W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowskaPobieranie 28.69 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.69 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 49 poz.

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. DAGMARA ROSZKOWSKANIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE
ABC rehabilitacji dzieci. Cz. 1, Najczęstsze schorzenia narządu ruchu / red. Maria Borkowska ; Maria Borkowska [i in.]. – Warszawa : „Pelikan”, 1989

Sygnatury: 69806, 69755W


AKTUALNE problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2004

Sygnatura: 92663


CZŁOWIEK niepełnosprawny : rodzina i praca / red. Małgorzata Kościelska, Bassama Aouila. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004

Sygnatura: 92432


DOROSŁOŚĆ, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa / red. Krystyna D. Rzedzicka, Anna Kobylańska ; Uniwersytet Gdański. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2003

Sygnatura: 93020+CD-ROM


DZIECKO niepełnosprawne w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym : praca zbiorowa / red. Ryszard Kostecki. – Zielona Góra : Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, 1995

Sygnatura: 86068


DZIECKO niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Irena Obuchowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 581 s. ; 21 cm

Sygnatury: 73556-73557


EDUKACJA i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / red. nauk. Janina Wyczesany, Zenon Gajdzica. – Kraków : Oficyna Wydaw. ”Impuls”, 2005

Sygnatura: 93514


GOŁASZEWSKA Maria : Estetyka wobec pytań egzystencjalnych : funkcje piękna w życiu młodzieży niepełnosprawnej // W: Wymiary piękna : z badań estetyki sensu largo / red. Maria Gołaszewska. – Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1998. – S. 125-136

Sygnatura: 89041


JEDYNAK Jadwiga : Doznania estetyczne dzieci z przewlekłymi chorobami // W: Wymiary piękna : z badań estetyki sensu largo / red. Maria Gołaszewska. – Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1998. – S. 45-66

Sygnatura: 89041


KRAUSE Amadeusz : Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls“, 2004

Sygnatura: 92429


LARKOWA Helena : Człowiek niepełnosprawny : problemy psychologiczne. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987

Sygnatura: 62939


NAWROT Jacek : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. – Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1990

Sygnatury: 69783-69784


NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ a edukacja akademicka : materiały konferencyjne, Łódź 25 kwietnia 2003 / [red. Hanna Saryusz-Wolska [i in.]]. – Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003

Sygnatura: 93426


NORMALIZACJA środowisk życia osób niepełnosprawnych / red. Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. – Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2005

Sygnatura: 93494


NOWAK Anna : Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls“, 1999

Sygnatura: 87060


OD tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej / red. Ewa Górniewicz, Amadeusz Krause. – Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2002

Sygnatura: 89909


OSSOWSKI Roman : Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1999

Sygnatura: 88454


PARADYGMATY i przeobrażenia edukacji specjalnej w świetle dorobku profesora Aleksandra Hulka : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Warszawa 24-25 maja 1999 r. / red. Grażyna Dryżałowska. – Warszawa : Wydaw. Akadem. „Żak”, 2001

Sygnatura: 88460


PEDAGOGIKA specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. – Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004. – S. 122-167: Pedagogika dzieci przewlekle chorych i z uszkodzonym narządem ruchu

Sygnatura: 92656


PEDAGOGIKA rewalidacyjna / red. Aleksander Hulek. – Wyd. 2. – Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1980. – S. 216-230: Potrzeby rozwojowe i rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu

Sygnatury: 48091, 48195, 42461, 42460W


PROBLEMY opieki i środowisko życia osób niepełnosprawnych / red. Zofia Kawczyńska-Butrym; Komitet Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. Komisja Psychospołecznych Aspektów Rehabilitacji. – Olsztyn : Wydaw. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, 2001

Sygnatura: 89212


SPECK Otto : Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / przekł. Włodzisław Zeidler [i in.] ; przedmowa Włodzisław Zeidler. – Wyd. 1 w jęz. pol. – Gdańsk : GWP, 2005

Sygnatura: 93226W


SZTUKA w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. Ewelina Jutrzyna. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

Sygnatura: 91152W


ŚWIDA-ZIEMBA Hanna : Kalectwo – próba chrakteru // W: Uposledzenie w społecznym zwierciadle / red. Anders Gustavsson, Elżbieta Zakrzewska-Manterys. – Warszawa : Wydaw. „Żak”, 1997

Sygnatura: 85207W


WAPIENNIK Ewa, PIOTROWICZ Radosław : Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy / Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002

Sygnatura: 90098


WISIECKA-TYMKIEWICZ Anna, JAKUBCZAK-GĘBALA Marta : Funkcjonowanie społeczne dzieci przewlekle chorych i kalekich w wybranych formach kształcenia integracyjnego – założenia a rzeczywistość // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / red. Alicja Rakowska, Jolanta Baran. – Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2000. – S. 206-215

Sygnatura: 88001


ZIĘTEK Krystyna : Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności / oprac. scenariuszy Jolanta Jaszczuk. – Warszawa : Stowarzyszenie Spokojne Jutro, [2004]

Sygnatury: 92258-92259

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
ARUSZTOWICZ Barbara : Akceptacja dziecka z dysfunkcją narządu ruchu przez samego siebie i przez najbliższe otoczenie // Szkoła Specjalna. – 1995, nr 3, s. 131-140
ARUSZTOWICZ Barbara : Aspiracje i plany życiowe dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu / // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 90-95
ARUSZTOWICZ Barbara : Psychologiczne i socjologiczne determinanty warunkujące losy dziecka z dysfunkcją narządu ruchu // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 3-8
ARUSZTOWICZ Barbara, PACAK Ryszard : Różne aspekty ujmowania siebie u młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 1991, nr 1, s. 17-31
BAWIDŁA : katalog zabawek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1996. – Rec: Szluz Beata // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3, s. 186-187
BIDZIŃSKI Karol : „Rozwiń skrzydła” – program realizowany przez samorząd uczniowski w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Kalekich w Busku Zdroju // Szkoła Specjalna. – 1994, nr 2, s. 97-105
BIDZIŃSKI Karol : Wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2003, nr 5/6, s. 69-79

Badania i wyniki badań.


BOGDANOWICZ Małgorzata : Komputer a przyszłość osób niepełnosprawnych ruchowo // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 1, s. 50-52
DZIECKO niepełnosprawne ruchowo / red. Ewa Mazanek. – Warszawa : WSiP, 1998. – (Wychowanie i Nauczanie Dzieci z Porażeniem Mózgowym). – Rec: Drozd Ewa // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 4, s. 253-254
HETMAN Anna : Możliwości psychofizyczne uczniów z zaburzeniami rozwojowymi a ocena szkolna / // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 3, s. 165-167
JAKOCKA Barbara : Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niesprawnej Ruchowo // Gazeta Szkolna. – 1994, nr 81, s. 4
KRZEMIŃSKA Agnieszka : Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie szansą dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 4, s. 234-236
KWIATKOWSKA Agnieszka : Droga do sukcesu osoby sprawnej inaczej ruchowo w warunkach szkolnictwa polskiego // Gazeta Szkolna. – 1994, nr 80, s. 1, 4
LECHOWICZ Anna : [Dziesięć] 10 lat pracy systemem symboli Blissa i innymi metodami niewerbalnej komunikacji w Polsce // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 2, s. 120-123

Praca z dziećmi ciężko uszkodzonych ruchowo.


LECHOWICZ Anna : Dziecko niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami w zakresie porozumiewania się na zajęciach szkolnych // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 3, s. 161-165
LIEPELT Agnieszka, JAROSZEWSKI Piotr, KRÓLAK Adam : Tenis na wózkach dla dzieci w szkole, w domu i w klubie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1999, nr 5, dod. „Biblioteczka Monograficzna. Jesień, Zima” s. (88)-(101)
NAWROT Jacek : Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. – Warszawa : IWZZ, 1990. - Rec: Gawlik S // Szkoła Specjalna. – 1991, nr 2/3, s. 141-143
PARADOWSKI Jerzy : Szkoła na „Górce” // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 4, s. 248-249

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju.


PROZA / oprac. Agnieszka Stupin-Rzońca. – Warszawa, 1998. – (Powiedzieć życiu : tak : antologia twórczości literackiej osób niepełnosprawnych ruchowo ; cz. 1). – Rec. Ryszard Pichalski // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 2/3, s. 153-154
SEREJSKI J. L., WEIGL Z. : Współczesne tendencje integracyjne w wychowaniu i nauczaniu dzieci ruchowo niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. – 1990, nr 2/3, s. 67-73
WZORY osobowe młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. -–2002, nr 4, s. 215-225
ZAGAJEWSKI A. : Najważniejsze – uwierzyć w siebie // Nowa Szkoła. – 1993, nr 9, s. 538-540

Rewalidacja dziecka kalekiego w zespole klasowym.WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM

http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi
zestawienia%20gotowe -> Terapia poznawczo-behawioralna
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne

Pobieranie 28.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna