Waldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency


Wyniki monitoringu chiropterologicznego (załącznik 2)Pobieranie 1.49 Mb.
Strona6/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Wyniki monitoringu chiropterologicznego (załącznik 2)


Monitoring nietoperzy (pełne opracowanie w załączniku nr 2) prowadzony był przez mgr Radosława Urbana, który jest współautorem I i II wersji „Tymczasowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” oraz mgr Agnieszkę Smernicką. Jego celem było zbadanie istotności wyznaczonego terenu dla lokalnych populacji nietoperzy oraz oszacowanie potencjalnego wpływu na chiropterofaunę zarówno na etapie budowy, eksploatacji jak i likwidacji (rozdz. 8.2.3.2).

Zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”(wersja II, grudzień 2009), monitoring prowadzony był w okresie min roku, a dokładnie od 15 kwietnia 2010 do 31 maja 2011. Szczegółowy harmonogram prac wraz z podziałem na okresy oraz specyfiką kontroli przedstawia tabela 3.7.2/1.

Na badanym terenie wytypowano 3 punkty nasłuchowe (W1, W2, W3) oraz transekt o długości 15 km, w granicach, którego, w celu porównania aktywności na jego poszczególnych częściach, wyróżniono dodatkowo 6 odcinków funkcjonalnych (1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 7-8).

Tabela 3.7.2/1. Szczegółowy harmonogram oraz specyfika kontroli prowadzonych w ramach monitoringu
Okres prowadzenia rejestracji głosów nietoperzy

Przeprowadzone rejestracje

Główny rodzaj badanej aktywności nietoperzy

Liczba

Nr kontroli

daty rejestracji po zachodzie słońca

daty rejestracji

całonocnychRamy czasowe

danego okresu
1 maja 2010

15 maja 20102

1

01.05.2010
wiosenne migracje, tworzenie kolonii rozrodczych

2

09.05.2010

09.05.2010

16 maja 2010

31 maja 20101

3

24.05.2010

24.05.20101 czerwca 2010

31 lipca 20105

4

15.06.2010

15.06.2010

rozród; szczyt aktywności lokalnych populacji

5

21.06.2010

21.06.2010

6

01.07.2010

01.07.2010

7

12.07.2010

12.07.2010

8

23.07.2010

23.07.2010


1 sierpnia 2010

15 września 20105

9

07.08.2010
rozpad kolonii rozrodczych i początek jesiennych migracji, rojenie

10

23.08.2010

23.08.2010

11

31.08.2010
12

08.09.2010

08.09.2010

13

15.09.2010

16 września 2010

31 października 20105

14

24.09.2010

24.09.2010

jesienne migracje, rojenie

15

03.10.2010

03.10.2010

16

12.10.2010
17

18.10.2010
18

29.10.2010
1 listopada 2010

15 listopada 20103

19

03.11.2010
ostatnie przeloty pomiędzy kryjówkami, początek hibernacji

20

09.11.2010
21

15.11.2010
15 marca 2011

30marca 20111

22

30.03.2011
opuszczanie zimowisk, początek wiosennych migracji

1 kwietnia 2011

15 maja 20112

23

06.04.2011
wiosenne migracje, tworzenie kolonii rozrodczych

24

18.04.2011
16 maja 2011

31 maja 20111

25

31.05.2011


    Na badanym terenie stwierdzono występowanie następujących gatunków i grup gatunków: borowiec wielki Nyctalus noctula, nocki Myotis sp., nietoperze z grupy mroczek posrebrzany/borowiaczek Vespertilio murinus/Nyctalus leisleri, karlik większy Pipistrellus nathusii, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, mopek Barbastella barbastellus, mroczki Eptesicus sp.

Gatunkowo dominował borowiec wielki Nyctalus noctula, należący do grupy gatunków kolizyjnych. Częste były również stwierdzenia nietoperzy z rodzaju nocek Myotis sp., a także karliki większe Pipistrellus nathusii oraz grupa gatunków mroczek posrebrzany/borowiaczek Vespertilio murinus/Nyctalus leisleri.

W ciągu sezonu badań, zarówno na terenie planowanej inwestycji, jak i w jej najbliższej okolicy, aktywność zmieniała się w poszczególnych okresach fenologicznych. W obu przypadkach była ona jednak najwyższa pod koniec okresu rozrodu (połowa lipca) oraz w trakcie migracji jesiennej (od sierpnia do połowy września) i przekraczała wówczas poziom aktywności wysokiej (Durr 20074). Wzmożoną aktywność obserwowano także podczas wiosennych migracji (przełom kwietnia i maja), jednak dotyczyło to przede wszystkim okolic farmy, a zwłaszcza terenów zabudowanych. Dominujący na terenie farmy gatunek - borowiec wielki wykazywał znaczne podwyższenie aktywności w okresie sierpnia i września (szczyt 15 września - 8,4 przelotu/h). Aktywność ta była podwyższona także w drugiej połowie maja. W przypadku karlika malutkiego aktywność była najwyższa na przełomie sierpnia i września i osiągnęła maksymalną wartość 2,5 przelotów/h. W przypadku nietoperzy z rodzaju nocek oraz z grupy mroczek posrebrzany/borowiaczek zaobserwowano pojedynczy szczyt aktywności, wynoszący odpowiednio 12,4 (23 lipca) i 6,6 (7 sierpnia) przelotu na godzinę.

Ponadto skontrolowano obiekty, które mogą stanowić potencjalne kryjówki zimowe i letnie nietoperzy, znajdujące się w najbliższej okolicy farmy wiatrowej. Zbadano:


  • podziemia zrujnowanych dworów w Wiewiórce, Zasowie i Żyrakowie, piwnice pod budynkami, piwniczki przydomowe, studnie, przepusty: w miejscowościach leżących na trasie Wiewiórka – Zasów – Cieszęciny - Żyraków (kontrole kryjówek zimowych)

  • dziuple na drzewach w podworskich parkach w Zasowie i Wiewiórce, duże strychy dworów, kościołów, szkół oraz remiz w miejscowościach leżących na trasie Góra Motyczna – Wiewiórka – Zasów – Mokre – Cieszęciny – Wiewiórka (kontrole kryjówek letnich) oraz obiekty w miejscowościach położonych wzdłuż trasy Czarna – Borowa – Głowaczowa – Straszęcin – Zawierzbie – Żyraków.

W trakcie kontroli zimowych odnaleziono 2 gacki brunatne w ruinach dworu w Zasowie. Pozostałe obiekty są słabo izolowane, co nie sprzyja hibernacji nietoperzy.

W trakcie kontroli letnich kryjówek nietoperzy, odnaleziono jedną kontrolę rozrodczą mroczka późnego Eptesicus serotinus, liczącą 20 osobników w miejscowości Czarna w budynku przy ul. Wojska Polskiego

      1. Pobieranie 1.49 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna