W rocznicę odzyskania niepodległościPobieranie 31.79 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar31.79 Kb.
Szkoła Podstawowa z polskim językiem nauczania w Strzelczyskach

Scenariusz lekcji rocznicowej

11 listopada 1918

W rocznicę odzyskania niepodległości.
Temat:11 listopada 1918.W rocznicę odzyskania niepodległości.
Cel:

• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności patriotycznej,

• kształtowanie prawidłowych postaw wobec swej ojczyzny,

Uczeń:


  • Rozumie przyczyny, które doprowadziły do rozbiorów Polski.

  • Wie, co to znaczy być patriotą, podaje przykłady patriotycznych postaw.

  • Rozumie, dlaczego 11 listopada obchodzony jest Dzień Niepodległości.


Przebieg lekcji

W tle: Polonez Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”


https://www.youtube.com/watch?v=rECSJFeLL_U
Uczeń 1
Przeszło tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń natury politycznej, społecznej i gospodarczej. Były okres wzlotów i upadków, lecz najbardziej tragiczny okazał się koniec XVIII wieku. Trzej potężni sąsiedzi Polski – Rosja, Prusy i Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemie pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie złamały jednak narodu polskiego. Jego wola przetrwania i uparte dążenie do odzyskania niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej Ojczyzny.

Uczeń 2
Starych ojców naszym szlakiem

przez krew idziem ku wolności!...

Z dawną pieśnią, dawnym znakiem,

my żołnierze sercem prości,

silni wiarą i nadzieją,

że tam, kiedyś świty dnieją!

Starym ojców naszych szlakiem

przez krew idziem w jutra wschody,

z dawną pieśnią, dawnym znakiem,

na śmiertelne idziem gody,

by z krwi naszej życie wzięła

Ta – co jeszcze nie zginęła.
Uczeń 3
Społeczność pozbawiona własnego państwa, rozdarta przez zaborców i intensywne wynaradawiana, zachowała mimo tych działań swoją tożsamość. Polaków zarówno zamieszkujących ziemie etniczne polskie, jak i tych, którzy żyli na terenach narodowo mieszanych, łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz pragnienie utrzymania tradycji i starych obyczajów. Polska wykreślona z mapy świata, pozostała w sercach i myślach wielu pokoleń. Daremne jednak były próby wyzwolenia Ojczyzny – powstania zbrojne kończyły się przegraną z przeważającymi siłami wroga. Ten ciężki okres niewoli trwał ponad 120 lat.
Przegłąd prezentacji „11 listopada Dzień Niepodległości”
Uczeń 4
Przez kolejne lata zaborcy chcieli wymazać naszą Ojczyznę z mapy świata i zniszczyć naród polski, zabrać godność, język, kulturę i tradycje.

Polacy nigdy nie pogodzili się z tyranią zaborców .

W 1830 roku obudziła się nadzieja w polskich sercach. Wybuchło powstanie listopadowe.
Uczeń 5
Dnie się za dniami wloką czarne,

Jako ta ziemia, w którą jestem wryty,

A życie pełza nad pojęcie marne,

Nie zna, co to noc, co słońce lub świty.


Uczeń 6
Nie powiodło się to powstanie-wróg był silniejszy... Ale Polacy się nie poddawali…
Niech krew nasza spadnie gromów mową

I obudzi legiony drzemiące

Niech powstaną, niech sięgną po Słońce.
Uczeń 7
W 1863 roku wybucha kolejne powstanie...
Był taki rok-rok 63. Śnieżył się styczeń

Poszli niepomni przestrogi obliczeń.

Poszli by walczyć najgodniej, najprościej.

Życie położyć przy budowie dzieła,

Które się zwało wskrzeszenie wolności,

Krzyknąć światu-Polska nie zginęła!

Dzieci! Był taki rok-rok 63.

Bój beznadziejny, odwaga bez miary

Przez krew, łzy, droga mozolna.

Był przedostatni etap.

Próba wiary-aby w nas dzisiaj

Żyła Polska wolna!


Piosenka „Pieśń powstańców 1863”

https://www.youtube.com/watch?v=-xyEIiEulpE
Uczeń 8

Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Ci, którzy żyli w zaborze rosyjskim, walczyli po stronie rosyjskiej. Ci z zaborów niemieckiego i austriackiego – po stronie przeciwnej. Polacy odziani w mundury wrogich armii zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Tę tragedię naszego narodu, walkę bratobójczą, ukazał w wierszu jeden z polskich poetów.


Uczeń 9

/Ta, co nie zginęła –Edward Słoński/


Rozdzielił nas mój bracie,

zły los i trzyma straż –

w dwóch wrogich sobie szańcach

patrzymy śmierci w twarz.

W okopach, pełnych jęku

wsłuchani w armat huk,

stoimy na wprost siebie –

Ja – wróg Twój, Ty – mój wróg!

Las płacze, ziemia płacze,

świat cały w ogniu drży.

W dwóch wrogich sobie szańcach

stoimy ja i ty.


Uczeń 10
Zaledwie wczesnym rankiem

armaty zaczną grać,

ty świstem kul morderczych

o sobie dajesz znać.

Na nasze niskie szańce

szrapnelów rzucasz grad

i wołasz mnie, i mówisz:

to ja, Twój brat....twój brat!

Las płacze, ziemia płacze,

w pożarach stoi świat,

a ty wciąż mówisz do mnie:

To ja, twój brat ....twój brat!


Uczeń 11
O, nie myśl o mnie bracie,

w śmiertelny idąc bój,

i w ogniu moich strzałów

jak rycerz mężnie stój.

A gdy mnie z dala ujrzysz,

od razu bierz na cel

I do polskiego serca

moskiewską kulą strzel.

Bo wciąż na jawie widzę

i co noc mi się śni,

że ta, co nie zginęła,

wyrośnie z naszej krwi.


Wysłuchanie piosenki „Rozkwitały pąki białych róż”

https://www.youtube.com/watch?v=Fq2cTTvG_j4

Uczeń 12
Walczyli i ginęli Polacy w obcych armiach z wiarą, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość.


Gdy dym pożarów słońce gasi

i coraz krwawszy huczy bój,

Ty mnie nie pytaj, czy to nasi

czy to nie nasi, synu mój.

Ty mnie nie pytaj, kto zwycięża,

czy tryumfalny słychać śpiew,

naszego nie masz tam oręża,

chociaż się nasza leje krew.

O synu mój, na wszystkich frontach,

od płowej Wisły aż po Ren,

przy zapalonych stoją lontach

my swój o Polsce śnimy sen...


Uczeń 13
I oto ten sen spełnił się. Zmagania wojenne trwały ponad cztery lata i zakończyły się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji, której przywódcy uznali prawo narodu polskiego do niepodległości. Unieważniono również umowy o rozbiorach polski przez Rosję, Prusy i Austrię. Dzięki tym wydarzeniom oraz poparciu naszych spraw przez Stany Zjednoczone, Francję Anglię powstało w listopadzie 1918 roku niepodległe Państwo Polskie.

Polska po ponad stu dwudziestu latach niewoli pojawiła się znowu na mapach świata.Przegąd filmu „Odzyskanie Niepodległości przez Polskę”


https://www.youtube.com/watch?v=JCJUwdsnERQ
Uczeń 13
Pioruny biły na dziejów zegarze

Godzinę Twoją, o Polsko szczęśliwa,

Pioruny kuły w Twych kajdan ogniwa,

Że się rozpękły w Twych kajdan ogniwa,

Że się rozpękły w płomiennym ich żarze...

Taką nam Ciebie wróżyli pieśniarze,

Których Duch ogniem w wyżyny porywa,

Że przyjdziesz ze krwi zdradzona,

Krwią żywa.

Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił.

Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci.

Wolność - zwykle krzyżami się mierzy.


Bohater narodowy polski walczył o wolność naszą i waszą,

Moją i twoją.

A że wolność krzyżami się mierzy,

Pozostawił po sobie wiele mogił.


Uczeń 14
Smutne groby bez nazwiska,

Nad którymi krzyż połyska.

Z białej brzozy uciosany

Próchniejący, zapomniany krzyż.


Innym laury, innym sława,

A wam tylko dola krwawa,

A wam tylko mrok mogiły

A na grobach ten pochyły

Krzyż.
Wysłuchanie piosenki „Biały krzyż”

https://www.youtube.com/watch?v=aAmd5sBkhpM

Uczeń 15
Rzadko na moich wargach,

Niech dziś ta warga ma wyzna,

Jawi się krwią przepojony

Najdroższy wyraz Ojczyzna.

Widziałem, jak się na rynkach

Gromadzą kupczykowie,

Licytują się wzajem,

Kto ją najgłośniej wypowie.
Widziałem rozliczne tłumy

Z pustą, leniwą duszą,

Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej

Resztki sumienia głusza.

Więc się nie dziwcie, ktoś może

Choć milczkiem słuszność mi przyzna,

Że na mych wargach tak rzadko

Jawi się wyraz OJCZYZNA.


Na zakończenie lekcji następuje odśpiewanie hymnu państwowego.

Wkorzystano:


Muzyka:

https://www.youtube.com/watch?v=rECSJFeLL_U

https://www.youtube.com/watch?v=-xyEIiEulpE

https://www.youtube.com/watch?v=Fq2cTTvG_j4

https://www.youtube.com/watch?v=aAmd5sBkhpM
Film:

https://www.youtube.com/watch?v=JCJUwdsnERQ
Załącznik: Prezentacja „11 listopada Dzień Niepodległości”

Pobieranie 31.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna