Waldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency


Wielkość bogactwa gatunkowego w okresie lęgowym i pozalęgowymPobieranie 1.49 Mb.
Strona5/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3.7.1.1 Wielkość bogactwa gatunkowego w okresie lęgowym i pozalęgowym

Wykaz gatunków zaobserwowanych w ramach całorocznego monitoringu ornitologicznego na obszarze projektowanego Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka”, w podziale na jednostki systematyczne (rząd, rodzina, gatunek), stwierdzonych podczas kontroli osobników, przedstawiono w tabeli 3.7.1.1/1.

Łączną liczebność gatunków kluczowych obserwowanych na obszarze planowanej farmy wiatrowej koło wsi Wiewiórka-Góra Motyczna, przedstawiono w tabeli 3.7.1.1/2. Za gatunki te uznano ptaki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński i inni 2001), gatunki wpisane do I Załącznika Dyrektywy Ptasiej, gatunki objęte ochroną strefową, gatunki o populacji krajowej nie niższej niż 1000 par lęgowych, gatunki o rozpowszechnieniu mniejszym niż 10% naszego kraju lub gatunki zagrożone w Unii Europejskiej – kategorie SPEC 1-3 (Chylarecki 2008).

Tabela 3.7.1.1/1.. Skład gatunkowy awifauny obserwowanej podczas kontroli planowanej elektrowni wiatrowej w rejonie miejscowości Wiewiórka – Góra Motyczna w gminie Żyraków

Lp.

Gatunek – nazwa polska

(czasem podano również rodzaj)


Nazwa łacińska

Jednostka systematyczna

Formy ochrony

Okresy obserwacji poszczególnych gatunków

Rząd

Rodzina

jesień

2009/10

zima

2009/10

wiosna

2010

okres lęgowy 2010

okres dyspersji polęgowej 2010

1

Dzwoniec

Carduelis chloris

wróblowe


wróblowe


łuszczaki

Gat.ści.

+

+

+

+

+

2

Kulczyk

Serinus serinus

Gat.ści.

+

-

+

-

-

3

Makolągwa

Carduelis cannabina

Gat.ści

+

+

+

+

+

4

Szczygieł

Cardeulis cardeulis

Gat.ści.

+

+

+

+

+

5

Zięba

Fringilla coelebs

Gat.ści.

+

-

+

+

+

6

Gil zwyczajny

Pyrrhula pyrrhula

Gat.ści.

+

+

+

-

-

7

Czyż zwyczajny

Cardeulis spinus

Gat. ści.

+

+

+

-

-

8

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

Gat ści.

+

+

+

+

+

9

Jer

Fringilla montifringilla

Gat. Ści.

+

-

-

-

-

10

Gawron

Corvus frugilegus

krukowate

Gat.ści.

+

+

+

+

+

11

Kawka

Corvus monedula

Gat.ści.

+

+

+

+

+

12

Kruk

Corvus corax

Gat.cz.

+

+

+

+

+

13

Sójka

Garrulus glandarius

Gat.ści.

+

+

+

+

+

14

Sroka

Pica pica

Gat.cz.

+

+

+

+

+

15

Drozd śpiewak (Śpiewak)

Turdus philomelos

drozdowate

Gat.ści.

-

-

+

+

+

16

Kos

Turdus merula

Gat.ści.

+

+

+

+

+

17

Kwiczoł

Turdus pilaris

Gat.ści.

+

+

+

+

+

18

Paszkot

Turdus viscivorus

Gat.ści.

-

-

+

-

-

19

Ortolan

Emberiza hortulana

trznadlowate

Gat.ści., DP

-

-

-

+

+

20

Potrzeszcz

Emberiza calandra

Gat.ści.

+

-

+

+

+

21

Potrzos

Emberiza schoeniclus

Gat.ści.

+

-

+

-

-

22

Trznadel

Eberiza citronella

Gat.ści.

+

+

+

+

+

23

Kopciuszek zwyczajny

Phoenicurus ochruros

muchołówki

Gat.ści.

+

-

+

+

+

24

Rudzik

Erithacus rubecula

Gat. ści.

-

-

-

+

-

25

Kląskawka zwyczajna

Saxicola rubicola

Gat. Ści.

+

-

+

+

+

26

Pokląskwa

Saxicola rubetra

Gat.ści.

-

-

-

+

+

27

Pliszka siwa

Motacilla alba

pliszkowate

Gat.ści.

+

-

+

+

+

28

Pliszka żółta

Motacilla flava

Gat.ści.

+

-

+

+

+

29

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

Gat.ści.

+

-

+

+

+

30

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

Gat.ści.

+

-

+

+

+

31

Pokrzewka czarnogłowa (Kapturka)

Sylvia atricapilla

pokrzewkowate

Gat.ści.

-

-

+

+

+

32

Pokrzewka cierniówka (Cierniówka)

Sylwia communis

Gat.ści.

+

-

-

+

+

33

Piegża

Sylvia curruca

Gat.ści.

-

-

-

+

+

34

Sikora bogatka

Parus major

sikorowate,

Gat.ści.

+

+

+

+

+

35

Sikora uboga

Parus palustris

Gat.ści.

-

-

-

-

+

36

Sikora modra (Modraszka)

Parus caeruleus

Gat.ści.

+

+

+

-

+

37

Sikora czarnogłowa (czarnogłówka)

Parus montanus

Gat.ści

+

-

-

-

-

38

Jaskółka dymówka (Dymówka)

Hirundo rustica

jaskółkowate

Gat.ści.

+

-

+

+

+

39

Jaskółka oknówka (Oknówka)

Delichon urbica

Gat.ści.

+

-

-

-

+

40

Skowronek

Aluda arvensis

skowronki

Gat.ści.

+

+

+

+

+

41

Lerka

Lullula arborea

Gat.ści., DP

+

-

+

-

-

42

Zaganiacz

Hippolais icterina

Gat.ści.

-

-

-

+

+

43

Łozówka

Acrocephalus palustris

Gat.ści.

-

-

-

-

+

44

Dzierzba gąsiorek (Gąsiorek)

Lanius collurio

dzierzbowate

Gat.ści., DP

-

-

-

+

+

45

Srokosz

Lanius excubitor

Gat.ści.

+

+

+

+

+

46

Pokrzywnica

Prunella modularis

płochacze

Gat.ści.

+

-

+

-

-

47

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

świstunki

Gat.ści.

+

-

+

-

+

48

Raniuszek

Aegithalos caudatus

raniuszki

Gat.ści.

-

+

-

-

+

49

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

strzyżyki

Gat.ści.

-

+

+

-

+

50

Szpak

Sturnus vulgaris

szpakowate

Gat.ści.

+

-

+

+

+

51

Wilga zwyczajna

Oriolus oriolus

wilgi

Gat.ści.

-

-

-

+

+

52

Wróbel zwyczajny

Passer domesticus

wróble

Gat.ści,

+

-

+

+

+

53

Wróbel mazurek (Mazurek)

Passer montanus

Gat.ści.

+

-

-

-

-

54

Czajka

Vanellus vanellus

siewkowe

sieweczkowate

Gat.ści.

-

-

+

+

-

55

Kulik wielki

Numenius arquata

bekasowate

Gat.ści., DP, VU

+

-

-

-

-

56

Słonka zwyczajna

Scolopax rusticola

Gat.ł.

-

-

+

-

-

57

Mewa śmieszka (Śmieszka)

Larus ridibundus

mewy

Gat.ści.

-

-

+

-

-

58

Bażant

Phasianus colchicus

grzebiące

kurowate

Gat.ł.

+

+

+

+

+

59

Kuropatwa

Perdix perdix

Gat.ł

-

+

+

-

+

60

Przepiórka

Coturnix coturnix

Gat.ści.

-

-

-

+

+

61

Gołąb grzywacz (Grzywacz)

Columba palumbus

gołębiowe

gołębiowate

Gat.ł.

+

-

+

+

+

62

Gołąb siniak (Siniak)

Columba oenas

Gat.ści.

+

-

-

-

-

63

Sierpówka (Synogarlica turecka)

Streptopelia decaocto

Gat.ści.

-

-

-

+

-

64

Derkacz

Crex crex

żurawiowe

chruściele

Gat.ści., DP

-

-

-

+

+

65

Żuraw

Grus grus

żurawie

Gat.ści., DP

+

-

+

-

-

66

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

dzięciołowe

dzięciołowate

Gat.ści.

+

+

+

+

+

67

Dzięcioł zielony

Picus viridis

Gat.ści.

-

-

-

+

+

68

Dudek

Upupa epops

dzioborożcowe

dudkowate

Gat. Ści.

-

-

+

-

-

69

Jerzyk

Apus apus

jerzykowe

jerzykowate

Gat.ści.

-

-

-

+

+

70

Kaczka krzyżówka (krzyżówka)

Anas platyrhynchos

blaszkodziobe

kaczkowate

Gat.ł.

-

 +

-

-

+

71

Błotniak stawowy

Circus aeroginosus


szponiaste

jastrzębiowate

Gat.ści., DP

-

-

+

+

+

72

Błotniak łąkowy

Circus pygargus

Gat.ści. DP

+

-

+

-

-

73

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus

Gat.ści., DP, VU

-

-

-

-

+

74

Jastrząb

Accipiter gentilis

Gat.ści.

-

-

+

-

+

75

Krogulec

Accipiter nisus

Gat.ści.

+

+

+

+

-

76

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

Gat.ści.

+

+

+

+

+

77

Myszołów włochaty

Buteo lagopus

Gat.ści.

-

+

-

-

-

78

Orlik krzykliwy

Aquila pomarina

Gat.ści., DP, LC

-

-

+

-

-

79

Pustułka

Falco tinnunculus

sokołowate

Gat.ści.

+

+

+

+

+

80

Bocian biały

Ciconia ciconia

bocianowe

bocianowate

Gat.ści., DP

-

-

+

-

+

81

Czapla siwa

Ardea cinerea

pelikanowe

czaplowate

Gat.cz.

+

+

+

-

-

82

Kormoran

Phalacrocorax carbo

głuptakowe

kormorany

Gat.cz.

+

+

+

-

-

Objaśnienia:

+ obserwowany gatunek ptaka na analizowanym terenie w czasie prowadzenia monitoringu ornitologicznego

- nie obserwowano gatunku ptaka na analizowanym terenie w czasie prowadzenia monitoringu ornitologicznego

gat.ści. – ścisła ochrona gatunkowa, gat.cz. – częściowa ochrona gatunkowa (na podstawie Rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną);

gat.ł. – gatunek łowny;

DP – gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE

VU – gatunki wysokeigo ryzyka, narażone na wyginięcie – wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt

LC – gatnunki na razie nie zagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt

Tabela 3.7.1.1/2. Łączna liczebność gatunków kluczowych (zagrożonych w Polsce i/lub w Unii Europejskiej) obserwowanych w rejonie Wiewiórki i Góry Motycznej

  L.p.

  Gatunki kluczowe

  Łączna liczebność z … liczeń

  <1000 par lęgowych

  Rozpowszechnienie lęgowe <10%

  PCKZ

  Gatunki strefowe

  Zał. 1 DP

  SPEC

  1-3

  1

  Błotniak łąkowy

  8

  +  2

  Błotniak stawowy

  26

  +  3

  Błotniak zbożowy

  9

  +

  +

  +  +

  3

  4

  Bocian biały

  12

  +

  2

  5

  Czajka

  412  2

  6

  Czapla siwa

  7  +

  7

  Derkacz

  2

  +  +

  1

  8

  Dudek

  1  3

  9

  Dymówka

  604  3

  10

  Dzięcioł zielony

  2  2

  11

  Gąsiorek

  63

  +

  3

  12

  Jerzyk

  1

  +  13

  Kulik wielki

  1

  +  +

  2

  14

  Kuropatwa

  44

  +

  3

  15

  Lerka

  157

  +

  2

  16

  Makolągwa

  1423  2

  17

  Mazurek

  30  3

  18

  Oknówka

  62  3

  19

  Orlik krzykliwy

  1  +

  +

  2

  20

  Ortolan

  37

  +

  2

  21

  Potrzeszcz

  56  2

  22

  Przepiórka

  30

  +

  3

  23

  Pustułka

  23  3

  24

  Sikora uboga

  2  3

  25

  Skowronek

  2270  3

  26

  Srokosz

  10  3

  27

  Szpak

  707  3

  28

  Wróbel

  51  3

  29

  Żuraw

  104

  +

  2


Na obszarze planowanej farmy wiatrowej w rejonie Wiewiórki i Góry Motycznej, w ciągu całego, rocznego cyklu obserwacji, podczas 59 kontroli, zaobserwowano łącznie 21084 osobników sklasyfikowanych do 82 gatunków. Stanowi to blisko 18% wszystkich gatunków stwierdzonych w Polsce (lista awifauny krajowej obejmuje 450 gatunków, www.komisjafaunistyczna.pl).

Większość obserwowanych gatunków należało do ptaków krajobrazu rolniczego i środowisk synantropijnych, dominowały ptaki z rzędu wróblowatych Passseriformes (53 gatunków w 18 stwierdzonych rodzinach).  Ze względu na występowanie cieków lub małych oczek wodnych i podmokłych siedlisk, w sąsiedztwie planowanej lokalizacji przedsięwzięcia, zaobserwowano kilka gatunków ptaków wodnych: kormoran, mewa śmieszka, kaczka krzyżówka, oraz kilka gatunków wodno-błotnych: bocian biały, czapla siwa, czajka, kulik wielki, żuraw, przy czym niektóre z nich obserwowane były jedynie w przelocie.

Ponadto, w okresie badań stwierdzono występowanie 9 gatunków ptaków szponiastych, 4 gatunki siewkowych, po 3 gatunki z rzędu grzebiących i gołębiowych, po 2 gatunki z rzędu żurawiowych i dzięciołowych oraz po 1 gatunku z rzędu dzioborożcowych, jerzykowych, blaszkodziobych, bocianowych, pelikanowych i głuptakowych.

  Najwięcej ptaków zaobserwowano w trakcie migracji jesiennej (w sumie 13303 os. w tym: w punkcie obserwacyjnym Wiewiórka I: 6918 os., w punkcie obserwacyjnym Wiewiórka II: 6385). Jej szczyt zanotowano w okresie od końca września do końca października (maksimum 28.10.09 – 1083 os i 30.10.09 – 1111 os.). Średnia liczba obserwowanych ptaków dziennie dla monitoringu jesiennego wyniosła średnio dla każdego punktu obserwacyjnego 604 os.

  W trakcie migracji jesiennej, liczba obserwowanych ptaków w ciągu godziny/na punkcie obserwacyjnym wahała się od 43 do 222, średnio wyniosła 128 os./godz./punkt obserwacyjny.

  W trakcie zimowania, liczba ptaków obserwowanych w ciągu 1 kontroli na 1 km transektu wyniosła średnio 10 osobników

  W trakcie migracji wiosennej, liczba obserwowanych ptaków w ciągu godziny/na punkcie obserwacyjnym wahała się od 14 do 163, średnio wyniosła 47 os./godz./punkt obserwacyjny

  W okresie lęgowym i dyspersji polęgowych, liczba obserwowanych ptaków w ciągu 1 kontroli na 1 km transektu wyniosła średnio 47 osobnikówTabela 3.7.1.1/3. Całkowita liczba zaobserwowanych ptaków oraz średnia liczba ptaków obserwowanych dziennie, w kolejnych etapach monitoringu ptaków

Etap monitoringu

migracje jesienne

okres zimowania

migracje wiosenne

MPPL

okres lęgowy

okres dyspersji polęgowej

Całkowita liczba zaobserwowanych ptaków

13303

866

4574

465

857

1019

Szczyt obserwacji

liczba


(dzień)

1111

(30.10.09)147

(04.01.10)897

(25.03.10)136

(08.05.12)289

(22.06.10)206

(13.05.10)3.7.1.2. Zagęszczenie lęgowych gatunków kluczowych

W okresie lęgowym w rejonie farmy wiatrowej Wiewiórka-Góra Motyczna odnotowano 11 gatunków kluczowych spośród 29 stwierdzonych w ciągu całego roku monitoringu ornitologicznego. Najliczniej obserwowany był skowronek (152 os.), następnie makolągwa (25 os.), ortolan (20 os.) i czajka (16 os.).

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono kolonii lęgowych gatunków kluczowych.
3.7.1.3. Wielkość koncentracji pozalęgowych gatunków ptaków o dużych rozmiarach ciała

Podczas obserwacji w okresie pozalęgowym, zaobserwowano regularne przeloty kormorana (w marcu oraz na przełomie października i listopada w zróżnicowanych liczebnościowo grupach od 2 os. do 46 os.). Stwierdzono również przeloty żurawia w grupie 30-36 os. w ciągu trzech dni obserwacyjnych (13.10.09, 18.03.10, 25.03.10). Przez cały rok obserwowano myszołowy, maksymalnie 16 os. w dniu 18.03.2010.3.7.1.4. Zagęszczenie nielęgowych ptaków szponiastych

W trakcie monitoringu rocznego stwierdzono 9 gatunków szponiastych (błotniak-stawowy, łąkowy i zbożowy, jastrząb, krogulec, myszołów zwyczajny i włochaty, orlik krzykliwy oraz pustułka).

Spośród obserwowanych gatunków jedynie myszołów zwyczajny był obserwowany w większych ilościach, maksymalnie 16 osobników w dniu 18.03.10. Zazwyczaj jednak obserwowano od 1 do 5 osobników dziennie.

Pozostałe gatunki szponiaste były obserwowane nielicznie (średnio po 1 – 2 osobniki) lub tylko jednostkowo (jastrząb, orlik krzykliwy).


3.7.1.5. Natężenie użytkowania przestrzenie powietrznej do wysokości śmigła w stanie wzniesienia przez ptaki szponiaste

Analiza wyników obserwacji ornitologicznych w rejonie Wiewiórki i Góry Motycznej wykazała, że w przypadku zastosowania wyższych masztów elektrowni wiatrowych (95, 105 lub 125 m), znacznie mniej ptaków szponiastych znajdzie się w strefie obrotu łopat wirnika turbiny (45-170 m), niż gdyby zastosowano niższe maszty – 80 m, gdzie strefa ta będzie mieścić się w zakresie 30-130, co zostało przedstawione w poniższej tabeli:
Tabela 3.7.1.5/1. Natężenie przelotów ptaków szponiastych w strefie zasięgu łopat wirnika, w rejonie Wiewiórki – Góry Motycznej

Gatunek*

Liczby przelotów na pułapie kolizyjności/całkowita liczba przelotów [%]
30-130

45-170

Myszołów

57

23

Pustułka

31

18

Błotniak

13

0

Krogulec

46

33

* w powyższej tabeli nie uwzględniono orlika krzykliwego (1 os. lecący na wysokości 200 m n.p.t.) oraz jastrzębia (2 os. – nie odnotowano wysokości przelotu).

3.7.1.6. Natężenie użytkowania przestrzeni powietrznej przez ptaki w okresie migracji w godzinach dziennych

  W strefie zasięgu łopat wirnika turbin (tab. 3.7.1.6/1.), w zależności od przyjętej wysokości wieży (min 80 m lub 95-125 m), stwierdzono odpowiednio 61% przelotów (dla strefy 30-130 m) oraz 48% przelotów (dla strefy 45-170m) w skali całego roku. Pozostała część ptaków wykonywała przeloty najczęściej poniżej, rzadko powyżej zasięgu łopat.

  Tabela 3.7.1.6/1. Natężenie użytkowania przestrzeni powietrznej przez ptaki w rejonie Wiewiórki-Góry Motycznejetap monitoringu

liczba

przelotów

w strefie

zasięgu łopatcałkowita liczba stwierdzonych przelotów

30-130

45-170

cały monitoring

12325

9674

21084

58%

46%

100%

okres wiosenny

3075

2456

4575

67%

54%

100%

okres jesienny

9120

7147

12888

70%

55%

100%

okres zimowy

130

71

862

15%

8%

100%
   1. Pobieranie 1.49 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna