Wałbrzych, dnia 11. 08. 2014 Związek Harcerstwa Polskiego KomendantkaPobieranie 12.26 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.26 Kb.
Wałbrzych, dnia 11.08.2014
Związek Harcerstwa Polskiego

Komendantka

Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej

im hm. Alojzego CiasnochyRozkaz L7 / 2014

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

   1. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca podjęła Uchwałę nr 5 z dnia 23 czerwca 2014 r.
    w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej w celu wyboru delegatów na IX Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Zjazd Hufca odbędzie się 13 września 2014r. w siedzibie Hufca w Wałbrzychu, przy ul. Przemysłowej 16. Treść uchwały stanowi załącznik do rozkazu.

   2. Komenda Hufca postanawia rozszerzyć zakres obrad Zjazdu Nadzwyczajnego o dyskusję nad kwestiami strategicznymi funkcjonowania Hufca w zakresie działań programowo-metodycznych.

1.2.3 Zgodnie z pkt 10 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014r – Ordynacja Wyborcza ogłaszam listę uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Ziemi Wałbrzyskiej posiadających czynne prawo wyborcze.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu winni mieć opłacone składki członkowskie.
 • Achtel Małgorzata - drużynowa

 • Achtel Mariusz – drużynowy

 • Ajchel Łukasz – przewodniczący klubu specjalnościowego

 • Bartkowiak Agnieszka – drużynowa

 • pwd. Bernatt Bogumiła– drużynowa

 • pwd. Biały Michał - drużynowy

 • phm. Borowska Grażyna - drużynowa

 • pwd. Borowski Unisław- drużynowy

 • Chlipała Monika – drużynowa

 • Czapski Michał – administrator lokalny Hufca

 • phm. Czapski Roman HR – z-ca komendantki Hufca

 • Drąg Agnieszka - drużynowa

 • Fleszar Adrian - członek Komendy Hufca

 • Gargas Ewelina - drużynowa

 • hm. Gawron Katarzyna – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • HR Glabisz Grzegorz – Kanclerz Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych

 • Graczyk Kinga - drużynowa

 • phm. Grzmil Michał- drużynowy

 • hm. Hetmańczyk Marek – drużynowy

 • phm. Hetmańczyk Sylwester – drużynowy

 • hm. Kinas Krzysztof- członek Sądu Harcerskiego

 • hm. Kosior Bernardeta - przewodnicząca Sądu Harcerskiego

 • hm. Kosior Mirosława – członek Komisji Rewizyjnej Hufca

 • phm. Kowalczyk Ewa – z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca

 • pwd. Kowalczyk Tomasz – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego i Starszyzny Harcerskiej

 • Kuć Łukasz - drużynowy

 • pwd. Leśniak Zuzanna - drużynowa

 • phm. Małyska Tomasz- członek Komendy Hufca

 • pwd. Marlinga Artur – drużynowy

 • pwd. Noszczyk Patryk – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego i Starszyzny Harcerskiej

 • Orzech Anna – członek Komendy Hufca

 • sam. Pacholska Alicja - członek Zespołu Programowego

 • hm. Pastuszek Piotr- Skarbnik Hufca

 • HO Paszek Paweł – członek Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych

 • ćw Prokopowicz Patryk - drużynowy

 • sam. Prokopowicz Karolina- drużynowa

 • Rapa Karolina – drużynowa

 • pwd. Turzańska Diana – komendantka szczepu, członek Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych

 • hm. Turzańska Dorota – komendantka Hufca

 • pwd. Turzańska Olga – drużynowa

 • hm. Walewski Piotr – członek Sądu Harcerskiego

 • hm. Walkowiak- Zając Edyta – członek Komisji Stopni Instruktorskich

 • sam. Weiss Paulina – drużynowa, członek Zespołu Promocji i Informacji

 • hm. Wierzbicka Bogumiła – członek Komisji Stopni Instruktorskich

 • hm. Wolf Marlena – członek Sądu Harcerskiego

 • phm. Wódczak Bogusław – komendant szczepu

 • phm Wódczak Lilianna - drużynowa

 • phm Zawadzki Zbigniew – członek Kapituły Stopni Harcerskich

 • Zawierta Paweł - szef Zespołu Promocji i Informacji

 • Zieliński Piotr – członek Komisji Stopni Instruktorskich


Informuję, że zgodnie z pkt 11 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014r – Ordynacja Wyborcza wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z powyższej listy zgłasza się do Komendanta Hufca. Wnioski do rozpoczęcia zjazdu rozpatruje Komendant Hufca, po jego rozpoczęciu Komendant Chorągwi Dolnośląskiej lub powołany przez nie go pełnomocnik.

CZUWAJ!


hm. Dorota Turzańska
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna