Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w PoznaniuPobieranie 145.24 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar145.24 Kb.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w PoznaniuSprawozdanie

Zarządu Wielkopolskiego

Związku Towarzystw Wioślarskich

w Poznaniu
z działalności w okresie

od 31 marca 2013 roku do 17 kwietnia 2015 roku

Poznań, kwiecień 2015 roku

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na posiedzeniu w dniu 16 marca 2015 Uchwałą Zarządu WZTW.

Spis treści:


1.Sprawozdanie Organizacyjne;

2.Sprawozdanie Sportowe;

3.Sprawozdanie Kolegium Sędziów;

4.Informacja z osiągnięć wielkopolskich Mastersów;


5.Sprawozdanie Finansowe;

1.Sprawozdanie organizacyjne

Informacja wstępna:

Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich działa od 90 lat. Zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod Nr 0000072139. Od dnia 09 maja 2006 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Członkowie Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich:

Klub Sportowy POSNANIA

Klub Sportowy AZS-AWF Poznań

Klub Wioślarski z roku 1904

Towarzystwo Wioślarzy POLONIA

Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie

Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy TRYTON

UKS Dwójka Kórnik
Władze Związku tworzą:

W skład Zarządu wchodzą:

Aleksander Daniel - Prezes;

Marek Kurek - V-ce Prezes ds. finansowych;

Franciszek Kamiński - V-ce Prezes ds. organizacyjnych;

Jarosław Janowski - V-ce Prezes ds. sportowych;

Mirosław Kozak - Sekretarz;

Paweł Szczepaniak - Członek;

Ryszard Wlazły - Członek;

Patryk Majewski - Członek;

Małgorzata Iszkuło - Członek;

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Lech Burchard - Przewodniczący;

Tomasz Majchrzak - Sekretarz;

Joanna Wenc - Członek;
Funkcjonowanie ciał statutowych:

W omawianym okresie zarząd odbył 10 posiedzeń w czasie których poruszano następujące sprawy:

-ocena wyników sportowych;

-organizacja imprez lokalnych i centralnych;

-organizacja Mistrzostw Europy 2015;

-organizacja Jubileuszu 90 lecia WZTW;

-zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawdzenie ich wykonania;

-podział środków finansowych;

-przedsięwzięcia promujące wioślarstwo;

-zatwierdzenie kadry młodzików;

-ocena działalności Związku;

-współpraca z Fundacją Wielkopolskie Wioślarstwo;

-informacja o funkcjonowaniu MCS;

-informacje o działalności poszczególnych Klubów;

Zwołano również 15 posiedzeń Prezydium zarządu na których poruszano następujące sprawy :

-zatwierdzanie preliminarzy na imprezy centralne i lokalne;

-przygotowanie imprez centralnych i lokalnych;

-prowadzenie bieżących spraw wynikających z działalności Związku;

-ocena wyników sportowych;

-przygotowanie obchodów 90 lecia Związku;

-przyjmowania materiałów na posiedzenie Zarządu;

Sprawozdania z posiedzeń Prezydium przedstawiano na spotkaniach Zarządu Związku a decyzje podejmowane przez Prezydium były zatwierdzane przez Zarząd.

W okresie sprawozdawczym Związek obchodził 90 lecie swojej działalności, związkowi nadano Sztandar ufundowany przez Urząd Miasta Poznania oraz Banderę, ufundowaną przez Urząd Marszałkowski. Obchody odbyły się na Torze Regatowym Malta. Z tej okazji wybito okolicznościowy medal, który wręczono zasłużonym zawodnikom, działaczom oraz osobom przyczyniającym się dla rozwoju wielkopolskiego wioślarstwa. Rozegrano także okolicznościowe regaty. Obchody 90 lecia zapoczątkował cykl audycji telewizyjnych nagranych przez poznańską TVP. Zaprezentowano w nich dorobek, historie oraz osiągnięcia poszczególnych klubów zrzeszonych w Związku. Głos Wielkopolski publikował comiesięczny dodatek poświęcony wielkopolskiemu wioślarstwu przedstawiający aktualności sportowe oraz rysy historyczne. Równolegle prowadzone jest współzawodnictwo Wielkopolskie Wiosła, którego zadaniem jest podnoszenie poziomu sportowego. Wydarzeniu temu towarzyszyło uhonorowanie po trzy zawodniczki i trzech zawodników każdej z kategorii wiekowych, którzy w miajacych latach osiągnieli nakjlepszye wyniki sportowe.
Zarząd WZTW był w omawianym okresie organizatorem imprez centralnych i lokalnych takich jak:

-Mistrzostwa Miasta Poznania;

-Mistrzostwa Wielkopolski;

-Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików;

-Regaty dwójek i czwórek na Warcie;

-Mistrzostw Miasta Poznania i Wielkopolski na ergometrze wioślarskim.


Zawodnicy poznańskich klubów uczestniczyli także w objętych kalendarzem PZTW regatach centralnych i lokalnych: w Kruszwicy, Kaliszu, Rogoźnie, Bydgoszczy i Warszawie. Koszty częściowe niektórych regat pokryte zostały przez Związek.
Dzięki pomocy Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo, Związek podjął działania promocyjne mające na celu zwiększenia popularności naszej dyscypliny. W prasie i telewizji przedstawiono informacje nt.:

-sylwetek zawodników;

-historii poszczególnych klubów i informację o ich działalności;

-historii WZTW;

-sylwetek trenerów;

-wyników z regat lokalnych i centralnych;

-naborów.

Działając na rzecz popularyzacji wioślarstwa Zarząd przy wsparciu Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo poprzez stronę internetową organizował różnego rodzaju wydarzenia multimedialne. Należy podkreślić, iż wszystkie działania Związku wspomagane są przez Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo.

  1. Informacja dodatkowa:

-Związek nie zatrudnia na etacie żadnych pracowników;

-Związek wypłaca umowę zlecenie za obsługę księgową;

-Związek wypłaca umowy zlecenia, umowy o dzieło – wyłącznie w czasie realizacji konkretnych projektów.
2.Sprawozdanie Sportowe
Punktacja klubów zrzeszonych w WZTW w roku 2013 i 2014.
Punktacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży:


W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (zawodnicy15–16 lat) w roku 2013 zawodnicy WZTW zdobyli łącznie 53,81pkt. Najwięcej zawodnicy KS Posnanii RBW (17 pkt) PTW Tryton (12,5 pkt) i KTW (12 pkt). Nieznaczną ilość punktów lub start bez punktów zaliczyły KW 04, AZS AWF oraz TW Polonia. Zdobyta liczba punktów jest najniższą w ostatnim pięcioleciu. Natomiast w roku 2014 zawodnicy WZTW zdobyli w OOM 100% więcej punktów, łącznie 111. Wyraźnie wyższe wyniki uzyskali zawodnicy KS Posnania (49 pkt), KTW Kalisz (39 pkt) i KW 04 (16 pkt).


Punktacja Mistrzostw Polski Juniorów:


W Mistrzostwach Polski Juniorów (17–18 lat) zawodnicy WZTW zdobyli w 2013 r. łącznie 108 punków. Zdobywali je jednak zawodnicy tylko czterech klubów: Posnanii RBW (45 pkt), KW 04 (40 pkt), PTW Tryton (21 pkt) i AZS AWF (2 pkt). Liczba zdobytych punktów ułożyła się na zbliżonym poziomie ubiegłych lat. W roku 2014 liczba uzyskanych punktów zwiększyła swoją wartość do 135 pkt. Największy wzrost zdobytych punktów uzyskali zawodnicy KW 04 (66 pkt). Nieznacznie mniej punktów niż rok wcześniej uzyskał KS Posnania (36,5 pkt) i o 3 więcej niż w 2014 r. PTW Tryton (24 pkt). Pierwsze punkty od dłuższego czasu zdobyło TW Polonia (2 pkt).


Punktacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski:


W kategorii młodzieżowej (19–22 lata) zawodnicy WZTW zdobyli w 2013 r. łącznie 139,75 pkt, to ponad o połowę mniej niż średnio w poprzednich sezonach. Tylko cztery kluby zdobyły punkty w tej kategorii wieku: najwięcej KW 04 (71 pkt), Posnania RBW (36,75 pkt), AZS AWF (18 pkt) oraz PTW Tryton (14 pkt). Pozostałym klubom nie udało się uzyskać nawet jednego punktu. W 2014 r. stwierdzono znaczny wzrost ilości zdobytych punktów w tej kategorii (266,25 pkt). Najwięcej punktów zdobyli wioślarze KS Posnania, blisko połowę sumy punktów WZTW (141,25), następnie KTW Kalisz (56 pkt), PTW Tryton 49 pkt) i KW 04 (20 pkt).

Punktacja łączna OOM, MPJ, MMP:


Uzyskane rezultaty w poszczególnych kategoriach wieku miały wpływ na ogólną liczbę punktów uzyskaną w zawodach mistrzowskich objętych Współzawodnictwem Dzieci i Młodzieży. Łącznie zawodnicy WZTW zdobyli w 2013 roku 291,56 pkt. Jest to ok. 40% mniej punktów niż w roku 2012. Suma ta może jeszcze się obniżyć w wyniku przekazania części punktów klubom macierzystym po zmianach barw klubowych (np. Posnania RBW: 3 zawodniczki). Należy podkreślić, że wszystkie kluby zrzeszone w WZTW obniżyły poziom sportowy. Tylko TW Polonia nie zdobyła punktu w 2013 roku. Wyraźny wzrost zdobytych punktów do łącznej ilości 516,25 odnotowano w 2014 roku. Blisko połowę punktów zdobył klub Posnania RBW (226,75).


Medale klubów zrzeszonych w WZTW w roku 2013 i 2014
Medale zawodników WZTW w sezonie 2013:


W sezonie 2013 zawodnicy WZTW zdobyli łącznie w OOM, MPJ, MMP 18 medali. Najmniej w OOM- tylko 2 medale. W MPJ zawodnicy zdobyli 10 medali oraz 8 w MMP. W kategorii seniorów zdobyto 3 medale. Niestety podobnie niski poziom sportowy, który odzwierciedla liczba zdobytych medali, charakterystyczny jest dla kategorii seniorów. W MP Seniorów zdobyto łącznie 7 medali: Posnania RBW 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy medal oraz KW 04 dwa medale: 1 złoty i 1 srebrny. Medale zdobywali głównie mężczyźni. Niewątpliwie odczuwalna jest w tej grupie strata kilku zawodniczek. Julia Michalska ma czasową przerwę w treningu natomiast Magdalena Fularczyk, Natalia Madaj oraz Magdalena Kemnitz zmieniły barwy klubowe.


Medale zawodników WZTW w sezonie 2014:
W 2014 roku w kategorii juniora młodszego Wielkopolanie zdobyli 7 medali a w kategorii juniora aż 13 medali. Oznacza to znaczne podniesienie poziomu sportowego w tych kategoriach. Mniej medali zdobyto w kategorii młodzieżowej (3 medale) i seniorów (4 medale).


Współzawodnictwo międzynarodowe w roku 2013 i 2014

Na duże słowa uznania w tej kategorii seniorów zasługują Adam Wicenciak (KW 04) i Dawid Grabowski, którzy zdobyli w 2013 srebrny medal Mistrzostw Europy. Obaj zawodnicy stanowią trzon osady 4x przygotowującej się do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. Wydaje się, że wynik ten nie został zauważony i dostatecznie przez nas nagłośniony. Wydaje się, również, że obecnie w WZTW brakuje znanych nazwisk, które promowałyby wioślarstwo wśród młodzieży. Zawodnicy ci startując w Mistrzostwach Świata spisali się poniżej oczekiwań. W grupie młodzieżowej na gratulacje zasłużyła zawodniczka Ariana Borkowska (PTW Tryton), zdobywczyni srebrnego medalu na MM Świata w konkurencji 4x KB. W zawodach tych uczestniczyli również Adam Marzec (Posnania RBW) oraz Paweł Paziewski (KW 04). Pomimo bardzo dobrego startu, ostatecznie zawodnicy uplasowali się na 7 miejscu. Większa grupa zawodników WZTW reprezentowała nas na MŚ Juniorów nie odnosząc jednak znaczących wyników (w tym sezonie reprezentacja juniorów zdobyła 3 medale MŚ Juniorów):


-JW2x Klaudia Jedynak (Lotto Bydgostia), Paulina Adamska (Tryton Poznań)
-JW2 - Karolina Zawada (Posnania Poznań), Ewa Chudek (Posnania Poznań)
-JM4x - Jakub Dominiczak (Lotto Bydgostia), Patryk Gumny (Posnania Poznań), Marcin Sobieraj (Posnania/SMS Poznań), Mateusz Świętek (KW04 Poznań).
Do najlepszych wyników na arenie międzynarodowej w roku 2014 należy uznać kolejny srebrny medal Ariany Borkowskiej w osadzie 4x KB na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. W grupie mężczyzn najlepsze wyniki były dziełem Dawida Grabowskiego, który zajął m.in. 10 m na 4x w MŚ Seniorów, 5 m na 4x na ME Seniorów oraz 1 m na 2x podczas Akademickich MŚ. W reprezentacji w Młodzieżowych i Akademickich MŚ startował w ósemce T. Rachwał (odpowiednio 7 i 5 m). Do zawodów głównych sezonu nie zakwalifikował się A. Wicenciak, który jednak zdobył srebrny medal w konkurencji 1x na Akademickich MŚ. W grupie juniorów silny skład stanowili zawodnicy KW04, którzy z powodzeniem startowali w MEJ i MŚJ. M. Świętek i D. Rewers zdobyli srebrny medal na 2x podczas MEJ. Ponadto startując w MŚJ zawodnicy zajęli 8 miejsce (najwyższe w polskiej reprezentacji). W MŚJ startował jeszcze J. Janasik (4x-14 m) a w MEJ J. Janasik (4x 8 m) i M. Świętek (2x-16m). Liczna grupa zawodników z wielkopolskich klubów brała udział w Pucharze Europy, Baltic Cup oraz Olimpic Hopes. W rankingu PZTW o „Złote Wiosło” w 2013 roku w klasyfikacji końcowej zabrakło wielkopolskich przedstawicieli. W roku 2014 w kategorii kobiet znalazła się A. Borkowska (5m), natomiast wśród mężczyzn na 8 m sklasyfikowano T. Rachwała. W rankingu o „Srebrne” Wiosła” Wielkopolskę reprezentowało w 2013 r. 2 juniorów M. Świętek (8 m) i D. Rewers (10 m). W 2014 roku nastąpił znaczny wzrost liczby i poziomu sklasyfikowanych zawodników. W grupie juniorek na 7 m sezon zakończyła M. Świętek a w grupie juniorów na czołowych miejscach znaleźli się M. Świętek (1m) D. Rewers (2m) i J. Janasik (4m).
Działalność Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu:
Działalność SMS w Poznaniu opiera się głównie na zawodnikach klubów poznańskich. W 2014 roku szkolonych było 26 zawodników (16 chłopców i 10 dziewcząt). Z tej grupy 18 osób jest na liście szkolenia PZTW jako Kadra B.
W SMS zatrudnionych jest obecnie 4 trenerów:

-Błażej Kamola (trener koordynator) wykształcenie wyższe AWF Poznań, trener I klasy, przygotowanie pedagogiczne – nauczyciel mianowany;

-Maciej Hoffmann (trener) wykształcenie wyższe AWF Poznań, trener I klasy, przygotowanie pedagogiczne – nauczyciel mianowany;

-Mirosław Rewers (trener) wykształcenie wyższe AWF Poznań, trener I klasy, przygotowanie pedagogiczne – nauczyciel mianowany;

-Maciej Kurek – (trener) wykształcenie wyższe AWF Poznań, instruktor wioślarstwa, przygotowanie pedagogiczne – nauczyciel mianowany – umowa zlecenie.
Do podstawowych celów szkoleń przeprowadzonych w sezonie 2013 i 2014 zaliczyć można:

- utworzenie nowych grup szkoleniowych na kolejne lata w rocznikach 1999, 2000, 2001 spośród zawodników spełniających nowe kryteria postawione przez PZTW;

- przygotowanie rocznika 1995 i 1996 do imprez Mistrzowskich Międzynarodowych – Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata;

- przygotowanie zawodników do Mistrzostw Polski

-poprawa skuteczności szkolenia w najstarszych grupach szkoleniowych (pierwszy rok młodzieżowca)

Zawodnicy SMS zdobywają łącznie ok. 1/3 sumy punktów WZTW (2013), wydaje się zatem, że warto dążyć do wzmocnienia tej formy szkolenia zawodników poprzez reklamę szkoły i przyciąganie nowych zawodników z innych miejscowości. Warto również w tym miejscu „przyjrzeć” się koncepcjom i programom grup kajakowych. Liczba szkolnych zawodników w SMS w tej dyscyplinie na różnych poziomach sięga łącznie blisko 100 zawodników. Do najbardziej wartościowych zawodników (absolwentów i aktualnych zawodników) należy zaliczyć D. Grabowskiego, T. Rachwałę, K. Wojewodzica, M. Świętka, D. Rewersa.


Strategia rozwoju SMS na najbliższe lata:

Zmiany PZTW dotyczące naliczania środków finansowych na Szkoły Mistrzostwa Sportowego (liczą się tylko imprezy międzynarodowe) – co wiąże się z koniecznością zwiększenia ilości startujących zawodników na imprezach MM oraz „szczególnej troski” o absolwentów SMS Poznań. Zmiany PZTW dotyczące parametrów fizycznych zawodników szkolonych w ramach SMS – konieczność większej selekcji zawodników w trakcie naborów (wzrost - 97 centyl i więcej) pomiar VO2max. Podział na grupy niezależnie od przynależności klubowej zgodnie z kategoriami wiekowymi lub płcią w konsekwencji poszerzanie kadry szkoleniowej. Poszerzanie bazy sprzętowej. Ujednolicanie programu szkolenia oraz techniki wiosłowania.


Ranking młodzików:

W minionym okresie przeprowadzono ranking młodzików w oparciu o środki przekazane przez WSS, w którym uczestniczyło 30 zawodniczek i 38 zawodników, sprawdziany realizowane były w salach gimnastycznych oraz na torach regatowych. Zadanie realizował pion sportowo-trenerski w osobach Macieja Kobylińskiego i Jacka Knopika.
Podsumowanie:
-W minionych latach obserwowano „niski poziom” rocznika 1993-94, który obecnie najliczniej reprezentowany jest w kategorii młodzieżowej, gdzie obniżenie wyników było najbardziej widoczne. Poważne problemy z obsadą trenerską i zawodniczą w klubach AZS AWF i TW Polonia. W tych klubach zachodzą powolne procesy „odtwarzania” grup szkoleniowych. Efekty tej pracy widoczne będą prawdopodobnie za 2–3 lata. Kuby zrzeszone w WZTW borykają się z problemami kadrowymi i finansowymi, co ogranicza objęcia szkoleniem dużych grup dzieci i młodzieży. Ponadto część szkoleniowców, realizując swoje ambicje szkoleniowe, podejmuje pracę z reprezentacją narodową na różnych poziomach. W szkoleniu klubowym powoduje to konieczność zastępstw i zwiększania liczby grup szkoleniowych.

-Podczas zebrania Rady Trenerów w 2013 przedyskutowano szereg tematów związanych z procesem szkolenia i propozycje zmian w kolejnych sezonach, których celem jest zwiększenie popularności wioślarstwa a także poprawa skuteczności szkolenia. W toku dyskusji przedstawiono i zgłoszono następujące postulaty, które w sezonie 2014 zostały częściowo zrealizowane. W kolejnych sezonach w pierwszej kolejności powinny być rozgrywane Mistrzostwa Poznania, następnie Mistrzostwa Województwa. Można dopuszczać do startów zawodników poniżej 13 roku życia. Jednakże najlepiej gdyby stworzyć im możliwość startu w wyścigu o nazwie „Pierwszy Krok”, elastycznie dozując dystans w zależności od aktualnych warunków pogodowych. Wzorem innych miast warto spróbować wprowadzić do programu zawodów lokalnych biegi łączone z zawodników kilku kategorii wieku: młodzieżowiec, junior, młodzik oraz osad mieszanych (mixt). Biegi mogłyby być włączane do regat, jeśli istniałaby taka potrzeba po „dogadaniu” się klubów.

-W nawiązaniu do zmian w Regatach Ósemek, zgłoszono propozycję by startować na 4x i 4- (po przeglądzie „stanu posiadania”) przed Regatami Jesiennymi – na Malcie, po regatach – na Warcie.

-Prezes ds. sportowych zgłosił projekt Triathlonu Wioślarskiego (ergometr, rower, bieg). Ustalono, że takie zawody można rozegrać wczesną wiosną nad Wartą. Szczegóły do omówienia (nie zrealizowano, temat powraca jako duatlon…)

-Ustalono, że Ranking Młodzików należy kontynuować. W sezonie 2014 odpowiedzialnymi za prowadzenie rankingu byli J. Knopik i M. Kobyliński (TW Polonia) pod merytoryczną opieką M. Hoffmanna (Posnania RBW). W 2015 r odpowiedzialna będzie S. Kalet (KW 04). -Trener M. Witkowski przedstawił propozycje unifikacji techniki wiosłowania omówionych z trenerem kadry juniorów. Szczególnie zwrócił uwagę na elementy techniki, z którymi borykają się trenerzy kadry juniorów a nawet seniorów. Zebrani potwierdzili słuszny kierunek tych działań i konieczność rozpropagowania tych postulatów.

-Kolega M. Hoffmann zgłosił ideę przeprowadzania "treningów kontrolnych”, które polegałyby na umawianiu się klubów i organizowaniu wyścigów kontrolnych na różnych dystansach i konkurencjach np. w sobotnie popołudnia wzorem bydgoskich „wioślarskich wtorków” czy „ligi czwórek”.

-W toku dyskusji stwierdzono, że w środowisku wioślarskim Wielkopolski brakuje autorytetów, zawodników, na których może się wzorować młodzież. Potrzebna byłaby impreza bądź cykl imprez promujących wioślarstwo wzorem np. Gdańskiego Weekendu Mistrzów. W tym aspekcie niezwykle cieszy powrót do treningów Julii Michalskiej, brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich z Londynu i wygrania regat jesiennych (2014).
3.Sprawozdanie Kolegium Sędziów
Prezydium kolegium sędziów w okresie sprawozdawczym działało w składzie:

Przewodniczący - Franciszek Kamiński;

V-ce Przewodniczący - Paweł Bruź;

Sekretarz - Aleksandra Śliwicka;


W okresie sprawozdawczym sędziowie Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich uczestniczyli we wszystkich imprezach organizowanych przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich oraz w regatach lokalnych organizowanych przez okręgi i kluby wioślarskie na indywidualne zaproszenia.
Obecnie Wielkopolski Związek liczy 46 sędziów czynnych:

-19 sędziów związkowych

-10 sędziów z pierwszą klasą

-17 sędziów z drugą klasą


Przewodniczący i v-ce przewodniczący są członkami prezydium kolegium sędziów PZTW i uczestniczą w jego pracach przy ustalaniu obsady regat centralnych i przygotowaniu Ogólnopolskiej narady szkoleniowej sędziów. Każdego roku w szkoleniach bierze udział liczna grupa poznańskich sędziów.

Corocznie kolegium sędziów organizuje szkolenia dla zawodników i trenerów w zakresie Wioślarskiego Regulaminu Sportowego.

W 2014 roku jedna osoba z naszego grona zdała pomyślnie egzamin na sędziego związkowego. W 2014 roku przeprowadzono egzamin na sędziego wioślarstwa, który zdały dwie osoby i zostały przyjęte do naszego grona. W okresie sprawozdawczym kolegium sędziów PZTW przyjęło jedną rezygnację sędziego posiadającego klasę związkową. Poza tym cała grupa sędziów Wielkopolskich stanowiła trzon sędziów zrzeszonych w PZTW a ich działalność oceniona została na wysokim poziomie.
4. Informacja z osiągnięć wielkopolskich mastersów
W roku 2013 wioślarstwo masterskie w Polsce uległo „rewolucyjnym” zmianom. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich zmarginalizował działalność mastersów m/i w drodze wyeliminowania masterskich zawodów z regat centralnych. Dzięki inicjatywie władz Okręgu w miejsce mistrzostw PZTW w 2013 roku odbyły się Pierwsze Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski z podziałem na kategorie wiekowe. Impreza tej rangi była kontynuowana w roku 2014 i niewątpliwie przyczynia się do rozwoju masterskiego wioślarstwa w Polsce, a szczególnie wiosłowania w tej grupie wiekowej w Wielkopolsce. Uczestnicy chwalą organizację tej imprezy, co potwierdza coroczny wzrost liczby uczestniczących w niej obcokrajowców. W roku 2014 w naszym Okręgu wiosłowało czterdziestu mastersów (w tym 9 kobiet) co stanowi przyrost w stosunku do roku poprzedniego o 11 zawodników. Mastersi reprezentują wszystkie wielkopolskie kluby wioślarskie. Posnania RBW (19), KW04 (5), KTW (9), AZS (2), PTW Tryton (5), TW Polonia (1). Nasi zawodnicy uczestniczyli praktycznie we wszystkich imprezach krajowych (Poznań, Kruszwica, Kalisz, Płock ,Wrocław, Rogożno) oraz z ogromnymi sukcesami w zawodach zagranicznych (Turyn, Varese, Monachium i Australia) – złote medale w czterech konkurencjach). Na szczególne podkreślenie zasługuje inicjatywa rozgrywania biegów masterskich na akwenie w Rogoźnie, gdzie udział starszych zawodników w młodzieżowych regatach, służy nie tylko rozpowszechnianiu wioślarstwa oraz stanowi istotny aspekt wychowawczy.
5. Sprawozdanie finansowe
Finansowanie działalności Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oparte jest na następujących dochodach:

-Środki Urzędu Marszałkowskiego przekazywane za pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, przyznawane wg uzyskanych wyników we współzawodnictwie dzieci i młodzieży;

-Środki Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań zleconych – zawodów;

-Środki Urzędu Miasta Poznania na realizację zadań zleconych w ramach Młodzieżowego

Centrum Sportu obejmującego kluby i Towarzystwa oraz środki na organizację zawodów sportowych;

-Środki własne Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich pochodzące ze składek, opłat startowych, darowizn i innych działań w tym umów sponsorskich.Wydatkowanie środków z zadań zleconych wymaga każdorazowo zatwierdzenia preliminarza i wydatkowania środków zgodnie z zatwierdzonym przeznaczeniem.
Dodatkowe źródła finansowania podmiotów wioślarskich w latach 2013–2014


 

Treść

2013

2014

A.

Dotacje 

1.

Zadania zlecone ze środków samorządowych 

 

Urząd Marszałkowski

39 500,00

13 180,00


KTW Kalisz

1 500,00

6 370,00


AZS Środowisko

30 000,00

0


Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo

8 000,00

3 610,00


KW-04

0

3 200,00

 

 

 


 

 

Urząd Miasta Poznania

128 225,00

139 000,00

 

 

 

KS Posnania

98 225,00

102 000,00


Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo

4 000,00

5 000,00TW Polonia

4 000,00

5 000,00

 

 

KW - 04

0

7 000,00AZS AWF

0

20 000,00Organizacja Środowiskowa AZS

20 000,00

0Uczniowski Klub Sportowy WIOŚLARZ

2 000,00

0


Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe

150 105,00

93 164,00

 

 

 

AZS AWF Poznań

8 299,00

4 049,00

 

 

 

KS Posnania Poznań

43 743,00

27 343,00


KTW Kalisz

8 299,00

4 940,00


KW-04 Poznań

36 863,00

24 955,00


PTW Tryton Poznań

13 950,00

6 922,00


TW Polonia Poznań

3 377,00

950,00

 

 

 

UKS Dwójka Kórnik

579,00

1 330,00


Szkolenie KWM

23 520,00

15 120,00


Zadanie Trener

11 475,00

7 555,00
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

255 613,61

296 471,42


SMS

255 613,61

296 471,42

B.

Stypendia, nagrody

103 990,00

76 560,00

 

1.

KS Posnania

36 990,00

34 320,00

 

2.

PTW Tryton

48 160,00

16 080,00

 

3.

KW-04

13 680,00

26 160,00

 

4.

AZS AWF

5 160,00

0

 INNE min. związane z ME

126 840,00

158 687,00

 
Łącznie INNE

126 840,00

158 687,00

OGÓŁEM

804 273,61

777 062,42

Uzyskane wyniki sportowe oraz osiągnięcia organizacyjne nie byłyby możliwe bez ścisłej współpracy i pomocy finansowej: Urzędu Miasta Poznania – Wydział Sportu, Urzędu Marszałkowskiego – Departament Sportu i Turystyki oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego za co serdecznie dziękujemy, licząc tym samym na przyszłą równie owocną współpracę.

Na szczególne podkreślenie zasługuje również bardzo dobra współpraca oraz udzielana pomoc ze strony Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo.

Wszystkim wymienionym Zarząd Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich składa raz jeszcze serdeczne podziękowania.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna