klasach I-III.


 1. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M. : Trudne baśnie „Brzydkie kaczątko” H. Ch. Andersena // Życie Szkoły. – 1995, nr 3, s. 139-143
 1. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Wielobarwny świat lektur : (cz. I) // Życie Szkoły. – 1994, nr 10, s. 591-597

Kształcenie literackie w klasie I w oparciu o lektury, przybliżenie ich treści oraz wartości poznawczych i wychowawczych.


 1. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Wielobarwny świat lektur szkolnych : (cz. II) // Życie Szkoły. – 1995, nr 1, s. 6-11

Kształcenie literackie w kl. II na przykładzie lektur, przybliżenie ich treści oraz wartości poznawczych i wychowawczych.


 1. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Wielobarwny świat lektur szkolnych : (cz. III) // Życie Szkoły. – 1995, nr 2, s. 76-83

Kształcenie literackie w klasie III w oparciu o lektury, przybliżenie treści oraz walorów literackich i wychowawczych utworów.


 1. ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M. : Wielka księga przyjaciół – „Kubuś Puchatek” A. A. Milne’a w lekturze klasy II // Życie Szkoły. – 1996, nr 1, s. 26-32
 1. ŻEBROWSKA D. : Edukacja poetycka w klasie III // Życie Szkoły. – 1992, nr 9, s. 473-479, 482-484

Konspekty lekcji poświęconych opracowaniu utworów: T. Kubiak – „Dzień dobry, szkoło”, H. Januszewska – „U szerszeni”, Cz. Janczarski – „Biel i czerwień”

INDEKS TYTUŁÓW LEKTUR
Akademia Pana Kleksa 110

Anaruk, chłopiec z Grenlandii 1, 12, 14, 80

Asfalt 95

Awantura o Basię 1, 12, 18, 106

Bajki dla dzieci (I. Kryłow) 7, 12, 87

Bajki (wg. Ch. Perraulta) 7, 12, 53

Bijacz 92

Bracia lwie Serce 93

Brzechwa dzieciom 12, 83, 112

Brzydkie kaczątko 1, 71, 80, 113

Calineczka 63, 94

Chory kotek 103

Co mam 92

Co słonko widziało 1, 12

Co to jest radość 107

Cudaczek – Wyśmiewaczek 12, 88

Czarna owieczka 12, 18, 73

Doktor Dolittle i jego zwierzęta 1, 12, 20, 58

Dziecię Elfów 1, 4, 12, 64, 115

Dzieci pana Astronoma 1, 12, 65, 116

Dzieci z Bullerbyn 1, 12, 14, 18, 29, 102, 111, 116

Dziewczynka z zapałkami 1, 14

Dzień dobry, szkoło 118

Dziwna zwrotka 1

Gdy miasto śpi 1

Idzie niebo ciemną nocą 1, 12, 47, 115

Jacek, Wacek i Pankracek 1, 12, 18, 74

Jak Wojtek został strażakiem 18, 54

Kajtkowe przygody 1, 12, 18, 29, 75, 116

Karolcia 1, 12, 76

Klechdy domowe 1, 12, 59

Kopciuszek (wg. Ch. Perraulta) 12, 18, 85

Kto ty jesteś? Polak mały! 1, 12

Kubuś Puchatek 1, 20, 55, 79, 86, 115, 117

Kukuryku na ręczniku 12

Kup mi coś 81

Kurczak 92

Lokomotywa 49, 90

Magda, Paweł i ty 69, 104

Malutka czarownica 105

Na jagody 1, 12

Najmilsi 1, 12, 18, 20, 56

Nasza mama czarodziejka 1, 12, 99

Nie płacz koziołku 1, 12, 72, 109

O Bartku Doktorze 1

O krasnoludkach i sierotce Marysi 52

O psie, który jeździł koleją 1, 12, 14, 18, 67, 116

Obłoczek 51

Opowieści z zaczarowanego lasu (N. Hawthorne) 12

Oto jest Kasia 1, 12, 80, 116

Pilot i ja 1, 12, 97, 114

Plastusiowy pamiętnik 1, 12, 18, 20, 66, 68

Przygody Filonka Bezogonka 1, 12, 57, 115

Puc, Bursztyn i goście 1, 12, 18, 77, 91, 115

Psotki i śmieszki 1, 12, 18, 48

Rybka 92


Skrzat 60

Słoń Trąbalski 1, 12, 18, 84

Szewczyk Dratewka 12, 61

Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć 62

U szerszeni 118

U złotego źródła 12, 18, 108

Urodzinki 81

W dolinie Muminków 82

Wiersze dla dzieci (J. Tuwim) 1, 12, 78

Wiersze dla niegrzecznych dzieci 1

Zaczarowana zagroda 1, 13, 100

Ziarenka maku 1, 12, 14, 101, 116WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM

http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl

PRACA Z TEKSTEM LITERACKIM W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM

UZUPEŁNIENIE

WYDAWNICTWA ZWARTE


DŁUGOSZ Janina, ORZECH Emilia : Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych / pod red. nauk. Andrzeja Meissnera. – Rzeszów : Agencja Wydaw. Fraza, 1996

Sygn. 82679


LITERATURA i sztuka a wychowanie / pod red. Jana Kidy. – Rzeszów : Wydaw. WSP, 2001

Sygn. 88932


POEZJA i inscenizacja w nauczaniu początkowym : materiały pomocnicze dla nauczycieli nauczania początkowego / pod red. Zofii Zając, Wiesławy Kulickiej. – Olsztyn : IKN ODN, 1986

Sygn. 12250 B


WYBRANE utwory Juliana Tuwima na lekcjach języka polskiego w klasach I-III / pod red. Barbary Kamińskiej. – Toruń : CDN, 1989

Sygn. 13465 B


ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III : poradnik metodyczny dla nauczycieli. – Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2000

Sygn. 87972


: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi
zestawienia%20gotowe -> Terapia poznawczo-behawioralna
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne
zestawienia%20gotowe -> Oprac. Aneta gnyp janusz korczak zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pobieranie 70.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna