Waiver, release, and assumption of liabilityPobieranie 9.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.83 Kb.
WAIVER, RELEASE, AND ASSUMPTION OF LIABILITY

[Zrzeczenie się roszczeń oraz przejęcie odpowiedzialności]


I give permission for my child to attend Mala Polonia, located at 3114 Old Denton Road, Carrollton, Texas 75007.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach Małej Polonii prowadzonych w budynku przy 3114 Old Denton Road, Carrollton, Texas 75007.

I understand that this is a youth program that includes Polish language and culture classes and activities, as well as participation in folk dancing (optional), and sport activities and use of playground equipment including but not limited to a swing set, a slide, and monkey bars.


It is understood that these activities involve an element of risk and danger of accidents, and knowing those risks, I hereby assume those risks on my child’s behalf.
Rozumiem, że powyższy program Małej Polonii składa się z zajęć z języka polskiego, kultury, tańca ludowego (opcjonalnie), zajęć sportowych. Podczas zajęć istnieje możliwość korzystania z placu zabaw i znajdujących się tam drabinek, huśtawek, oraz zjeżdżalni.

Rozumiem, że powyższe zajęcia mogą wiązać się z pewnym ryzykiem wypadku.

Będąc świadomym takiego ryzyka, zgadzam się na uczestnictwo mojego dziecka w wymienionych zajęciach.
I further understand that Mala Polonia teachers and volunteers are not trained in health and safety issues or procedures, and hereby expressly authorize them, and any other employee or agent of the organization, to obtain all necessary emergency medical treatment for my child in the event I cannot be present.
Rozumiem także, że nauczyciele czy wolontariusze związani z Małą Polonią nie są fachowo przeszkoleni w zakresie ochrony zdrowia, czy bezpieczeństwa. Niniejszym wyrażam zgodę na pozyskanie wszelkiej niezbędnej pomocy medycznej dla mojego dziecka, podczas mojej nieobecności.
In consideration for my child being permitted to participate in Mala Polonia activities, I hereby waive, release, and discharge any and all claims for damages for personal injury, death, or property damage which I may have or which may hereafter accrue to me, as a result of my child’s participation in Mala Polonia activities.
Zrzekam się jakichkolwiek roszczeń jakie przysługiwałyby mi teraz i w przyszłości z tytułu odszkodowania za ewentualne uszkodzenia ciała, śmierć, bądź inne szkody, jakie mogą nastąpić podczas uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach Małej Polonii.

I further agree to indemnify and to hold Mala Polonia, its directors, employees, agents, and volunteers free and harmless from any loss, liability, damage, cost, or expense which they may incur as a result of the death or any injury or property damage that my child may sustain while participating in said activities.


Zgadzam się również na przejęcie odpowiedzialnośći materialnej za wydatki, jakie może ponieść Mała Polonia, lub jej dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele, czy wolontariusze w przypadku śmierci, uszkodzenia ciała czy straty materialnej, jaką moje dziecko spowoduje w czasie uczestnictwa w zajęciach Małej Polonii.
I HAVE CAREFULLY READ THIS AGREEMENT, WAIVER, AND RELEASE AND FULLY UNDERSTAND ITS CONTENTS. I AM AWARE THAT THIS IS A RELEASE OF LIABILITY AND A CONTRACT BETWEEN ME AND MALA POLONIA, ITS DIRECTORS, EMPLOYEES. AGENTS, AND VOLUNTEERS, AND I SIGN IT OF MY FREE WILL. I FURTHER UNDERSTAND THAT NO MEDICAL INSURANCE IS PROVIDED FOR ITS ACTIVITIES.

Zapoznałem/-am się z treścią powyższego dokumentu i rozumiem jego treść i cel. Jestem świadomy/-a, że powyższy dokument stanowi wiążącą prawnie umowę między mną a Mała Polonią, jej dyrektorami, pracownikami, przedstawicielami i woluntariuszami w sprawie przejęcia przeze mnie wyżej opisanej odpowiedzialności. Rozumiem także, że Mała Polonia nie zapewnia ubezpieczenia medycznego dla uczestników zajęć.

Signed/Podpis:___________________________________ Dated/Data:__________________

Print Name/Imię I Nazwisko:_______________________________

Relationship to Child (must be parent or legal guardian)/Rodzic czy opiekun prawny: _________________________________________________________________________

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna