W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa biPobieranie 143.93 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar143.93 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGIOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. EWA BIŃKIEWICZ

224 poz.

MOWA I JEJ ZABURZENIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2009


WYDAWNICTWA ZWARTE
AMBORSKA-GŁOWACKA Dorota : Afazja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń
Warszawa : "Żak", 2003. – S. 37-39

Afazja dziecięca. Teorie, klasyfikacja, diagnoza i cele terapii afazji.Sygnatura: 90390 Czyt.
ANTOS Izabela : Rola pediatry we wczesnym wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy // W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / red. Jerzy Rottermund. – Kraków : "Impuls", 2007. – S. 129-137

Sygnatura: 95669 W
BIAŁA MONIKA : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. – Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. – S. 100-107 : Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. Zaburzenia mowy

Sygnatura: 97190
BIEŃKOWSKA Izabela : Wybrane problemy językowe i komunikacyjne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych // W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2008. – S. 81-89

Sygnatura: 97508 W
BŁESZYŃSKI Jacek : Wykorzystanie metody Ułatwionej Komunikacji // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 411-422

Sygnatura: 97261

Sygnatura: 34240 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40183 Filia w Tomaszowie Maz.
BŁESZYŃSKI Jacek : Znaki graficzne – Piktogramy // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 363-367

Sygnatura: 97261

Sygnatura: 34240 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40183 Filia w Tomaszowie Maz.
CHĘCIEK Mieczysław : Jąkanie : diagnoza, terapia, program. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

Sygnatura: 95758
CZAPLEWSKA Ewa, KACZOROWSKA-BRAY Katarzyna : Zaburzenia mowy u dzieci z ADD i ADHD // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. – S. 211-216

Sygnatura: 34409 Filia w Radomsku
DANILUK Beata : Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – S. 117-137

Sygnatura: 94959, 94958 W

DELL Carl W. : Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008Sygnatura: 30225 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 40841 Filia w Tomaszowie Maz.
DRAMSKA Danuta : Wychowanie językowe i opieka logopedyczna jako jeden ze współwarunkujących się wymiarów w socjalizacji dziecka // W: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. – S. 89-102

Sygnatura: 30005 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 40840 Filia w Tomaszowie Maz.

HOLISTYCZNE aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

Sygnatura: 94972

Sygnatura: 34450 Filia w Radomsku
JAKLEWICZ Hanna : Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. – S. 178-185

Sygnatura: 95374

Sygnatura: 34365 Filia w Radomsku

Sygnatura: 29067 (cop. 2004) Filia w Bełchatowie
JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Zdzisława : Dyslalia // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń
Warszawa : "Żak", 2003. – S. 845-849

Zakres znaczeniowy terminu, klasyfikacje i przyczyny dyslalii. Terapia dziecka z dyslalią.Sygnatura: 90390 Czyt.
JASTRZĘBOWSKA Grażyna : Klasyfikacje zaburzeń mowy // W: Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. – S. 371-388

Sygnatura: 91138, 91140W

JASTRZĘBOWSKA Grażyna : Zaburzenia komunikacji językowej (wyjaśnienie podstawowych pojęć) // W: Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. – S. 361-370

Definicje pojęć: zaburzenia rozwoju mowy i języka. zaburzenia mowy, zaburzenia języka, wada mowy, wada wymowy, diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna.

Sygnatura: 91138, 91140W

JODZIO Krzysztof : Formy pomocy neuropsychologicznej osobom z problemami językowymi : współczesność i perspektywy // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / red. nauk. Mieczysław Plopa. – Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. – S. 549-560Sygnatura: 92802 W
JODZIO Krzysztof : Neuropsychologiczna terapia zaburzeń językowych // W: Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności – co psychologia może o nich powiedzieć? / red. Emilia Martynowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 181-208

Sygnatura: 94364
KACZMAREK Bogusława : Metoda Makaton we wspomaganiu porozumiewania się dzieci z zaburzeniami mowy i języka // W: Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń / pod red. Władysława Dykcika, Andrzeja Twardowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2004. – S. 147-160

Sygnatura: 40025+CD Filia w Tomaszowie Maz.
KACZMAREK Bogusława Beata : Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton // W : Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 285-327

Sygnatura: 97261

Sygnatura: 34240 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40183 Filia w Tomaszowie Maz.
KAMIŃSKA Dorota : Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

Sygnatura: 95277
KANIECKA Katarzyna : Picture Communication Symbols // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. –S. 353-362

Sygnatura: 97261

Sygnatura:. 34240 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40183 Filia w Tomaszowie Maz.
KLIM-KLIMASZEWSKA ANNA : Pedagogika przedszkolna. - Wyd. 2 popr. – Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. – S. 43-46 : Niektóre zaburzenia występujące u dzieci w wieku przedszkolnym

Sygnatura: 92632 W
KOSTECKA Wanda : Zintegrowany program terapii osób jąkających się. – Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2004

Sygnatura: 91705


KOZŁOWSKA Kinga : Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2005

Sygnatura: 93822
LECHOWICZ Anna : System komunikacji symbolicznej Bliss : twórca systemu, budowa, użytkownicy, rozwój systemu w Polsce // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 451-470

Sygnatura: 97261

Sygnatura: 34240 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40183 Filia w Tomaszowie Maz.
LICHOTA Edyta Joanna : Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

Sygnatura: 41044; 40762 Filia w Tomaszowie Maz.
LICHOTA EDYTA : Terapia wad wymowy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

Sygnatura: 93288 W, 94390 (wyd. 2 popr. – 2006 r.)
Sygnatura: 39420 Filia w Tomaszowie Maz.

LOGOPEDIA : teoria i praktyka / red. Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka ; Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : "A Linea", 2005

Zawiera m.in. artykuły poświęcone afazji, jąkaniu, dyslalii desonoryzacyjno-fonacyjnej (czyli tzw. mowie bezdźwięcznej).

Sygnatura: 93303, 93034 W
Sygnatura: 39946 Filia w Tomaszowie Maz.

MCMINN, Jill : Pomóż dziecku z... zaburzeniami mowy i komunikacji językowej / [tł. Rafał Lisowski]. – Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006Sygnatura: 94184
Sygnatura: 40097 Filia w Tomaszowie Maz.


Sygnatura: 34522 Filia w Radomsku
MIELCZREK-KONIECKA Anna : Artystyczne środki wyrazu jako stymulator sprawności językowej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. – S. 113-117

Sygnatura: 96613
MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Pedagogika osób z zaburzeniami mowy – logopedia // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 6. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – S. 263-274

Sygnatura: 95228
MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Syndrom ożywienia i jego miejsce w procesie rozwoju funkcji mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 45-69

Sygnatura: 97261

Sygnatura: 34240 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40183 Filia w Tomaszowie Maz.
NIŻNIK Małgorzata, MILCZAREK Barbara : Różnicowanie głosek sz – s // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. – S. 94-98

Sygnatura: 94614; 93295
NIŻNIK Małgorzata, MILCZAREK Barbara : Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski sz // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : "Impuls", 2005. – S. 90-93

Sygnatura: 94614, 93295
OKOŃSKA Halina, PAWIŃSKA Magdalena : Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje. – Rzeszów : "Fosze", 2005. – S. 18-20: Teksty do ćwiczeń logopedycznych

Sygnatura: 94702, 93667

Sygnatura: 29264 Filia w Opocznie

Sygnatura: 39297 Filia w Tomaszowie Maz.
OSZWA URSZULA : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. – S. 65-71 : Jąkanie

Sygnatura: 94945

Sygnatura: 29815 Filia w Bełchatowie
PALUCH Anna, MIKOSZA Lucyna, DREWNIAK-WOŁOSZ Elżbieta : AFA-Skala : jak badać mowę dziecka afatycznego? / [il. Agata Fuks]. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

Sygnatura: 92776
PATZLAFF Rainer : Zastygłe spojrzenie : fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka / z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. – S. 95-120 : Dzieciństwo staje się nieme. Utrata mowy i troska o mowę w epoce mediów

Sygnatura: 97140;
Sygnatura: 30220 Filia w Bełchatowie

PĄCHALSKA Maria : Kierunki współczesnej terapii chorych z afazją // W: Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskieg, 2005

Sygnatura: 29239 Filia w Opocznie
PĄCHALSKA Maria : Neuropsychologia kliniczna : urazy mózgu. [T.] 2, Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 73-115 : Pourazowa afazja ; S. 168-188 : Dysartria pourazowa

Sygnatura: 95781
PĄCHALSKA Maria : Neuropsychologiczna diagnostyka afazji // W: Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. – S. 750-845

Sygnatura: 29239 Filia w Opocznie
PODESZEWSKA- MATEŃKO Maria : Piktogramy : istota, charakterystyka ogólna // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 369-388

Sygnatura: 97261

Sygnatura: 34240 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40183 Filia w Tomaszowie Maz.
PODSTAWY neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005

Sygnatura: 29239 Filia w Opocznie
POPEK Lidia : Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. – S. 152-170

Dotyczy m. in. jąkania, mowy bezładnej.Sygnatura: 95374

Sygnatura: 4365 Filia w Radomsku

Sygnatura: 29067 (cop. 2004) Filia w Bełchatowie
PROFILAKTYKA i rehabilitacja głosu, mowy / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006

Sygnatura: 96613
PYTKA Marta : Reranie // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. – Warszawa : "Żak", cop. 2006. – S. 262-264

Reranie (inaczej rotacyzm). Odmiany rotacyzmu. Etiologia i korekcja wady.Sygnatura: 94761 Czyt.
ROGGE Jan-Uwe, MÄHLER Bettina : Jak wychowywać wyjątkowe dzieci : poradnik dla rodziców / przeł. Krzysztof Janisz. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. – S. 355-55 : Dzieci, które nie znajdują słów. Zaburzenia mowy

Sygnatura: 93238
Sygnatura: 39251 Filia w Tomaszowie Maz.

SKOREK Ewa Małgorzata : Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003

Sygnatura: 93568

Sygnatura: 28813 Filia w Opocznie
Sygnatura: 40096 Filia w Tomaszowie Maz.

SKOREK Ewa Małgorzata : 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych. – Wyd. 2. – Gdańsk : "Harmonia", 2006

Sygnatura: 95367
Sygnatura: 39733 (wyd. z 2005 r.) Filia w Tomaszowie Maz.

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2007Sygnatura: 96690
SŁODOWNIK—RYCAJ Ewa : Wady wymowy // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. – Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008. – S. 18-23

Klasyfikacje, przyczyny i konsekwencje wad wymowy. Najczęściej występujące wady wymowy. Terapia wad wymowy. Metody stosowane w terapii.Sygnatura: 97234 Czyt.
SMITH Deborah Deutsch : Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 1. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2008. – S. 171-219 : Zaburzenia mowy i/lub języka

Sygnatura: 97270

Sygnatura: 30401 Filia w Bełchatowie
Sygnatura: 41088 Filia w Tomaszowie Maz.


Sygnatura: 34823 Filia w Radomsku
SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

Sygnatura: 30233 Filia w Bełchatowie
SPRAWKA Romana, GRABAN Joanna : Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat. – Wyd. 2. – Gdańsk : "Harmonia", 2005

Sygnatura: 93319
SZAMBURSKI Krzysztof : Jąkanie // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. – Warszawa : "Żak", cop. 2003. – S. 462-468

Objawy, rodzaje i przyczyny jąkania. Zjawiska pokrewne jąkaniu. Terapia jąkania.Sygnatura: 91122 Czyt.
SZAMBURSKI Krzysztof : Mowa bezładna // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. – Warszawa : "Żak", cop. 2004. – S. 430-431

Objawy i przyczyny giełkotu. Mowa bezładna a jąkanie.Sygnatura: 92390 Czyt.
SZWED Ida, PAWEŁCZYK Anna : Wyuczona bezradność uczniów jąkających się // W: Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów : wstęp do działań profilaktycznych szkoły / red. Maria John-Borys, Zofia Dołęga. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. – S. 169-182

Wpływ jąkania się na osobowość i zachowania ucznia.


Sygnatura: 94523
TARKOWSKI Zbigniew, PÓŁKOLA Jolanta: Jąkanie a trudności w czytaniu // W: Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – S. 247-260

Sygnatura: 40362 Filia w Tomaszowie Maz.
TOCZYSKA Bogumiła : Głośno i wyraźnie : 9 lekcji dobrego mówienia. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

Sygnatura: 95911
Sygnatura: 40963, 40643 Filia w Tomaszowie Maz.

WALCZOWSKA-DUTKA Maria : Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

Sygnatura: 29874 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 34115 Filia w Radomsku

Sygnatura: 40027 Filia w Tomaszowie Maz.
WOLSKA Danuta, WOLSKI Andrzej : Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z autyzmem // W: Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie / red. Jolanta Baran, Adam Mikrut. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – S. 177-194

Sygnatura: 96647
ZEZULKOVA Eva : Wykorzystanie synergetycznej terapii odruchowej podczas reedukacji dyslalii // W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / red. Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. – S. 91-96

Sygnatura: 97508 W
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BIELAK Beata : Rozwój mowy dziecka z jednostronnym uszkodzeniem słuchu : studium przypadku // Logopedia. – T. 32 (2003), s. 295-305
BOKSA Beata : Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie logopedycznym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 4, s. 47-49
BOKSA Beata : Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 8, s. 41-45
BOKSA Beata : Zaburzenia mowy u dziecka z dyzartrią typu choroby obwodowego neuronu ruchowego : studium przypadku // Rewalidacja. – 2008, nr 1, s. 14-23
BREJNAK Wojciech : Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 40-46

Problemy związane z rozwojem mowy i rozwojem ruchowym. Wczesne symptomy ryzyka dysleksji w zakresie rozwoju mowy i rozwoju ruchowego. O zaburzeniach lateralizacji.


BUDZISZEWSKA Anna : Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 2, s. 114-117
CHĘCIEK Mieczysław : Cała prawda o jąkaniu // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 127-140
CHĘCIEK Mieczysław : Różne oblicza niepłynności mówienia // Logopedia. – T. 34 (2005), s. 245-255
CIESIOŁKIEWICZ Elżbieta, MACIEJEWSKA Anna, MATCZAK Mirosława : Funkcjonowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole // Przegląd Edukacyjny. – 2007, nr 3, s. 19-21

Praca z dziećmi z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi: dzieci o niskiej sprawności manualnej, słabej percepcji wzrokowej i słuchowej, z zaburzeniami mowy, zaburzonej emocjonalności, z trudnościami w przyswajaniu pojęć matematycznych. Dzieci autystyczne, z ADHD, upośledzone w stopniu lekkim.


DOMAGAŁA Aneta : Mowa we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera // Logopedia. – T. 32 (2003) , s. 105-126
DOMAGAŁA Aneta, DŁUGOSZ Edyta, GUSTAW Katarzyna : Zaburzenia mowy w badaniu klinicznym i ocenie własnej pacjenta we wczesnej fazie demencji typu Alzheimera // Logopedia. – T. 32 (2003) , s. 245-259
DONIEC Jadwiga : Dlaczego dziecko źle mówi // Życie Szkoły. – 2004, nr 10, s. 31-33

Wewnątrzpochodne oraz zewnątrzpochodne przyczyny (czynniki) wad wymowy.


DONIEC Jadwiga : Nieprawidłowości mowy // Życie Szkoły. – 2005, nr 1, s. 36-38

Nieprawidłowości mowy; seplenienie, reranie, ubezdźwięcznianie, jąkanie. zaburzenia mowy przyczyną powstawania trudności w nauce.


DURANOWSKA-SEROCKA Aleksandra, NOWACKI Przemysław, POSIO Wioletta : Czynności językowe i aktywność chorego w kontaktach z otoczeniem a uszkodzenie struktur podkorowych i wyspy // Logopedia. – T. 32 (2003), s. 63-86

Sprawozdanie z badań osób z afazją po udarach mózgu niedokrwiennych i krwotocznych.


EMILUTA-ROZYA Danuta : Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy // Poradnik Językowy. – 2007, z. 8, s. 54-65
FRĄCKIEWICZ Joanna : Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 260-268
GUSTAW Katarzyna, PANASIUK Jolanta : Stwardnienie zanikowe boczne w diagnozie i terapii logopedycznej // Logopedia. – T. 35 (2006), s. 99-116
HARCIAREK Michał : Nie widzę, że nie widzę // Charaktery. – 2009, nr 9, s. 64-68

Funkcjonowanie osób z afazją – uszkodzeniem określonych struktur mózgowych.


IWANOWNA-ŁAJŁAJEWA Raisa : Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 184-191
JAUER-NIWOROWSKA Olga : Badania osób z dyzartrią w przebiegu choroby Wilsona : (wnioski z badań) // Logopedia. – T. 36 (2007), s. 267-274
JAUER-NIWOROWSKA Olga : Zaburzenia mowy w chorobie Wilsona // Poradnik Językowy. – 2007, z. 8, s. 66-79
JUSZCZAK-GUCA Joanna : Dlaczego dziecko nie mówi? : o opóźnionym rozwoju mowy// Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 4, s. 44-45
JUSZCZAK-GUCA Joanna : Kąpiel słowna // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 5, s. 58-59

Terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Działania stymulujące rozwój mowy.


KONOPSKA Lilianna, JANKOWSKA Magdalena : Wpływ kolczykowania języka na jakość wymowy // Logopedia. – T. 36 (2007), s. 77-89
KUBACIK Małgorzata : Profilaktyka logopedyczna // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 6, s. 48-49
KUNICKA Edyta : Nietypowe zainteresowania Mateusza (program pracy z autystycznym chłopcem) // Rewalidacja. – 2009, nr 1, s. 16-28
KUROWSKA Marlena : Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego // Poradnik Językowy. – 2009, z. 8, s. 68-82
KUSZAK Kinga : Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy – o trudnościach w określeniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 206-213
KUSZAK Kinga : O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1/2, s. 27-30
KUSZAK Kinga : Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie – jak rozpoznać zaburzenia i jak postępować? // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, s. 6-9
KUSZAK Kinga : Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową // Szkoła Specjalna. – 2007 , nr 2, s. 92-104
LEWANDOWSKA Laurencja : Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 9, s. 23-25
ŁAŁAJEWA Raisa Iwanowna : Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną /  tł. Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 3, s. 184-191

Charakterystyka diagnostyki różnicującej zaburzenia mowy u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.


MACHOŚ-NIKODEM Marzena : Wczesna interwencja logopedyczna, czyli jak stymulować rozwój mowy małego dziecka. Pierś czy butelka? Karmienie w okresie noworodkowym i niemowlęcym // Rewalidacja. – 2009, nr 1, s. 7-15
MAZUREC Idalia : Wykorzystanie terapii zabawą w rehabilitacji psychologicznej dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym // Rewalidacja. – 2007, nr 1, s. 3-20
MIKULSKA Joanna : Propozycje zabaw i ćwiczeń wspierających rozwój mowy u małego dziecka // Rewalidacja. – 2009, nr 2, s. 19-29
MIRECKA Urszula, GUSTAW Katarzyna : Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym : eksperymentalna Skala dyzartrii jako technika diagnostyczna pomocna w określaniu specyfiki zaburzeń mowy w mpd // Logopedia. – T. 34 (2005), s. 273-289
MODELSKA Małgorzata : Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym // Rewalidacja. – 2009, nr 2, s. 34-38
NAJDENOWA Wiktora : Nieszczęsny los jąkały // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 59-63
NINARD Beata : Rozważania nad mutyzmem wybiórczym // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 7/8, s. 28-31
ODOWSKA-SZLACHCIC Bożenna : Znaczenie procesów integracji sensorycznej w kształtowaniu i rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Cz. 1-2 // Rewalidacja. – 2007, nr 2, s. 14-36

Część pierwsza teoretyczna - Charakterystyka wad i zaburzeń mowy u dzieci z chorobami układu nerwowego, zaburzenia procesów integracji sensorycznej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, założenia i podstawy metody integracji sensorycznej. Część druga – Stymulacja rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego w oparciu o metodę integracji sensorycznej - propozycje ćwiczeń usprawniających i normalizujących systemy zmysłowe.


OSTAPIUK Barbara, JUSZKIEWICZ. Piotr : Makroglosja jako objaw towarzyszący ankyloglosji / // Logopedia. – T. 35 (2006), s. 181-188
PANASIUK Jolanta : Kompetencja językowa a kompetencja metajęzykowa w afazji // Logopedia. – T. 33 (2004), s. 171-189

Typologia logopedyczna zaburzeń afatycznych według kryterium kontroli językowej kierunkiem terapii mowy w afazji.


PANASIUK Jolanta : Neologizmy znaczeniowe w afazji // Logopedia. – T. 34 (2005), s. 191-207
PANASIUK Jolanta : Realizacja struktur składniowych w afazji // Logopedia. – T. 32 (2003), s. 15-61

Sposoby oraz mechanizmy realizacji struktur składniowych przez osoby z uszkodzeniami podległej półkuli mózgu i z afazją.


PANASIUK Jolanta : Zaburzenia czynności czytania i pisania w afazji w perspektywie teorii interakcji // Logopedia. – T. 36 (2007), s. 171-214

Artykuł ma na celu zaprezentowanie objawów zaburzeń czynności czytania i pisania u chorych z afazją, określenie mechanizmu powstawania zakłócenia tych czynności. Zaproponowana typologia zaburzeń ma być elementem postępowania diagnostycznego w odniesieniu do chorych z uszkodzeniem lewej półkuli mózgu.


PIETRAS Tadeusz, WITUSIK Andrzej : Udział czynników genetycznych w zaburzeniach funkcjonowania języka // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. – T. 12 (2006), s. 207-219

Sygnatura: 94770
PIASECKA Katarzyna. : Wspieranie metodami komputerowymi alternatywnego porozumiewania się za pomocą piktogramów // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 372-380
PITUŁA Beata, KITLIŃSKA-KRÓL Małgorzata : Jakość i zakres funkcjonowania systemu opieki logopedycznej w ocenach nauczycieli, logopedów i rodziców // Chowanna. – T. 1 (2009), s. 187-205
RADECKA Karolina : Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 22-24
RADECKA Karolina : Turnus rehabilitacyjny dla osób dorosłych z oligofazją // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2008, [nr] 4, s. 105-112

Oligofazja – zaburzenie mowy występujące u osób upośledzonych umysłowo. Sytuacje komunikacyjne i zajęcia istotne dla usprawnienia mowy. Metody poprawiające jakość komunikacji.


ROCŁAWSKA-DANILUK Małgorzata : Bilingwizm a zaburzenia mowy : wyniki wstępnych badań pilotażowych w przedszkolach // Logopedia. – T. 34 (2005), s. 77-83

Zaburzenia mowy w języku ojczystym a problem podjęcia nauki drugiego języka.


ROTKIEWICZ MARCIN : Niemy mózg // Polityka. – 2004, nr 11, s. 76-77

Zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem mózgu. Afazja.


RUŚĆ Iwona : Mowa bez mowy // Charaktery. – 2003, nr 7, s. 18-19

Niemowa. Komunikacja interpersonalna osoby z zaburzeniami mowy.


RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA, Małgorzata : Późno podjęta rehabilitacja afazji motorycznej po zawale mózgu : studium przypadku // Logopedia. – T. 36 (2007), s. 215-238

Przedstawienie na podstawie zebranych informacji językowego i niejęzykowego porozumiewania się osoby chorej z afazją motoryczną. Autorka prezentuje specyfikę zaburzeń motorycznych pacjentki, ich podłoże i strukturę. W konsekwencji zmierza do opracowania stosownego do zaobserwowanych braków i typów osobowości badanej osoby planu terapii.


SKOCZYLAS Anna : Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z zespołem Downa – studium przypadku // Rewalidacja. – 2009, nr 1, s. 40-45
SŁODOWNIK-RYCAJ, Ewa : Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 4, s. 143-164
SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 3, s. 115-131
SOBOCIŃSKA Róża : Dlaczego pomoc logopedy jest tak ważna? // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3 , s. 33-34
SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Analiza lingwistyczna wypowiedzi dziecka z rozległą dyslalią // Logopedia. – T. 34 (2005), s. 257-268
SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : O niejasnościach i niespójnościach terminów nazywających wady wymowy // Logopedia. – T. 33 (2004), s. 205-212
SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Problem zrozumiałości wypowiedzi w przypadkach dyslalii // Logopedia. – T. 32 (2003), s. 157-165
SURMACZ Anna : Kształcenie zachowań komunikacyjnych w terapii osoby ze sprzężonymi zaburzeniami mowy : studium przypadku // Logopedia. – T. 32 (2003), s. 261-294
SZWANKA Maja : Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy// Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 54-58
TARKOWSKI Zbigniew : Hipnoterapia jąkających się // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). – T. 3 (2003), s. 165-177
TOMASZEWSKI Piotr : Język dzieci głuchych – wskazówki dla edukacji szkolnej // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 3, s. 167-181
TOMCZYK Joanna : Profilaktyka i terapia jąkania // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 9-14

Przyczyny i terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zaburzenia wtórne.


WALCZYKOWSKA Karolina : Mutyzm wybiórczy w praktyce pedagogicznej // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 3, s. 40-43

Afazja i mutyzm dziecięcy.


WĄTOREK Agnieszka : Studium przypadku dziecka jąkającego się z wadą rozszczepową twarzy // Rewalidacja. – 2008, nr 2, s. 67-79
WOŹNIAK Tomasz: Zaburzenia komunikacyjne w jąkaniu - perspektywy terapii // Logopedia. – T. 34 (2005), s. 235-244
WOŹNIAK Tomasz, KACZYŃSKA-HAŁADYJ Maria Marta : Obraz zaburzeń mowy w schizofrenii dziecięcej // Logopedia. – T. 32 (2003), s. 87-104
WÓJCIK Ewa : Postępowanie nauczyciela klas początkowych w pracy z dzieckiem mutystycznym // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 68-73
WYMOWA, wydolność połykania i jakość życia chorych po wycięciu nowotworu jamy ustnej / Małgorzata Stecewicz, Ludmiła Halczy-Kowlik, Violetta Posio, Mieczysław Sulikowski, Robert Kowalczyk, Anna Rzewuska, Marek Kamiński // Logopedia. – T. 35 (2006), s. 199-211
ZASKALSKA Beata : Mutyzm wybiorczy : charakterystyka przyczyn i objawów // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 6-8
ZIELIŃSKA Monika, JAROSZEWSKA Katarzyna : Gdy dziecko nie mówi : [alalia] // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 101-108

Zaburzenia w rozwoju mowy wśród dzieci.


ZIELIŃSKA Monika : Porozmawiaj ze mną // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 129-135

Terapia dziecka z alalią – opis przypadku.


ŻYWOT Anna : Refleksje na temat pracy z dzieckiem z niedosłuchem oraz cechami niedokształcenia mowy o typie afazji // Logopedia. – T. 36 (2007), s. 151-170

W artykule przedstawiono studium przypadku dziecka z niedosłuchem oraz cechami niedokształcenia mowy o typie afazji. Zwrócono uwagę, że dopiero język pozwala człowiekowi oddzielić granice własnego "ja", stwarza myśl, a więc stwarza świadomość, daje poczucie stałości świata i umożliwia socjalizację.WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK

WYDAWNICTWA ZWARTE DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

WYDAWNICTWA ZWARTE
AFAZJA i autyzm : zaburzenia mowy oraz myślenia / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki ; Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2007
BALEJKO Antoni : Test nazywania : diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy : afazja/dysfazja, alalia/dyslalia, anartria/dysartria, aleksja/dysleksja. – Białystok : Wydawnictwo Akademickie, 2005
BŁESZYŃSKI Jacek : Rozwój mowy i języka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną // W: Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym / red. nauk. Zenon Gajdzika. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" , 2008. – S. 11-25
BORAWSKA Katarzyna : Trudności językowe dziecka jako bariera komunikacji w edukacji wczesnoszkolnej // W: Komunikowanie społeczne w edukacji : dyskurs nad rolą komunikowania / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. – S. 15-29
CZERNIKIEWICZ Andrzej : Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii.Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2004
DIAGNOZA i terapia osób z afazją : holistyczne podejście do chorego : dla studentów medycyny, logopedii, pedagogiki, psychologii i rodzin osób z afazją / pod red. Antoniego Balejko. – Wyd. 3. –Białystok : [Antoni Balejko. Wydawnictwa Logopedyczne], 2003
DIAGNOZA i terapia w logopedii / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008
DIAGNOZA psychologiczna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym : Jesienne Spotkania Czerniawskie, spotkanie 4 : materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Terapii Neuropsychologicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Czerniawa, 16-19 października 2003 roku / oprac. Joanna Przesmycka-Kamińska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004
DOŁĘGA Zofia : Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa – prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003
DOMAGAŁA Aneta : Zachowania językowe w demencji : struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
DRAMSKA Danuta : Współpraca logopedy, rodziców, nauczycieli i lekarzy w terapii zaburzeń mowy u dzieci // W: Dziecko w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa Kraszewskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2008. – S. 145-150
EMILUTA- ROZYA Danuta : Dyslalia - w teorii logopedycznej i praktyce pedagogicznej // W: Język, literatura, wychowanie : praca zbiorowa dedykowana profesor Annie Kowalskiej / pod red. Józefy Bałachowicz i Stanisława Fryciego. – Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2006. – S. 101-110
GRABIAS Stanisław, KURKOWSKI Zdzisław M., WOŹNIAK Tomasz : Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym.Wyd. 2. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego : Polskie Towarzystwo Logopedyczne, 2007
JASIŃSKI Tomasz J. : Dziecko nie mówi... : badanie przymierza rodzinnego w triadzie matka ojciec dziecko. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004
JAUER-NIWOROWSKA Olga : Dyzartria nabyta : diagnoza logopedyczna i terapia dla dorosłych : materiały dydaktyczne dla studentów logopedii. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009
JĘZYK, interakcja, zaburzenia mowy : metodologia badań / pod red. Tomasza Woźniaka, Anety Domagały ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
JODZIO Krzysztof : Pamięć, mowa a mózg : podejście afazjologiczne. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003
KARPIŃSKA-SZAJ Katarzyna : Ocena postępów w nauce języka obcego uczniów z deficytami mowy // W: Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku / pod red. Marii Jodłowiec i Anny Niżegorodcew. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. – S. 189-197

Materiały z konferencji "Dydaktyka języków obcych na progu XXI wieku" zorganizowanej we wrześniu 2006 roku przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem Neofilologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.


KONOPSKA Lilianna : Wymowa osób z wadą zgryzu.Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006
KONOPSKA Lilianna : Wymowa osób z wadą zgryzu.Wyd. 2. – Szczecin : Wydawnictwo Media Druk, 2007
KOSTECKA Wanda : Giełkot : studium przypadku. – Lublin : AWH Antoni Dudek, 2006
KURKOWSKI Zdzisław Marek : Próba sylabowa do oceny niepłynności mówienia. Warszawa : Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2003
KUSZAK Kinga : Trudności w nabywaniu kompetencji językowej, a wspieranie i stymulowanie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym // W: Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji : praca zbiorowa / red. nauk. Władysław Puślecki. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008. – S. 162-171
LASOTA Agnieszka : Aktywność niejęzykowa dzieci z opóźnionym rozwojem mowy // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrykiewicz. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – S. 231-239
LEONARD Laurence B. : SLI - Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego / przekł. Mikołaj Hernik. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
ŁADOWSKA-BOREK Beata : Pomoc logopedyczna dla dziecka z zaburzeniami mowy / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy. – Legnica ; Wrocław : DODN Filia, 2005
MIRECKA Urszula, GUSTAW Katarzyna : Skala dyzartrii : wersja dla dzieci. – Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006
MOWA i język w perspektywie dydaktycznej, logopedycznej i rozwojowej / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Polonistyki Stosowanej. Pracownia Językoznawstwa Stosowanego. – Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
MOWA pacjenta z roszczepem podniebienia : szkice foniatryczno-logopedyczne / pod red. nauk. Marii A. Hortis-Dzierzbickiej i Elżbiety Stecko. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
PĄCHALSKA Maria : Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji // W: Podstawy neuropsychologii klinicznej / pod red. Łucji Domańskiej, Anety R. Borkowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 153-194
PLUTA-WOJCIECHOWSKA Danuta : Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia : badania, teoria, praktyka. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006
SENIÓW Joanna : Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współwystępujących nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych.Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009
SKOREk Ewa Małgorzata : Dzieci z zaburzeniami mowy w szkole : aspekt wychowawczy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
SKOREK Ewa Małgorzata : Uczniowie z zaburzeniami mowy wśród rówieśników.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
SKOREK Ewa Małgorzata : Zaburzenia mowy a stosunki koleżeńskie dzieci.Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
SMEREKA Tomasz: Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009
ŚWISTOWSKA Małgorzata : Problemy wychowawcze i społeczne dzieci z opóźnionym rozwojem mowy : studium przypadku // W: Rodzina wobec zagrożeń / red. nauk. Małgorzata Duda. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. – (Małżeństwo i Rodzina - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie). – S. 235-243
TARKOWSKI Zbigniew : Psychosomatyka jąkania : dlaczego osoby jąkające się mówią płynnie. – Lublin : Wydawnictwo Fundacji "Orator", 2007
TARKOWSKI Zbigniew : Postawy wobec jąkania. – Lublin : Wydawnictwo Fundacji "Orator", 2008
WASZCZUK Halina : Rodzinna terapia jąkania : poradnik. – Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005
ŻYWOT Anna : Rola rodziny w wychowaniu i terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju językowego // W: Rodzina wobec zagrożeń / red. nauk. Małgorzata Duda. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. – S. 147-156
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
BŁACHNIO Krystyna : Terapia logopedyczna w afazji na tle innych nurtów rehabilitacji. – (III [Trzecia] Ogólnopolska Konferencja Terapii Zajęciowej "Terapia Zajęciowa Specjalna") // Wspólne Tematy. – 2008, nr 11/12, s. 80-86

Podstawowe zagadnienia diagnostyczno-terapeutyczne w afazji u osób dorosłych. Istota terapii logopedycznej w stanach afazji.


BŁESZYŃSKI Jacek : Wprowadzenie do prelingwistycznego rozwoju mowy dziecka z autyzmem // Polskie Forum Psychologiczne. -–T. 10, nr 2 (2005), s. 191-200
CHĘCIEK Mieczysław : Jąkanie – zaburzeniem kognitywno-lingwistycznym // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. – [Nr] 1 (2006), s. 522-539
CHLUDZIŃSKA Stefania : Słuch fonematyczny. – Bibliogr. // Przedszkolak i Uczeń. – 2003, nr 1, s. 1-2
DIAGNOSTYKA zaburzeń komunikacji pochodzenia centralnego w fazie ostrej udaru mózgu w procesie kompleksowej neurorehabilitacji / Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna, Marlena Puchowska-Florek, Marzena Chantsoulis, Ewa Skarbek-Oćwieja // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). – T. 4 (2006), s. 211-232
FALANA-KOZŁOWSKA Jolanta : Wady i zaburzenia mowy a dysleksja // Bliżej Przedszkola. – 2005, nr 9, s. 29-32
GASIK Justyna : Dziecko z zaburzeniami mowy w środowisku szkolnym // Gazeta Szkolna. – 2009, nr 40, s. 18

Do najczęstszych zaburzeń mowy u dzieci zaliczamy : dyslalię (rozumianą jako zaburzenie artykulacji) oraz jąkanie.


GRZESIAK-WITEK, Danuta : Zaburzenia komunikacji słownej u osoby z chorobą Alzheimera // Społeczeństwo i Rodzina. – R. 4, nr 2 (2007), s. 23-30
HABIK Monika : Przywracanie sprawności językowej chorym z afazją // Wspólne Tematy. – 2004, nr 10, s. 18-21
JODZIO Krzysztof : Mózgowe mechanizmy kompensacji zaburzeń językowych w afazji // Psychologia Jakości Życia. – T. 2, nr 2 (2003), s. 245-260
JODZIO Krzysztof : Mózgowe mechanizmy kompensacji zaburzeń językowych w afazji // Psychologia Jakości Życia. – 2003, nr 2, s. 245-259

Neuronalny aspekt powrotu sprawności językowej u osób z afazją. Mechanizmy remisji językowych : autoregulacja metaboliczno-krążeniowa oraz reorganizacja funkcjonalna mózgowia.


JODZIO Krzysztof : Neuropoznawcze korelaty spadku fluencji słownej po udarze prawej półkuli mózgu // Studia Psychologiczne. – T. 44, z. 2 (2006), s. 5-18
JODZIO Krzysztof, LESZNIEWSKA-JODZIO Barbara : Wybiórczość zaburzeń leksykalno-semantycznych w afazji na przykładzie rozumienia pojedynczych słów // Czasopismo Psychologiczne. – 2006, nr 2, s. 155-164

Afazja to grupa zaburzeń komunikacji językowej w formie ustnej, pisemnej lub obydwu, spowodowanych uszkodzeniem mózgu. Omówienie badań.


JODZIO Krzysztof : Wybrane parametry prognostyczne zaburzeń językowych w afazji // Studia Psychologiczne / PAN. – 2003, z. 4, s. 25-42
JUSZCZAK-GUCA Joanna : Z wizytą u logopedy // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 9, s. 40-42
JUSZCZAK-GUCA Joanna : Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 11, s. 38-39
KACZAN Teresa : Neurorozwojowa metoda Castillo Moralesa // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 3, s. 38, 40-41

Prezentacja terapii Castillo Moralesa polecanej przy sensomotorycznych zaburzeniach strefy ustnotwarzowej, które związane są z trudnościami ssania, połykania, żucia i mowy zarówno u dzieci starszych, jak i u niemowląt i wcześniaków. Techniki manualne stosowne w terapii.


KAMIŃSKA, Dorota : Dlaczego dziecko się jąka? – wspomaganie płynności mowy małego dziecka // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 11, s. 29-31
KARWOWSKI Mariusz : Poznać język na nowo // Forum Akademickie. – R. 14, nr 9 (2007), s. 36-38

Metody terapii chorych z afazją.


KĄDZIELAWA Danuta : Psycholingistyka a neuropsychologia // Kolokwia Psychologiczne. – T. 15 (2006), s. 105-116
KOBOSKO Joanna : Relacja matka – dziecko a zaburzenia rozwoju językowego u młodzieży głuchej // Przegląd Psychologiczny. – T. 52, nr 3 (2009), s. 327-342
KOSTECKA Wanda : Model współpracy pedagoga-logopedy z rodzicami i nauczycielami w kształtowaniu płynności mówienia dziecka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 25 (2005), s. 43-49
KOSTECKA Wanda : Rozwój umiejętności komunikacyjnych u osób jąkających się w terapii grupowej // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 26 (2006), s. 159-165
KOSTECKA Wanda : Zaburzenia płynności mowy i kierunki terapii logopedycznej // Roczniki Nauk Społecznych. – T. 34, z. 2 (2006), s. 157-167
LISZEWSKA Małgorzata : Interakcja z pacjentem jako podstawa sukcesu w rehabilitacji seniora z afazją po udarze mózgowym // Wspólne Tematy. – 2007, nr 9, s. 20-25
LISZEWSKA Małgorzata : Kiedy zagubi się mowa... : sposoby poprawienia komunikacji z podopiecznym cierpiącym na afazję // Wspólne Tematy. – 2003, nr 7/8, s. 21-27
MICHALIK Mirosław : O językoznawczą metodę w badaniach nad dyzartrią : (na przykładzie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym) // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – [Nr] 2 (2004), s. 297-306
MICHALSKA Lidia : Marku, powiedz... : [mutyzm] // Rewalidacja. – 2005, nr 1, s. 19-32
MIKOŁAJCZYK Elżbieta : Dziecko afatyczne // Ergo. – 2004, nr 5, s. 30-34
MŁYNARSKA Małgorzata : Psychostymulacyjna terapia zaburzeń mowy (autyzm, afazja, dysartria) // Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. – [T.] 5 (2006), s. 15-22
OCENA mowy, zgryzu i funkcji pokarmowych u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia wtórnego / Barbara Liśniewska-Machorowska, Danuta Pluta-Wojciechowska, Klaudia Zaremba, Bartosz Nowak // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. – T. 1 (2007), s. 143-149
OKARMA Elżbieta : Wady wymowy u dzieci z klas "zerowych" na terenie gminy Zielonki (województwo małopolskie) – analiza ilościowa // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. – [Nr] 1 (2006), s. 540-547
OLBERT Leszek Waldemar. :  "SLI" - specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. – (Współczesne tendencje w pedagogice ; 120) // Nowy Biuletyn Szkolny. – 2007, nr 2, s. 4-5
POLAKOWSKA Monika : Dyslalia : przyczyny – charakterystyka – tryb postępowania logopedycznego // Bliżej Przedszkola. – 2005, nr 4, s. 35-37
RATYŃSKA Joanna, SZKIEŁKOWSKA Agata, KURKOWSKI Zdzisław M., MARKOWSKA Renata : Zastosowanie testu uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej A. Tomatisa w diagnostyce i terapii osób jąkających się // Audiofonologia. – T. 24 (2003), s. 137-143
SKOCZEK Anna, RUDZKA Jolanta : Afazja – ograniczenia i możliwości komunikacji językowej / // Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. – 2007, s. 201-229
SKOCZYLAS Anna. : Problematyka zaburzeń mowy u dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym w aspekcie diagnozy i terapii logopedycznej // Rewalidacja. – 2005, nr 2, s. 18-32
SMROKOWSKA-REICHMANN Agnieszka : Zastosowanie książki komunikacyjnej u pacjentów z afazją // Wspólne Tematy. – 2008, nr 5, s. 3-11

Książka komunikacyjna – uznawany i powszechnie stosowany środek pomocniczy i terapeutyczny przy afazji, który ma na celu wyrwać podopiecznego z komunikacyjnej izolacji.


SMYCZEK Alina : Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 6, s. 36-39

Sytuacja dziecka niemówiącego w przedszkolu. Zaburzenia mowy o typie alalii lub afazji dziecięcej. Opieka logopedyczna. Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Wielomodalność komunikacji.


STECKO Elżbieta. : Ogólne i szczegółowe zasady motorycznego przygotowania dziecka do zmiany artykulacji // Rewalidacja. – 2003, nr 1, s. 20-27
ŚWIĘTANOWSKA Edyta : Dogoterapia w nauczaniu zintegrowanym i w logopedii // Dysleksja. – 2009, nr 1, s. 25-28

Zaburzenia mowy u dzieci w klasie I szkoły podstawowej. Włączenie psów w tok zajęć zintegrowanych i terapię logopedyczną. Co to jest dogoterapia. Przykłady ćwiczeń z udziałem psa.


ZIELIŃSKA Jolanta : Wykorzystanie przystawki komputerowej Nasality Processor w ocenie i usuwaniu nosowania dzieci z uszkodzonym narządem słuchu // Audiofonologia. – T. 24 (2003), s. 121-130
ZIELIŃSKA Jolanta : Zastosowanie techniki komputerowej w usuwaniu zjawiska nosowania u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. – [Nr] 1 (2006), s. 136-142

Zob. też zestawienia:
Mowa i jej zaburzenia 54-04

Mutyzm 22-08SŁOWA KLUCZOWE:
Zaburzenia mowy, zaburzenia komunikacji językowej, zaburzenia artykulacji, wady wymowy, terapia wad wymowy, logopedia, logoterapia, neurologopedia, opóźniony rozwój mowy, niepłynność mówienia, afazja, alalia, dyslalia, dyzartria, giełkot, jąkanie, mowa bezdźwięczna, mowa bezładna, mutyzm, oligofazja, reranie, rotacyzm, terapia wad wymowy, integracja sensoryczna.

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl

: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi
zestawienia%20gotowe -> Terapia poznawczo-behawioralna
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna