W projekt Calimera jest finansowany przez Komisję Europejską


[7] Kultura 2000 http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.htmlPobieranie 2.67 Mb.
Strona3/27
Data29.04.2016
Rozmiar2.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

[7] Kultura 2000 http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

[8] Praca obywatelska: pielęgnowanie kultury europejskiej i różnorodności przez programy na rzecz Młodzieży, Kultury i Uczestnictwa Audiowizualnego oraz Obywatelskiego

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/comcitizen_en.pdf

[9] Program “e-Contentplus 2005-2008” http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/telearn/econtentplus.htm


[10] Program “e-Content 2001-2004”

http://www.cordis.lu/econtent/home.html
[11] Zachowanie i uwypuklanie Dziedzictwa Kulturowego / DigiCULT http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/programme.htm
[12] Europejska Kultura i Społeczeństwo w Erze Cyfrowej http://europa.eu.int/information_society/soccul/index_en.htm
[13] Program “e-Inclusion”

http://www.cordis.lu/ist/so/einclusion/home.html
[14] Spotkanie poświęcone IST 2005 r.: Szczegóły warsztatów konferencyjnych: Interaktywne Żywe Dziedzictwo. http://europa.eu.int/information_society/istevent/2004/cf/vieweventdetail.cfm?ses_id=373&eventType=session
[15] Portal Europa i Kultura

http://europa.eu.int/comm/culture//index_en.htm
[16] Powszechna Deklaracja Różnorodności Kulturowej, UNESCO, 2001 http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
[17] Różnorodność kulturowa: wspólne dziedzictwo, wielość tożsamości, Unesco, 2002 http://unescdoc.unesco.org/images/0012/001271/127161e.pdf
[18] Florida, Richard i Tinagli, Irene: Europa w epoce kreatywności. Demos, 2004. http://www.demos.co.uk/catalogue/creativeeurope_page370.aspx
[19] ICOM: Muzea i Różnorodność Kulturowa: Stanowisko w sprawie zasad. 1997. http://icom.museum/diversity.html
[20] MEDIA http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html
[21] Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie następstw komunikatu Komisji w sprawie niektórych prawnych aspektów związanych z kinematografią i utworami audiowizualnymi. Bruksela, 16.3.2004 COM(2004) 171 final.

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/lip/latest/doc/2004/com2004_0171en01.doc
[22] Holenderski Instytut Dźwięku i Wizji

http://www.geheugenvannederland.nl/gvnNL/handler.cfm/event/onpage/pageID/8FAE9963-0FAB-4112-BF19-325991A23477/collectionid/A1C3C760-1070-49C8-9257-A9AF9FB858BB
[23] SEPIA (Zabezpieczanie Dostępności Europejskiej Fotografii) (Safeguarding European Photographic Images for Access) http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/home.html
[24] IST (Technologie Społeczeństwa Informacyjnego) http://www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult/projects_all.htm.

FIRST (Film Conservation and Restoration Strategies) ostatnio opublikowany końcowy raport State of the Art Reports http://www.film-first.org
[25] Manifest UNESCO w sprawie Bibliotek Publicznych http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.html
LINKI ZAKRES
Australia
Biblioteka Państwowa Tasmanii

Bogata kulturowo strona internetowa z kilkoma usługami elektronicznymi, włączając w to Tasmanię Online http://www.tas.gov.au/, która zapewnia dostęp do stron rządowych, biznesowych i społeczności lokalnych.http://www.statelibrary.tas.gov.au/
Europa
CHIMER (Dziecięce Interaktywne Modele Ewoluujących Składnic) (Children's Heritage Interactive Models for Evolving Repositories)

Ten projekt finansowany przez program Społeczeństwa Informacyjnego R&D Komisji Europejskiej jest otwartą międzynarodową siecią dzieci, nauczycieli i muzealników europejskich, którzy rozwijają multimedialne, wielojęzyczne cyfrowe archiwa dziedzictwa jako sposób na tworzenie europejskich składnic kulturowych. Dzieci uczą się używania nowych narzędzi takich, jak komputery osobiste, aparaty cyfrowe, GPS, kamery wideo i kamery internetowe.http://www.chimer.org/index.asp and http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=153372004-11-27&DOC=1&TBL=EN_PROJ&RCN=EP_RCN:61828&CALLER=EISIMPLE_EN_PROJ
CIPHER (Wspólnoty Zainteresowań Promujące Dziedzictwo Europejskich Regionów) (Communities of Interest Promoting Heritage of European Regions)

Wspólny temat Dziedzictwo dla Wszystkich realizują cztery europejskie fora dziedzictwa kulturowego, zdefiniowane jako przestrzenie działające w systemie online, w których ludzie mogą uczestniczyć i uczyć się przez dostęp oraz własny wkład do zasobów dziedzictwa organizowanych wokół wspólnego tematu. Są to:  • Irlandzkie Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze (Dublin);

  • Dziedzictwo Nordyckie Przez Gawędy i Historyczne Przedmioty (Helsinki);

  • Wspólne Dziedzictwo Europy Centralnej (Austria/Republika Czeska);

  • Tradycja Innowacji Technologicznej w Południowo-Wschodniej Anglii (UK).

http://cipherweb.open.ac.uk/d13/
COINE (Wytwory Kultury w Środowisku Sieci) (Cultural Objects in Networked Environments)

Finansowany przez Unię Europejską, projekt ten ma na celu rozwijać programy komputerowe, które umożliwią każdemu opowiedzenie własnej historii i opisanie swego dziedzictwa przy pomocy narzędzi cyfrowych, publikować swe własne wystawy w Internecie lub przygotowywać historie, z którymi mogliby zapoznać się inni. Projekt zaangażował pięciu europejskich partnerów (Grecja, Polska, Hiszpania, Irlandia i Wielka Brytania) i jest kierowany z Manchester Metropolitan University współpracującym z Armitt Museum. http://fp.armitt.plus.com/coine_project.htm


commaNET

commaNET jest organizacją typu not-for-profit, która promuje i wspiera archiwa społeczności lokalnych przez doradztwo i szkolenia, sprzedaje program „comm@” i publikuje powstałe przy ich pomocy archiwa na płytach CD i w Internecie. Fundusze europejskie umożliwiły rozwijanie projektu w całej Europie. Program komputerowy jest wielojęzyczny, np. pola w bazie danych mogą być tłumaczone na inne języki (obecnie duński, holenderski, niemiecki i włoski), co umożliwia tworzenie archiwów wspólnot lokalnych w jednym języku i ich przeszukiwanie w innym. Dalszych informacji należy poszukiwać w: Wsłuchując się w przeszłość, mówiąc do przyszłości (Listening to the past, speaking to the future). MLA, 2004. ISBN 1903743494 ( http://www.mla.gov.uk/documents); i Twórcy dokumentów (Record makers) [autor] Simon Parker w The Guardian, listopad 13, 2002 r.

( http://society.guardian.co.uk/internet/story/0,8150,838615,00.html).

http://www.commanet.org
Armenia
Instytut-Muzeum Ludobójstwa Ormian

Ekspozycja naukowa materiałów historyczno-dokumentalnych, dokumentów archiwalnych, fotografii poświęconych ludobójstwu Ormian w latach 1915-1923; wycieczka z przewodnikiem po Muzeum w jęz. angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i ormiańskim; gromadzenie nowych danych.http://www.armenocide.am
Bułgaria
Rozwój Społeczności Lokalnych i Udział przez Sieć Chitalishte

Celem jest wzmocnienie roli społeczności przez Chitalishta (biblioteki publiczne) jako tradycycjnych centrów kultury i edukacji i zaofiarowanie modeli pracy dla ich współpracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. http://www.chitalishte.bg


Republika Czeska
Chimeru

Szkolna strona internetowa poświęcona lokalnemu dziedzictwu.http://chimer-chanovice.wz.cz/ChimerOf.html
Místní kultura

Informacje na temat kultury lokalnej http://mistnikultura.cz


Městská Knihovna Český Těšín

Strona internetowa biblioteki miejskiej w Czeskim Cieszynie w jęz. polskim (największej mniejszości narodowej). http://www.knihovna.ctesin.cz


Dania
Kulturnat Danmark

Portal internetowy poświęcony duńskiej kulturze. http://www.kulturnet.dk/index.html


Finlandia
Projekt Agricola

Projekt poświęcony archiwom, promujący badania i nauczanie fińskiej historii. http://agricola.utu.fi//


Francja
Médiathèque

Modelowa strona internetowa i brama do zasobów zawierających nagrania, nagrania wideo, analizy muzyczne i fragmenty nagrań dżwiękowych. http://mediatheque.ircam.fr/index-e.html


Irlandia
Ardkeen Online

Ardkeen Online ułatwia ludziom nie posiadającym specjalnych doświadczeń technicznych tworzenie stron internetowych i włączanie ich do lokalnej sieci. Ma na celu bycie “one-stop-shop” dla społeczności Ardkeen, zapewniając punkt skupiający lokalne wydarzenia, miejscowe grupy społeczne, informacje i interesy. http://www.ardkeen.ie/


Biblioteki i Różnorodność Kulturowa

Jest to kooperacyjny program badawczy skupiający Biblioteki Publiczne Miasta Dublina, Służbę Biblioteczną Rady Miasta Waterford, Służbę Bibliteczną Hrabstwa Meath i Chomhairle Leabharlanna.http://www.waterfordcity.ie/library/libraryprojects.htm
Holandia
Nederlands Platform Ouderen en Europa (Holenderska Platforma dla Ludzi Starszych w Europie)

Osobiste wspomnienia starszych ludzi wraz z fotografiami, przedmiotami, dokumentami i filmami są według wyboru tematycznego skanowane, umieszczane w osobnych plikach a następnie udostępniane za pomocą multimediów i płyt CD oraz Internetu. Program korzysta z technologii “commanet”.http://www.seniorweb.nl/npoe/projectentooneng.asp?ProjectID=16
Norwegia
Digitalarkivet (Archiwum Cyfrowe)

“Cyfrowy Zajazd” jest częścią Archiwum Cyfrowego, które umożliwia wzbogacanie jego zawartości przez użytkowników (organizacje i pojedyncze osoby) w systemie online. Jest ważnym przykładem nowych sposobów używania sieci internetowej do publikowania ogólnokrajowych zestawów danych i interesujące potraktowanie wystaw historycznych opartych na źródłach archiwalnych, reprezentując w ten nowe sposoby propagowania archiwów i ich usług. http://digitalarkivet.uib.no/


Polska
Culture.pl

Ta strona internetowa jest zarządzana przez Intytut Adama Mickiewicza (IAM), narodową instytytucję kultury, której misją jest promowanie polskiej kultury w świecie. W szczególności statutowym zadaniem IAM jest gromadzenie i aktualizowanie zintegrowanego systemu informacji o polskiej kulturze oraz upowszechnianie tych informacji w Internecie w języku polskim oraz w innych językach.http://www.culture.pl/en/culture
Rosja
Archiwalna Mozaika Kultury Karelskiej

Zapewnia wolny dostęp do katalogu archiwalnych grup dokumentów poświęconych kulturze karelskiej. Projekt ten dostępny jest także w jęz. angielskim.http://archives.karelia.ru/nark/projects/mosaic
Archiwa Federacji Rosyjskiej

Dział “Zwycięstwo” zawiera dokumentalne fotografie i filmy wykonane w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. http://www.rusarchives.ru


Armenia w Nowogrodzie

Nowogrodzka Regionalna Biblioteka Powszechna rozwinęła ten program w celu zapoznania ludzi z kulturą i historią Armenii oraz pomagania w upowszechnianiu idei tolerancji w regionie nowogrodzkim.http://www.reglib.natm.ru/reglib/projects/armenian/task.asp
Projekt “Biblionight”

Młodzieżowy karnawał sztuki “Biblionight” w centralnej miejskiej bibliotece Akademii Nauk. Tę stronę internetową dla młodych ludzi z Iżewska zainaugurował Nekrasov. Projekt ma na celu danie młodym ludziom okazji do twórczej pracy, tworzenie pozytywnego wizerunku ludzi młodych, zapewnienie miejsca na konstruktywny dialog z młodzieżą i tworzenie sieci informacyjnej. http://www.biblionight.udm.ru


Księga Czuwaszy

Narodowa Biblioteka Republiki Czuwaszji opracowała i wdrożyła ten projekt w celu zapewnienia dostępu do zasobów i wydarzeń dotyczących Czuwaszy i ich historii, języka i kultury. http://lib.chuvashia.ru/chuvash book.phtm


Międzynarodowa Akcja: Młodzi Przeciwko Zagrożeniu Nuklearnemu

Autorem projektu jest Centralna Biblioteka Miejska Nowouralska. Realizowany jest w Centrach Informacyjnych i Edukacyjnych miast związanych z produkcją nuklearną (Nowouralsk (Rosja) i Los-Alamos (USA)) i w Centralnej Bibliotece Miejskiej Nowouralska. Do celów projektu zalicza się: budowanie wśród młodych ludzi świadomości problematyki pokoju, wzajemnego zrozumienia i unikania przemocy; rozwijanie umiejętności unikania ekstremizmów, nacjonalizmów i ksenofobii; otwieranie obywatelskiego dialogu nakierowanego na zapobieganie konfliktom międzynarodowym i społecznym; rozwijanie potencjału intelektualnego i twórczego dzieci i młodych ludzi; wzmacnianie przyjaźni między dziećmi i młodzieżą z różnych krajów. http://www.municipal-library.novotec.ru/


Projekt KOMart – kulturalne przewodniki po Karelii

Projekt ten ustanowiło Centrum Kultury Karelskiej Agencji Muzealnej w celu rozwijania turystyki kulturowej w Karelii, tak na poziomie narodowym, jak i międzynarodowym, w celu przyciągania młodych obywateli do sfery kultury za pośrednictwem Internetu i tworzenia mechanizmu współpracy między lokalnymi instytucjami turystyki i kultury, środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. http://www.adit.ru


Słowacja
SK Cinema

System Informacyjny Słowackiej Kinematografii i Baza Danych Filmu Słowackiego - projekt Słowackiego Instytutu Filmu. http://www.sfd.sfu.sk


Słowenia
KAMRA

Ten portal zapewni jeden punkt dostępu do oferty tworzonej przez archiwa, biblioteki i muzea oraz innych partnerów na poziomie lokalnym, będąc odpowiedzią na problem wymiany informacji w obrębie społeczności lokalnej. Portal będzie innowacyjny przez zastosowanie nowego systemu publikowania i opisu oferty oraz wsparcia poszukiwań użytkowników. Integracja operacyjna zostanie zapewniona przez użycie usług sieciowych bazujących na serwerze „MS Share Point Portal”.http://www.kamra.si (w budowie - będzie dostępny od września 2005 r.)
Hiszpania
Lokalni pisarze w Sieci

Internetowy przewodnik po twórcach z prowincji Huelva. Sami pisarze przekazywali do sieci konieczne informacje o swej pracy. Zgromadzone dane wzbogacono także o lokalne informacje o książkach i literaturze.http://www.bibliotecaspublicas.es/huelva/seccont_278.htm
Fragment naszej historii: biblioteka pamięci i pamięć społeczności lokalnej

Starsi czytelnicy Państwowej Biblioteki Publicznej w Huelva wzbogacili informacje o różnych miejscach, w jakich znajdowała się ta biblioteka. Strona internetowa prezentuje stare fotografie i wycinki prasowe, a także streszczenia dokumentów i inwentarz archiwum biblioteki.http://www.bibliotecaspublicas.es/huelveng/index.htm
G.I.O. (Genealogía, Informática y Ocio)

Ma na celu rozwijanie nowej roli archiwów w społeczeństwie informacyjnym przez oferowanie obywatelom możliwości śledzenia lokalnych historii rodzinnych przy wykorzystaniu skomputeryzowanych danych zawartych w zbiorze danych osobowych Torrelavega i w księgach parafialnych. Będzie umożliwiać pozyskiwanie informacji do studiów demograficznych. Jest publiowany na płytach CD i dostępny przez system ekranu dotykowego mieszczący się w ratuszu oraz ewentualnie przez Internet.


Szwecja
SVAR (Svensk Arkivinformation)

Specjalizuje się w kronikach rodzinnych i kursach genealogicznych. Zapewnia ułatwienia w badaniach, wytwarza i rozprowadza mikrokarty oraz dostarcza klientom zeskanowane i przetworzone w formę cyfrową dokumenty. SVAR dystrybuuje także książki i inne publikacje przez Internet. http://www.svar.ra.se/


Turcja
APİKAM - Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi, İzmir (Ahmet Priştina Archiwum Miejskie i Muzeum, Izmir)

Ta niedawno utworzona instytucja jest w trakcie rozwoju, a jej celem jest stworzenie archiwum miejskiego dostępnego za pośrednictwem Internetu. Jednym z elementów tego archiwum będzie historia ustna. Oczekuje się, że historie będą dodawane do strony internetowej przez członków miejscowej społeczności lokalnej, którzy są zachęcani do opowiadania własnych historii. http://www.apikam.org.tr/


Ukraina
Dzieci Ukrainy

Projekt ten umożliwia dzieciom przekazywanie historii, poezji, rysunków i zdjęć w celu prezentowania ich na stronie internetowej.http://www.chl.kiev.ua/ENG/kids_e.htm
Badania Geneaologiczne Online

Usługa archiwalna dostępna online, która umożliwia ludziom poszukiwanie informacji geneaologicznych, tworzenie drzew rodowych i badanie historii miejsc urodzin krewnych, wykonywanie filmów wideo lub fotografii miejsc, gdzie mieszkali ich krewni i tłumaczenie wszystkich wyszukanych dokumentów na jęz. angielski.http://www.genealogicaltree.org.ua
Wielka Brytania
BBC WW2 People's War (II wojna światowa – Wojna Ludzi)

Strona ta jest poświęcona wychwytywaniu do trwałych archiwów osobistych historii II wojny światowej. Jest to projekt rozwijany jedynie w Internecie, skierowany do pokolenia, które przeżyło II wojnę światową, zachęcając jego przedstwicieli do nauki posługiwania się ICT, mając również na celu pielęgnowanie rozumienia historii i tożsamości kulturowej. http://www.bbc.co.uk/dna/ww2


Projekt “Dostęp Społeczności Lokalnej do Archiwów” (CAAP)

Jest to projekt pilotażowy prowadzony i finansowany przez Archiwa Państwowe (TNA) we współpracy z Służbą Archiwalną West Yorkshire (WYAS), Wydział Archiwów Hackney (HAD), Narodowe Archiwum Szkocji (NAS), Narodową Radę Archiwów (NCA), Bibliotekę Narodową Walii (NLW), Publiczne Archiwum Irlandii Północnej (PRONI) i Commanet. Jego celem jest wzbudzenie u uczestników poczucia dumy ze społeczności lokalnej i poczucia posiadania ważnych zasobów u wybranych społeczności przez zaangażowanie ich w projekty archiwalne.http://www.nationalarchives.gov.uk/archives/caap/
Żyj (Get a Life)

Ten innowacyjny projekt został ustanowiony przez Biblioteki, Informacje i Archiwa Dumfries i Galloway we współpracy z dramaturgami z miejscowego Stowarzyszenia Sztuki. Umieszczony jest w wewnętrznej sieci ratusza, jest interaktywny w systemie online i narracyjny, a młodzi ludzie mogą w jego ramach tworzyć swych własnych bohaterów, stykać się z innymi i tworzyć swe własne historie.http://www.dumgal.gov.uk/lia
Przybywając tutaj (Moving Here)

Jest to baza danych utworzona z przetworzonych w formę cyfrową fotografii, map, przedmiotów, dokumentów i nagrań z 30 lokalnych i państwowych archiwów, muzeów i bibliotek, które dokumentują i ilustrują to, dlaczego ludzie przybywali do Anglii przez ostatnie 200 lat. http://www.movinghere.org.uk/. (Opis, patrz DigiCULT Temat 5: Społeczności wirtualne i współpraca w sektorze dziedzictwa. 2004. ISBN 3902448124. http://www.digicult.info/pages/Themiss.php)


SALIDAA (Archiwum Literatury i Sztuki Diaspory Południowoazjatyckiej)

To archiwum cyfrowe ma na celu pokazanie bogactwa i różnorodności współczesnej południowo-azjatyckiej literatury i sztuki w Anglii. http://www.salidaa.org.uk/


Historia Społeczności Wiltshire

Ta strona internetowa zawiera informacje o 261 społecznościach lokalnych Wiltshire zebrane przez Biblioteki i Dziedzictwo Wiltshire. Strona każdej ze społecznośći może zawierać informacje administracyjne, o ludności, lokalne gazety, mapy, informacje o kościołach i szkołach, budynkach wpisanych do rejestru zabytków, miejscowych twórcach i stowarzyszeniach lokalnych, informacje historyczne, dostęp do starych fotografii, listę książek i linki do innych stron tematycznych. http://www.wiltshire.gov.uk/community


USA
Wyobrażenia Ludów Indiańskich Północnych Wielkich Równin

Wspólny projekt muzeologiczny i biblioteczny w Montanie, dzięki któremu Indianie z Równin coraz bardziej odkrywają ich własne dziedzictwo bazę danych działającą online zawierającą wyobrażenia plemion z przeszłości.http://libmuse.msu.montana.edu/epubs/nadb/
Opowieści z Wisconsin

Publiczna Telewizja z Wisconsin i Państwowe Towarzystwo Historyczne Wisconsin połączyły siły, by zbudować Zbiory Wisconsin, które łączą zasoby towarzystwa historycznego z doświadczeniem technicznym telewizji w celu intensyfikacji zjawiska sięgania po pogłębioną informację historyczną w ramach zajęć czasu wolnego i edukacyjnych. http://www.wisconsinstories.org/


Powrót do spisu treściCalimera – Poradnik

e-Rząd i postawy obywatelskie
Pobieranie 2.67 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna