Warstwa wodonośnaPobieranie 5.08 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar5.08 Kb.
14. Co wiesz na temat występowania wód podziemnych?
Warstwa wodonośna: zbiorowisko wód podziemnych związane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry nieprzepuszczalnym stropem (wody podziemne naporowe) lub zwierciadłem wód podziemnych (wody podziemne swobodne), a od dołu nieprzepuszczalnym spągiem.

Jest to warstwa skalna przepuszczająca wodę, leżącą na warstwie nieprzepuszczalnej. Musi mieć zdolności do pochłaniania, przewodzenia i oddawania wody wolnej.


Strefa aeracji: (strefa napowietrzenia, nawietrzona) górna część litosfery, gdzie pory i szczeliny nie są wypełnione jedynie wodą, ale powietrzem. Obszar otwarty zawarty między powierzchnią ziemi a strefą wzniosu kapilarnego. W strefie aeracji pustki skalne wypełniają powietrze i woda, występująca w postaci pary wodnej, wody związanej oraz wolnej.
Strefa saturacji: niżej od strefy aeracji położona część litosfery, w której wszystkie pory wypełnione są wodą. Strefa występowania skał, w której wolne przestrzenie (pory, szczeliny, próżnie krasowe) wypełnione są całkowicie wodą. Górna powierzchnia tej strefy- zwierciadło wód podziemnych- graniczy ze strefą aeracji.
Zwierciadło wód podziemnych: powierzchnia oddzielająca strefę aeracji od strefy saturacji. Jeżeli zwierciadło wód podziemnych pozostaje w spoczynku, a jedyną działającą na nie siłą jest siła ciężkości, to jest ono poziome. Gdy woda podziemna porusza się, wówczas oprócz siły ciężkości działają na nią siły oporu skierowane przeciwnie do kierunku ruchu, w wyniku czego zwierciadło jest nachylone i ułożone prostopadle do wypadkowej obu sił.
Zwierciadło swobodne: tzn. takie, które nie jest ograniczone od góry warstwą nieprzepuszczalną, pozostaje pod ciśnieniem atmosferycznym. Jest ono na ogół współkształtne z powierzchnią terenu.
Zwierciadło naporowe (napięte): tzn. takie, które jest ograniczone od góry warstwą nieprzepuszczalną i znajduje się pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego.
Zwierciadło statyczne: zwierciadło uchylone w wyniku naturalnego ciśnienia hydrostatycznego
Zwierciadło dynamiczne: obniżone wskutek pompowania wody lub podniesione wskutek ich wprowadzania do utworów wodonośnych.

Pobieranie 5.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna