W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa biPobieranie 91.35 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar91.35 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGIOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. EWA BIŃKIEWICZ

165 poz.
WARTOŚCI I PRIORYTETY WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE
BIDZIŃSKI Karol : Hierarchia wartości młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i jej pełnosprawnych rówieśników // W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. – S. 137-150

Sygnatura: 94952 W
BIERNAT Tomasz : Dziecko upragnioną wartością // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. – S. 97-110

Dziecko jako wartość - prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży.Sygnatura: 95687
BOBER Magdalena : Diagnoza systemu wartości młodzieży gimnazjalnej i licealnej // W: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. – S. 330-342

Sygnatura: 93681
CWYNAR Marzena : Systemy wartości młodzieży na przełomie wieków // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / pod red. Zofii Frączek i Beaty Szluz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. – S. 75-91

Sygnatura: 95665 W

Sygnatura: 29775 Filia w Bełchatowie
DENEK Kazimierz : Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej / Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. – S. 111-122 : Czy ojczyzna jest wartością dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli?

Sygnatura: 86807

Sygnatura: 26944 Filia w Bełchatowie
DYCZEWSKI Leon : Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. – S. 11-34

Sygnatura: 95687
FIDELUS Anna : System wartości dziewcząt przestępczych i nieprzestępczych // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. – Wyd. 2. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – S. 79-97

Sygnatura: 95712
GULDA Helena : Zmiany postaw młodzieży wobec niektórych wartości życiowych. – Gdańsk, [Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych], 1990

Sygnatura: 14325 B
GULDA Mieczysław Ł : Postawy młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Instytut Badań Problemów Młodzieży, Uniwersytet Gdański. Instytut Nauk Politycznych. – Gdańsk, [UG. INP], 1988

Sygnatura: 14321 B, 14322 B
GRABOWSKA Krystyna : Postawy młodzieży wobec miłości i seksu : (w świetle wypowiedzi studentów Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach) // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. – Kraków : "Impuls", 2002. – S. 199-205

Sygnatura: 89678
GRABOWSKA Barbara : Socjalizacja młodzieży na pograniczu polsko-czeskim // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. – Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. – S. 129-139

Sygnatura: 89908 W
KOMOROWSKA Beata : Sposoby urzeczywistniania wartości u uczniów sprawiających trudności wychowawcze // Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. – S. 343-354

Sygnatura: 93681
KORZON Aniela : Przyjaźń jako wartość w relacjach interpersonalnych młodzieży niepełnosprawnej // W: Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość / pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. – Gliwice : Kolegium Nauczycielskie Kraków :"Impuls", 2006. – S. 71-80

Sygnatura: 94937
KOZACZUK Franciszek : Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. – Wyd. 2. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005

Sygnatura: 93481, 95663

Sygnatura: 39707 Filia w Tomaszowie Maz.
KOZACZUK Franciszek : Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

Sygnatura: 29773 Filia w Bełchatowie
MARTYNOWICZ Emilia : Treść i struktura zmartwień młodzieży w relacji do poziomu lęku, preferowanych typów wartości oraz oceny jakości własnego życia // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. – Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : "Impuls", 2005. – S. 453-467

Sygnatura: 92802 W
Młodzież a wartości : praca zbiorowa / pod red. Hanny Świdy. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

Sygnatura: 71802

Sygnatura: 15229, 15230 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 23823 Filia w Radomsku
OLIWA-CIESIELSKA Monika : Bunt przeciw wartościom i sposób na życie – hipisi, yuppies, bobo // W: Od kontrkultury do popkultury / red. nauk. Marian Golka. – Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2002. – S. 9-18

Sygnatura: 90007
OLSZAK-KRZYŻANOWSKA Bożena : Świat wartości i sens życia niepełnosprawnych studentów zielonogórskich // W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko, Grażyny Miłkowskiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. – S. 49-64

Sygnatura: 93578
OLSZAK-KRZYŻANOWSKA Bożena : Wybory wartości a dominujący typ racjonalności licealistów lubuskich // W: Aspekty aksjologiczne w edukacji / pod red. Urszuli Ostrowskiej. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – S. 105-123

M.in. : Hierarchia wartości młodzieży, cele życiowe maturzystów.Sygnatura: 88017
OSTROUCH-KOWALSKA Joanna : Szczęście w hierarchii wartości młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Aspekty aksjologiczne w edukacji / pod red. Urszuli Ostrowskiej. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – S. 243-253

M. in. : Wartości cenione przez młodzież niedostosowaną społecznie.Sygnatura: 88017
RUMIŃSKI Antoni : Młodzież w świetle wartości // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. – Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. – S. 204-213

Sygnatura: 89908 W
SUSKA Monika : Tożsamość a system wartości i postawy współczesnej młodzieży // W: Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. – S. 111-118

Sygnatura: 88797
SZTANKE Grażyna : Preferencje wartości młodzieży i jej rodziców // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Michała Pindery ; [Akademia Świętokrzyska. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach]. – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. – S. 325-334

Sygnatura: 95379
SZYMAŃSKI Mirosław J. : Młodzież wobec wartości : próba diagnozy. – Wyd. 2. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000

Sygnatura: 27195 Filia w Bełchatowie

Sygnatura: 32133 Filia Radomsku
SZYMAŃSKI Mirosław : Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. – Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. – S. 46-59

Sygnatura: 89908 W
ŚWIDA-ZIEMBA Hanna : Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. – Warszawa : Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Uniwersytet Warszawski, 1995

Sygnatura: 83130
WAWRO Franciszka Wanda : Priorytetowe wartości i plany życiowe młodzieży na tle procesów globalizacyjnych // W: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych / pod red. Franciszki Wandy Wawro. – Wyd. 2. – Lublin : Wydaw. KUL , 2007. – S. 19-28

Sygnatura: 95675
WILK Teresa : Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. – Kraków, "Impuls", 2003

Sygnatura: 94473
WOJCIECHOWSKA Mariola : Współczesna szkoła w opinii uczniów i rodziców // W: Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. – S. 155-161

M. in. Stosunek uczniów III klas szkół średnich do wartości edukacyjnych.Sygnatura: 88797
ZAMOJSKA Ewa : Chcę żyć inaczej niż moi rodzice : (analiza treści swobodnych wypowiedzi uczniów) // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. – Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. – S. 335-340

Sygnatura: 89908 W

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


BIDZIŃSKI Karol : System wartości młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu i młodzieży sprawnej ruchowo // Psychologia Wychowawcza. – 1995, nr 5, s. 430-439
BIDZIŃSKI Karol : Wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników // Ruch Pedagogiczny. – 2003, nr 5/6, s. 69-79
BRONIKOWSKI Michał : Wpływ sportu na poziom percepcji wartości społeczno-moralnych 12-16-letniej młodzieży w Polsce // Kultura Fizyczna. – 2003, nr 9/10, s. 17-20
CHEŁSTOWSKI Krzysztof : Świat wartości młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. – 2003 , nr 4, s. 202-211
CHEŁSTOWSKI Krzysztof : Świat wartości młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. (Część 2) // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 5, s. 292-297
CHOJNOWSKA Mariola : System wartości moralnych. – Bibliogr. // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 26-30
CZAJKOWSKA Dominika : Kultura logo w życiu młodzieży // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 5, s. 40-44
CZERNIAWSKA Mirosława : System wartości w subkulturach młodzieżowych ( na przykładzie skinów, punków i rastamanów) // EDUKACJA. – 2000, nr 4, s. 55–56
DENEK Kazimierz : Czy ojczyzna jest wartością dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli? // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 12, s. 3-7
DYŚ Marek : Arkana manipulacji medialnych // Wychowawca. – 2008, nr 12, s. 16-19

Wpływ mass mediów na postawy i system wartości młodzieży. Socjotechnika manipulacji - słowo i obraz w mediach (logosfera, ikonosfera). "Narzędzia" i "techniki" manipulacji.


DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Preferowane wartości we współczesnej rodzinie w opinii młodzieży // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 10, s. 15-17
FRĄTCZAK-RUDNICKA Barbara, ŚPIEWAK Paweł : Młodzież wobec wartości życia publicznego // Społeczeństwo Otwarte. – 1997, nr 10 , s. 36-45
FUDALI Robert : Problem wiarygodności badań nad wartościami młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 1, s. 141–150
GŁAZ Stanisław : Preferencja wartości ostatecznych a przeżycia religijne młodzieży studiującej // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 3, s. 95-113
GÓRNIEWICZ Józef : Postawy młodzieży szkolnej wobec zjawiska nietolerancji kulturowej // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 3, s. 3-6
GÓRNIEWICZ Józef : Wartość tolerancji w opiniach młodzieży szkół średnich // Ruch Pedagogiczny. – 2003, [nr] 1/2, s. 103-110
GRODECKA Aleksandra : Wzory osobowe niesłyszących dziewcząt w okresie dorastania // Nauczyciel i Szkoła. – 2005, nr 1/2, s. 15-20
HAJTO Barbara : Świat wartości młodzieży gimnazjalnej z perspektywy wychowawcy i polonisty // Nowa Szkoła. – 2004, nr 5, s. 34-37
HILDT-CIUPIŃSKA Katarzyna : Zdrowie w hierarchii wartości młodzieży // Remedium. – 2006, nr 2, s. 22-23
JAKLIŃSKA Joanna : Różne oblicza piękna w opinii gimnazjalistów // Polonistyka. – 2005, nr 9, s. 21-27
JEDLIŃSKI Ryszard : Wartości preferowane przez uczniów kończących szkołę podstawową // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. – 1996/97, nr 3, s. 7-18
KARWACKI Adam : Sport w systemie wartości wybranych grup młodzieży // Kultura Fizyczna. –1997, nr 5/6, s. 2-6
KLIMEK Lilianna : Dokąd zmierza młodzież? Cele i dążenia życiowe współczesnej młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 3, s. 5-8
KOSEŁA Krzysztof : Polska młodzież w świetle badań międzykrajowych // Meritum. – 2008, nr 1, s. 8-15

Postawy polskiej młodzieży wobec narodu, równouprawnienia, imigrantów.


KUBIAK Wiesław : System wartości młodzieży harcerskiej w Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w świetle wyników badań // Harcerstwo. – 1996, nr 9, s. 1-6
LUKESCH Helmut : Systemy wartości młodzieży niemieckiej // Polonistyka. – 1998, nr 8, s. 528-534
MASIEWICZ Andrzej : Patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży : analiza ankiety // Wychowawca. – 2005, nr 4, s. 8-9
NOWAK Danuta : Młodzież wobec deklarowanych wartości // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 9-12
OSTROWSKA Krystyna : Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 3, s. 3-8
PAWŁOWSKA Róża : Młodzież a wartości // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 8/9, s. 3-6
PIETRZAK Małgorzata : Wartości w ocenie młodzieży licealnej // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 37-42
PIETRZAK Małgorzata : Wartości w ocenie młodzieży licealnej // Nowa Szkoła. – 2007, nr 8, s. 39-45
RACZKOWSKA Jadwiga : Dzieci i młodzież w świecie mamony // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 5, s. 27-35
RATKIEWICZ Wiesława, RATKIEWICZ Bogusław : Hierarchia wartości młodzieży licealnej // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 2, s. 38-44
RATKIEWICZ Wiesława, RATKIEWICZ Bogusław : Co cenią chłopcy, a co dziewczęta? // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 27-33

Hierarchia wartości dziewcząt i chłopców.


ROMAN Ewa.: Stosunek dzieci i młodzieży szkolnej do wartości zdrowia // Pedagogika Społeczna. – 2005, nr 1, s. 125-134
RYBARCZYK Anna, SEWERA Aleksandra : Świat wartości wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i licealistów : analiza porównawcza // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 4, s. 9–11
RYK Andrzej : Hierarchia wartości młodzieży polskiej i włoskiej : próba porównania // Edukacja. – 2002, nr 3, s. 41-56
SEROCZYŃSKI Krzysztof : Zmiany systemowe a hierarchia wartości młodzieży // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1997, nr 1, s. 43-45
SKOWROŃSKI Bartłomiej : Hierarchia wartości młodzieży szkól licealnych katolickich i powszechnych // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 9, s. 19-22
SKOWROŃSKI Bartłomiej : System wartości młodzieży szkół licealnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2004, nr 3/4 s. 5-8
SZYMAŃSKI Mirosław J. : Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // Edukacja. – 2002, nr 1, s. 45-56
WOŁK Marzena : Wartości, cele i pragnienia uczniów rzeszowskich szkół // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 38-42
WRÓBLEWSKA Walentyna : Transformacja a wartości cenione przez młodzież // Nowa Szkoła. – 2000, nr 4, s. 45-47
WYSOCKA Ewa : Religijność jako wyznacznik sposobu wartościowania młodzieży : (na przykładzie badań nad młodzieżą akademicką) // Przegląd Religioznawczy. – 1999, nr 2, s. 105-116
WYSOCKA Ewa : System wartości i orientacje wartościujące preferowane przez młodzież // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 123-145
ZALEWSKA Anna : Ważność altruizmu jako wartości dla uczącej się młodzieży // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 2, s. 108-119
ZIELIŃSKA Joanna : Jak się odnaleźć w chaosie wartości? // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 2, s. 3-9

Postawy młodzieży wobec wartości.


ŻUKOWSKI Ryszard : Młodzież o wartościach fair play w sporcie i w życiu // Kultura Fizyczna. – 1997, nr 11/12, s. 11-15
ŻUKOWSKI Ryszard : Młodzież wobec wartości fair play w sporcie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1996, nr 4, s. 145-151

WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

ADAMCZYK Grzegorz : Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej : studium socjologiczne. – Lublin, TNKUL, cop. 2003


BIDZIŃSKI Karol : Hierarchia wartości młodzieży i jej postawy wobec osób niepełnosprawnych // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. – S. 108-114
BŁASIAK Anna : Młodzież – świat wartości. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2002
BOBEŁ Bożena Ł : Świat wartości młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej ruchowo w latach dziewięćdziesiątych. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
FILIPIAK Marian, LIS Franciszek Jan : W kręgu kultury postmodernistycznej : młodzież, kultura, wartości. – Lublin : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych "Print 6", 2001
GIRYŃSKI Andrzej : Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie : wybory, postawy, zachowania interpersonalne. – Białystok : "eRBe" : Agencja Usługowo Wydawnicza, przy współpr. "Trans Humana", 1996
GURYCKA Antonina : Systemy wartości młodzieży licealnej (1978) a oddziaływania szkoły. –Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986
IGNATCZYK Walentyna : System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku. – Poznań, "Bonami", 2002
KLUZ Tadeusz : Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007
KWIECIŃSKI Zbigniew : Młodzież wobec wartości i norm życia społecznego : studia empiryczne // Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : UMK, 1987
ŁUKÓW-TURKOWSKA Bogusława : Recepcja wartości moralnych telewizyjnych widowisk fabularnych przez młodzież licealną. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990
MAJEWICZ Piotr : Hierarchia wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo // W:
Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka : teoria i badania / pod red. Aliny Czepigi. – Wrocław : Wydaw. WTN - Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2006. – S. 213-220
MARIAŃSKI Janusz : Między sekularyzacją i ewangelizacją : wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2003
MARIAŃSKI Janusz : Młodzież między tradycją i ponowoczesnością : wartości moralne w świadomości maturzystów / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1995
MŁODZIEŻ z dwóch stron Brynicy : Wartości obywatelskie a stosunek do mniejszości etnicznych / pod red. Kazimiery Wódz, Macieja Witkowskiego. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007
NIKITOROWICZ Jerzy : Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej : tożsamość, plany życiowe, wartości. – Białystok : "Trans Humana", 2000
NOWAKOWSKA Irena : Postawy społeczne i świat wartości młodzieży w Polsce międzywojennej / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Wyd. 2. – Warszawa : IFiS. PAN, 1991
OLSZAK-KRZYŻANOWSKA Bożena : Młodzież wobec nowych wyzwań : wartości, orientacje i cele życiowe zielonogórskich maturzystów. – Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego Wydawnictwo, 1992
PALUCH Marek : System wartości polskiej i słowackiej młodzieży akademickiej w kontekście tożsamości europejskiej : diagnoza. – Sanok : [Ružomberok, Marek Paluch], Wydział Pedagogiczny. Katolicki Uniwersytet, 2007
ROMAN Ewa : Młodzież studiująca wobec wartości własnego zdrowia : (studium socjopedagogiczne) / Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : "Eruditus", 1998
RORAT Marzena : Wartości i poczucie sensu życia młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
RYK Andrzej : Pokolenie zmiany : studium porównawcze wartości i perspektyw życiowych młodzieży włoskiej i polskiej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
SARAN Ewa : Zróżnicowanie systemu wartości i edukacyjnych aspiracji młodzieży // W: Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w dobie przemian / pod red. Jana Sarana. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – S. 241-250
SKRZYPNIAK Ryszard : Wartości młodzieży akademickiej w dobie globalizacji i unifikacji oraz ich wpływ na przemiany tożsamości społecznej // W: Edukacja wobec tożsamości społecznej / pod red. Elżbiety Gaweł-Luty i Jerzego Kojkoła. – Gdańsk : "Harmonia", 2008. – S. 417-429
SMYCZEK Leon : Dynamika przemian wartości moralnych w świadomości młodzieży licealnej : studium panelowe. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2002
ŚMIEŁOWSKA Maria : Wartości i aspiracje zawodowe młodzieży pracującej w zakładach wielkoprzemysłowych województwa opolskiego. – Opole : IŚ, 1984
ŚWIAT wartości młodzieży : (materiały z I Konferencji PRL-CSRS) / [red. nauk. Jan Bogusz ; oprac. Czesława Kunkiewicz-Waligóra] ; Instytut Badań Problemów Młodzieży. – Warszawa : IBPM, 1988
WALENTUKIEWICZ Karolina : Pokoleniowe uwarunkowania kształtowania się systemu wartości w życiu młodzieży w świetle badań : podobieństwa i różnice // W: Pedagogika społeczna : współczesne obszary / pod red. Iriny Suriny. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskie, 2008. – S. 95-105
WARTOŚCI polityczne w świadomości polskiej młodzieży / red. nauk. Romuald Holly ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : ISP. PAN, 1994
WIATROWSKI Zygmunt : Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. – Włocławek : WSH-E, 2004
WROŃSKA Irena, MARIAŃSKI Janusz : Wartości życiowe młodzieży : (na przykładzie szkół pielęgniarskich). – Lublin : Akademia Medyczna i Neurocentrum, 1999
WOJCIECHOWSKA Mariola : Edukacja jako wartość w świadomości młodzieży // W: Z badań nad wartościami w pedagogice / pod red. Waldemara Furmanka. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : ["Fosze"], 2006. – S. 188-194
WYSOCKA Ewa : Młodzież a wartości : rozbieżność interpretacji sposobu wartościowania młodzieży w świetle odmiennych perspektyw teoretycznych i metodologicznych // W: Z badań nad wartościami w pedagogice / pod red. Waldemara Furmanka. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : ["Fosze"], 2006. – S. 115-125
ZIĘBA Beata : Praca jako wartość w opinii młodzieży z placówek socjalizacyjnych // W: Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki / pod red. Waldemara Furmanka. – Rzeszów ; Warszawa : ["Fosze"], 2007. – S. 228-232
ZIĘBA Beata, GRZYWA-BILKIEWICZ Agnieszka : Wartości młodzieży z placówek socjalizacyjnych
// W: Z badań nad wartościami w pedagogice / pod red. Waldemara Furmanka. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : ["Fosze"], 2006. – S. 226-232
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
ADAMCZYK Grzegorz : Synteza czy zanik wartości w świadomości młodzieży? // Zeszyty Naukowe KUL. – 1998, nr 3/4, s. 129-148
ANASZ Władysław : Przyjaźń i tolerancja w systemie wartości młodych Polaków w czasie transformacji ustrojowej // Tolerancja : studia i szkice / WSP Częstochowa. – T. 1 (1994), s. 59-74
BELZYT Joanna I. : Stosunek do wybranych wartości w poglądach młodzieży słabo widzącej i niewidomej // Problemy Poradnictwa Psychologiczno=Pedagogicznego. – 2001, nr 1, s. 104-109
BŁASIAK Anna : Młodzież wobec wartości // Horyzonty Wychowania. – [R.] 3, nr 6 (2004), s. 87-100
BOROWICZ Ryszard : Plany życiowe młodzieży, ich realizacja – świat wartości : badania longitudinalne // Acta Universitatis Copernici. Socjologia Wychowania. – Z. 14 (2000), s. 45-62
CIECIUCH Jan : Rodzina w systemie wartości oraz w kontekście przekonań światopoglądowych młodzieży // Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. – T. 3, nr 2 (2006), s. 121-137
CYBAL-MICHALSKA Agnieszka : Struktura systemu wartości młodzieży licealnej // Studia Edukacyjne. – Nr 4 (1998), s. 191-209
DZIWAŃSKA Kinga : Hierarchie wartości młodzieży – analiza rozwojowa // Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. – T. 3, nr 4 (2006), s. 285-294
FRINDT Anna : Konsumpcjonizm – zbiór wartości podrzędnych czy sposób na życie współczesnej młodzieży polskiej? Refleksje na marginesie badań // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2000, nr 3/4 s. 29-74
GAŁKOWSKI Andrzej : Wartości uznawane przez młodzież szkół średnich w Polsce i Niemczech : (porównanie na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku i Szkoły im. Bertolda Brechta w Darmstadt) // Notatki Płockie. – 1999, [nr] 1, s. 21-27
GIRYŃSKI Andrzej : Nastawienia agresywne młodzieży lekko upośledzonej umysłowo a preferowane przez nią wartości moralno-społeczne // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. – T. 6 (1995), s. 131-142
GIZICKA Dorota. : Małżeństwo i rodzina w hierarchii wartości życiowych młodzieży // Roczniki Nauk Społecznych. – T. 33, z. 1 (2005), s. 185-201
GŁAZ Stanisław : Preferencja wartości instrumentalnych a religijność młodzieży // Paedagogia Christiana. – 2005, t. 2, s. 111-124
HAŁAS Katarzyna : System wartości dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych // Kwartalnik Edukacyjny. – 2003, nr 1, s. 21-31
HŁADKI Stanisław : Jaką świadomość patriotyczno-obronną reprezentuje nasza młodzież // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2006, nr 4, s. 7-17
IGNATCZYK Walentyna : Małżeństwo jako wartość w okresie przemian społeczno-gospodarczych kraju w świetle postaw młodzieży w wieku matrymonialnym w województwie poznańskim // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2000, z. 2, s. 113-137
IGNATCZYK Walentyna : System wartości rodzinnych młodzieży końca XX wieku (na przykładzie województwa poznańskiego) // Studia Demograficzne. – 1999, nr 1, s. 91-111
JANIGA Waldemar : Wartości egzystencjalne katechizowanej młodzieży // Studia Sandomierskie. –T. 9 (2002), s. 89-111
KAWULA Stanisław : Młodzież polska i ukraińska wobec swej przyszłości i deklarowanych wartości // Athenaeum. – 1997, nr 1, s. 137-151
KLUZ Tadeusz. : Wartości preferowane przez młodzież a moralna ocena zachowań dewiacyjnych rówieśników // Auxilium Sociale. – 2005, nr 3/4, s. 303-319
KRASNODĘBSKA Anna : Młodzież a wartości – próba prezentacji niektórych zależności // Zeszyty Naukowe. Pedagogika / Uniwersytet Opolski. – Z. 34 (1996), s. 37-43
KRÓL Kinga : Style życia i wartości cenione przez młodzież szkół średnich oraz ich niektóre uwarunkowania psychospołeczne // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2002, nr 1, s. 74-82
MARIAŃSKI Janusz : Młodzież maturalna a wartości podstawowe // Studia Płockie. – T. 24 (1996), s. 215-237
MARIAŃSKI Janusz : Wartości prorodzinne młodzieży // Ius Matrim. – T. 2 (1997), s. 159-190
MAZUR Beata : Różnice w wartościach cenionych przez młodzież niedowidzącą i widzącą // Auxilium Socjale. – 1999, nr 1/2, s. 155-161
MAZUR Jadwiga : Religia, autorytet i wartości wśród młodzieży gimnazjalnej : studium socjologiczne // Poznańskie Studia Teologiczne. – T. 18 (2005), s. 189-202
MIERZWA Janusz : Akceptacja wartości podstawowych przez młodzież szkolną // Seminare. – T. 21 (2005), s. 471-490
NOWAK Beata Maria : Wartości jako narzędzie modyfikacji postaw i zachowań dzieci i młodzieży// Zamojskie Studia i Materiały. – R. 7, z. 1 (2005), s. 78-81
NOWAK Waldemar, CIŻKOWICZ Kazimierz : System wartości młodzieży studenckiej // Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne / ATR Bydgoszcz. – Z. 26 (1996), s. 67-78
NOWAK Waldemar, CIŻKOWICZ Kazimierz : Z badań nad systemem wartości młodzieży akademickiej // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Nauk Społecznych. – Z. 12 (1996), s. 69-85
OLSZAK-KRZYŻANOWSKA Bożena : Wykształcenie i praca w strukturze wartości młodzieży // Kultura i Edukacja. – 2003, nr 2, s. 92-103
OSTROWSKA Krystyna : System wartości młodzieży polskiej w okresie transformacji ustrojowej // Problemy Poradnictwa Psychologicznego. – 1997, nr 2, s. 76-83
OSTROWSKA Urszula : Preferencje młodzieży studenckiej wobec wartości moralnych // Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne / ATR Bydgoszcz. – Z. 27 (1997), s. 43-60
PILECKI Jan, GRUNTKOWSKI Zygmunt : Preferowane wartości oraz umiejętności społeczne młodzieży niewidomej i widzącej // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne / WSP Kraków. – Z. 18 (1995), s. 173-183
PUFAL-STRUZIK Irena : Wartości preferowane przez współczesną młodzież i jej niepokoje egzystencjalne // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - Z. 21 (2004), s. 25-37
SKOCZYLAS Kazimierz : Młodzież wobec wartości moralnych // Ateneum Kapłańskie. – T. 128, z. 2 (1997), s. 200-209
SULEWSKA Beata : Zmiany w systemie wartości młodzieży w okresie transformacji // Test. – 1996, nr 2, s. 45-50
SWADŹBA Urszula : Przestrzeń pogranicza a wartości w życiu młodzieży : próba porównania // Studia Etnologiczne i Antropologiczne. – T. 4 (2000), s. 155-167
SZCZUPAŁ Bernadeta : Wartości i aspiracje życiowe preferowane przez młodzież niedostosowaną społecznie // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. – Z. 15 (2002), s. 81-90
SZEWCZYK Władysław, MŁYŃSKI Józef : Sens życia i hierarchia wartości młodzieży klas maturalnych Tarnowa : na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych szkołach Tarnowa // Tarnowskie Studia Teologiczne. – T. 17 (1998), s. 95-122
TARAPATA Beata : Praca w hierarchii wartości młodzieży : przegląd badań // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. – Vol. 16/17 (1991/1992), s. 153-160
UKLAŃSKA Katarzyna : Wartości młodzieży w perspektywie społeczeństwa konsumpcyjnego // Przegląd Religioznawczy. – 2007, nr 2, s. 155-169
WŁODARCZYK Ewa : Młodzież wobec macierzyństwa i jego kulturowego uwzorowania
// Auxilium Sociale. – 2005, nr 2, s. 281-292
WOŹNIAK Robert B. : Problematyka wartości w świadomości współczesnej młodzieży : szkic do portretu // Przegląd Zachodniopomorski. – 2002, z. 2, s. 121-144
WYSOCKA Ewa : Doświadczanie kryzysu w wartościowaniu a religijność młodzieży szkół średnich // Socjologia Religii. – T. 3 (2005), s. 49-68
WYSOCKA Ewa : Strategie radzenia sobie z kryzysem w wartościowaniu oraz konsekwencje i wybrane wyznaczniki zjawisk kryzysowych wśród młodzieży akademickiej // Auxilium Sociale. - 2005, nr 2, s. 193-216
ZALEWSKA Anna : Ważność wartości społecznych wśród młodzieży uczącej się // Forum Psychologiczne. – 1998, nr 2, s. 144-165
ZDYBEL Dorota : Wartości społeczne w świadomości dorastającej młodzieży // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. – Vol. 16/17 (1991/1992), s. 161-168
ŻEROMSKA-CHARLIŃSKA Joanna : Preferencje wartości młodzieży licealnej doświadczającej przemocy // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania. – Z. 16 (2006), s. 95-110

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl

: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Terapia poznawczo-behawioralna
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne
zestawienia%20gotowe -> Oprac. Aneta gnyp janusz korczak zestawienie bibliograficzne w wyborze
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna