W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnypPobieranie 92.98 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar92.98 Kb.
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI

OPRAC. ANETA GNYP 189 poz.FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)
Rok 2010 ogłoszony jest przez polski parlament Rokiem Chopinowskim

Wydawnictwa zwarte

ALBUM Chopina = L'Album de Chopin 1829 - 1831 / oprac. i wstęp Jerzy Maria Smoter ; przekł. na jęz. fr. Jerzy Lisowski. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975

Sygn. 11033 Filia w Bełchatowie


ALMANACH Chopinowski 1949 : kronika życia : dzieło : bibliografia : literatura : ikonografia : varia / oprac. Karol Stromenger, Bronisław Edward Sydon ; red. Witold Rudziński. – [Warszawa] : „Czytelnik”, [1949]

Sygn. 33444


BELZA Igor : Fryderyk F. Chopin / przekł. autoryzowany [ z jęz. rosyjskiego] Jadwiga Ilinicka. – Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Instytut Wydaw. PAX, 1980

Sygn. 46818


BISSINGER-ĆWIERZ Urszula, HOFMAN Zdzisław : Aktywne działania przez sztukę : chopinowskie inspiracje muzyczne : poradnik dla nauczycieli i animatorów kultury. – Lublin : KLANZA, 1999

Sygn. 38366 Filia w Tomaszowie Maz.


BROSZKIEWICZ Jerzy : Kształt miłości. – Wyd. 8. – Warszawa : "Czytelnik", 1967

Sygn. 80228; 4789 (Wyd. z 1957 r.); 11396, 43018 (Wyd. z 1952 r.)


BROSZKIEWICZ Jerzy : Opowieść o Chopinie / [il. Bożena Truchanowska, Wiesław Majchrzak]. – Warszawa – Wyd. 4. – Warszawa : „Czytelnik”, 1963

Sygn. 43023, 43024; 3461 (Wyd. z 1956 r.)


BRUDNICKI Jan Z. : Fryderyk Chopin 1810-1849 : poradnik bibliograficzny. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : BN, 1965

Sygn. 3812 B


CHOMIŃSKI Józef M. : Chopin. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978

Sygn. 72790


CHOPIN / oprac. Władysław Dulęba. – Wyd. 2. – Kraków : Polskie

Wdaw. Muzyczne, 1980

Sygn. 16823 Filia w Bełchatowie; 18971 Czytelnia Radomsko (Wyd. z 1975 r.)
CHOPIN i jego ziemia = Chopin i ego rodina = Chopin and the land of his birth = Chopin et son pays natal = Chopin und seine Heimat / zdj. Andrzej Zborski ; tekst Józef Kański. – Wyd. 2. – [Warszawa] : "Interpress", 1979

Sygn. 40626; 30383 (Wyd. z 1975 r. )


CHOPIN w kraju : dokumenty i pamiątki / zebrała i oprac. Krystyna Kobylańska / przedmowa Jarosław Iwaszkiewicz. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955

Sygn. 894


CEGIEŁŁA Janusz : Przeboje mistrzów. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 1987. – S. 94-101 : Fryderyk Chopin (1810-1849) (Życzenie op. 74 nr 1; Etiuda c-moll op. 10 nr 12 Rewolucyjna; Polonez A-dur op. 40 nr 1; polonez As-dur op. 53)

Sygn. 63991


CHOPIN żywy w swoich listach i w oczach współczesnych / opracowali Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

Sygn. 3998 Filia w Radomsku


CZARTKOWSKI Adam, JEŻEWSKA Zofia : Fryderyk Chopin. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975

Sygn. 89109; 71759 ( Wyd. 3 z 1967 r.)


DZIEJE muzyki polskiej w zarysie / Grzegorz Michalski [i in.]; red. Tadeusz Ochlewski. – Warszawa : „Interpress”, 1977. – S. 80-87 : Fryderyk Chopin

Sygn. 52930, 37258 W


EINSTEIN Alfred : Muzyka w epoce romantyzmu / przeł. Michalina i Stefan Jarocińscy. – Wyd. 2. – Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983. – S. 227-234 : Oryginalność Chopina

Sygn. 50160, 69225


ENCYKLOPEDIA muzyczna PWM : część biograficzna. [ T. 2], cd / red. Elżbieta Dziębowska. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. – S. 108-192

Sygn. 57025 Czytelnia, 57026 W


ENCYKLOPEDIA muzyki / red. Andrzej Chodkowski. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995. – S. 152-155 : Chopin Fryderyk Franciszek

Sygn. 79692 Czytelnia


ERHARDT Ludwik : Muzyka w Polsce. – Warszawa : „Interpress”, 1974. – S. 36-40

Sygn. 84341


FRĄCZYK Tadeusz : Warszawa młodości Chopina. – Warszawa : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961

Sygn. 35668


GORDON-SMITH Maria, MAREK Georg R. : Chopin / przekł. autoryzowany [z ang.] Aldona Szpakowska. – Warszawa : "Czytelnik", 1990

Sygn. 71464


HARTWIG Edward : Żelazowa Wola / wstęp Regina Smendzianka. – Warszawa : "Arkady", 1975

Sygn. 30559


HOESICK Ferdynand : Chopin : życie i twórczość : Kopernik fortepianu, [1966?]

Sygn. 43557

HOESICK Ferdynand : Chopin : życie i twórczość. – T. 1. Warszawa 1810-1831. – Wyd. 2. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976
Sygn. 33459

HOESICK Ferdynand : Chopin : życie i twórczość : T. 2 Pierwsze lata w Paryżu : George Sand 1831-1844. – Wyd. 2. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967


Sygn. 33460

HOESICK Ferdynand : Chopin : życie i twórczość : T. 3 Rozdźwięki : "Nella mizeria" 1845-1849. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966


Sygn. 33461
HORODYSKA Maria : Śladami Chopina. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960

Sygn. 3035 B; 2575 B - 2576 B (Wyd. 1)


IDZIKOWSKI Mieczysław, SYDOW Bronisław Edward : Les portraists de Fryderyk Chopin. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1953

Sygn. 33500


IWASZKIEWICZ Jarosław : Chopin. – Wyd. 5. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983

Sygn. 50175; 19661 (Wyd. 3 z 1966 r.); 33450 (Wyd. 2 z 1956 r.); 11913 (Wyd. z 1949 r.)


IWASZKIEWICZ Jarosław : Pisma muzyczne. – Warszawa : "Czytelnik", 1983

Sygn. 19144 Filia w Bełchatowie


JACHIMECKI Zdzisław : Chopin : rys życia i twórczości. – Warszawa : Instytut Wydaw. „SZTUKA”, 1949

Sygn. 70092


JANKOWSKI Bogdan M. : O muzyce i muzykach : Instytut Wydaw. Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1973. – S. 172-194 : Fryderyk Chopin i jego dzieła

Sygn. 80755


JEŻEWSKA Zofia : Chopin w kraju rodzinnym. – Warszawa : PTTK „Kraj”, 1985

Sygn. 57280


JEŻEWSKA Zofia : Fryderyk Chopin. – Warszawa : "Interpress", 1969

Sygn. 23917, 81707


KACZKOWSKI Adam : Żelazowa Wola. – Wyd. 6. – Warszawa : Wydaw. Sport i Turystyka, 1985

Sygn. 57033, 49929; 20837 (Wyd. 2 z 1967 r.)


KOMPOZYTORZY polscy o Fryderyku Chopinie : antologia / zredagował i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewski. – Wyd. 3. – Kraków : Polskie wydaw. Muzyczne, [1979?]

Sygn. 52895, 33448


KORESPONDENCJA Fryderyka Chopina. T. 1-2 / zebrał i oprac. Bronisław Edward Sydow. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

Sygn. 3224-3225


KORESPONDENCJA Fryderyka Chopina z George Sand i jej dziećmi. [T. 1-2 ] / oprac. Krystyna Kobylańska ; teksty fr. przeł. Julia Hartwig. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981

Sygn. 50863, 44018 – T. 1; 50864, 44019 – T. 2
KORESPONDENCJA Fryderyka Chopina z rodziną / teksty opracowała oraz wstępem i komentarzem opatrzyła Krystyna Kobylańska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972

Sygn. 94883


MAYZNER Tadeusz : Chopin. – Warszawa : Instytut Fryderyka Chopina, 1947

Sygn. 10999


MAYZNER Tadeusz : Chopin. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr.1959

Sygn. 12146


MECHANISZ Janusz : Poczet kompozytorów polskich. – Warszawa : WSiP, 1993. – S. 91-104

Sygn. 76475 W


MŁODOŚĆ Chopina / [scenopis Aleksander Ford ; oprac. dialogów Leon Kruczkowski]. – Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952

Sygn. 85792


NYKA Józef : Żelazowa Wola. – Wyd. 2 zm.. – Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1960

Sygn. 1764 Filia w Bełchatowie


OPALSKI Józef : Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. – Kraków : Polskie wydaw. Muzyczne, 1980

Sygn. 54624, 41378

PASCHAŁOW Wiaczesław : Chopin a polska muzyka ludowa. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1951
Sygn. 33477

PRZYBYLSKI Ryszard : Cień jaskółki : esej o myślach Chopina. – Kraków : "Znak, 1995

Sygn. 83337, 83338
REISS Władysław Józef : Mała historia muzyki. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. – S. 132-135 : Fryderyk Franciszek Chopin

Sygn. 40460 W


REISS Władysław Józef : Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska : szkic historycznego rozwoju na tle przeobrażeń społecznych. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1984. – S. 111-120 : Geniusz Chopina

Sygn. 51865, 33475


ROCZNIK chopinowski. – T. 1 / red. nacz. Józef M. Chomiński. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1956

Sygn. 3741, 3961


SIWKOWSKA Janina : Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 1-2. – Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988

Sygn. 59446, 67220


SIWKOWSKA Janina : Tam gdzie - gdzie Chopin chodził na pół czarnej ... : stylizacje. – Warszawa : "Książka i Wiedza", 1959

Sygn. 14069


SOLEIL Jean-Jaques, LELONG Guy : Najsłynniejsze dzieła muzyki światowej : leksykon muzyki instrumentalnej / wstęp Marice Fleuret; przeł. Janusz Łętowski. – Łódź : Wydaw. OPUS, 1993. – S. 36 : Ballada na fortepian nr 1 op. 23 ; s. 44 : Etiudy na fortepian ; s. 111 : Preludia fortepianowe ; s. 128 : Sonata fortepianowa nr 2 „Z marszem żałobnym” ; s. 190 : Grande Valse Brillante nr 1 ; s. 191 : Polonez „Bohaterski” ; s. 220 : Nokturny fortepianowe

Sygn. 78969, 77757 Czytelnia


STROMENGER Karol : Fryderyk Chopin : w stulecie śmierci / red. Stanisław Tazbir. – Wyd. 2 zm.. – Łódź : Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa "Czytelnik", 1949

Sygn. 10132 - 10133


SZULC Marceli Antoni : Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne : przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1986

Sygn. 58886


WALDORF Jerzy : Wielka gra : rzecz o Konkursach Chopinowskich. – Wyd. 2. – Warszawa : „Iskry”, 1985

Sygn. 57119; 52766, 42534 (Wyd. z 1980 r.)


WIERSZE o Chopinie : antologia i bibliografia / zebrał i oprac. Edmund Słuszkiewicz ; przedmowa Julian Przyboś. – Wyd. 2. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1968

Sygn. 23248


WIERZYŃSKI Kazimierz : Życie Chopina. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1978

Sygn. 39966


WIŚNIEWSKI Grzegorz : Od Puszkina do Michałkowa : muzy stolic Rosji. – Warszawa : „Verum”, 2003. – S. 192-193 : Chopin w Petersburgu

Sygn. 96564


WYBÓR listów / opracował Zdzisław Jachimecki. – Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1949

Sygn. 591 Filia w Radomsku


WYSOCKI Stefan : Wokół dziesięciu Konkursów Chopinowskich. – Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1982

Sygn. 52761, 45511


ZAMOYSKI Adam : Chopin / przeł. Halina Sołdaczukowa. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990

Sygn. 70251


ŻELAZOWA Wola / tekst Jarosław Iwaszkiewicz ; fotografika Adam Kaczkowski. – Wyd. 3. – Warszawa : "Sport i Turystyka", 1970

Sygn. 20837


ŻELAZOWA Wola / część albumową oprac. fotograficznie Adam Kaczkowski. – Warszawa : „Arkady”, 1960

Sygn. 12564


Artykuły z czasopism

BONIECKI Edward : Jak pisać o Chopinie? Wokół kontrowersji Szymanowski - Iwaszkiewicz // Ruch Literacki. – 1991, z. 6, s. 681-693


BRUNEL Pierre : Chopin i Sand : wokół postaci Don Juana // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 3, s. 73-82
BUŁA K. : Chopin w świadomości młodzieży polskiej // Poradnik Muzyczny. – 1985, nr 9, s. 10-12

Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849) polski kompozytor i pianista, przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu, w świadomości młodzieży.


CZACHÓRSKA-KREJ Marzena : Moje inspiracje muzyczne // Grupa i Zabawa. – 2001, nr 2, s. 46-48

Warsztaty Chopinowskie. Wykorzystanie muzyki, tańca na katechezie.


CHYŁA-SZYPUŁOWA Irena : Muzyka w służbie Ojczyźnie - ważny element edukacji wczesnoszkolnej. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 1, s. 16-22

W artykule przedstawiono najwybitniejszych polskich kompozytorów, których muzyka uczyniła Polskę sławną na całym świecie (zwłaszcza Fryderyk Chopin).


DYSTYNGOWANY wojażer // Poznaj Swój Kraj. – 1995, nr 10, s. 4-5
GOZDECKA Renata : W obrazach Jerzego Dudy Gracza brzmi muzyka Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 67-69
GROCHOWSKA Dorota : XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 30-38
KUSZ Elżbieta : Chopin w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, [nr] 5, s. 294-296

Całoroczny cykl koncertów przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertów.


MECHANISZ Janusz : O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 7-17
NIEWIAROWSKA Barbara : Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1994, nr 4, s. 190-192
ORŁOWSKI Jan : Fryderyk Chopin w poezji rosyjskiej // Przegląd Humanistyczny. – 1999, nr 6, s. 47-60
ORŁOWSKI Jan : Jeszcze raz o Szopenie w poezji rosyjskiej // Język Rosyjski. – 1989, nr 4, s. 199-204

Wiersze w języku rosyjskim


PASIECZNIK Monika : Ideał na Bruku, czyli Rok Chopinowski a'rebours // Odra. – 2009, nr 11, s. 108-109
PERZYŃSKI Marek : Dusznickie kuracje małego Frycka // Poznaj Swój Kraj. – 1999, nr 10, s. 16-17
POCIEJ Bohdan : Ryszard Przybylski odkrywa osobowość Chopina // Literatura. – 1995, nr 125, s. 40-41
POCIEJ Bohdan : Chopin i Bach : uwagi o substancjalnej koncepcji formy // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1999, nr 2, s. 51-57
PRELUDIUM c-moll op. 28 nr 20 Fryderyka Chopina, Mazurek c-dur op. 7 nr 5 Fryderyka Chopina, Dla Elizy Ludwiga van Beethovena, W Grocie Króla Gór z I Suity Peer Gynt Edwarda Griega [i nn.] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1999, nr 4, dod. "Dodatek Muzyczny" s. XLIX-LXIV

Utwory do wykorzystania na lekcji muzyki.


PRZYBYLSKA Anna : Śmierć przy Place Vendôme 12 // Biblioteka. – 2009, nr 5, s. 4-10
RATAJCZAK J. : Fryderyk Chopin na progu małżeństwa // Życie Literackie. – 1988, nr 48, s. 1, 11
SŁAWNI Polacy : Fryderyk Chopin // Wszystko dla szkoły. – 2009, nr 2, dod. (plakat z krótką notka biograficzną)
SMOLEŃSKA-ZIELIŃSKA Barbara : Chopin nasz współczesny - po stu

pięćdziesięciu latach // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1998, nr 5, s. 195-200
SZWARCMAN Dorota : Chopin w lesie // Polityka. – 2008, nr 10, s. 68-69
SZWARCMAN Dorota : Dźwięki z epoki // Polityka. – 2008, nr 39, s. 76-78
SZWARCMAN Dorota : Pomniki po Fryderyku : jak uczcić Chopina? // Polityka. – 2006, nr 12, s. 60-62
ŚLIZIŃSKI Jerzy : Fryderyk Szopen w poezji w poezji Słowian Wschodnich // Język Rosyjski. – 1980, nr 5, s. 259-265
TALIK Magdalena : Chopin i jego Europa // Odra. – 2009, [nr] 11, s. 105-107

Festiwal Chopinowski - Warszawa 2009


TALIK Magdalena : Sto procent Chopina w Chopinie // Odra. – 2009, [nr] 1, s. 73-75

Międzynarodowy Festiwal "Chopin i jego Europa".


TROJAN Elżbieta : Fryderyk Chopin – kompozytor, pianista, pedagog (zestawienie bibliograficzne // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 10, s. 22-23
WIATR Aneta : Dwaj sztukmistrze : Chopin i Norwid : (z dziejów pewnego zbliżenia) // Twórczość. – 2001, nr 9, s. 31-48
ZAREMBA Janusz : Towarzystwo im. Fryderyka Chopina // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 8, s. 590-595

METARIAŁY POMOCNICZE DLA SZKÓŁ

(scenariusze imprez, konspekty zajęć, montaże słowno-muzyczne)
Artykuły z czasopism
ANDRES Maria : Wielka muzyka Chopina : montaż literacko-muzyczny w Roku Chopina // Wychowawca. – 1999, nr 5, s. 26-27
CHYŁA- SZYPUŁOWA Irena : Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 4, s. 48-54

Artykuł do wykorzystania na zajęcia z dziećmi o F. Chopinie .


GAŁ Dorota : Fryderyk Chopin na lekcjach literatury w klasie IV // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. – 1995/96, z. 1, s. 43-56
GAŁ Dorota : Muzyka Chopina i poezja Słowackiego - propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s.136-140

Zainteresowanie uczniów faktami z biografii obu artystów.


GAŁ Dorota : ,,Muzyka Chopina to poezja Słowackiego przełożona na język dźwięków i odwrotnie'' - propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 95-100
GAŁ Dorota : Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości J. Słowackiego i F. Chopina // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 2, s. 13-18
GROCHOWSKA Dorota : XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 30-38

Temat konspektu: Ze wszystkich stron świata płynie muzyka Chopina. Celem lekcji jest ukazanie roli Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie w pianistyce światowej oraz promowaniu polskiej kultury


JACHIMCZAK Barbara Wanda : "Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku...", czyli Norwid o Chopinie : montaż słowno-muzyczny do realizacji w szkole średniej // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 26-28
JACHIMCZAK Barbara Wanda : Wigilie sławnych Polaków // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 28-29
JASTRZĘBSKA-GZELLA Hanna : Edukacja regionalna na lekcjach sztuki // Drama. – 2006, z. 49, s. 21-24
JASTRZĘBSKA-GZELLA Hanna : „Gdzie skarb twój, tam serce twoje”. O muzyce F. Chopina // Drama. – 2006, z. 50, s. 33-36

Lekcja dla klasy VI szkoły podstawowej lub I gimnazjum.


KOWALCZYK Małgorzata : O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim Cypriana Kamila Norwida "Fortepian Szopena". Analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, z. 2, s. 74-84
KUNCEWICZ-DYGAŁA Danuta : Kapelusze z głowy panowie - oto geniusz : śladami sławnych Polaków - Fryderyk Chopin // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 4-5

Konspekt lekcji w gimnazjum wykorzystującej wiadomości i umiejętności z języka polskiego, muzyki, plastyki.


LEKSOWSKA Lidia, SUPRONOWICZ Iwona : „Rodem Warszawianin, Sercem Polak, a talentem świata obywatel” // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 13-15
MACHNOWSKA Maria : ... Przypominam sobie Chopina // Guliwer. – 1996, nr 1, s. 30-31,34

Scenariusz do inscenizacji lekcji o kompozytorze


MIECZKOWSKA Beata, SEWERA Wojciech : Możliwości wykorzystania pakietów multimedialnych na lekcjach muzyki w gimnazjum // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 1, s. 42-47

Tematy: 1. Główne cechy muzyki romantyzmu; 2. Dialog z Chopinem, czyli muzyka Fryderyka Chopina w interpretacjach jazzowych.


MIERZYŃSKA Renata : Fryderyk Chopin - artysta znany na całym świecie : scenariusz zajęć świetlicowych w szkole podstawowej // Świetlica w Szkole. – 2008, [nr] 3, s. 19
OBARA Małgorzata : Przykładowe scenariusze zajęć dla klasy II na wybrane dni stycznia i lutego // Nauczanie Początkowe. – 1998/99, z. 3, s. 45-58

Kraków i szopki krakowskie, Mikołaj Kopernik i Toruń. Pomniki Warszawy. Hałas. Muzyka Chopina.


ORZEŁ Danuta : W 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina : montaż słowno-muzyczny // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 11, s. 22-26
POMICHOWSKA Mirosława : Fryderyk Chopin - życie, twórczość i tradycja : scenariusz lekcji muzyki dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 11

PRUS-WIŚNIEWSKA Helena : Co słychać u sześciolatków? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 9, s. 533-538

Połączenie poezji z muzyką i plastyką
SEREDA Grażyna : Muzyczne inspiracje polskim folklorem // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 5, s. 220-232

Konspekty dla klasy I i II gimnazjum.


STRUTYŃSKA Barbara : Spotkania z muzyką [inscenizacja] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2008, nr 5, s. 48-53
ŚLIWA Dorota : Przykładowe scenariusze zajęć o charakterze integracyjnym dla klasy III (na wybrane dni września i października) // Nauczanie Początkowe. – 1998/1999, nr 1, s. 55-68
SZYMAŃSKA Grażyna : Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie w Siedlcach // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 4, s . 162-164
WIŚNIEWSKA Grażyna : Lekcja z Chopinem i jego muzyką w klasie szóstej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 49-65
WOLNIEWICZ Hanna : Fryderyk Chopin - Polak znany na całym świecie // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 21-22

Scenariusz zajęć świetlicowych.


WOŹNIAK Zbigniew : Pierwiastki narodowe w muzyce Chopina // Wszystko dla szkoły. – 2003, nr 1, s. 20

Konspekt lekcji muzyki przeprowadzonej w pracowni komputerowej. Klasa VI szkoły podstawowej.


ZIENTALSKA Anna : Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina // Biblioteka. – 2009, nr 5, s. 12-13
ZROBEK Henryka : Nastrój malowany muzyką // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 2, s. 86-87

Konspekt lekcji muzyki w klasie IV SP; temat: Plastyczne wyrażanie nastroju muzyki w trybach "dur" i "moll"Wydawnictwa zwarte
CIECHAŃSKA Magdalena : Bądźmy razem w Łazienkach : scenariusz imprezy integracyjnej dla dzieci i rodziców // W: Pedagogika zabawy edukacji kulturalnej / red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. – Lublin : Wydaw. KLANZA, 2006. – S. 98-100

Sygn. 95024


CHOTOMSKA Wanda : Muzyka Pana Chopina / il. Wiesław Majchrzak. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1978

Sygn. 9747 B -9748 B, 38823


CZACHÓRSKA-KREJ Marzena : Moje inspiracje muzyczne // Pedagogika zabawy edukacji kulturalnej / red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. – Lublin : Wydaw. KLANZA, 2006. – S. 94-96

Sygn. 95024


JEDYNAK Barbara : Fryderyk Chopin : sen nocy ostatniej : Paryż, 17 października 1849, godzina 2 w nocy : spektakl z okazji Roku Chopinowskiego // W: Uroczystości : scenariusze imprez okolicznościowych / [konsultacja metod. Jolanta Chwastek]. – Goleszów : "Innowacje", 1999. – S. 271-308

Sygn. 31980 Filia w RadomskuWYDAWNICTWA INNYCH BIBLIOTEK

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

Wydawnictwa zwarte

ADAMCZYK Agata : Rola fortepianu w kształtowaniu stylu romantycznego na podstawie twórczości F. Schuberta, R. Schumanna i F. Chopina.Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2009


BILICA Krzysztof : Wokół Chopina i Polski : siedem szkiców. – Wołomin : Wydawnictwo Polskie, 2005
CHECHLIŃSKA Zofia : Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina. Kraków : "Musica Iagellonica", 1995
CHOPIN i muzyka romantyczna / tekst Carlo Cavalletti ; oprac. graf. Sergio ; [przekł. Justyna Polony-Poluk]. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 2000
CHOPIN w kręgu przyjaciół T. 1-2 / pod red. Ireny Poniatowskiej. – Warszawa : Polska Akademia Chopinowska, „Neriton” [i in.], 1995
CHOPIN – w poszukiwaniu wspólnego języka : materiały z konferencji. – Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2001
CIEŚLA-KORYTOWSKA Maria : Romantyczne przechadzki pograniczem. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004
DEMSKA-TRĘBACZ Mieczysława : Rytm Chopina. – Warszawa : AM, 1981
DRAUS Grażyna : Twórca samotny - twórcza samotność : kilka refleksji nad życiem i dziełem Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego // W: Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne / pod red. Piotra Domerackiego, Włodzimierza Tyburskiego. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. – S. 459-469
EIGELDINGER Jean-Jacques : Chopin w oczach swoich uczniów / przeł. Zbigniew Skowron. – Kraków : "Musica Iagellonica", 2000
EISLER Benita : Pogrzeb Chopina / [przekł. Ewa Gabryś]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2005
GOŁĄB Maciej : Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina. – Warszawa : UW, 1990

FRYDERYK Chopin : geniusz muzyki fortepianowej / red. K. Bieliniak. – Warszawa : De Agostini Polska, 2007


FRYDERYK Chopin : zabytki, upowszechnienie, biografia, epoka, twórczość, poprzednicy, tradycje : informator dla przewodników turystycznych / oprac. red. Dariusz Żebrowski]. –Warszawa : Towarzystwo Imienia Fryderyka Chopina, 1972
GRUDZIŃSKI Antoni, GRUDZIŃSKI Albert : Kult Chopina w Polsce. – Poznań : „Ars Nova”, 1995
INSPIRACJE Chopinowskie : literacka twórczość dzieci i młodzieży / [red. Ewa Janiszewska, Jolanta Dyrda]. – Lublin : "System-Graf", 2000
KOZUBEK Lidia : O wykonywaniu dzieł Chopina. – Warszawa : Wydaw. AM, 2003
LISSA Zofia : Studia nad twórczością Fryderyka Chopina. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dr. 1970
LITERSKA Barbara : Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina : aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne. – Kraków : Musica Iagellonica, 2004
MARKIEWICZ Leon : Karol Szymanowski - o Chopinie, o własnej twórczości, o pedagogice. – Katowice : AM, 1995
NIEKRASZ Lech Zdzisław : Chopin gra w duszy w duszy japońskiej. – Kraków : „Impuls”, 2000
PADEREWSKI Ignacy Jan : F. Chopin : Warszawa : [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich], 1991
PEROŻYNA Elżbieta : Miłość i przyjaźń w życiu Chopina. – Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2005
PRZEMIANY stylu Chopina : studia / pod red. Macieja Gołąba. – Kraków : "Musica Iagellonica", 1993
RATAJCZAK Józef : Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1989
SIELUŻYCKI Czesław : Chopin - geniusz cierpiący.Podkowa Leśna : "Aula", 1999
SMENDZIANKA Regina : Jak grać Chopina : próba odpowiedzi / pod red. Wojciecha Nowika. – Warszawa : Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina, 2000
SMENDZIANKA Regina : Jak grać Chopina - próba odpowiedzi : utwory na fortepian z orkiestrą / pod red. Wojciecha Nowika. – Warszawa : Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina, 2005
SMOLEŃSKA-ZIELIŃSKA Barbara : Fryderyk Chopin i jego muzyka. – Warszawa : WSiP, 1995
SZULC Tadeusz : Chopin w Paryżu : życie i epoka. Warszawa : "Alfa-Wero", 1999
SZUMIŃSKI Piotr : Chopin i Potocka : awantura o miłosną korespondencję. – Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, 2005
SZYMANOWSKI Karol : Fryderyk Chopin. – Warszawa : Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1997
SZYMAŃSKA Grażyna : Turniej wiedzy o Fryderyku Chopinie : materiały edukacyjne. Cz. 1, Szkoły podstawowe i gimnazja. – Siedlce : „Nutka”, 2000
TOMASZEWSKI Mieczysław : Chopin : człowiek, dzieło, rezonans. – Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, cop. 1998
TOMASZEWSKI Mieczysław : Chopin i George Sand : miłość nie od pierwszego spojrzenia. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2003
TOMASZEWSKI Mieczysław : Muzyka Chopina na nowo odczytana : studia i interpretacje. – Kraków : Akademia Muzyczna, 1996
WEBER Bożena : Chopin. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2000
WILLEMETZ Jacqueline : Chopin - łowca dusz : szkic do portretu duchowego na podstawie prac i badań Marie-Madeleine Gérard / przeł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. – Warszawa : "Cyklady", 2000
ZAMOYSKI Adam : Chopin : powściągliwy romantyk / przekł. Dominika Chylińska. – Kraków : Znak, 2002
ZIELIŃSKI Tadeusz Andrzej : Chopin : życie i droga twórcza. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1998
Artykuły z czasopism
BRONIECKA Magdalena : Chopinowskie mazurki – czyli folklor a pojęcie muzyki narodowej // Literatura Ludowa. – 2004, nr 6, s. 23-31
CYZ Tomasz : Fortepiany Chopina : Warszawa i Paryż : autentyzm i rekonstrukcja // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 2, s. 14
CZERNY-STEFAŃSKA Halina : Nad Warszawą unosi się duch Chopina // Ruch Muzyczny. – 1999, nr 8, s. 10-13

Rozm. z... na temat Konkursów Chopinowskich przepr. Gabriela Stanek-Peszkowska.

JANION Maria, ŻMIGRODZKA Maria : Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji // Res Publica. – 1987, nr 3, s. 49-62

Sylwetka Fryderyka Franciszka Chopina (1810-1849), polskiego kompozytora i pianisty, przedstawiciela muzyki okresu romantyzmu.


JAZDON Andrzej : Bibliografia chopinowska 1996-2000 // Rocznik Chopinowski. – 2001, T. 24/25, s. 144-199
KAŃSKI Józef : Czy Chopin nie stworzył szkoły pianistycznej? // Ruch Muzyczny. – 1996, nr 4, s. 14-15
KOBYLAŃSKA Krystyna : Fryderyk Chopin : ,,Miscellanea inedita'' // Ruch Muzyczny. - 1996, nr 4, s. 32-38; cz. 2 nr nr 5, s. 32-37; cz. 3 nr 6, s. 34-37, cz. 4 nr 7, s. 28-31; cz. 5 nr 8, s. 32-36; cz. 6 nr 9, s. 32-37
KOBYLAŃSKA Krystyna : Zapomniane wydania dzieł Fryderyka Chopina // Ruch Muzyczny. – 1997, nr 1, s. 32-33
KOWALSKA Joanna : Chopin wczoraj i dziś : Chopin i jego twórczość w kontekście kultury // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 1, s. 15-17
MICHAŁOWSKI Kornel : Bibliografia Chopinowska 1990-1993 // Rocznik Chopinowski. – 1995, T. 21, s. 276-336
MICHAŁOWSKI Kornel : Bibliografia Chopinowska 1994-1995 // Rocznik Chopinowski. – 1996/1997, T. 22/23, s. 445-498
LACHERT Piotr : O Chopinie pedagogu // Ruch Muzyczny. – 1999, nr 10, s. 8-11
LIPIŃSKA Marianna, BYZIA Zofia : Chopinowskie inspiracje // Bliżej Przedszkola. – 2006, nr 7/8 (nr specjalny), z. 2, s. 40-41
LIPOWSKI Zdzisław : Muza Chopina // Ruch Muzyczny. – 1989, nr 20, s. 7-9
NOWACZYK Henryk F. : Chopin ochrzczony ,,z wody'' w Żelazowej Woli // Ruch Muzyczny. – 1999, nr 14, s. 35-39
NOWACZYK Henryk F. : Rozważania o "rodzinnej" dacie urodzin Fryderyka Chopina // Ruch Muzyczny. – 2000, nr 22, s. 31-35
PIETRZAK Joanna : Kapelusze z głów panowie – oto geniusz // Bliżej Przedszkola. – 2005, nr 10, s. 14-15

(konkurs)


SMENDZIANKA Regina : Odkrywanie Chopina // Ruch Muzyczny. – 1998, nr 14, s. 10-13

Rozm. z... na temat interpretacji muzyki Chopina przepr. Gabriela Stanek-Peszkowska.


SUŁEK Andrzej : Banderola na Chopina? // Ruch Muzyczny. – 2001, nr 8, s. 12-13
SZCZEPAŃSKI Rafał : Muzyka i kult Chopina w okupowanej Warszawie // Ruch Muzyczny. – 1989, nr 10, s. 3-4
WIŚNIEWSKA Anna : Z potrzeby serca. Międzynarodowe Towarzystwo Chopinowskie // Ruch Muzyczny. – 1995, nr 22, s. 10-11

Popularyzacja muzyki Fryderyka Chopina.: radomsko bk -> zestawienia%20gotowe
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie tryb. Multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Ewa bi
zestawienia%20gotowe -> Terapia poznawczo-behawioralna
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> Komputer na lekcjach języka polskiego
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Dagmara roszkowska
zestawienia%20gotowe -> W piotrkowie trybunalskim multimedialne centrum informacji I promocji oprac. Aneta gnyp
zestawienia%20gotowe -> Wydawnictwa zwarte
zestawienia%20gotowe -> Zaburzenia psychiczne

Pobieranie 92.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna