W projekt Calimera jest finansowany przez Komisję EuropejskąPobieranie 2.67 Mb.
Strona22/27
Data29.04.2016
Rozmiar2.67 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Fotografia cyfrowa ZAKRES

Fotograficzne aparaty cyfrowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki robione i wykorzystywane są zdjęcia. Bardzo proste jest teraz dodawanie zdjęcia na stronę internetową etc., ale istnieje niebezpieczeństwo wynikające z faktu, że zdjęcia stały się efemeryczne i zbywalne. Możliwy w przyszłości brak fotografii w formie fizycznej może się okazać wielką stratą dla archiwów historycznych.


Materiały transmitowane ZAKRES

Nadawanie jest oczywiście formą kanału dostępu, ale zawartość programów jest materiałem w formacie multimedialnym. Instytucje dziedzictwa kulturowego muszą współpracować z koncernami audiowizualnymi, takimi jak producenci filmowi oraz spółki radiowe, aby zapewnić, że filmy i programy radiowe i telewizyjne zostaną zdygitalizowane, zabezpieczone i udostępnione do użycia w przyszłości. W rzeczywistości, większość stacji telewizyjnych i radiowych produkuje obecnie w formatach cyfrowych. Przedsiębiorstwa telewizyjne, takie jak Holenderski Instytut Dźwięku i Wizji (Netherlands Institute for Sound and Vision) [15] pracują nad strategiami mającymi na celu zabezpieczenie setek tysięcy godzin transmitowanego materiału, by zapewnić im autentyczność.


Standardy i współdziałanie ZAKRES

Z powodu różnorodności dostępnych formatów, potrzebne jest ustalenie standardów aby zapewnić współdziałanie i aby zapobiec starzeniu technologicznemu. (zob. Dygitalizacja i Ochrona danych cyfrowych). Istnienie międzynarodowego profesjonalnego stowarzyszenia jest ogólnie uznane za ważne na poziomie zarówno międzynarodowym jak i krajowym. Centrum takie powinno koncentrować się na ustalaniu standardów współpracy i profesjonalnym opracowaniu. Przykładami z zakresu materiałów audiowizualnych są: • IAML, International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres [16];

 • IAMIC, International Association of Music Information Centres [17];

 • FIAT/IFTA, International Federation of Television Archives [18];

 • EBU, European Broadcasting Union [19];

 • IASA, International Association of Sound and Audiovisual Archives [20];

 • FIAF, International Federation of Film Archives [21];

 • AMIA, Association of Moving Image Archivists [22].


Systemy Informacji Przestrzennej Geographic Information Systems (GIS) (zob. też Zarządzanie zawartością i kontekstem) ZAKRES

Wiele spośród treści związanych z kulturą jest związane z miejscem. To powiązanie może nastąpić przez związek z miejscem znalezienia czy gromadzenia, miejscem wytworzenia czy używania czy lokalizacja geograficzną połączoną z treścią malowidła. Systemy Informacji przestrzennej (GIS) są opracowane w celu przechowywania, kontroli, manipulowania, analizowania, pozyskiwania i wyświetlania informacji związanej z miejscem. Składają się ze sprzętu, oprogramowania i danych które mogą być połączone w celu stworzenia bazy relacyjnej, która może użyta w celu wyszukania i analizy informacji związanej z przestrzenią. Chociaż czasem GIS jest uważany za proste narzędzie do tworzenia map, jego zdolność do gromadzenia i łączenia informacji, która jest ukryta „za punktem” na mapie, czyni go narzędziem niesamowicie potężnym.

Te duże analityczne możliwości GIS są dostępne jedynie off-line jako połączenie możliwości obliczeniowych i zdolności operatora. W ostatnich latach proste, łatwe w użyciu wersje GIS stały się dostępne w Internecie. Wersje internetowe GIS mogą być dostępne przy użyciu PDA które łączą je z odbiornikami GPS i zapewniają mobilne oparte na mapach przewodniki czy systemy nawigacji.
Oprogramowanie typu GIS może być dostępne dla instytucji lokalnych na zasadzie licencji dla ich organizacji nadrzędnych (takich jak władze lokalne, agencje narodowe czy instytucje edukacyjne). Oprogramowanie powinno być zgodne z pojawiającymi się standardami przemysłowymi z Open GIS Consortium [23].
Mapy i inne dane przestrzenne są tworzone przez pomiary na powierzchni i system pomiarów lokalizacji przy użyciu zdjęć satelitarnych lub przy pomocy dygitalizacji istniejących map. Mogą być one przechowywane przez lokalne instytucje kulturalne lub ich instytucje nadrzędne lub mogą być zakupione od agencji zajmujących się tworzeniem map lub stworzone w trakcie programów dygitalizacji:

Konstrukcja w pełni funkcjonalnego interfejsu GIS wymaga poświęcenia uwagi kontrolowaniu terminologii dla nazw miejsc (np. słownik nazw geograficznych – np. a gazetteer) i powiązania z kontrolowanym zestawem identyfikatorów tych miejsc (kodów pocztowych, współrzędnych etc.).


W związku z tym, że geograficzne i kartograficzne dane stają się głównym celem dygitalizacji, muzea biblioteki i archiwa powinny starać się dostarczać GIS i jego sprzęt dla wszystkich korzystających.

Jest jednakże kilka kwestii które powinny być rozpatrzone: • sprzęt na którym działa GIS musi być wydajny, ponieważ zestaw danych GIS mają tendencje do bycia dużymi projektami a szybsze komputery pozwalają na szybsze wykonanie obliczeń i wyświetlenie rezultatów.

 • Szybkie łącza i połączenia z Internetem są potrzebne z tych samych powodów. Pożądane są duże monitory, plotery i drukarki;

 • Personel powinien być wyszkolony lub powinno się rekrutować specjalną obsługę jako, że większość korzystających będzie w stanie skorzystać bez pomocy jedynie najprostszych GIS. W sieci można znaleźć przydatne strony z którymi personel może się zapoznać mogłaby użyć. [24]


Rzeczywistość wirtualna (zob. też Interaktywność) ZAKRES

Rzeczywistość wirtualna jest symulacją realnego lub wymyślonym środowiskiem, które może być doświadczane wizualnie w trzech wymiarach. Różni się od innych trójwymiarowych grafik tym, że jest interaktywne i pozwala użytkownikowi przemieszczać się w przestrzeni np. zwiedzać wystawę. Zastosowanie „przelotów nad” trójwymiarowymi modelami pozwala na obrazowanie rekonstrukcji zburzonych czy zrujnowanych monumentów czy symulacji całego obszaru w czasach antycznych. Web3D Consortium [25] pracuje w kierunku stworzenia standardów dla technologii 3D: obecnym standardem jest VRML (Virtual Reality Modeling Language) (ISO/IEC 14772) [26] i nowo pojawiający się X3D (Extensible 3D) [27].


Wizualizacja ZAKRES

Wizualizacja jest terminem używanym na opisanie używania grafiki komputerowej do prezentacji i analizy danych. Dwu wymiarowa wizualizacja (2D) obejmuje wykresy i grafikę np. wykres kołowy, histogram, wykres liniowy. Trójwymiarowe wizualizacje obejmują takie techniki jak: iso-surfaces, wykresy 3D, techniki renderingu etc. lub kombinacje.


Użycie animacji dodaje ruchu do wizualizacji 3D. Dla przykładu “lot nad” pozwala oglądającemu zobaczyć wszystkie strony statycznego obiektu np. wazy i „obserwować w ruchu” np. maszyny w akcji.
Techniki wizualizacji mają wszystkie rodzaje możliwych aplikacji. Dla przykładu mogą być wykorzystane do wizualnej rekonstrukcji ludzi i obiektów odnalezionych w wykopaliskach, czy zobaczyć jaki efekt dla otoczenia przyniesie erupcja wulkanu.
OpenGL (Open Graphics Library) [28] opracowała interfejs programowy dla urządzeń graficznych.
Urządzenia dotykowe ZAKRES

Urządzenia dotykowe pozwalają użytkownikowi “dotknąć” i “poczuć” obiekty przy użyciu specjalnych urządzeń wejścia/wyjścia (np. rękawic cyfrowych). Dodaje to nowy wymiar doświadczeniom z rzeczywistością wirtualną i może być użyteczne dla osób z uszkodzonym wzrokiem (zob. Dostęp dla osób niepełnosprawnych). Dyskusja na temat urządzeń dotykowych: DigiCULT Technology Watch Briefing no. 13: Telepresence, Haptics, Robotics, April 2004. [29]


Kanały dostępu ZAKRES

Rozpiętość w rodzajach urządzeń czy kanałów dostępu, które mogą być używane do dostępu mutimediów wciąż wzrasta i zawiera: telefony 3-ciej generacji (3G), PDA, kioski, telewizję interaktywną i cyfrową oraz cyfrowe odtwarzacze. Małe, często przenośne urządzenia mogą dostarczać informację i integrować usługi spersonalizowane w postaci elektronicznej.

Dygitalizacja i Internet zrewolucjonizowały sposób dostarczania zawartości multimedialnej. Nowo pojawiające się technologie oferują muzeom, bibliotekom i archiwom możliwości rozszerzenia i polepszenia istniejących serwisów i dotarcia do szerszych grup populacji. Możliwe jest dostarczenie usługi bezpośrednio do użytkownika końcowego, umieszczając go w centrum opracowania bieżących i przyszłych usług.
Internet ZAKRES

Wzrost znaczenia Internetu w Europie rośnie w gwałtownym tempie, kierowany ambicjami europejskimi i narodowymi, aby dostarczać wszystkie usługi elektronicznie. Między 2000 a 2004 rokiem ilość osób używających Internetu w UE wzrosła o 44% do 204 milionów, co stanowi prawie połowę populacji. Oczywiście procent osób używających różni się znacznie w zależności od regionu UE od 15% (Grecja) do 74% (Szwecja) (liczby z września 2004 [30]).


Internet dostarcza środowiska multimedialnego dla rozrywki, rekreacji, sztuki, ćwiczenia wyobraźni i odkrywania idei tak samo jak pozwala używać go w celu pozyskania informacji, wiadomości i zasobów edukacyjnych. Zapewnienie dostępu do Internetu na obszarach wiejskich i zubożałych miejskich wspomaga walkę przeciw wykluczeniu społecznemu, stwarza warunki do rozwoju ekonomicznego i socjalnego.
Zapewnienie dostępu do Internetu w miejscach publicznych wymaga wielu operacji:

 • Filtrowania czy blokowania dostępu do nieodpowiednich stron w szczególności dla dzieci (zob. Usługi online dla dzieci);

 • Ściąganie materiału ze stron internetowych dyski twarde czy pozwalanie użytkownikom na używanie własnych nośników danych powoduje iż należy rozpatrzyć kwestie bezpieczeństwa (stwarza np. zagrożenie wirusami) (zob. Bezpieczeństwo);

 • Drukowanie – wiele instytucji pobiera opłaty za wydruki z publicznie dostępnych komputerów. Najprostszym sposobem kontroli wydruków i pobierania opłat jest wykorzystanie oprogramowania serwerów wydruku i centralizacja wydruków przez ich wykonywanie jedynie przez personel.

 • Dodatkowe oprogramowanie może być wymagane dla korzystania z niektórych usług takich jak np. ściąganie gier. Takimi pluginami mogą być Acrobat, Flash, Macromedia VRML i Redl Audio. Niektóre z nich wymagają częstych uaktualnień, niektóre mocno wykorzystujące złącza mogą wymagać długiego czasu ściągania. Należy zapewnić także słuchawki jeśli dopuszczone jest ściąganie plików dźwiękowych;

 • Być może będzie potrzebny system rejestracji, aby kontrolować użycie komputerów. Rozważenia wymagają długość czasu w jakim można korzystać z komputera, ilość sesji w dniu/ tygodniu tej samej osoby, system rezerwacji oraz uczynienie jakiejś osoby odpowiedzialną za rejestrację.

 • Należy uwzględnić poziom pomocy, która powinna być zapewniona użytkownikom komputerów. Należy zapewnić zestawy do e-nauczania, przewodniki online; obsługa może zapoznawać ludzi korzystających pierwszy raz z zasadami i sposobami użytkowania komputerów, może również prowadzić kursy szkoleniowe nieodpłatnie lub za pobraniem opłat;

 • e-maile mają duże znaczenie jako sposób poszukiwania informacji i nawiązywania kontaktów np. dla osób ustawicznie się kształcących. Pozwolenie użytkownikom na zakładanie własnych kont stwarza kwestie administracyjne i finansowe. Jednakże można pozwolić na dostęp do darmowych kont poczty elektronicznej i korzystanie z nich przy pomocy przeglądarek internetowych (takich np. jak Hotmail);

 • korzystanie z czatów może być również użytecznym źródłem informacji, chociaż niektóre są potencjalnie szkodliwe i uzależniające od komputera, co powoduje potrzebę nadzoru i kontroli w momencie ich udostępniania. Podobne działania należy podjąć, jeśli pozwolimy na dostęp do gier internetowych.

Internet może być dostarczany na rozmaite sposoby: przez telefon, kabel, satelitę, bezprzewodowo, przy pomocy Sieci w Telewizji („Web on TV” czy MSN TV) – systemu który pozwala użytkownikowi surfować w sieci i wysyłać e-maile przy użyciu własnego zestawu telewizyjnego) (zob. Technologie i infrastruktura). Satelity i Internet bezprzewodowy łączą ludzi mieszkających na obszarach wiejskich, tak samo jak i użytkowników korzystających urządzeń przenośnych.


Wzrasta nacisk na instytucje kulturalne, aby opracowywać spersonalizowane usługi cyfrowe w celu zwiększenia ich informacyjnej, edukacyjnej, społecznej roli przy użyciu kanałów dostarczania, takich jak: telefony przenośne, PDA, czy cyfrowa i interaktywna telewizja

.
Telewizja cyfrowa ZAKRES

Telewizja jest technologią znaną wszystkim i nie stwarzającą problemów dla technofobów. Telewizja cyfrowa zapewnia dostęp do większej liczby kanałów niż wcześniejsze systemy, a przez to oferuje w większym stopniu możliwości do dostarczenia lokalnych usług wprost do domów. Interaktywna telewizja pozwala oglądającemu oddziaływać równocześnie z nadawanymi programami, grać w gry i wysyłać wiadomości. Choć telewizja cyfrowa jest wciąż nowy technologią ocenia się iż ma 32 miliony odbiorców w Europie, z czego przynajmniej 25 milionów korzysta z jej interaktywności. Przewiduje się, że telewizja cyfrowa będzie się rozwijała w ciągu najbliższych kilku lat. Urządzenie dekodujące dla analogowych odbiorników TV są obecnie relatywnie tanie co sprawia, że dostęp do cyfrowych usług jest łatwiejszy i tańszy.
Komisja Unii Europejskiej wspiera używanie otwartych i współdziałających standardów dla interaktywnej telewizji cyfrowej: w tej kwestii wspierany jest standard Multimedia Home Platform (MHP) [31]. Uruchamiając komunikację w tym standardzie członek komisji Przedsiębiorstwa i Społeczeństwa Informacyjnego [32] Olli Rehn powiedział „Sieci Telewizji Cyfrowej (satelity, stacje naziemne i kablowe) mają potencjał by oferować informacje multimedialne Społeczeństwu Infomacyjnemu - jednocześnie telefonom komórkowym 3G i innym sieciom; z radością witamy inwestycje w polu rozwoju tej ważnej technologii”.

Instytucje dziedzictwa kulturowego powinny mieć świadomość korzyści jakie daje im wykorzystanie mediów, na przykład rozpowszechniając na swoich stronach internetowych informacje lokalne o usługach publicznych, o władzach samorządowych, kształceniu, opiece zdrowotnej i ochronie zdrowia, możliwościach spędzania czasu wolnego i sporcie, organizacjach lokalnych.


Wraz z setkami telewizyjnych kanałów, nadawanych całymi godzinami, pojawia się potrzeba udostępnienia tych informacji. Rozległe kolekcje sztuki, dokumentów, filmu, fotografii, dźwięku przechowywane w archiwach czynią z nich potencjalnych dostawców zawartości dla mediów. Zasadnicza treść może być dostępna również w formie zdygitalizowanej, z uwzględnieniem jednak dodatkowej wartości merytorycznej ekspertyzy, dokładnie przedstawionej i zinterpretowanej. Telewizja cyfrowa może być wykorzystana by docierać do szerszej grupy użytkowników, zapełnić niszowy segment rynku i potencjalnie przynieść korzyści finansowe.
Możliwe jest, że telewizja cyfrowa stanie się najbardziej popularną metodą dostępu do Internetu. Do społeczności internautów mogą się przyłączyć użytkownicy, którzy nie chcą albo nie mogą inwestować w technologie komputerowe, ale chcą oglądać telewizję. Nowe telefony 3G mają możliwość oglądania na nich telewizji.
Obecnie surfowanie w Internecie przy użyciu telewizji jest możliwe, ale posiada ograniczone możliwości. Dla przykładu urządzeniem do wprowadzania danych nie jest myszka, może być do tego użyty jakiś rodzaj urządzenia zdalnie sterowanego. Informacja zaprojektowana do tego typu korzystania musi być przygotowana w kształcie teletextu, za pomocą którego użytkownicy przewijają treść do momentu dotarcia do żądanej strony.
Telewizja była zamierzona jako medium tylko do oglądania. Jednakże nowe pojawiające się technologie pozwalające edytować zawartość stron WWW spowodują transformację telewizji korzystającej z Internetu. Będzie możliwe dla muzeów, bibliotek, i archiwów edytowanie bezpośrednio na stronach przy użyciu edytorów TTW (Through-the-Web) czy innych narzędzi do kreowania zawartości takich jak Wiki Blog. Systemy Zarządzania Treścią (CMS) połączone z narzędziem TTW pozwalają na edytowanie zawartości strony bez kompleksowych zdolności technicznych. Opis technologii TTW w: Through the Web Authoring Tools autorstwa Paula Browninga [33].
Infomaty ZAKRES

Publiczne infomaty z dostępem do Internetu są teraz ważną częścią strategii dostępu do usług i informacji samorządów w wielu miastach i miasteczkach.


Jednakże tak samo infomaty jak budki telefoniczne stają w obliczu rywalizacji z PDA, laptopami i telefonami komórkowymi. Jeśli mają być lepsze od nich w oferowaniu usług muszą:

 • być umieszczone w miejscach strategicznych gdzie ludzie mają czas wolny i potrzebują informacji: w centrach handlowych, kawiarniach, stacjach kolejowych i przystankach kolejowych oraz lotniskach;

 • być wielofunkcyjne np. oferować dostęp do Internetu, możliwość czytania i wysyłania informacji oraz przeprowadzenia transakcji, takich jak rezerwowanie miejsc czy płacenie rachunków.

Oprócz tego, wewnątrz budynków dobrze zaprojektowane kioski mogą być pomocne w wykonaniu wielu rutynowych zadań, takich jak wypełnianie aplikacji członkowskich, odpowiadanie na często zadawane pytania, wskazywanie drogi do różnych obszarów w budynku, zamawianie książek, zakup biletów, zapewnianie dostępu do Internetu stron takich jak systemy informacji dla obywateli online.


Ważną decyzją w projektowaniu infomatu jest postanowienie czy dane w infomacie są ładowane lokalnie na PC w każdym urządzeniu czy uaktualniane zdalnie, niezależnie czy urządzenie jest offline lub/i podłączony do Internetu, czy ma dostęp telefoniczny do pomocy, ważne są również metody zabezpieczenia bezpieczeństwa infomatu i ochrony przed aktami wandalizmu.
Wideokonferencje ZAKRES

Pozwalają dwóm lub kilku osobom w różnych miejscach zobaczyć się, słyszeć oraz rozdzielić pracę na ich komputery. Czyni to z wideokonferencji istotną pomoc w działalności takiej jak e-nauczanie (e-learning) i szkolenie personelu. Mogą być one zatem używane jako narzędzie do komunikacji między oddziałami a centralą oraz dla osób będących poza zasięgiem społeczności. Możliwe jest tworzenie stron z multikonferencjami, łączącymi wiele miejscowości razem w równoczesnej konferencji.


Wideokonferencje przeciążają sieci telefoniczne, co sprawia, że potrzebne są do nich szybkie łącza. Podstawowymi składnikami potrzebnymi do odbycia wideokonferencji jest sprzęt do odbierania i wysyłania na każde stanowisko. Urządzeniami wejściowymi mogą być mikrofony, kamery telewizyjne etc. Urządzeniami wyjścia mogą być głośniki, monitory telewizyjne, etc.
Aby wideo konferencja działała w 100% niezbędne jest współdziałanie sprzętu. Głównym standardem jest H.323 [34].
Usługi dla urządzeń mobilnych ZAKRES

Przenośne urządzenia kieszonkowe stają się coraz mniejsze i z coraz większą ilością funkcji. Telefony komórkowe mogą służyć obecnie jako telefony, kalkulatory, organizery, kalendarze, kamery, serwery internetowe, urządzenia do wysyłania i odbierania emaili, urządzenia do czytana książek elektronicznych, pozwalają użytkownikom grać korzystać z gier etc. PDA mogą odtwarzać muzykę i wyświetlać filmy wideo. Możliwe jest zatem dostarczanie zawartości multimedialnej do urządzeń kieszonkowych i wszystko co jest dostępne w Internecie może być dostępne na PDA.


Sposobami na wykorzystanie przez instytucje kulturalne technologii mobilnych mogą być:

 • usługi promujące;

 • reklamowanie wystaw i wydarzeń kulturalnych;

 • przesyłanie informacji spersonalizowanych, takich jak przesyłanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych do poszczególnych osób czy przypominanie o zwrocie książek czy ich rezerwacji;

 • odpowiadanie na pytania na temat działania instytucji czy zawartości zasobu.

Użyteczne porady na temat dostarczania zawartości dla urządzeń przenośnych na stronie Canadian Heritage Information Network. [35]
Ponadto używając możliwości do ustalania miejsca przy pomocy technologii bezprzewodowej instytucje kulturalne mogą oferować usługi takie jak spersonalizowane przewodniki wycieczek.
Przewodniki wycieczek ZAKRES

Przewodniki wycieczek są obecnie bardzo pospolite w muzeach i miejscach kultury w celu oprowadzenia ludzi po wystawach czy atrakcjach na wolnym powietrzu, są również alternatywą do drukowanych przewodników w celu wyjaśnienia zasad działania czy usług. Często są dostępne więcej niż w jednym języku.

Przewodniki audio są coraz częściej wymieniane na bezprzewodowe urządzenia przenośne które są łatwiejsze do odpowiedniego dostosowania. Mogą być dla przykładu dostosowane do potrzeb pojedynczego użytkownika lub grupy, mogą również oferować usługi multimedialne. Dodatkowo audio, obrazy, test, grafika i wideo może być dostarczona do PDA. Zawartość może być przechowywana na centralnym serwerze i przesyłana użytkownikom przez bezprzewodową sieć lokalną (WLAN) wtedy gdy jest potrzebna. Użytkownicy mogą pożyczać PDA lub używać własnych, ściągać mapy czy plany pięter i inne informacje, aby rozpocząć zwiedzanie. (zob. Personalizacja i Interaktywność)
Technologia ta niesie ze sobą wiele korzyści:


 • dostępność – może być przygotowana na specjalne potrzeby zwiedzających;

 • łatwość dostosowania – pozwala użytkownikom samodzielnie wybrać drogę do uzyskania informacji z mniejszą czy większa liczbą informacji, zgodnie z zapotrzebowaniem

 • zdolność przekazywania – łatwiej jest czytać czy słuchać informacji z urządzenia kieszonkowego niż z drukowanego opisu czy przewodnika;

 • personalizację – informacja może być dostarczana w różnych językach, czy skierowana do różnej grupy docelowej odbiorców np. dzieci czy ekspertów.


PERSPEKTYWY ZAKRES
Atrakcyjne dla krajów z bogato udokumentowanym dziedzictwem kulturowym może okazać się koncentrowanie się na zbiorach które nie podlegają prawom autorskim w celu minimalizacji potrzeby zajmowania się problemami związanymi z prawami autorskimi. Jednakże jeśli muzea, biblioteki i archiwa uczestniczą w dłuższym okresie jako dostawcy zawartości w sieci, będą musieli się porozumieć z właścicielami praw autorskich co do umów licencyjnychna wykorzystanie materiałów i ich formy (zob. Zagadnienia prawne i prawnicze).
Instytucje mogą stwierdzić, że maleje liczba użytkowników odwiedzających ich siedziby czy korzystających z obsługi ludzi. Niektóre usługi mogą być zautomatyzowane i obsługiwane jedynie w sposób elektroniczny, co może wymagać rozpatrzenia zakresu oferowanych usług, lub zmian istniejących usług.
Zasoby multimedialne zostaną połączone w katalogi z możliwością przeszukiwania i możliwością pobierania niezależnie od formatu.
Niektóre zasoby, takie jak e-książki i czasopisma elektroniczne, muzyka, filmy etc., będzie można ściągać prosto z systemów dostawców “just-in-time”. Będą również sprzedawane czy dostarczane na podstawie modelu subskrypcji.
Podobnie takie zasoby będą dostarczane do komputerów czy PDA użytkowników na żądanie bez potrzeby odwiedzania instytucji w celu dostępu do nich.
Odwiedzający instytucje kulturalne będą mogli korzystać z dobrodziejstw personalizacji wspieranej technologiami wirtualnej rzeczywistości.

W przyszłości jest prawdopodobne, że ludzie będą korzystali z dostępu do Internetu sposób inny niż przy pomocy komputerów PC, np. przez telewizję cyfrową, przez telefony komórkowe czy nawet przez konsole do gier czy odtwarzacze DVD. Ocenia się, że 80% europejskiej populacji ma dostęp do urządzeń mobilnych. Wzrost sektora komunikacji za pomocą urządzeń mobilnych i telewizji interaktywnej jest kierowany przez oferowanie innowacyjnych multimediów. Wyzwaniem dla instytucji sektora kulturalnego będzie dostarczanie usług wnoszących nowe wartości dla pojedynczych użytkowników, sektora edukacyjnego i biznesowego.


BIBLIOGRAFIA ZAKRES
[1] Information Society Technologies: Multimedia in modern society.

http://www.cordis.lu/ist/ka3/home.html
[2] Wsparcie UE dla rozwoju regionalnego.

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/ns_en.htm
[3] Forum Open eBook http://www.openebook.org/
[4] Audible.com; http://www.audible.com/

Microsoft Windows Media Audio (WMA);http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.aspx

MP3; http://www.mp3.com/

Adobe 6 http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
[5] Daisy Consortium http://www.daisy.org/
[6] Specyfikacja dla Cyfrowych Książek Mówionych (DTB) (ANSI/NISO Z39.86-2002

http://www.loc.gov/nls/z3986/v100/
[7] Projekt Gutenberg http://promo.net/pg/
[8] Garrod, Penny: E-books in UK Public Libraries: where we are now and the way ahead. UKOLN, July 2004. http://www.ukoln.ac.uk/public/nsptg/e-books/#10
[9] RealAudio http://uk.real.com/

MS Media Serverhttp://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/default.aspx

Shoutcast http://www.shoutcast.com/


[10] Groovy Gecko http://www.groovygecko.com/
[11] Streaming media: introduction. University of Tasmania, 2003.

http://www.utas.edu.au/teachingonline/develop/multimedia/streaming/introduction.html
[12] MP3 http://www.mp3.com/
[13] MUSICNETWORK http://www.interactivemusicnetwork.org/
[14] OMR Bibliography

http://www.interactivemusicnetwork.org/wg_imaging/upload/omrbib-20040128e.htm
[15] Netherlands Institute for Sound and Vision

http://www.geheugenvannederland.nl/gvnNL/handler.cfm/event/onpage/pageID/8FAE9963-0FAB-4112-BF19-325991A23477/collectionid/A1C3C760-1070-49C8-9257-A9AF9FB858BB
[16] IAML, the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres http://www.iaml.info/
[17] IAMIC, the International Association of Music Information Centres

http://www.iamic.net/
[18] FIAT/IFTA, the International Federation of Television Archives

http://www.fiatifta.org/
[19] EBU, the European Broadcasting Union http://www.ebu.ch/en/index.php
[20] IASA, the International Association of Sound and Audiovisual Archives

http://www.iasa-web.org/
[21] FIAF, the International Federation of Film Archives

http://www.fiafnet.org/
[22] AMIA, the Association of Moving Image Archivists

http://www.amianet.org/home/about/mission.html
[23] Open GIS Consortium http://www.opengis.org/
[24] ESRI GIS and mapping Software http://www.esri.com

The GIS Data Depot http://www.gisdatadepot.com/http://www.gisnet.com/note-book/GIS_Resources.htm

The Geospatial Resource Portal tutorialhttp://www.gisdevelopment.net/tutorials/

ARL GIS Literacy Project http://www.arl.org/info/gis/index.html


[25] Web3D Consortium http://www.web3d.org
[26] VRML (Virtual Reality Modelling Language) (ISO/IEC 14772)

http://www.iso.org/iso/en/StandardsQueryFormHandler.StandardsQueryFormHandler?scope=CATALOGUE&keyword=&isoNumber=14772&sortOrder=ISO&title=true&search_type=ISO&search_term=14772&languageCode=en
[27] X3D (Extensible 3D)

http://www.web3d.org/x3d/specifications/x3d_specification.html
[28] OpenGL (Open Graphics Library) http://www.opengl.org/
[29] DigiCULT Technology Watch Briefing no. 13: Telepresence, Haptics, Robotics, April 2004.

http://www.digicult.info/downloads/DigiCULT_TWB13_Haptics_1.pdf
[30] Internet World Statistics. http://www.internetworldstats.com/
[31] Multimedia Home Platform (MHP) http://www.mhp.org/
[32] Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on interoperability of digital interactive television services [SEC(2004)1028]. http://europa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/useful_information/library/communic_reports/interoperability_idtv/com_2004_541_en.pdf
[33] Browning, Paul: Through the Web Authoring Tools. In Ariadne, Issue 39, 30th April 2004. http://www.ariadne.ac.uk/issue39/browning/intro.html (For more technical details see the JISC TechWatch report by the same author at http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/tsw_03-08.pdf)
[34] Video Technology Advisory Service: Videoconferencing standards. 2003. http://www.video.ja.net/stan/
[35] Canadian Heritage Information Network. Mobile Technologies and Interactive Applications: Developing Content for Mobile Phones. June 2004. http://www.chin.gc.ca/English/Digital_Content/Tip_Sheets/Wireless/dev_content.html
LINKI ZAKRES


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna