W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowskaPobieranie 56.02 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar56.02 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 83 poz.

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. DAGMARA ROSZKOWSKA


PALENIE TYTONIU


NIKOTYNIZM

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2010


WYDAWNICTWA ZWARTE

CHOJNACKA-SZAWŁOWSKA Gabriela : Ocena zagrożenia chorobą nowotworową przez palących i niepalących // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. nauk. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls", 2007. – S. 135-145Sygnatura: 95668
CUNGI Charly : Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / wstęp Ovide Fontaine ; tł. [z fr.] Agata Tomaszewska-Antoniewicz. - Warszawa : "Pax", 2007

Filia w Radomsku, Filia w Tomaszowie Maz.
HOŁYST Brunon : Wiktymologia. – Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 2000. – S. 179-186: Nikotynizm

Sygnatura: 98100W
JACENNIK Barbara : Strategie dla zdrowia : kształtowanie zachowań zdrowotnych poprzez środowisko. - Warszawa : "Vizja Press&It", 2008. – S. 87-102: Palenie tytoniu

Sygnatura: 97350
KOSSOWSKA Anna : Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu : profilaktyka, terapia i resocjalizacja // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007. – S. 20-56

Sygnaura: 95546W, 95614
KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. – Warszawa : Difin, 2007. – S. 105-108: Nikotynizm – utajona choroba cywilizacyjna – pojęcie, przyczyny, fazy i skutki oraz leczenie

Sygnatura: 95715W
KWIATKOWSKA-ŁOZIŃSKA Mariola : „Żyje bezpiecznie i zdrowo” – program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2007. – S. 112-114: Co to jest nałóg?

Scenariusz zajęć.Sygnatura: 95996
KWIATKOWSKA-ŁOZIŃSKA Mariola : „Żyje bezpiecznie i zdrowo” – program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2007. – S. 114-116: Skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

Scenariusz zajęć.Sygnatura: 95996
PIERZCHAŁA Kazimierz, CEKIERA Czesław : Człowiek a patologie społeczne. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 346-382: Psychologiczno-kliniczne i etyczno-moralna aspekty uzależnienia od tytoniu

Filia w Radomsku
TEENSSON Maree, DEGENHARDT Louisa, HALL Wayne : Uzależnienia. – Gdańsk : GWP, 2005. – S. 77-87: Nikotyna

Sygnatura: 93505
TERAPIA poznawcza uzależnień / Aaron T. Beck, Fred D. Wright, Cory F. Newman, Bruce S. Liese. – Kraków : Wydaw. UJ, 1993. – S. 28-29: Terapia odwykowa uzależnienia od nikotyny.

Sygnatura: 95714
WILK Marta : Palenie tytoniu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych // W: Zjawiska patologiczne wśród dzieci i młodzieży i możliwość przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysiak, M. Janicka-Kowalczyk. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. – S. 134-142

Sygnatura: 96649
WORONOWICZ Bohdan T. : Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. – Poznań : media Rodzina, 2009. – S. 410-422: Nikotyna

Sygnatura: 97692W
WSPÓŁCZESNE teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. – Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2009

Sygnatura: 98294

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2009, nr 2, dod. s. 16-17

Działalność organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia publicznego.


ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2009, nr 1, dod. s. 16-17

Polityka zdrowotna państwa w zakresie ograniczenia następstw palenia tytoniu.


ABC zachowań ryzykownych / Oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 12, dod. s. 16-17

Symptomy zespołu abstynencyjnego wynikające z niepalenia papierosów.


ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 11, dod. s. 16-17

Uzależnienie od nikotyny.


ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 9, dod. s. 16-17

Skutki palenia tytoniu. Substancje występujące w dymie tytoniowym.


ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 7/8, dod. s. 32-35

Proces uzależnienia dzieci i młodzieży od nikiotyny, czynniki wpływające na podtrzymanie i rozwój uzależnienia oraz testy oceniające stopień uzależnienia.


ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 6, dod.

Uzależnienie od nikotyny - rozpoznanie, formy uzależnienia.


ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 5, dod. s. 16-17

Rozpoczęcie palenia i jego kontynuowanie wśród młodzieży.


ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 4, dod. s. 16-17

Przyczyny palenia papierosów przez dzieci i młodzież.


ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2008, nr 3, dod. s. 16-17

Problem uzależnienia od tytoniu dzieci i młodzieży.


ABC zachowań ryzykownych // Remedium. - 2008, nr 10, dod. s. 16-17

Palenie tytoniu przez kobiety ciężarne oraz bierne palenie tytoniu przez dzieci i młodzież.


BĘTKOWSKA-KORPAŁA Barbara, RYNIAK Jolanta : Niewykorzystane zasoby. - Bibliogr. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 2, s. 13-15

Diagnoza uzależnienia od tytoniu. Metody diagnostyczne. Terapia palaczy. Programy terapeutyczne.


BIEŃKOWSKI Przemysław : Zaduma nad dymem // Polityka. - 2007, nr 10, s. 72-74

Przyczyny nałogowego palenia papierosów i sposoby leczenia nałogu.


BOBROWSKI Krzysztof : Zmiany w rozpowszechnieniu używania substancji psychoaktywnych wśród ginmazjalistów w latach 2001-2005 : zagatkowe wyniki w Iławie. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 133-150

Omówienie wyników badań wśród gimnazjalistów. Przyczyny zmniejszenia się picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków wśród gimnazjalistów w Iławie.


BORUCKA Anna, OKULICZ-KOZARYN Katarzyna : Porównanie wzorów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży w wieku 13-15 lat i 18-19 lat // Alkoholizm i Narkomania. - T. 21, nr 4 (2008), s. 413-441
CARR Allen : Prosta metoda jak skutecznie rzucić palenie. - Warszawa : Betters, 2007. - Rec.: Joanna Raduj, Maciej Pałyska // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 4, s. 439-441

Opis metody całkowitego i natychmiastowego rzucenia palenia papierosów.


DIFRANZA Joseph R. : W nałogu od pierwszego papierosa // Świat Nauki. - 2008, nr 6, s. 38-43

Palenie papierosów.


DUTKIEWICZ Waldemar, SZPRINGER Małgorzata : Społeczna akceptacja dla ryzykownych zachowań uczniów. - Kielce : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „Magraf”, 2007. - Rec.: Kazimierz Franczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 61-62

Diagnoza społecznej akceptacji wobec uczniów zażywających środki psychoaktywne.


DYM : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xun ; przeł. z ang. Jagoda Sochoń-Jasnorzewska. - Kraków : TAiWPN Universitas, 2009. - Rec.: Antoni Koh // Nowe Książki. - 2009, nr 9, s. 18-19
FOROWICZ Krystyna : Łatwiej rzucić kochanka niż... // Przyroda Polska. - 2007 , nr 1 , dod. s. 3

Dot. szkodliwości palenia tytoniu


GAZICKA Katarzyna : Wybrane problemy patologii w Słupsku. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 69-88

Analiza wyników badań młodzieży, dotyczących spędzania wolnego czasu, używania, częstotliwości i przyczyn używania papierosów, alkoholu, narkotyków, leków odurzających i sterydów.


GORZKOWSKA Izabela, SAMOCHOWIEC Jerzy : Zespół hyperkinetyczny (ADHD) a uzależnienia. - Bibliogr. // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 5, s. 4-8

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) jako zjawisko biologiczne, społeczne i kulturowe, będące również ryzykiem występowania uzależnień od nikotyny, alkoholu, środków psychoaktywnych.


HERCZYŃSKA Grażyna, KLINGEMANN Justyna : Internet Gateway: europejskie zasoby internetowe na temat narkotyków, alkoholu, tytoniu i uzależnień. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 2, s. 223-231

Działanie, historia, metodologia, cele, zawartość wyspecjalizowanego portalu internetowego Elisad, zawierającego zagadnienia związane z używaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Portal przeznaczony jest dla profesjonalistów, choć osoby zainteresowane też mogą z niego korzystać.


JANISZEWSKI Włodzimierz : „Stare i nowe uzależnienia” - podobieństwa i różnice. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 67-86

Charakterystyka neurohormonów, które odgrywają najważniejszą rolę w uzależnieniach. Historia starych uzależnień (od alkoholu, narkotyków i nikotyny) oraz opis nowych uzależnień - od Internetu, telefonu komórkowego, hazardu, pracoholizmu, zakupoholizmu, zakupofobii, ortorekcji, bulimii i anoreksji, bioreksji, hipochondrii, seksuoholizmu.


JURGOWIAK Marek : Z chmury dymu... chorób deszcz : czyli rzecz o niektórych skutkach palenia tytoniu // Wiedza i Życie. - 2007, [nr] 2, s. 30-34

Rakotwórcze działanie dymu papierosowego.


KLUPŚ Leokadia, JASKÓLECKI Henryk : Nałóg palenia tytoniu a wiedza na temat jego szkodliwości u młodzieży gimnazjalnej. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. [173]-180
KOLBOWSKA Agnieszka : Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 33-41

Omówienie wyników badań młodzieży przeprowadzonych w 2008 r., dotyczących używania przez nią papierosów, alkoholu i narkotyków.


KOWANDA Cezary : Płacz palacza // Polityka. - 2007, nr 16, s. 44-47
KUROWICKA Maria : Szkoła sportowa - gdzie mogą pojawić się problemy? // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 38-45

Ryzykowne zachowania młodzieży szkół sportowych (uzależnienia, przemoc, przestępczość).


LATKOWSKI Sylwester, ŁAKOMSKI Grzegorz : Nicotine gate //  Wprost. - 2010, nr 11, s. 26-27

Wokół ustawy antynikotynowej.


ŁĘCKA Dominika : Nie piję, nie palę... więc jestem : o postawie „Straight Edge” wśród młodzieży. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 15-24

Przedstawienie jednej z postaw polskiej młodzieży, hołdującej zasadom: nie piję, nie palę, nie zażywam narkotyków - Straight Edge.


ŁOSKOT Małgorzata : Zachowania autodestrukcyjne : raport roczny programu społecznego „Szkoła bez przemocy” // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 10, s. 16-19

Trzeci pomiar w ramach projektu "Diagnoza szkolna". Papierosy. Alkohol. Narkotyki i dopalacze. W badaniach wzięli udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


ŁUKASIEWICZ Dariusz : Z lulką na humory //  Polityka. - 2010, nr 9, s. 70-[71]

Historia tytoniu i nikotynizmu.


MARCINKOWSKI Jerzy T., BAJEK Anna, GALEWSKA Irena : Odpowiedzialni rodzice // Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 20-21

Dym tytoniowy i jego wpływ na zdrowie.


MARKIEWICZ Wojciech : Dymek // Polityka. - 2009, nr 10, s. 88-89
MARKIEWICZ Wojciech : Punkt zapalny // Polityka. - 2009, nr 47, s. 102-[105]

Restrykcje wobec palaczy w Polsce i w Europie.


MIELECKA-KUBIEŃ Zofia : Możliwość wykorzystania standaryzowanych wskaźników umieralności do szacowania wybranych kosztów i strat związanych z uzależnieniami. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 287-309

Propozycja oszacowania parametrów tablic trwania życia dla populacji osób uzależnionych oraz oceny wielkości utraconego potencjału życiowego w populacjach osób uzależnionych, a także do szacowania wielkości niektórych strat i kosztów spowodowanych uzależnieniami. Załączniki: tablice trwania życia palaczy, alkoholików, narkomanów.


NOWAKOWSKI Andrzej : O skuteczną edukację antynikotynową w polskiej szkole parlamentarzystom i resortowi edukacji pod rozwagę // Lider. - 2008, nr 12, s. 19
OBRAZ psychologicznego funkcjonowania osób uzależnionych od tytoniu - badania własne / Barbara Bętkowska-Korpała [i in.]. - Summ. - Bibliogr. // Psychoterapia. - 2009, nr 2, s. [57]-66

Analiza cech osobowości osób uzależnionych od tytoniu.


ORLIK Marek : Palenie papierosów a stwardnienie rozsiane // Chemia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 5
OSTASZEWSKI Krzysztof : Młodzież a substancje psychoaktywne // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 1- 3

Wyniki badań dotyczące palenia papierosów i picia alkoholu przez młodzież.


PALARNIA w każdej szkole / kom. Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 42, dod. s. I-II

Przepisy dotyczące zakazu palenia w placówkach oświatowo - wychowawczych.


PARROTT Andy C. : Kac po ekstazie // Charaktery. - 2009, nr 8, s. 88-[91]

Wpływ ecstasy, marihuany, nikotyny na samopoczucie i zdrowie osób zażywających te substancje.


PITERAS Tadeusz, WITUSIK Andrzej, SZEMRAJ Paweł : Obraz same siebie z zespołem uzależnienia od nikotyny w aspekcie nieprawidłowych wzorców rodzinnych // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 14 (2009), s. 139-154
PIETRAS Tadeusz : Zespół uzależnienia od nikotyny - biomedyczne podstawy rozwoju i leczenia. -   Bibliogr. // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 12 (2006), s. 223-235
POLSKA na tle Europy // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 2, s. 36-38

Analiza raportu z badania ESPAD z 2007 r., diagnozującego używanie narkotyków, alkoholu i nikotyny oraz środków nasennych i uspokajających przez młodzież polską na tle europejskiej.


RADUJ Joanna, PAŁYSKA Maciej : [Prosta metoda jak skutecznie rzucić palenie - recenzja] // Alkoholizm i Narkomania. - T. 20, nr 4 (2007), s. 439-441
SAWICKA Alicja : Nikotynizm : spotkanie dla uczniów gimnazjum i rodziców. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 27-28
SKWARKO Małgorzata : Nie pal przy mnie! : (scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 5-7
SOCHA Ryszarda : Popielniczka pod biurkiem // Polityka. - 2009, nr 7, s. 28-29
STRYCHOWSKA Agata : Postawy młodzieży wobec nikotyny. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 25-26

Nikotynizm wśród współczesnej młodzieży - przyczyny i mechanizmy powstawania zjawiska (projekt badawczy). Analiza wyników, wnioski.


TOEPLITZ Krzysztof Teodor : Tytoniowy szlak czyli szkic z historii obyczaju, gdy palono tytoń. - Warszawa : Nowy Świat, 2009. - Rec.: Antoni Kroh // Nowe Książki. - 2009, nr 9, s. 18-19
ŻBIK Małgorzata : Scenariusze edukacji ekologicznej podczas lekcji wychowawczych w gimnazjum. [Cz.] 3. - Bibliogr. // Aura. - 2009, [nr] 3, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 175, s. 6-7

Lekcje wychowawcze na temat zanieczyszczeń pyłowych występujących w aglomeracjach miejskich oraz palenia papierosów w kontekście zanieczyszczania otoczenia i degradacji środowiska.


WYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK
DOSTĘPNE W RAMACH USŁUGI


WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

WYDAWNICTWA ZWARTE


BĘTKOWSKA-KORPAŁA Barbara : Palenie tytoniu jako problem kliniczny // W: Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała. - Warszawa : Wydaw. Edukacyjne "Parpamedia", 2009. - S. 88-106
BRIZER David : Rzuć palenie / [tł. Piotr Cieślak]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
CROSS Peter, HOPWOOD Clive : Rzucić palenie : jak na dobre zerwać z nałogiem / przeł. Sylwia Jaśkiewicz-Budek. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007
DYM : powszechna historia palenia / red. Sander L. Gilman, Zhou Xun ; przekł. Jagoda Sochoń-Jasnorzewska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2009
IBBOTSON Geoff, WILLIAMSON Ann : Rzuć palenie, na zawsze! / [tł. Agata Żbikowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
MASTALSKI Janusz : Samotność globalnego nastolatka. - Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2007. - S. 425-462: W poszukiwaniu tożsamości
MATTER Jacek : Dziękuję, nie palę : poradnik dla rzucających palenie i nie tylko dla nich. - Mszczonów : Fundacja Źródła Życia, cop. 2008
MIEJSCE pracy wolne od dymu tytoniowego : zasady polityki pracodawcy / [aut. Jolanta Jabłońska]. - Warszawa : Fundacja "Promocja Zdrowia", 2009
OBRONIĆ życie przed dymem tytoniowym : propozycje katechez dla dzieci i młodzieży / [red. Romuald Jaworski; Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich]. - Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2009
SYGIT Maria, SYGIT Katarzyna : Wychowanie zdrowotne. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2008. - S. 127-140: Nikotynizm
TOEPLITZ Krzysztof Teodor : Tytoniowy szlak czyli Szkic z historii obyczaju, gdy palono tytoń. - Warszawa : 2009

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


BĘTKOWSKA-KORPAŁA Barbara, RYNIAK Jolanta : Niewykorzystane zasoby : czy osobom uzależnionym od tytoniu potrzebna jest pomoc?. - Bibliogr.  //  Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2008, nr 2, s. 13-15

Diagnoza uzależnienia od tytoniu. Metody diagnostyczne. Terapia palaczy. Programy terapeutyczne.


DiFRANZA Joseph R. : W nałogu od pierwszego papierosa //  Świat Nauki. - 2008, nr 6, s. 38-43

Palenie papierosów.


JURGOWIAK Marek : Z chmury dymu... chorób deszcz czyli Rzecz o niektórych skutkach palenia tytoniu // Wiedza i Życie. - 2007, nr 2, s. 30-34
OBRAZ psychologicznego funkcjonowania osób uzależnionych od tytoniu - badania własne /  Barbara Bętkowska-Korpała [i in.]. - Summ. - Bibliogr.  //  Psychoterapia. - 2009, nr 2, s. [57]-66

Analiza cech osobowości osób uzależnionych od tytoniu.


PLEŚNIAR Marek : Jak walczyć z paleniem? : ankieta lub "bardzo dobra kara, dla tego, kto to wymyślił" //  Sedno. - 2010, nr 3, s. 54-55

Realizacja w szkołach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na Lata 2009-2013


UNKIEWICZ-WINARCZYK Aneta : Palenie tytoniu a prokreacja // Wszechświat. - 2008, nr 4-6, s. 127- 130

Zobacz także zestawienia:
Nikotynizm – problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży (4/04)
Nikotynizm (92/06)
Niedostosowanie społeczne (41/07)


Słowa kluczowe:
nikotynizm ; nikotynizm dzieci i młodzieży ; uzależnienie ; patologia społeczna ; profilaktyka nikotynizmu ; program profilaktyczny ; tytoń ; substancja psychoaktywna ; zachowanie ryzykowne ; palenie papierosów ; palenie tytoniu ; palenie tytoniu a ciąża ; palenie tytoniu (historia) ; scenariusz zajęć ; badania ; leczenie ; bierne palenie ; palenie tytoniu a zdrowe

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH

ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM

http://www.pedagogiczna.edu.pl
: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi
zestawienia%20gotowe -> Terapia poznawczo-behawioralna
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne
zestawienia%20gotowe -> Oprac. Aneta gnyp janusz korczak zestawienie bibliograficzne w wyborze
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna