WAŻNE: w celu wypełnienia formularza, prosimy pobrać go (zapisać) na dysk lokalny komputera, wypełnić wymagane pola formularza poprzez zaznaczenie poprawnej odpowiedzi lub wpisanie tekstu w pola tekstowePobieranie 13.09 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar13.09 Kb.

WAŻNE:

W celu wypełnienia formularza, prosimy pobrać go (zapisać) na dysk lokalny komputera, wypełnić wymagane pola formularza poprzez zaznaczenie poprawnej odpowiedzi lub wpisanie tekstu w pola tekstowe (wyszarzone miejsca na formularzu ). Następnie po zapisaniu i zamknięciu pliku odesłanie go pocztą elektroniczną na adres: efs@deutsch.com.pl
Elementary

Imię i nazwisko:      


 1. Match the word and its translation.

  1. rail a) przewoźnik      

  2. means of transportation b) szczepionka      

  3. bulky goods c) składowanie w chłodniach      

  4. consignment d) łatwo psujące się      

  5. cold stored e) szyna; kolej      

  6. cooling chambers f) we właściwym czasie      

  7. packaging g) koszty eksploatacji      

  8. to leak h) nie nadające się do długiego składowania      

  9. damaged containers i) dogodny      

  10. overseas countries j) środki transportu      

  11. transshipments k) chłodnie      

  12. operating costs l) przesyłka      

  13. perishable m) przeciekać      

  14. carriage n) ryzyka i katastrofy      

  15. unfit for prolonged cold storage o) towary masowe      

  16. vaccine p) przewóz; wagon      

  17. in due time r) uszkodzone kontenery      

  18. carrier s) pakowanie      

  19. risks and perils t) przeładunki      

  20. convenient u) kraje zamorskie      
 1. Read the following text.

Production and distribution is useless if goods cannot reach the consumer. That is why transport is so important.

Goods can be transported by water, rail, road and air. The choice of the means of transportation depends on many factors but first of all on its cost and the kind of goods to be shipped.

And so bulky goods are generally transported by water or rail while smaller consignments by road and – if they are very important or the speed is necessary – by air. That is the most expensive means of transportation.

Some goods must be transported cold stored (e.g. in cooling chambers on ships). Some other goods demand very careful packaging because they can be easily broken or leak from damaged containers. Special packaging of course rises the cost of transportation.

Water transport is generally used for heavy, bulky goods (e.g. coal, grain etc.) or for goods imported from or exported to overseas countries.

Rail transport is used for bulky goods and also for smaller consignments. It is more expensive because the operating costs are higher.

Road transport is used for smaller consignments or for the perishable goods.

Speed of carriage is also one of the factors determining the means of transportation. It is obvious that this is better when the goods get to the place of destination very fast. But sometimes speed is very important (e.g. very perishable goods unfit for prolonged cold storage, vaccines or food and medicines for regions affected by different kinds of disasters).

No means of transportation can absolutely guarantee the arrival of goods in due time because the carriers cannot control the weather and different events. That is why insurance against different risks and perils is very important.Transport is very important not only for the individual producers, but also for the economy of every country. Export and import cannot exist without it.


 1. Answer the questions.
  1. what are the different means of transportation?

     

  1. Which goods should be treated in special way?

     

  1. What are the good and bad sides of road and rail transport?

     

  1. When is the speed very important?

     

  1. Why the carrier cannot always guarantee the arrival of goods on time?

     


 1. Translate into English.
  1. Częste przeładunki towarów zwiększają koszty transportu.

     

  1. Niektóre ładunki masowe muszą być transportowane w chłodniach, ponieważ łatwo się psują.

     

  1. Transport koleją odbywa się zawsze na ustalonych trasach.

     

  1. Transport samolotem stosowany jest wtedy, gdy szybkość jest ważna lub gdy ładunek jest cenny.

     

  1. Ubezpieczenie od ryzyka przewozu towarów jest bardzo ważne.

     
V. Write a short story on transport in Poland using the vocabulary from the exercises above.

     
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna