WAŻna informacja przegląd seminarióW na rok szkolny 2005 / 2006Pobieranie 23.86 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar23.86 Kb.
Rewolucyjna metodyka czytania „Sfumato”
WAŻNA INFORMACJA
PRZEGLĄD SEMINARIÓW na rok szkolny 2005 / 2006
dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli,

inspektorów szkolnych, specjalistów z poradni

psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków dysleksji

oraz innych zainteresowanych


CZYTANIE „SFUMATO® „SPŁYWAJĄCE CZYTANIE®

czyli

CZYTANIE DLA WSZYSTKICH DZIECI

Metodyka „SFUMATO” – „Spływające czytanie” przytacza problematykę bardzo skomplikowaną; jednakże osoby, które absolwują ten kurs mogą w swojej praktyce pedagogicznej aplikować wszystkie podstawowe informacje, metody i instrukcje w taki sposób, by u dzieci nie pojawiały się niestosowne nawyki, jak temu było do tej pory w przypadku każdej metodyki (zawsze liczono się z błędami!!!)
Każde dziecko ma prawo nauczyć się czytać płynnie i ze zrozumieniem. Każde dziecko może nauczyć się czytać płynnie, istnieje bowiem metodyka, która umożliwi to każdemu dziecku.” (czerwiec 2005 r.)

PaedDr. Karel Tomek

Dyrektor Działu kształcenia przedszkolnego,

podstawowego i podst. artystycznego MSMiKF

Czytanie ze zrozumieniem skryte jest w szybkości opracowywania przez centralny układ nerwowy. Do tej pory żadna metodyka nie umożliwiła dziecku wybrać swoje własne tempo nauki czytania.
Metodyka „Sfumato” zaliczana jest do dziedziny myślenia inkluzywnego (wychowanie i kształcenie inkluzywne), tzn., że obejmuje indywidualne podejście i uwzględnianie różnic i szczególności wiekowych. Dziecko jest uważne, skoncentrowane i aktywne jednocześnie!
Przy nauce za pomocą techniki czytania spływającego nie występuje zjawisko tzw. podwójnego czytania, dziecko czyta płynnie i ze zrozumieniem, jednocześnie z punktu widzenia fizjologii kształtowane jest „podłoże” do poprawnego oddychania i umieszczenia tonu w jamie ustnej (wszystkie metodyki do tej pory stosowały przy ekspozycji głoski techniki deklamacji i wytwarzały niestosowne nawyki frazowania oddechu - mowa ludzka jest śpiewna). Dziecko musi przejść rozwojem intonacyjnym w taki sposób, by nauczyć się kształtować i zabarwiać głos jednocześnie dotrzymując wymagania higieniczne. Doskonale rozróżnia długie i krótkie samogłoski, nauczy się starannie artykułować. Techniczna podstawa i rozwój intonacyjny musi być uzupełniony o przeżycie przy nauce głosek (liter). I nie tylko! O ile uczymy dramatyzacji czytanego tekstu, interpretacji, nie można osiągnąć dobrych wyników bez przeżycia dramatycznego dziecka w realnej przestrzeni.
Technika spływającego czytania jest w zasadzie rewolucyjna. ...z pocieszeniem mogę powiedzieć, że w niej nie znalazłem nic, co by w jakiś sposób nie zgadzało się z nowoczesnymi informacjami naukowymi z dziedziny neuropsychologii i psychologii rozwoju. Wręcz odwrotnie, na ile sam mogę to ocenić, bardzo sympatyczna jest jej zasada kompleksowego podejścia do początkowej fazy nauki czytania... Rozróżnia doskonale postać dźwiękową i graficzną wyrazów, udoskonala umiejętność wyrażania się, przynosi czytanie ze zrozumieniem, na które świat czeka już od 150-ciu lat. Podzielmy się z dziećmi o radość z czytania.” (marzec 2003 r.)
Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

psycholog dziecięcy, Centrum Psychiatryczne Praga

gwarant oraz członek honorowy Czeskiego towarzystwa Dysleksji

Spływające czytanie” jest dla wszystkich dzieci,bowiem wszystkie dzieci mają wzrok, słuch i głos!
PaedDr. Mária Navrátilová

autorka metodyki


ABC MUSIC v.o.s.

Klášterec nad Orlicí 202

561 82 Republika Czeska Tel./fax: +420 465 637 123 Tel. kom.: +420 777 820 407 E-mail: info@abcmusic.cz

Zgłoszenia można znaleźć na www.abcmusic.cz Oplata uczestnictwa: 80,- PLN

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem: 16.09.2005 r. – Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn, Bialystok

23.09.2005 r. – Warszawa, Radom, Kielce, Lublin, Rzeszów

CZYTANIE „SFUMATO“ czyli „SPŁYWAJĄCE CZYTANIE“ referencje z dnia 15 czerwca 2005
OCENA ČŠI (Czeskiej Szkolnej Inspekcji):
Mgr. Věra Hessová

Liberecki inspektorat

Masarykova 28

460 01 Liberec


a) „Wzięłam udział w bardzo ciekawych metodycznych warsztatach nauczania techniką ‚spływającego czytania‘, które poszerzyły moje spojrzenie na możliwości efektywnego nauczania czytania ze zrozumieniem. Pani wyjątkowy sposób prezentacji z osobistym zaangażowaniem i zdolnością przekonywania, dobrze opanowane muzyczno – dramatyczne podstawy i długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi podczas naprawiania czytania koncentrowały uwagę słuchaczy, motywowały i wciągały je do problematyki.“
b) „Jako inspektorka nie będę miała okazji praktycznie zastosować poszczególne techniki wprost w klasie, ale poznanie najróżniejszych metod nauczania czytania jest z pewnością konstruktywne, zwłaszcza jeśli są skuteczne i stawiają na pierwszym miejscu dziecko, jego potrzeby i wymagania. Uczenie metodą ‚spływającego czytania‘ ma najlepsze przesłanki, żeby dać wszystkim dzieciom szansę na osiągnięcie sukcesu, ponieważ metody nauczania wychodzą z naukowych informacji i zasad, ale są równocześnie dzieciom bardzo bliskie i naturalne.“
c) „W wolnym czytaniu tkwi czytanie ze zrozumieniem. Ważna jest koordynacja wzroku i słuchu, czyli tych podstawowych zmysłów, które człowiek powszechnie wykorzystuje. Podczas uczenia systematycznie wykorzystuje się proste, ale skuteczne pomoce, takie jak tablica, tabliczki z literkami i karty. Najważniejsze jest, by przekazywać informacje jednoznacznie, w opozycji, aby nie mogło dojść do zamiany, a tym samym ustrzec się przed popełnieniem błędu. Dziecko przejdzie przez głosowe i intonacyjne przygotowanie i wykorzysta zmysł do dramatyzacji, który jest dla niego naturalny. Wszelkie czynności prowadzą do emocjonalnego przeżywania nauki głosek i liter i dramatyzacji w przestrzeni. Podczas uczenia za pomocą tej techniki ważne jest, aby informować rodziców dzieci, by byli przygotowani na nowe metody i nie przyspieszyli za bardzo nauki czytania swojego dziecka w obawie, że czegoś nie zdążą. Przeciwnie, trzeba zwolnić i zostawić wystarczającą przestrzeń i czas danemu dziecku, zanim dokładnie nie zapamięta poszczególnych znaków. Wydaje się, że metodą ‚Spływającego czytania’ można nauczyć czytać również dzieci z różnymi dysfunkcjami, które odczuwają dzięki swoim problemom oderwanie i niechęć do dalszej współpracy oraz uczenia się czegoś nowego, albo czują się odsunięte i niedocenione w kolektywie, pomimo tego, że nie ponoszą za to winę, mają tylko inne indywidualne predyspozycje. Również te dzieci dostają szansę osiągać dzięki metodzie ‚spływającego czytania’ takich samych wyników.“
d) „Teraz wystarczy już tylko wyszkolić wystarczającą ilość pełnych zapału nauczycielek i rzucić się w wir pracy a jedynie czas pokaże słuszność i efektywność tego kroku. ... Życzę wszystkim, dzieciom i nauczycielom, radość z czytania.”
OCENA ČŠI (Czeskiej Szkolnej Inspekcji):
Mgr. Eva Šefránková

PaedDr. Jiřina Götzová

Południowo – morawski inspektorat

Křížová 22

603 00 Brno


a) „Warsztaty były bardzo cenne ze względu na prezentację przedstawianych metod przez autorkę techniki. Zainteresowała nas nie tylko wysoka fachowość, ale również praca z głosem wykładowcy, sposób aktywacji i motywacji zebranych.
b) „Uważamy, że prezentowana metodyka jest odpowiednia i można ją zastosować dla wszystkich dzieci.
c) „Warsztaty dla nas inspektorów były bardzo cenne i jest sprawą oczywistą, że będziemy je polecać jako odpowiednią metodę wszystkim szkołom.
PODZIĘKOWANIE z dnia 10 lutego 2005 r.
dla Pani dr. Márii Navrátilovej za przedstawienie metody „Płynne czytanie” oraz za wspaniałą formę przekazu i umiejetność zafascynowania słuchaczy swoim projektem.
mgr Maria Jarczyk, dyrektor

Ośrodek pracy pozaszkolnej

ul. Nierad 110, Kryry

43-265 Mizerów

Polska
REKOMENDACJA z dnia 12 kwietnia 2005 r.
PaedDr. Mária Navrátilová przeprowadziła w dniu 5 kwietnia 2005 r. szkolenie „Płynne czytanie” dla pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli.

Autorska metoda jest cennym uzupełnieniem metod pracy dla nauczycieli pracujących z dziećmi.

PaedDr. Mária Navrátilová warsztaty „Płynne czytanie” prowadziła z dużym zaangażowaniem emocjonalnym.

Składamy podziękowanie za badrzo dobre tłumaczenie na język polski.

Polecamy szerokiemu gronu odbiorców zapoznanie się z metoda „Płynne czytanie” Pani dr Márii Navrátilovej.
mgr Urszula Polowy, dyrektor

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

ul. Matejki 7

58-300 WałbrzychPolska

Pobieranie 23.86 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna