W poszukiwaniu szkołY, zawodu, pracy w poszukiwaniu sensuPobieranie 71.46 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar71.46 Kb.
"W POSZUKIWANIU SZKOŁY, ZAWODU, PRACY - W POSZUKIWANIU SENSU"
HARMONOGRAM

OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 14 – 20 października 2013 r.Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowanie zainteresowanie udziałem w proponowanych działaniach,
prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefonicznie do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
Szczecin: 91 425 61 23 lub 91 425 61 26, Koszalin: 94 344 50 50 lub 94 344 50 42
Data


Nazwa działania


Opis działaniaUwagi14 października 2013 r.


Poniedziałek


Spotkania informacyjno -
tematyczne dla młodzieży


Godz. 8.00 – 9.00

Spotkanie z młodzieżą i prezentacja zawodu – lekarz weterynarz. Spotkanie poprowadzi


dr Leonard Gugała – lekarz weterynarz, Przychodna Weterynaryjna Małych Zwierząt.
Godz. 10.00-12.00

Spotkanie dla młodzieży z udziałem pracowników i wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, prezentacja multimedialna na temat:- „Działalność opiekuńcza i edukacyjna schroniska”;

- „Psie emocje za kratami” - EduAnimalisprowadzący Katarzyna Wawryniuk – zoopsycholog, behawiorysta i trener szkolenia psów.
Godz. 12.30 -13.30

Spotkanie z młodzieżą na temat: Chronione gatunki zwierząt w parkach krajobrazowych”. Wykład prowadzony przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
Sala grupowa CIiPKZ,


ul. Mickiewicza 41

Szczecin
Indywidualne badania predyspozycji zawodowych
z wykorzystaniem testów diagnozy zawodowej.


Godz. 8.00 -14.00

KZZ – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - opisuje 11 wymiarów (skal) zainteresowań zawodowych (skale: artystyczna, badawcza, handlowa, komunikacyjna, konwencjonalna, mechaniczna, opiekuńcza, perswazyjna, przedsiębiorcza realistyczna, społeczna). Kwestionariusz służy do określenia zainteresowań zawodowych i jest pomocny w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się oraz w wyborze zawodu.
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji
– kwestionariusz opisuje siedem grup zainteresowań, odnoszących się do typów wykonywanych czynności (zainteresowań: językowych, matematyczno – logicznych, praktyczno – technicznych, praktyczno – estetycznych, opiekuńczo – usługowych, kierowniczo – organizacyjnych, biologicznych). Kwestionariusz jest pomocny w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji i w tworzeniu własnej ścieżki zawodowej,.itp.
Test PerformenSe Echo – opisuje obszary oceny osoby w kontekście pracy (pierwsze wrażenia, praca, życie w społeczeństwie, stosunek do zwierzchników, reakcja na stres, otoczenie zawodowe), dodatkowo umożliwia wyodrębnienie optymalnych dla osoby rodzajów pracy: administrowanie, projektowanie, zarządzanie, argumentowanie, tworzenie, zarządzanie ludźmi, komunikowanie się oraz produkowanie. Test może być pomocny przy: tworzeniu ścieżek kariery, wyborze szkoleń, sprawdzaniu dopasowania do stanowiska pracy, ocenie potencjału zawodowego.

Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha - jest metodą projekcyjną przeznaczoną do badania skłonności i zainteresowań zawodowych. Przy pomocy testu można rozpoznać skłonności zawodowe, jest też uzupełnieniem badania wiadomości, czy umiejętności zawodowych. Pozwala również precyzyjnie opisać wymagania stanowiska pracy. Jest to narzędzie pomocne przy wyborze szkoły i reorientacji zawodowej.

Klienci indywidualni.

CIiPKZ,
Szczecin
15 października 2013 r.


WtorekSpotkania informacyjno -
tematyczne dla młodzieżyGodz. 9.00-10.00

Spotkanie dla młodzieży, którego celem jest przybliżenie świata zawodów, czynników decydujących


o wyborze zawodu i ścieżek kształcenia. W trakcie zajęć młodzież pozna czynniki wpływające na wybór zawodu, własne zainteresowania oraz dokona samooceny umiejętności, zdolności i wartości. Zapozna się z usługami świadczonymi na rzecz klientów przez Powiatowe i Wojewódzki Urząd Pracy.

Uczestnikom zostanie przeprowadzany test, tzw. skrócona wersja testu J.Hollanda określający osobowość zawodową.


Godz. 10.00-11.00

Spotkanie z młodzieżą i pogadanka na temat: „Tropami dzikich zwierząt prowadzona przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.


Godz. 11.00-13.00

Spotkanie, prezentacja multimedialna i bezpłatne porady na temat.: szkolenie psów, jak zdobyć zawód tresera, sporty związane z psami, kursy doskonalające dla treserów, hodowla -prowadzenie – pracownicy firmy - Psia farma.Sala grupowa CIiPKZ,


ul. Mickiewicza 41

Mobilni doradcy zawodowi - spotkania informacyjne z uczniami, na temat: rynku pracy, wyboru dalszej drogi edukacyjno-
zawodowej, zainteresowań
i preferencji zawodowych


Godz. 8.00-14.00

Spotkania informacyjne w siedzibach szkół.

Półtoragodzinne spotkania prowadzone na terenie szkoły dla uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych lub średnich, których celem jest zapoznanie młodzieży z sytuacją panującą na rynku pracy i prognozami na najbliższe lata, tak by w sposób realistyczny dokonywać wyboru zawodu lub miejsca pracy. Podczas spotkania młodzież sprawdza swoje predyspozycje zawodowe przy pomocy skróconej wersji testu J.Hollanda oraz dowiaduje się z jakich form pomocy może skorzystać w przypadku zarejestrowania się Powiatowym Urzędzie Pracy.W siedzibach szkół
na indywidualne zgłoszenia,

grupy max. 30 osobowe

16 października 2013 r.


Środa
Spotkania informacyjno -tematyczne
dla młodzieżyGodz. 8.00 – 9.00

Spotkanie z młodzieżą i prezentacja zawodu – lekarz weterynarz. Spotkanie poprowadzi


dr Leonard Gugała – lekarz weterynarz, Przychodna Weterynaryjna Małych Zwierząt.

Godz. 10.00-11.00

Spotkanie z młodzieżą i prezentacja multimedialna na temat: Praca nad psem schroniskowym” prowadzona przez Katarzynę Wawryniuk – zoopsychologa, behawiorystę i trenear szkolenia psów z EduAnimalis.


Godz. 11.00-12.00

Spotkanie z młodzieżą na temat: „Czy animaloterapia jest potrzebna?” prowadzone przez


dr hab. inż. Angelikę Cieślazoopsychologa z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – Zakład Hodowli Koni,
Godz. 12.00-13.00

Spotkanie, prezentacja multimedialna i bezpłatne porady na temat.: szkolenie psów, jak zdobyć zawód tresera, sporty związane z psami, kursy doskonalające dla treserów, hodowla -prowadzenie – pracownicy firmy Psia farma.Sala grupowa CIiPKZ,

ul. Mickiewicza 41

SzczecinIndywidualne badania predyspozycji zawodowych
z wykorzystaniem testów diagnozy zawodowej.Godz. 8.00-14.00

KZZ – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych,
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji,
Test PerformenSe – Echo,
Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha.

Klienci indywidualni CIiPKZ

ul. Mickiewicza 41

Szczecin
17 października 2013 r.
CzwartekWarsztaty Planowania Kariery - zajęcia praktyczne dla uczniów III klas szkół średnich.


Godz. 8.00-9.00

Warsztaty Planowania Kariery Zawodowej skierowane są do młodzieży stojącej dopiero przed pierwszym ważnym wyborem, np. kierunku studiów i chcących w sposób świadomy, oparty na realistycznych przesłankach podejmować decyzje co do swojej przyszłości zawodowej. W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość: rozpoznać swoje mocne strony i kompetencje, wartości i zainteresowania, nauczyć się świadomie podejmować decyzje co do swojej przyszłości – zwłaszcza zawodowej, znaleźć kompromis między tym, co „pożądane” a „realistyczne” i wyznaczyć sobie cele możliwe do osiągnięcia, wypracować strategie realizacji tych celów.

Podczas zajęć uczestnicy sprawdzają swoje predyspozycje zawodowe przy pomocy skróconej wersji testu J.Hollnada.
Godz. 9.00-10.00 spotkanie i prezentacja multimedialna na temat: „Hipoterapia – wieloprofilowa forma rehabilitacji z udziałem konia” - Natalia Przybyłowicz - Zakładu Hodowli Koni ZUT.
Godz. 10.00-11.00 spotkanie i prezentacja kierunku Weterynaria - Agnieszka Rojewska
i Katarzyna Pęzińska – Kijak,
ZUT.
Godz. 11.00-12.00

Spotkanie dla młodzieży na temat: „Dogoterapia – hobby czy zawód?” - dr hab. inż. Angelika Cieślazoopsycholog, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – Zakład Hodowli Koni,Godz. 12.00-13.30

Spotkanie, prezentacja multimedialna i bezpłatne porady na temat.: szkolenie psów, jak zdobyć zawód tresera, sporty związane z psami, kursy doskonalające dla treserów, hodowla -prowadzenie – pracownicy firmy Psia farma.Sala grupowa CIiPKZ

ul. Mickiewicza 41

Szczecin
Mobilni doradcy zawodowi - spotkania informacyjne kierowanie
do uczniów szkół średnich lub kończących gimnazjum.

Godz. 8.00-14.00

Spotkania informacyjne, prowadzone na terenie szkoły, dla uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych lub średnich, których celem jest zapoznanie młodzieży z sytuacją panującą na rynku pracy, a także prognozami na najbliższe lata, tak by w sposób realistyczny dokonywać wyboru zawodu lub miejsca pracy. Podczas spotkania młodzież sprawdza swoje predyspozycje zawodowe przy pomocy skróconej wersji testu J.Hollanda. oraz dowiaduje się z jakich form pomocy może skorzystać w przypadku zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. Ponadto, zapoznają się z ofertą Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dotyczącą pomocy w planowaniu przyszłej drogi zawodowej i edukacyjnej w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego.
W siedzibach szkół na indywidualne zgłoszenia,

grupy max. 30 osobowe.


18 października 2013 r.
Piątek
Spotkania informacyjno tematyczne

Godz. 8.00 – 9.00

Spotkanie z młodzieżą i prezentacja zawodu – lekarz weterynarz. Spotkanie poprowadzi


dr Leonard Gugała – lekarz weterynarz, Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt.

Godz. 9.00 – 11.00

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych, których celem jest zapoznanie młodzieży


z sytuacją panującą na rynku pracy, a także prognozami na najbliższe lata, tak by w sposób realistyczny dokonywać wyboru zawodu, dalszej drogi kształcenia lub miejsca pracy.

Godz. 11.00-12.00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach - Technikum Hodowli Koni, spotkanie
i prezentacja multimedialna dla młodzieży na temat: „Szkoła Zawodowa Twoją Przyszłością”.
Godz.12.00-13.00

Spotkanie dla młodzieży na temat kierunku: Technik Weterynarii, prowadzone przez - PROFESJA Policealną Szkołę Rozwoju Zawodowego w Szczecinie. Omówienie specyfiki pracy technika weterynarii i zapotrzebowania na rynku pracy oraz prezentacja pt.: „Anatomia w pigułce – program dla technika weterynarii.


Godz. 13.00-14.30

Spotkanie, prezentacja multimedialna i bezpłatne porady na temat.: szkolenie psów, jak zdobyć zawód tresera, sporty związane z psami, kursy doskonalające dla treserów, hodowla -prowadzenie – pracownicy firmy Psia farma.
Sala grupowa CIiPKZ,

ul. Mickiewicza 41

Szczecin

Indywidualne badania predyspozycji zawodowych
z wykorzystaniem testów diagnozy zawodowej.

Godz. 8.00-14.00

KZZ – Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych,
WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji,
Test PerformenSe – Echo,
Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha.


Sale indywidualne CIiPKZ

ul. Mickiewicza 41

Szczecin

20 października 2013 r. WYSTAWA ZAWODOZNAWCZANiedziela
Wystawa zawodoznawcza pod hasłem - łączenie pasji
z wykonywaniem ciekawych profesji,
organizowania z myślą

o młodzieży zainteresowanej zawodami związanymi ze światem przyrody - zoologią - pracą ze zwierzętami.

Godz. 11.00-15.00 Wystawa zawodoznawcza – pokazy, prezentacje, spotkania
Podczas wystawy młodzież będzie miała niepowtarzalną okazję, aby spotkać w jednym miejscu
i czasie przedstawicieli wielu profesji, których praca polega na kontaktach ze zwierzętami, osobiście porozmawiać, wziąć udział w prezentacjach multimedialnych, dowiedzieć się nt. możliwości uzyskania kwalifikacji, wykształcenia i zatrudnienia w poszczególnych zawodach. Dodatkowo, odwiedzający będą mogli zaobserwować, jak w praktyce wygląda praca z. małymi. zwierzętami, czy też na rzecz zwierząt.


 1. Katarzyna Pęzińska – Kijak, ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

- godz. 10.00 spotkanie i wykład na temat: Zootechnika i Rehabilitacji Zwierząt – Zoofizjoterapia oraz stoisko promujące Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT
i kierunku Zootechnika. 1. PROFESJA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Szczecinie - TECHNIK WETERYNARII
  - godz. 11.00 prezentacja multimedialna kierunku Tech. Weterynarii, specyfika pracy,
  zapotrzebowanie na rynku pracy oraz program dla Tech. Weterynarii pn. „Anatomia
  w pigułce”. 2. UNIWERPSYTET-  Małgorzata Jędrzejczak 
  - godz. 12.00 prezentacja multimedialna nt. „Sport z psem. Prezentacja zawodu trenera psów” oraz stoisko promujące zawód tresera psów i pokazy szkoły dla psów UniwerPSYtet – pokazy na świerzym powietrzu. 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BENICACH - TECHNIKUM HODOWLI KONI przysłali formularz zgłoszenia

- godz. 13.00, prezentacja multimedialna kierunków, oferty i dorobku szkoły pn. „Dajemy Zawód – Nie Sprawiamy Zawodu” – spotkania z nauczycielami i instruktorami.

- pokazy na powietrzu związane z hodowlą i użytkowaniem koni.

 1. GROOMERING -  Natalia Bihun, Klaudia Giżewska
  - godz. 11.00-15.00 - prezentacja ras psów, które najczęściej przychodzą do salonu (Yorkshire terier, Maltańczyk, Shih-tzu, Cocer spaniel, Pudel, West, Sznaucer). Wyposażenie salonu dla zwierząt. Sprzęt do strzyżenia. Techniki pielęgnacji zwierząt.
  Kto nadaje się na groomera (cechy takiej osoby). Pokazy strzyżenia na żywym modelu.
  Stoisko promujące zawód groomera.
  godz. 13.30 prezentacja multimedialna – nt. „Groomer – praca i pasja”.
 1. SZKOLENIE PSÓW, CENTRUM KYNOLOGICZNIE „HAPPY DOG” – mgr inż. Joanna Misztela – zoopsycholog, behawiorysta, trener psów, technik weterynarii, specjalista d.s. agresji i lęku, zajmuje się szkoleniami, rozwiązywaniem problemów, żywieniem, przygotowywaniem do wystaw, klubem sportowym dla trenerów typu bull, Magda Greintert – handlerka i osoba startująca w młodym prezenterze.
  - godz. 11.00-15.00 – spotkanie nt. Zoopsycholog. Prawidłowe relacje na linii pies pies
  i pies człowiek.
 2. ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA –ZACHODNIOPOMORSKIEGO

- godz. 11.00-15.00, stoisko wystawiennicze - udzielanie informacji na temat Parków Krajobrazowych i pracy w zakresie ochrony środowiska.


 1. SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT i EDUANIMALIS

- godz. 11.00-15.00, stoisko wystawiennicze oraz bezpłatne porady w zakresie psychologii
i szkolenia zwierząt.

 1. Stowarzyszenie „PO TO JESTEM” DOGOTERAPIA
  - godz. 11.00-15.00, udzielanie informacji nt. działalności i prowadzonych kursach dogoterapii/kynoterapii;
  - pokazy na powietrzu psów dogoterapeutycznych, pod opieką dogoterapeutów.

 2. PSIA FARMA”

- godz. 11.00-15.00

- jak zdobyć zawód tresera;

- sporty związane z psami;

- kursy udoskonalające dla treserów;

- hodowla

- udzielanie bezpłatnych porad i pokazy na powietrzu szkolenia psów. 1. TTB- NADZIEJA AMSTAFFA
  - godz. 11.00-15.00 – stoisko reklamowe

Siedziba WUP

w Szczecnie
ul. Mickiewicza 41
pokazy na powietrzu- parking Sejmiku Zachodniopomorskiego

ul. Mickiewicza 41
Ogłoszenie wyników Konkursu Fotograficznego

pn. „Ja i moja pasa”


Godzina 14.00

Prezentacja nagrodzonych fotografii i uroczyste wręczenie nagród laureatom.


Siedziba WUPw Szczecnie
ul. Mickiewicza 41


: 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas IV 10 maja 2013
2013 -> Harmonogram zajęĆ
2013 -> Lista Przebojów Radia Pik
2013 -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
2013 -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2013 -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
2013 -> ProtokóŁ przeglądu wyposażenia I warunków niezbędnych do zorganizowania częŚci praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna