Walim dnia 13. 06. 2012 rPobieranie 16.58 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar16.58 Kb.

Walim dnia 13.06.2012 r

P R O T O K Ó Ł z dnia 13.06.2012

z posiedzenia komisji w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „Remont kapitalny dachu przy ul. Konopnickiej 2 w Walimiu (wymiana dachówki ceramicznej„karpiówki” na dachówke „karpiówke” wraz z przemurowaniem kominów, wymiana uszkodzonych

elementów konstrukcyjnych dachu oraz kompleksową wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych”
NR SPR: 1/PN/RD/05/2012/WM

Nr ogłoszenia : 157688-2012 z dnia 16.05.2012 r


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający tj.

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Konopnickiej 2 w Walimiu w imieniu , której działa Administracja Budynków Komunalnych Spółka z o.o. w Walimiu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego w dniu 01.06.2012 r o godzinie 9:10 odbyło się otwarcie ofert.

Komisja w składzie :

1. Elżbieta PANTER - Przewodniczący komisji

2. Halina KRUPA - członek

3. Grzegorz KRAWCZYCKI - członek

dokonała oceny złożonych ofert na wykonanie zadania pn.

Remont kapitalny dachu przy ul. Konopnickiej 2 w Walimiu (wymiana dachówki ceramicznej „karpiówki” na dachówke „karpiówke” wraz z przemurowaniem kominów, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu oraz kompleksową wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych)Komisja stwierdziła co następuje :

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego – NR SPR : 1/PN/RD/05/2012/WM przystąpiło sześć firm.:
Nr

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena

Uwagi


1.


2.


3.

4.


5.

6.


Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa

Usługi Instalacyjno-Budowlane

Sławomir Kowalski
P.P.H.U. „BUDOMALS-P”

Stanisław Pawlus
AGROMASTER-DK”

Spółka z o.o.

MURARSTWO-CIESIELSTWO

Jan Sochanowski

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. 3-go Maja 31

58-260 Bielawa

ul. Wyszyńskiego 3

58-320 Walim

ul. Forteczna 11/4

57-300 Kłodzko

ul. Batalionów Chłopskich 19

58-200 Dzierżoniów
ul. Nałkowskiej 8

58-200 Dzierżoniów

ul. Cukrownicza 6

57-200 Ząbkowice Śląskie


Netto 229.275,43 zł.

Brutto 247.617,46zł.

Netto 253.262,99 zł.

Brutto 273.524,03 zł.

Netto 220.492,05 zł.

Brutto 238.131,41 zł.

Netto 147.222,22 zł.

Brutto 159.000,00 zł

Netto 212.281,91 zł.

Brutto 229.264,46 zł

Netto 261.353,17 zł.

Brutto 282.261,42 zł.
Oferta odrzucona

(niezgodna z warunkami SIWZ)

2. Pięć firm spełniło wszystkie wymagania formalne związane z prowadzonym postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego.

3. Jedna oferta została odrzucona z udziału w postępowaniu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe „BUDOMALS-P” Stanisław Pawlus, 57-300 Kłodzko ul. Forteczna

11/4 – oferta niezgodna z warunkami SIWZ (okres gwarancji podano 36 miesięcy, a nie jak

w warunkach SIWZ 60 Miesięcy)

4. Do realizacji zadania wyłoniona została firma:

AGROMASTER-DK” Spółka z o.o.ul. Batalionów Chłopskich 19

58-200 Dzierżoniów

która zaproponowała najniższą cenę.


W postępowaniu przetargowym uczestniczyli :
1. Elżbieta PANTER

2. Halina KRUPA3. Grzegorz KRAWCZYCKI
ZATWIERDZAM:
Prezes : Maria Mróz


Walim, dnia 13.06.2012 r

Pobieranie 16.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna