W wieku nerwowym Wacław Berent: OziminaPobieranie 34.02 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.02 Kb.
Młoda Polska

Lektury obowiązkowe


Utwory literackie

1. Leo Belmont
W wieku nerwowym
2.Wacław Berent:
Ozimina (oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974, BN I 213)
3.Stanisław Brzozowski
Płomienie
4.Joris-Karl Huysmansa
Na wspak
5. Henryk Ibsen
5.1. Dom lalki (Nora)

5.2. Dzika kaczka

5.3. Hedda Gabler

5.4. Upiory
6. Roman Jaworski
6.1. Bania doktora Lipki

6.2.Medi

6.3.Trzecia godzina

6.4.Zepsuty ornament
[w:] Historie maniaków, wstęp M. Głowiński, Kraków 1978
7. Jan Lemański
Ofiara królewny
8. Ludwik Stanisław Liciński
Halucynacje
9. Jan Kasprowicz
9.1. Uczta Herodiady

9.2. O bohaterskim koniu i walącym się domu (fragmenty: Ballada o bohaterskim koniu; O walącym się domu)


10. Maria Komornicka
Utwory poetyckie prozą i wierszem (oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996)
11. Bolesław Leśmian

Rytm jako światopogląd;

U źródeł rytmu (studium poetyckie)
zalecane wydanie: B. Leśmian, Szkice literackie, zebrał i opracował J. Trznadel, Warszawa 2011
12. Maurycy Maeterlinck
Ślepcy
13. Tadeusz Miciński
13.1. Panteista (Poematy prozą, oprac. W. Gutowski, Kraków 1985)

13.2. Pieśń triumfującej miłości (Poematy prozą, oprac. W. Gutowski, Kraków 1985)

13.3. Msza konających (Poematy prozą, oprac. W. Gutowski, Kraków 1985)

13.4. Niedokonany (Poematy prozą, oprac. W. Gutowski, Kraków 1985)

13.5. W mrokach Złotego Pałacu czyli Bazilissa Teofanu

13.6. Xiądz Faust (oprac. tekstu, przypisy i posłowie W. Gutowski, Kraków 2008)
14. Zofia Nałkowska
14.1. Dziennik z lat 1899-1917 (fragmenty)

14.2. Narcyza
15. Fryderyk Nietzsche
15.1. Poza dobrem i złem

15.2. Tako rzecze Zaratustra

16. Adolf Nowaczyński
Gladiolus tavernalis. Mieczyk kawiarniany (Wybór pism satyrycznych, wybór i wstęp T. Weiss, oprac. J. Leśniak, Kraków 1974, t. 1)
17. Władysław Orkan
Wina i kara
18. Bronisława Ostrowska:
Poezje wybrane (oprac. i wstęp A. Wydrycka, Kraków 1999 (Biblioteka Poezji Młodej Polski)
19. Włodzimierz Perzyński:
Aszantka (Wybór komedii, oprac. Lesław Eustachiewicz, Wrocław 1980, BN I 237)
20. Edgar Allan Poe
Zagłada domu Usherów
21. Stanisław Przybyszewski
21.1. De profundis (Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966, BN I 190; Dzieła, Lwów-Warszawa 1923-1929

21.2. Matka
22. Władysław Stanisław Reymont
Wampir
23. Karol Hubert Rostworowski
Judasz z Kariothu (Wybór dramatów, oprac. J. Popiel, Wrocław 1992, BN I 281)
24.Leopold Staff
Skarb
25. August Strindberg
25.1. Dom lalki (opowiadanie)

25.2.Ojciec

25.3. Panna Julia


26. Kazimierz Przerwa Tetmajer
26.1. Anioł Śmierci

26.2. Ksiądz Piotr
27.Oskar Wilde
27.1. Portret Doriana Greya

27.2. Salome
28. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
28.1. Matka

28.2. W małym dworku
29.Stanisław Wyspiański
29.1. Hamlet (oprac. M. Prussak, Wrocław 1976. BN I nr 225)

29.2.Noc listopadowa (Wyzwolenie, Lelewel, Noc listopadowa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1967, BN I 193)

29.3. Powrót Odysa (Achilleis, Powrót Odysa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1984, BN I 248)
30. Gabriela Zapolska
O czym się nawet myśleć nie chce (Dzieła wybrane, wybór i red. J. Skórnicki i T. Weiss, t. 9, Kraków 1958)
31. Kazimiera Zawistowska
Wybór poezji (wstęp, wybór i oprac. A. Baranowska, Warszawa 1981)
32. Stefan Żeromski
32.1. Dzieje grzechu (oprac. S. Pigoń, Warszawa 1966)

32.2. Uciekła mi przepióreczka
33.Jerzy Żuławski
33.1. Ijola

33.2. Na srebrnym globie (wstęp S. Lem, posłowie K. Kordylewski, Kraków 1975)

Publicystyka i krytyka literacka


Karol Irzykowski, Czyn i słowo, Dwie rewolucje, Dostojny bzik tragiczności, [w:] Wybór pism krytycznoliterackich, oprac. M. Głowala, Wrocław 1975, BN I 222

opracowania

 • J. Błoński, Wyspiański wielokrotnie, Kraków 2007.

 • E. Boniecki, Struktura "nagiej duszy": studium o Stanisławie Przybyszewskim, Warszawa 1993

 • I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, Warszawa 1965

 • A. Z. Makowiecki, Młodopolski portret artysty, Warszawa 1971

 • Wyspiański w oczach współczesnych, oprac. L. Płoszewski, t. 1-2, Kraków 1971

 • H. Ratuszna, „Błysk obrazu” – z zagadnień krótkich form narracyjnych w literaturze Młodej Polski, Toruń 2009

 • P. Siemaszko, Od akademizmu do impresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku, Bydgoszcz 2007Lektury zalecane

Bibliografie, zbiory studiów i opracowania szczegółowe- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 13-16: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1970-1982

- Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 18, vol. 2: R. Loth, Jan Kasprowicz, Warszawa 1994

- Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1-5, Warszawa 2000-2004

- K. Badowska, „Godzina cudu”. Miłość i erotyzm w twórczości Stanisława Przybyszewskiego, Łódź 2011.

- M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997 • M. Głowiński, Powieść młodopolska, Wrocław 1969

 • Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Białystok 1998

 • J. Majda, Młodopolskie Tatry literackie, Kraków 1999

 • Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Seria V: Literatura okresu Młodej Polski, t. 1-4, pod red. K. Wyki, A. Hutnikiewicza i M. Puchalskiej, Warszawa - Kraków 1968-1977

 • Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak i B. Stelmaszczyk, Kraków 2000

 • W kręgu Młodej Polski. Studia i szkice, red. J. Sztachelska, Białystok 1998

 • K. Wyka, Modernizm polski, Charakterystyka okresu Młodej Polski, Programy, syntezy i polemiki literackie okresu, Młoda Polska jako problem i model kultury, Wstęp do „Pałuby”, w: Młoda Polska, t. 1-2, Kraków 1977

 • M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego, Warszawa 1988.

 • M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994

 • Stulecie Młodej Polski. Studia, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1985

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna