Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49 25 sierpnia 2012 r godz. 10. 00-18. 00 Agenda: PowitaniePobieranie 137.8 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar137.8 Kb.
Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49

25 sierpnia 2012 r. godz. 10.00-18.00
Agenda:

1. Powitanie.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 12.05.2012 r.

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

6. Zmiany w biurze PZSzach –T. Delega

7. Konkurs ofert, kalendarz imprez 2013 - T. Delega

a) odwołanie ŚZSzach (I i Ekstraliga juniorów ) – T. Stefaniak

b) propozycje zmian w sporcie młodzieżowym – P. Zieliński

8. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:

a) Rok Rubinsteinowski:

- koordynator – T. Sielicki, D. Rzepecka

- książki (rozliczenie) – T. Stefaniak, B. Jeżak

b) DME 2013, stan przygotowań – T. Sielicki, Agnieszka Fornal-Urban

c) Spotkania z PZSzach – T. Stefaniak

d) Statut PZSzach (dostosowanie regulaminów do nowej ustawy o sporcie i nowego statutu) – P. Zieliński, W. Taboła (sport młodzieżowy); W. Schmidt, (sport wyczynowy); T. Stefaniak (regulamin dyscyplinarny); Z. Chojnicki, P. Wajszczyk (regulamin ewidencyjny, system licencjonowania)

e) ustalenie terminu WZD, zmiana statutu (doprecyzowanie kadencji) - T. Sielicki9. Ocena imprez i startów.

a. DMEJ, Dvorkovich Cup, Czwórmecz, Konferencja „Szachy w szkole”

– P. Zieliński, W. Taboła

b. MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych, ME bis – T.Delega, P.Zieliński

c. MŚ do lat 20, Pardubice (Piorun), Dortmund (Bartel), Mecz Polska-Ukraina, Mecz kobiet Polska-Niemcy, Mecz Wojtaszek-Jobava – W.Schmidt

d. Olomouc (JK Duda), Paleochora turniej, Golden Sands – A.Dzwonkowski


e. Ligi juniorskie – T.Stefaniak, P.Zieliński

f. II Arcymistrzowski Turniej Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej – D.Rzepecka

g. Warsztaty dla organizatorów – T.Delega

h. Spotkanie 23 czerwca dotyczące Akademii i spraw młodzieżowych – T.Sielicki, P.Zieliński

i.. Wakacje z szachami - B. Jeżak

10. Imprezy i starty planowane.

a. Olimpiada – W. Schmidt

b. Poikovsky, Mecz Uniwersytetów – T. Sielicki

c. Olimpiada do lat 16, MŚJ – P. Zieliński

d. II zjazd Ekstraligi – W. Schmidt

e. I i II liga seniorów – W. Schmidt11 Sprawy bieżące.

a. Wykonanie preliminarza budżetowego na 30.06.2012 r. – B. Szenborn-Dańczak

b. KNJ szybkie i błyskawiczne, (teraźniejszość i przyszłość)– T. Delega,

c. MP 2013 (Dyrektor turnieju, rezerwacja hotelu, sponsorzy) – T.Sielicki

d. OPP (wypracowanie strategii) – B.J eżak, T. Stefaniak, A. Fornal-Urban

e. Kongres FIDE – T. Sielicki, A. Fornal-Urban

f. Sprzedaż i marketing – A. Dzwonkowski, T. Stefaniak

g. Nowe tytuły FIDE dla Polaków – Z. Chojnicki

h. WCT, plany na przyszłość – A. Dzwonkowski

i. Współpraca z rodzicami juniorów – P. Zieliński, W. Taboła, A. Fornal-Urban, T. Delega

j. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

k. Kongres ICCF – oferta Polska na rok 2013 – T. Stefaniak12. Wolne wnioski.

a. Zasady wypożyczania szachownic elektronicznych – P. Wajszczyk13. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu.

14. Zakończenie.
Obecni:

Członkowie Zarządu:

Tomasz Sielicki, Tomasz Delega, Włodzimierz Schmidt, Agnieszka Fornal-Urban, Tomasz Stefaniak, Bogdan Jeżak, Waldemar Taboła, Adam Dzwonkowski

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Góra, Zbigniew Urban

Pracownicy biura:

Barbara Szenborn-Dańczak, Piotr Wajszczyk, Olga Zajkowska, Dorota Rzepecka

Goście:

Andrzej Modzelan
1. Powitanie.

Prezes PZSzach Tomasz Sielicki powitał zgromadzonych.


2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Prezes uznał ważność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.


3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Postanowiono, że punkt 8a – rozliczenie książek zostanie omówiony w punkcie 8 f.

Porządek obrad po zmianie zatwierdzono jednogłośnie.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 12.05.2012 r.

W treści uchwały 26/03/2012 z dn. 1 marca dopisano słowo „do” w tytule, który brzmi teraz

o zatwierdzeniu Kadry Narodowej na okres do 30.06.2012”.
Na wniosek Agnieszki Fornal-Urban, poprawiono w protokole zapis o przygotowaniu agendy na spotkania dotyczące Akademii i sportu młodzieżowego. Agnieszka Fornal-Urban została na zarządzie w dn. 12.05.2012 zobowiązana do przygotowania agendy na spotkanie czerwcowe, a Piotr Zieliński na spotkanie lipcowe.
Protokół po zmianach zatwierdzono.
Piotr Zieliński, nieobecny na zebraniu, zgłosił uwagę do protokołu, że poprzedni zapis w protokole o przygotowaniu agendy na spotkania, mówiący że Piotr Zieliński był zobowiązany do przygotowania agendy na spotkanie czerwcowe, a Agnieszka Fornal-Urban na spotkanie lipcowe, był prawidłowy. Opinia ta została poparta przez Bogdana Jeżaka.
5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

W okresie 13.05.2012- 25.08.2012 zarząd przegłosował drogą elektroniczną 23 uchwały.

Zarząd przyjął informację o uchwałach przyjętych drogą elektroniczną.
UCHWAŁA NR 57/05/2012

z dn. 23.05.2012

o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski Seniorów i Osób Niepełnosprawnych

Zarząd zdecydował o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 2012 Domom Wczasowym WAM w Solinie.Głosowało 10 członków zarządu, wszyscy za.
UCHWAŁA NR 58/05/2012

z dn. 28.05.2012

o zatwierdzeniu systemu współzawodnictwa sportowego juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych

Zarząd zatwierdził system współzawodnictwa sportowego juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych.Głosowało 9 członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Bogdan Jeżak.
UCHWAŁA NR 59/05/2012

z dn. 28.05.2012

o zatwierdzeniu Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej Juniorów w Szachach szybkich i błyskawicznych
Zarząd zatwierdził Regulamin Powoływania Kadry Narodowej Juniorów w Szachach szybkich i błyskawicznych.
Głosowało 9 członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Bogdan Jeżak.

UCHWAŁA NR 60/05/2012

z dn. 28.05.2012

o powołaniu Kadry Narodowej Juniorów w Szachach szybkich i błyskawicznych

Zarząd powołał Kadrę Narodową Juniorów (15-18 lat) w Szachach szybkich i błyskawicznych:

1. Malvina Chrząszcz

2. Ryszard Eggink

3. Jakub Gładysz

4. Mirosław Lewicki

5. Łukasz Licznerski

6. Magdalena Mucha

7. Katarzyna Murawko

8. Jan Musiałkiewicz

9. Kinga Pastuszko

10. Mateusz Szymanowski

11. Damian Śliwicki

12. Eneasz Wiewióra

13. Aleksandra Zmarzły

Głosowało 9 członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Bogdan Jeżak.

UCHWAŁA NR 61/05/2012

z dn. 30.05.2012

o powołaniu Tomasza Delegi na tymczasowego trenera koordynatora Kadry Narodowej Juniorów w Szachach szybkich i błyskawicznych

Zarząd zdecydował o powołaniu Tomasza Delegi na stanowisko tymczasowego trenera


koordynatora Kadry Narodowej Juniorów w Szachach szybkich i błyskawicznych.

Głosowało 7 członków zarządu. Tomasz Delega, Adam Dzwonkowski i Bogdan Jeżak nie brali udziału w głosowaniu.
UCHWAŁA NR 62/05/2012

z dn. 30.05.2012

o upoważnieniu Tomasza Delegi do dokonania zmian w dokumentach dotyczących Kadry Narodowej Juniorów w Szachach szybkich i błyskawicznych
Zarząd upoważnił Tomasza Delegę do dokonania w zatwierdzonych przez Zarząd dokumentach dotyczących Kadry Narodowej Juniorów w Szachach szybkich i błyskawicznych, tj. systemie współzawodnictwa sportowego juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, Regulaminie Powoływania Kadry Narodowej Juniorów w Szachach szybkich i błyskawicznych oraz wykazie zawodników Kadry narodowej Juniorów w Szachach szybkich i błyskawicznych zmian wynikających z konieczności dostosowania tych dokumentów do wymogu konkursu MSiT oraz opracowania dodatkowych dokumentów, niezbędnych na potrzeby konkursu MSiT.

Głosowało 7 członków zarządu. Tomasz Delega, Adam Dzwonkowski i Bogdan Jeżak nie brali udziału w głosowaniu.
UCHWAŁA NR 63/06/2012

z dn. 03.06.2012

o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków zwyczajnych PZSzach następujące kluby:


- „Warszawski Klub Szachowy” – Mazowiecki Związek Szachowy (MA)

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom” w Skarżysku Kościelnym – Świętokrzyski Związek Szachowy (SK)Głosowało 9 członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Tomasz Stefaniak.
UCHWAŁA NR 64/06/2012

z dn. 03.06.2012

o skreśleniu klubów z listy członków PZSzach
Na wniosek Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, Zarząd PZSzach zdecydował o wykreśleniu z listy członków PZSzach następujących klubów:

- ŚKS Kasztelan Barcin


- LZS Łucznik Żołędowo – Osielsko
- LZS Zryw Jeżewo
- MO TKKF BKSz Merkury Brodnica
- MLKS Unia Gniewkowo
- PMDK Brusy

W dniu 28 maja 2012 roku na III zebraniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, Zarząd KPZSzach podjął jednogłośnie uchwałę o wykreśleniu z ewidencji powyższych klubów zarejestrowanych w KPZSzach. Zgodnie z procedurą do klubów wysłano miesiąc wcześniej listy polecone z odpowiednim powiadomieniem.Głosowało 9 członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Tomasz Stefaniak.
UCHWAŁA NR 65/06/2012

z dn. 12.06.2012

o zmianach w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów
Zarząd przegłosował zmiany w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów:

 • Punkt 8.4: ranking międzynarodowy FIDE (w przypadku zawodników bez rankingu FIDE przyjmujemy do obliczeń 1200)

 • Punkt 9.1: poprawka zamiast "za" będzie "na"

 • Punkt 10.2: zamiast kryterium "Osiągnięty wynik rankingowy", kryterium wyższe miejsce drużyny

Głosowało 10 członków zarządu, wszyscy za.

UCHWAŁA NR 66/06/2012

z dn. 22.06.2012

o zatwierdzeniu regulaminów I i II ligi
Zarząd PZSzach zatwierdził regulaminy I i II Ligi 2012.
Głosowało 9 członków zarządu. Wszystkie głosy za. Nie głosował Piotr Zieliński.
UCHWAŁA NR 67/06/2012

z dn. 29.06.2012

o zmianie terminu Turnieju Ostatniej Szansy
Zarząd PZSzach zdecydował o zmianie terminu Turnieju Ostatniej Szansy, planowanego w dniach 19-25.11.2012, na 26.11 (przyjazd 25.11) - 02.12.2012 r.
Głosowało 10 członków zarządu. Wszystkie głosy za.
UCHWAŁA NR 68/07/2012

z dn. 15.07.2012

o powołaniu Kadry Narodowej
Zarząd PZSzach powołał Kadrę Narodową w składzie:
Kadra Narodowa Mężczyzn:

Mateusz Bartel GM 2674 – p.2.6.1.

Bartłomiej Macieja GM 2614 – p.2.6.2.

Radosław Wojtaszek GM 2717 - p.2.6.3.

Bartosz Soćko GM 2629 – p.2.6.3.

Grzegorz Gajewski GM 2628 – p.2.6.3.

Dariusz Świercz GM 2595 – p.2.8.

Robert Kempiński GM 2610 – p.12.9.


Kadra Narodowa Kobiet:

Iweta Rajlich IM 2419 – p.4.6.1.

Joanna Majdan – Gajewska WGM 2383 – p.4.6.2.

Monika Soćko GM 2481 – p.4.6.3.

Karina Szczepkowska – Horowska WGM 2376– p.4.6.3.

Jolanta Zawadzka WGM 2359 – p.4.6.3.

Joanna Worek WIM 2319 – p.4.8.

Katarzyna Toma WIM 2296 – p.12.9.


Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2012. (rankingi 01.2012)

Dariusz Świercz GM 2583 – p.3.1.1.

Marcel Kanarek IM 2467 – p.3.1.2.

Klaudia Kulon WFM 2238 – p.5.1.2.


Głosowało 9 członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Tomasz Delega.
UCHWAŁA NR 69/07/2012

z dn. 15.07.2012

o zatwierdzeniu składów reprezentacji kobiet i mężczyzn na Olimpiadę Szachową
Zarząd zatwierdził skład reprezentacji mężczyzn i kobiet na Olimpiadę Szachową, Stambuł, 27.08 – 10.09.2012:
Reprezentacja Mężczyzn:

Mateusz Bartel GM 2674 – p.6.1.2.1

Bartłomiej Macieja GM 2614 – p.6.1.2.2.

Radosław Wojtaszek GM 2717 - p.6.1.2.3.

Bartosz Soćko GM 2629 – p.6.1.2.3.

Dariusz Świercz GM 2595 – p.6.1.2.4. - wspólna decyzja trenera KN Mężczyzn Michała Krasenkowa i wiceprezesa ds. sportowych Włodzimierza Schmidta.


Uwaga:

Michał Krasenkow GM 2633, złożył rezygnację zarówno z kadry narodowej jak i reprezentacji na Olimpiadę Szachową.


Reprezentacja Kobiet:

Iweta Rajlich IM 2419 – p.8.1.2.1.

Monika Soćko GM 2481 – p.8.1.2.3.

Karina Szczepkowska – Horowska WGM 2376 – p.8.1.2.3.

Jolanta Zawadzka WGM 2359 – p.8.1.2.3.

Joanna Worek WIM 2319 – p.8.1.2.4.


Uwaga:

W składzie nie uwzględniono młodej matki (5 lipca urodziła córkę) Joanny Majdan – Gajewskiej WGM 2383.


Głosowało 9 członków zarządu, wszyscy za. Nie głosował Tomasz Delega.

UCHWAŁA NR 70/07/2012

z dn. 19.07.2012

o zmianach w regulaminie powoływania KNJ bis

Zarząd PZSzach przyjął następujące zmiany w regulaminie powoływania Kadry Narodowej Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych:


1.3. Kadrę powołuje się z dniem 1 stycznia na podstawie wyników uzyskanych w roku poprzedzającym powołanie. Uzupełnienia w składzie kadry dokonuje się po rozegraniu Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych oraz Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w roku bieżącym.

2.3. Skład Kadry Narodowej Juniorów uzupełniany jest o zawodników, którzy zajęli miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski Juniorów w Szachach Szybkich lub Błyskawicznych, a także o zawodników, którzy zajęli miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych rozegranych w danym roku.


Głosowało 10 członków zarządu, wszyscy za.
UCHWAŁA NR 71/07/2012

z dn. 22.07.2012

o powołaniu G. Nasuty, T. Klepaczki i A. Tarnowskiej do KNJ bis
W związku z nowelizacją Regulaminu Powoływania KNJ w szachach szybkich i błyskawicznych oraz wnioskiem Wiceprezesa ds. Młodzieżowych Piotra Zielińskiego, zarząd PZSzach powołał do KNJ w szachach szybkich i błyskawicznych trzech kolejnych zawodników:
1. Grzegorza Nasutę - za srebro w MEJ rapid, chłopcy do lat 16, rok 2011

2. Tomasza Klepaczkę - za złoto w MEJ blitz, chłopcy do lat 18, rok 2012

3. Aleksandrę Tarnowską - za brąz w MEJ rapid, dziewczęta do lat 16, rok 2012
Głosowało ośmiu członków Zarządu, wszyscy za. Nie głosowali Tomasz Stefaniak i Adam Dzwonkowski.
UCHWAŁA NR 72/07/2012

z dn. 31.07.2012

o zatwierdzeniu składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata do lat 20

Zarząd PZSzach zatwierdził skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata do lat 20:


Juniorzy do lat 20: Marcel Kanarek

Juniorki do lat 20: Klaudia Kulon

Kierownik: Arkadiusz Leniart
Głosowało dziesięciu członków Zarządu. 9 głosów za, 1 głos wstrzymujący.
UCHWAŁA NR 73/ /2012

z dn. 2.08.2012

o powołaniu Bartosza Nowickiego do KNJ

Zarząd PZSzach podjął decyzję o powołaniu do Kadry Narodowej Juniorów Bartosza Nowickiego.Głosowało 8 członków Zarządu. Siedem głosów za, 8 głos wstrzymujący. Nie głosował Bogdan Jeżak.

UCHWAŁA NR 74/08/2012

z dn. 2/08.2012

o powołaniu reprezentacji na Olimpiadę Szachową do lat 16
Zarząd PZSzach powołał reprezentantów na Olimpiadę do lat 16, która odbędzie się w dniach 28 sierpnia - 6 września 2012 w Turcji:
1. Filip Cukrowski

2. Bartosz Nowicki

3. Grzegorz Nasuta

4. Radosław Gajek

Kierownik/ trener: Czesław Spisak

Głosowało 9 członków Zarządu. Osiem głosów za, 1 głos wstrzymujący. Nie głosował Bogdan Jeżak.

UCHWAŁA NR 75/08/2012

z dn. 7.08.2012

o powołaniu D. Sadzikowskiego do reprezentacji na MEJ
Zarząd PZSzach powołał Daniela Sadzikowskiegodo reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy Juniorów w Pradze, na warunkach pełnego finansowania przez PZSzach.

Zawodnicy ci zgodnie z regulaminem nie zdobyli kwalifikacji, ale wydarzenia późniejsze dają nadzieje na medal, a PZSzach ma dodatkowe środki, aby powołać go ponad regulaminowo:


a. znaczny wzrost rankingu od czasu zgłoszenia na MEJ z 2392 na 2444, co skutkuje awansem na liście startowej z miejsca 14 na 5.

b. szansa medalowa

c. złoty medalista DME z lipca 2012, srebrny medalista MP szybkich

Głosowało 10 członków Zarządu, wszyscy za.
UCHWAŁA NR 76/08/2012

z dn. 7.08.2012

o powołaniu E. Harazińskiej do reprezentacji na MEJ
Zarząd PZSzach powołał Ewę Harazińską do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy Juniorów w Pradze, na warunkach pełnego finansowania przez PZSzach.

Zawodniczka zgodnie z regulaminem nie zdobyła kwalifikacji, ale wydarzenia późniejsze dają nadzieje na medal, a PZSzach ma dodatkowe środki, aby powołać ją ponad regulaminowo:

a. znaczny wzrost rankingu od czasu terminu zgłoszeń na MEJ z 1933 na 1975, co skutkuje miejscem na liście startowej ok 10, i to bez uwzględnienia ostatniego wyniku na DMPJ 9/9 i zdobycia 24 pkt Elo na 1999.

b. najwyższy ranking w Polsce U14, U15, U16, zawodniczka nie zakwalifikowała się ani do MASz, ani do KN bis.

c. trzy medale indywidualne w MP

Głosowało 10 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 głos przeciw.

UCHWAŁA NR 77/08/2012

z dn. 15.08.2012

o powołaniu M. Woźniak do reprezentacji na MEJ

Zarząd PZSzach powołał Mariolę Woźniak do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy Juniorów w Pradze, na warunkach pełnego finansowania przez PZSzach.

Zawodniczka zgodnie z regulaminem nie zdobyła kwalifikacji, ale wydarzenia późniejsze dają nadzieje na medal, a PZSzach ma dodatkowe środki, aby powołać ją ponad regulaminowo:
a. znaczny wzrost rankingu od czasu zgłoszenia na MEJ z 1891 na 1966, co skutkuje awansem na liście startowej z miejsca 22 na ok 10.

b. znaczne przekroczenie minimum rankingowego 1850

c. trzy złote medale indywidualne w MP (klasyczne, szybkie, błyskawiczne)

Głosowało 10 członków Zarządu, wszyscy za.

UCHWAŁA NR 78/08/2012

z dn. 15.08.2012

o powołaniu E. Harazińskiej do KN
Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Ewy Harazińskiej do Kadry Narodowej Juniorów.
Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów za. Nie głosowali Tomasz Stefaniak i Zenon Chojnicki.

UCHWAŁA NR 79/08/2012

z dn. 9.08.2012

o powołaniu zawodników do KNJ BIS
Zarząd PZSzach zdecydował o uzupełnieniu Kadry Narodowej Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych o następujących zawodników:
1. Nowicki Bartosz – III miejsce w grupie juniorów do lat 16 w MPJ w szachach szybkich

2. Maruszczak Joanna – II miejsce w grupie juniorek do lat 16 w MPJ w szachach szybkich

3. Rudnik Anna - III miejsce w grupie juniorek do lat 16 w MPJ w szachach szybkich

4. Kołtowska Anna - II miejsce w grupie juniorek do lat 16 w MPJ w szachach błyskawicznych
Głosowało ośmiu członków Zarządu, wszyscy za. Nie głosowali Piotr Zieliński i Tomasz Stefaniak.
UCHWAŁA NR 80/08/2012

z dn. 18.08.2012

o przyjęciu nowych klubów w poczet członków zwyczajnych PZSzach
Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków zwyczajnych PZSzach następujące kluby:

1. Uczniowski Klub Sportowy "Dziwna" przy Szkole Podstawowej w Dziwnowie -

Zachodniopomorski Związek Szachowy (ZP)

2. Klub Szachowy "Kana" Tarnów przy Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży

"Kana" - Małopolski Związek Szachowy (MP)

3. Klub Szachowy "Warsaw Sharks" - Mazowiecki Związek Szachowy (MA)Głosowało dziesięciu członków Zarządu, wszyscy za.
6. Zmiany w biurze PZSzach –T. Delega
Tomasz Delega poinformował zgromadzonych, że do konkursu na stanowisko szefa wyszkolenia zgłosiła się jedna osoba. Prowadzone były rozmowy z dwoma kolejnymi szkoleniowcami, ale strony nie doszły do porozumienia. Jedynym sensownym rozwiązaniem okazało się połączenie przez Piotra Murdzię obydwu stanowisk, a w biurze zatrudniono osobę na inne stanowisko.

Nowym pracownikiem jest absolwentka SGH Olga Zajkowska, zatrudniona w wymiarze ¾ etatu.


7. Konkurs ofert, kalendarz imprez 2013 - T. Delega
Konkurs ofert odbył się w tym roku po raz czwarty. Zasady pierwszego konkursu ofert opracował Tomasz Stefaniak, który wówczas był członkiem zarządu odpowiedzialnym za jego organizację. Od trzech lat prowadzi go Tomasz Delega.

Pojawiło się dwóch nowych organizatorów szachowych imprez, którzy dołączyli do grona stałych oferentów.

Niestety, wielu oferentów korzysta z tych samych baz i składa oferty na organizację danych imprez w tym samym miejscu kolejny rok, co jest niekorzystne szczególnie z punktu widzenia rozwoju szachów młodzieżowych.

Propozycje zmian w sporcie młodzieżowym zostaną przedstawione w terminie późniejszym (połączenie rocznika 2005 z 2004 i 2003).

Następnie zarząd zapoznał się z odwołaniem Świętokrzyskiego Związku Szachowego do Konkursu Ofert. Tomasz Delega przedstawił stanowisko i odpowiedź Komisji Ofertowej.

Przyznał, że istotnie w kryterium nr 6 została błędnie drugi raz odjęta punktacja za błąd związany z datą. Jednak po poprawieniu tego błędu oferta ŚSZach jest ponownie najniżej punktowaną ofertą na tę imprezę.


UCHWAŁA NR 81/08/2012

z dn. 25.08.2012

Odpowiedź na protest ŚSzach
Zarząd zdecydował o odrzuceniu protestu Świętokrzyskiego Związku Szachowego.

Oferta nie została przedstawiona do rekomendacji Zarządu.


6 członków zarządu głosowało za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Tomasz Stefaniak nie wziął udziału w głosowaniu. Nie głosowali także Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
Zarząd postanowił, że za błędy należy karać oferenta karą punktową, a nie odrzuceniem oferty.

Ze strony uczestników zebrania padły propozycje, aby do Komisji Ofertowej dokooptować główną księgową oraz przedstawiciela rady prezesów wojewódzkich związku szachowych.


Tomasz Delega przedstawił problem z brakiem chętnych do wizytacji. Wizytację powinien przeprowadzać członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownik biura PZSzach.

Agnieszka Fornal-Urban zaproponowała, aby do przeprowadzenia wizytacji i ankiet wśród uczestników wynająć osoby spoza biura, np. studentów-szachistów.


Skarbnik PZSzach Bogdan Jeżak zwrócił uwagę, że niektórzy oferenci mają zaległe opłaty w stosunku do PZSzach. Waldemar Taboła w imieniu Opolskiego Związku Szachowego zadeklarował, że zapłacił zaległość. Zarząd zdecydował o sprawdzeniu rozliczenia i postanowił, że ewentualny przydział organizacji imprezy dla Opolskiego Związku Szachowego będzie warunkowy.

Świętokrzyski Związek Szachowy nie uregulował Opłaty Klasyfikacyjno-Rankingowej z maja. Prezes PZSzach objaśnił, że Świętokrzyski ma rozliczenia z PZSzach za sprzedaż książek.

Niejasności są także w rozliczeniach Agencji 64 Plus. Zarząd postanowił, że Agencja musi do końca września wyjaśnić sprawę ewentualnych zaległości w opłatach na rzecz PZSzach.

.

UCHWAŁA NR 82/08/2012z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji Pucharu Polski do lat 8 i Mistrzostw Polski Przedszkolaków
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji Pucharu Polski do lat 8 i Mistrzostw Polski Przedszkolaków UKS SP 8 Chrzanów (miejscowość: Poronin, ośrodek: Limba) .
7 członków zarządu głosowało za. Tomasz Stefaniak nie wziął udziału w głosowaniu. Nie głosowali także Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
UCHWAŁA NR 83/08/2012

z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski do lat 10
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski do lat 10 Świętokrzyskiemu Związkowi Szachowemu (miejscowość: Szczyrk, ośrodek: Orle Gniazdo).
7 członków zarządu głosowało za. Tomasz Stefaniak nie wziął udziału w głosowaniu. Nie głosowali także Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
UCHWAŁA NR 84/08/2012

z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski do lat 16 i 18
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski do lat MP 16-18 UKS Podlesie (miejscowość: Szczyrk, ośrodek: Orle Gniazdo).
7 członków zarządu głosowało za. Tomasz Stefaniak nie wziął udziału w głosowaniu. Nie głosowali także Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
UCHWAŁA NR 85/08/2012

z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji Turnieju Pierwszej Szansy
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji  Turnieju Pierwszej Szansy Opolskiemu Związkowi Szachowemu (miejscowość: Ustroń, ośrodek: Juhas).
7 członków zarządu głosowało za. Waldemar Taboła nie wziął udziału w głosowaniu. Nie głosowali także Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
UCHWAŁA NR 86/08/2012

z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji Ekstraligi i I Ligi Juniorów
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji   Ekstraligi i I Ligi Juniorów UKS El Tur Bogatynia (miejscowość: Karpacz, ośrodek: Mieszko).
7 członków zarządu głosowało za. Tomasz Stefaniak nie wziął udziału w głosowaniu. Nie głosowali także Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
UCHWAŁA NR 87/08/2012

z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji II Ligi Juniorów
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji   II Ligi Juniorów Śląskiemu Związkowi Szachowemu (miejscowość: Szczyrk, ośrodek: Orle Gniazdo).
7 członków zarządu głosowało za. Tomasz Stefaniak nie wziął udziału w głosowaniu. Nie głosowali także Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
UCHWAŁA NR 88/08/2012

z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji I Ligi
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji  I Ligi Agencji 64 Plus (miejscowość: Szklarska Poręba, ośrodek: Sudety).
8 członków zarządu głosowało za. Nie głosowali Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
UCHWAŁA NR 89/08/2012

z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji II Ligi
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji  II Ligi UKS SP 8 Chrzanów (miejscowość: Poronin, ośrodek: Limba).
8 członków zarządu głosowało za. Nie głosowali Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
UCHWAŁA NR 90/08/2012

z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji Turnieju Ostatniej Szansy
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji  Turnieju Ostatniej Szansy Zachodniopomorskiemu Związkowi Szachowemu (miejscowość: Łazy, ośrodek: Fala).
8 członków zarządu głosowało za. Nie głosowali Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
UCHWAŁA NR 91/08/2012

z dn. 25.08.2012

o przyznaniu organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu organizacji  drużynowych Mistrzostw Polski Kobiet Polonii Wrocław.
8 członków zarządu głosowało za. Nie głosowali Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
Zarząd podjął decyzję o publikacji zwycięskich ofert (z utajnieniem adresów domowych oferentów w celu ochrony danych osobowych).
8. Sprawozdanie z realizacji postanowień poprzedniego zebrania Zarządu:
a) Rok Rubinsteinowski:

- koordynator – T. Sielicki, D. Rzepecka
Tomasz Sielicki wyjaśnił, że rozmowy w sprawie powołania koordynatora Roku Rubinsteina zostały przerwane wskutek nagłej konieczności leczenia szpitalnego prezesa.
W ramach Roku Rubinsteina PZSzach wydał książkę, w której arcymistrzowie i trenerzy skomentowali partie Rubinsteina. Książka została wydana przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powstała także wystawa, która została zaprezentowana podczas mistrzostw Polski.
W ramach Roku Rubinsteina zorganizowano także II Arcymistrzowski Turniej Szachowy Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej oraz mecz Radosława Wojtaszka z Baadurem Jobavą w Poznaniu.
Podczas Nocy Muzeów w siedzibie PZSzach wygłoszona została prelekcja z prezentacją nieśmiertelnej partii Rubinsteina. Akiba Rubinstein był wspominany także podczas Nocy Muzeów w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich. Ponadto muzeum we współpracy z PZSzach przeprowadziło akcję popularyzatorską, polegającą na odtworzeniu przez współczesnych szachistów historycznego zdjęcia Akiby Rubinsteina, zrobionego podczas symultany. Rolę Rubinsteina odegrał wicemistrz Polski Bartłomiej Macieja, a w symultanie wzięli udział współcześni gracze. Obydwa zdjęcia, przedwojenne i współczesne, były eksponowane na bilbordach w warszawskim metrze.
- książki (rozliczenie) – T. Stefaniak, B. Jeżak

Punkt przełożony na 8e.


b) DME 2013, stan przygotowań – T. Sielicki, A. Fornal-Urban
Trwają rozmowy w sprawie hotelu, w którym miałaby się odbywać impreza. PZSzach ma nadzieję na dofinansowanie z Urzędu Miasta. Dzięki współpracy z miastem, PZSzach mógłby skorzystać także z zewnętrznych powierzchni reklamowych, które są zarezerwowane dla miasta (np. w rejonie skrzyżowania u. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich lub Pałacu Kultury).
c) Spotkania z PZSzach – T. Stefaniak

Spotkanie zaplanowane na lipiec w Kowalewie Pomorskim nie odbyło się, gdyż nie było nikogo, kto mógłby rozegrać symultanę.

Prezes PZSzach przypomniał, że najważniejszym celem spotkań miało być umożliwienie działaczom z terenu kontaktu z przedstawicielami władz PZSzach i skonsultowania się w ważnych sprawach.

Postanowiono, że jest to wartościowy projekt i należy go kontynuować.


d) Statut PZSzach (dostosowanie regulaminów do nowej ustawy o sporcie i nowego statutu) – P. Zieliński, W. Taboła (sport młodzieżowy); W. Schmidt, (sport wyczynowy); T. Stefaniak (regulamin dyscyplinarny); Z. Chojnicki, P. Wajszczyk (regulamin ewidencyjny, system licencjonowania)

e) ustalenie terminu WZD, zmiana statutu (doprecyzowanie kadencji) - T. Sielicki
Nowa ustawa narzuca zmiany w regulaminach. Tomasz Sielicki wystosował prośbę do pionu młodzieżowego o sprawdzenie regulaminów pod kątem zgodności z nową ustawą o sporcie regulaminy i wysłanie do zarządu, komisji rewizyjnej i biura pisemnego potwierdzenia informacji o zgodności regulaminów młodzieżowych z nową ustawą o sporcie.
Ponieważ stary regulamin dyscyplinarny był uchwalony przez zarząd, a nowa ustawa o sporcie wymaga, aby był zatwierdzony przez WZD, będzie to jeden z głównych punktów Walnego Zgromadzenia.
Zarząd PZSzach przedyskutował możliwe terminy na WZD 2012, który będzie miał za zadanie także przyjęcie rozliczenia za rok 2011. Zgodnie z nową ustawą o sporcie, Walny Zjazd Delegatów powinien odbywać się co roku.
Termin Walnego Zgromadzenia Delegatów został ustalony w punkcie 14, wraz z terminem zebrania zarządu.
Zarząd zobowiązał Włodzimierza Schmidta do wysłania e-mailem na adres Zarządu, komisji rewizyjnej oraz biura bądź deklaracji, że regulaminy sportowe dotyczące zawodników powyżej 18 lat nie wymagają zmian w związku z wejściem nowej ustawy o sporcie, bądź propozycji zmian dostosowania tychże regulaminów do nowej ustawy.
Zarząd przedyskutował kwestię licencji zawodniczych. Tomasz Delega podkreślił, że licencje są bardzo ważne, gdyż pomagają oszacować zasięg dyscypliny. Szachy zajmują 3 miejsce pod względem liczby wydanych licencji.
Zarząd zobowiązał Piotra Wajszczyka do przygotowania wspólnie z Zenonem Chojnickim propozycji zmian w Regulaminie Klasyfikacji i ewidencji.
Zarząd ustalił, że Tomasz Sielicki i Tomasz Stefaniak przygotują propozycje zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym.
f) Książki - rozliczenie – T. Stefaniak, B. Jeżak
Tomasz Stefaniak przedstawił szczegółowe rozliczenie sprzedaży książek PZSzach przez Świętokrzyski Związek Szachowy. Dochód ze sprzedaży książek od początku roku wynosi 1500 zł, po odliczeniu egzemplarzy gratisowych oraz wydanych na cele promocyjne.
9. Ocena imprez i startów.

a. DMEJ, Dvorkovich Cup, Czwórmecz, Konferencja „Szachy w szkole” – W. Taboła


 • DMEJ

Waldemar Taboła pochwalił świetne wyniki reprezentacji Polski na Drużynowych Mistrzostwach Europy, rozegranych w lipcu w Pardubicach. Reprezentacja juniorek w składzie Klaudia Wiśniowska i Aleksandra Lach zdobyła srebro, a juniorów w składzie Kamil Dragun, Kacper Drozdowski, Daniel Sadzikowski i Marcin Krzyżanowski przywiozła złoto.


 • Dvorkovich Cup

W rozgrywkach Pucharu Dvorkovicha reprezentacja Polski w składzie: Jan Krzysztof Duda, Kacper Drozdowski, Radosław Gajek i Maria Leks polska zajęła czwarte miejsce.

Ustalono, że na rozgrywki Dvorkovich Cup trzeba wysyłać jak najsilniejszą ekipę.
 • Turniej międzynarodowy juniorów

Waldemar Taboła omówił przebieg juniorskiego turnieju międzynarodowego z udziałem zawodników z Polski, Niemiec i Czech.


 • Konferencja „Szachy w szkole”

Z powodu nieobecności organizatora konferencji Piotra Zielińskiego postanowiono, że punkt zostanie omówiony na następnym zebraniu Zarządu.
b. MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych, ME bis – T. Delega

Mistrzostwa zakończyły się sukcesem organizacyjnym i finansowym. Na zawody udało się pozyskać wiele nagród rzeczowych.

Duża część materiałów zakupionych na tegoroczne zawody, jak np. sukna na stoły, jest inwestycją na kolejne lata i będzie przydatna na innych imprezach organizowanych przez PZSzach.
Mistrzostwa trwały 1 dzień dłużej, niż w roku ubiegłym. Pomimo wyższych kosztów imprezy, zarówno dla organizatorów jak i dla uczestników, był to dobry pomysł. Zawodnicy byli mniej obciążeni grą, a dodatkowo mogli wziąć udział w jednej z dwóch wycieczek zorganizowanych nieodpłatnie dla uczestników (chętni pokrywali tylko koszt transportu) – na Stadion narodowy oraz do Fotoplastikonu i na spotkanie z wybitną szachistką i autorką książek szachowych Mirosławą Litmanowicz.
Świetnym pomysłem było zatrudnienie do pomocy w organizacji imprezy wolontariuszy. Współpraca z nimi będzie kontynuowana w następnym roku.
Rozgrywki odbyły się zgodnie z harmonogramem, z wyjątkiem opóźnienia pierwszego dnia, spowodowanym tym, że firma wynajmująca autobusy do przewozu uczestników z akademików na Torwar podstawiła jeden autobus przegubowy i dwa zwykłe zamiast zamówionych przez PZSzach trzech autobusów przegubowych. Wskutek tego konieczne były dwa kursy, aby dowieźć wszystkich uczestników.

Uczestnicy nie byli w pełni zadowoleni z obiadów serwowanych na Torwarze oraz zwracali uwagę, aby zapewnić jeszcze atrakcyjniejsze nagrody rzeczowe dla najmłodszych uczestników.


Zarząd podziękował burmistrzowi Dzielnicy Śródmieście za wypożyczenie stołów i nagrody rzeczowe dla uczestników.

Zarząd podziękował wolontariuszom, sędziom, obsłudze turnieju, pracownikom biura i wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie zawodów.

Podziękowania należą się również dla COS-u, który wynajął Polskiemu Związkowi Szachowemu na warunkach preferencyjnych wspaniałą salę, która zapewniła świetne warunki gry.

Prezes Tomasz Sielicki podziękował dyrektorowi turnieju Tomaszowi Deledze za świetną organizację zawodów.

Bogdan Jeżak zaproponował, aby do celu organizacji imprez zamówić numery na stoły wielokrotnego użytku.

Waldemar Taboła podkreślił, że impreza została świetnie zorganizowana i wiele osób chwaliło ją jako najbardziej udane MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych w historii.
 • MEJ BIS

Tomasz Delega poinformował, że Polacy zdobyli cztery medale w Mistrzostwach Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Zdobywcy zostali włączeni do kadry Narodowej Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
c. MŚ do lat 20, Pardubice (Piorun), Dortmund (Bartel), Mecz Polska-Ukraina, Mecz kobiet Polska-Niemcy, Mecz Wojtaszek-Jobava – W. Schmidt


 • MŚ do lat 20

W Mistrzostwach Świata do lat 20 zagrali Marcel Kanarek i Klaudia Kulon. Zarząd uznał, że Dariusz Świercz powinien był zagrać w tej imprezie.


 • Pardubice (Piorun)

Zarząd pogratulował Kacprowi Piorunowi ostatniej normy arcymistrzowskiej.


 • Dortmund (Bartel)

Włodzimierz Schmidt omówił występ Mateusza Bartla w elitarnym turnieju w Dortmundzie. Zauważył, że rywalizacja ze ścisłą światową czołówką wykazała braki w przygotowaniu debiutowym mistrza Polski. Dodał, że jest to problem całej polskiej szerokiej czołówki.


 • Mecz Polska-Ukraina

Mecz Polska-Ukraina zakończył się przekonującym zwycięstwem Ukrainy. Bardzo dobry występ zaliczył Dariusz Świercz.


 • Mecz kobiet Polska-Niemcy

W meczu kobiet Polska-Niemcy Polki zwyciężyły z wynikiem 13,5:11,5. Najlepszy wynik w polskiej drużynie uzyskały Monika Soćko i Klaudia Kulon, które zdobyły 3,5 pkt. z 5 partii. Karina Szczepkowska-Horowska zdobyła 3 punkty, Joanna Worek 2, a Katarzyna Toma 1,5 punktu.


 • Mecz Wojtaszek-Jobava

Prezes PZSzach Tomasz Sielicki pochwalił komentarz sportowy Włodzimierza Schmidta oraz podziękował Adamowi Dzwonkowskiemu za entuzjazm i organizację całego przedsięwzięcia.

Zarząd podziękował Marcinowi Szelągowi i prezesowi Wielkopolskiego Związku Szachowego Markowi Zboroniowi za pomoc i wielki wkład w organizację meczu.
Zarząd docenił wspaniałą transmisję przygotowaną nieodpłatnie przez firmę StreamOnline. Przekaz odbywał się na najwyższym światowym poziomie, a jego atrakcyjność podnosił komentarz sportowy arc. Włodzimierza Schmidta oraz mm. Marcina Szeląga. Zarząd docenił także wsparcie hotelu IBIS w Poznaniu, który zaoferował specjalne warunki Baadurowi Jobavie.
d. Olomouc (JK Duda), Paleochora turniej, Golden Sands – A.Dzwonkowski


 • Olomouc (JK Duda)

Jan Krzysztof Duda wypełnił normę na tytuł arcymistrza, zwyciężając w turnieju arcymistrzowskim w Ołomuńcu. Jest to wielki sukces i kolejny znakomity wynik świadczący o talencie i stałych ogromnych postępach młodego zawodnika.


 • Paleochora

W turnieju rozegranym systemem szwajcarskim Dariusz Świercz zajął IX miejsce. Mimo zajętego wysokiego miejsca i uzyskanego rankingu, był to wynik nie na miarę możliwości zawodnika.


 • Golden Sands

Dariusz Świercz z dorobkiem 6,5 punktu uplasował się na miejscu 10, a Marcel Kanarek z 6 punktami zajął miejsce 36. Wynik Dariusza Świercza był na poziomie jego rankingu, lecz poniżej jego możliwości.
e. Ligi juniorskie – T. Stefaniak

Wyniki ankiet ewaluacyjnych dotyczących I i Ekstraligi Juniorów, które odbyły się równolegle w Sielpi (Świętokrzyski Związek Szachowy) były bardzo dobre.

II liga spotkała się z wieloma skargami. Waldemar Taboła poinformował, że przeprowadził wizytację pokoi na II lidze. Pokoje różniły się między sobą standardem, a sam organizator mieszkał w jednym z pokoi o niższym standardzie.

Tomasz Delega przypomniał, ze wizytacje powinny odbywać się na początku imprezy, tak aby w razie ewentualnych niedociągnięć organizatorzy mieli szansę na ich poprawienie.


f. II Arcymistrzowski Turniej Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej – D. Rzepecka

W tegorocznym turnieju wzięły udział zawodniczki reprezentujące trzy federacje: Gruzję, Holandię i Polskę. Zwyciężyła Gruzinka Inga Charkhalashvili. Najlepiej z Polek wypadła Iweta Rajlich, która zajęła III miejsce. W zawodach wzięły udział trzy juniorki – medalistki MP do lat 18: Aleksandra Lach, Klaudia Wiśniowska i Anna Iwanow. Z młodych Polek najlepiej wypadła Anna Iwanow.

Turniej zamknął się wynikiem dodatnim.

Zarząd wyraził uznanie dla Piotra Murdzi za organizację imprezy i złożył podziękowanie dla biura.


g. Warsztaty dla organizatorów – T. Delega

Sprawozdanie z bezpłatnych warsztatów dla organizatorów szachowych ukazało się w Macie oraz w Newsletterze. Szkolenie prowadziło pięciu prelegentów, w tym dwóch zewnętrznych. Z ramienia PZSzach prowadzili je prezes Tomasz Sielicki, sekretarz generalny Tomasz Delega i dyrektor biura Piotr Murdzia.


Uczestnicy warsztatów w przeprowadzonych ankietach wyrażali zadowolenie z poziomu zajęć i bardzo chwalili ciekawą inicjatywę PZSzach. Wyrazili także zainteresowanie udziałem w przyszłości w podobnych warsztatach.
h. Spotkanie 23 czerwca dotyczące Akademii i spraw młodzieżowych – T. Sielicki

Ustalono, że trzeba zorganizować na jesieni spotkanie z udziałem trenerów-koordynatorów kadr wojewódzkich.i. Wakacje z szachami - B. Jeżak

Tegoroczne „Wakacje z szachami” odbyły się w Bęsi. W letnim obozie oprócz młodzieży z Polski wzięły udział dzieci z Litwy i Białorusi. Ich pobyt został ufundowany dzięki akcji „Szachiści grają dla Polonii”, która odbyła w grudniu 2011 na terenie całej Polski.


Zarząd podziękował Danucie Sanetrze i Bogdanowi Jeżakowi za organizację Wakacji z szachami w Bęsi.
10. Imprezy i starty planowane.

a. Olimpiada – W. Schmidt

Drużyna kobiet ma siódmy, a mężczyzn dwudziesty dziewiąty numer startowy. W obydwu przypadkach możemy mieć nadzieję na bardzo dobry wynik, jeśli w drużynie będzie atmosfera.


b. Poikovsky, Mecz Uniwersytetów – T. Sielicki

PZSzach załatwił R. Wojtaszkowi udział w turnieju kołowym im. A. Karpowa o średnim rankingu w okolicach 2700.


Jest szansa na zorganizowanie międzypaństwowego turnieju, w którym wzięłoby udział pięć uniwersytetów ukraińskich i pięć polskich. Reprezentacje rywalizowałyby ze sobą w systemie Scheveningen drużynowym. Rozgrywki odbyłyby się w Lublinie.

Mecz nie będzie obciążał budżetu PZSzach.


c. Olimpiada do lat 16, MŚJ – W. Taboła

Polski Związek Szachowy po raz pierwszy zdecydował się na udział w tych zawodach. Na zawody pojedzie czteroosobowa reprezentacja z trenerem-opiekunem Czesławem Spisakiem. Zarząd postanowił, że należy dokonać natychmiastowej rezerwacji hoteli dla grupy pewnych reprezentantów na Mistrzostwa Świata Juniorów, jadących z pełnym finansowaniem PZSzach. Dla komfortu graczy należy zarezerwować możliwie najlepsze hotele, nawet jeśli pozostali zawodnicy zostaną umieszczenie w innym ośrodku.


d. II zjazd Ekstraligi – W. Schmidt

Włodzimierz Schmidt potwierdził, że wszystko jest przygotowane do drugiej sesji Ekstraligi.


e. I i II liga seniorów – W. Schmidt

W I Lidze z powodu braku kontaktu z drużyną Prokonex Brzeg, została ona usunięta z listy startowej. Zamiast niej w lidze zagra drużyna YMCA Warszawa.

W II lidze wystartują 32 drużyny, w tym aż trzy drużyny, które zgłosiły się na podstawie punktu dopuszczającego do rozgrywek bez eliminacji drużyny z rankingiem średnim powyżej 2150.

Włodzimierz Schmidt zgłosił, że w tym roku nastąpiły problemy z komunikatami organizacyjnymi, które były niezgodne z regulaminami PZSzach.

Zarząd zalecił, aby w zakładce „Wybrane z kalendarza” na stronie głównej PZSzach zamieszczać odnośniki do wszystkich bieżących imprez PZSzach.
11 Sprawy bieżące.

a. Wykonanie preliminarza budżetowego na 30.06.2012 r. – B. Szenborn-Dańczak

Główna księgowa PZSzach przedstawiła wykonanie preliminarza budżetowego za pierwsze półrocze 2012. Udało się zgodnie z założeniami przeprowadzić zaplanowane imprezy. Współpraca z partnerami układa się korzystnie.

Dodatni wynik pozwala pokryć stratę z 2011 r.

Zarząd podkreślił, że szachy, jako jedna z nielicznych dyscyplin, otrzymały z MSiT dofinansowanie wyższe niż w roku ubiegłym. PZSzach jest doceniany za ciekawe inicjatywy, terminowe i dokładne rozliczanie przyznanych środków, a także dorobek medalowy naszych reprezentantów.


b. KNJ szybkie i błyskawiczne, (teraźniejszość i przyszłość) – T. Delega

We wrześniu odbędzie się pierwsze zgrupowanie KNJ BIS. W obecnej chwili trzynastu kadrowiczów potwierdziło udział, oczekujemy na pozostałe zgłoszenia.

W tegorocznych planach KNJ BIS są dwa zgrupowania, starty kontrolne oraz udział w mistrzostwach Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.

Ustalono wysokość kwoty, na jaką PZSzach złoży wniosek na finansowanie KNJ BIS w roku 2013.

Tomasz Delega powiedział, że jeśli projekt KNJ BIS uda się rozszerzyć zgodnie z planami, od przyszłego roku trzeba będzie powołać do kierownictwa drugą osobę, rozdzielając sprawy organizacyjne od szkoleniowych, analogicznie do Młodzieżowej Akademii Szachowej.
c. MP 2013 (Dyrektor turnieju, rezerwacja hotelu, sponsorzy) – T. Sielicki

Wiceprezes PZSzach Agnieszka Fornal-Urban poinformowała, że otrzymaliśmy propozycję współpracy z atrakcyjnym hotelem w Poznaniu, który jest chętny do podjęcia się roli partnera mistrzostw w 2013 roku. Zarząd uznał, że jest to bardzo dobry pomysł, a lipcowy mecz Wojtaszek-Jobava pokazał, że Poznań ma duży potencjał do organizacji imprez szachowych. Mistrzostwa odbyłyby się w marcu lub kwietniu, zależnie od terminu Indywidualnych Mistrzostw Europy i Indywidualnych Mistrzostw Europy Kobiet. Poznań jest ponadto siedzibą jednego z partnerów strategicznych PZSzach.


Zarząd postanowił, że drogą elektroniczną przeprowadzi głosowanie nad ewentualnym obniżeniem progu rankingowego dopuszczającego do Indywidualnych Mistrzostw Polski z 2500 do 2450.
d. OPP (wypracowanie strategii) – T. Delega

Zarząd zobowiązał biuro do zlecenia przygotowanie bannera zawierającego logo OPP, informację o możliwości przekazania 1% podatku, nr KRS i konta PZSzach.

Informacja o możliwości przekazywania 1% na PZSzach jako OPP powinna ukazywać się we wszystkich wydawnictwach książkowych PZSzach. Ponadto należy przygotować ogłoszenie do Mata oraz logo PZSzach jako OPP.

Trzeba przygotować zaktualizowaną wersję papieru firmowego, zawierającą logo OPP.

Trzeba przygotować ulotki z informacją o sposobie przekazywanie 1% podatku, które będę dystrybuowane na ligach, podczas Memoriału Gawlikowskiego i na innych ważnych imprezach tego roku.
e. Kongres FIDE – T. Sielicki, T. Delega

Podczas Olimpiady odbędzie się Kongres FIDE. PZSzach będzie reprezentowany przez prezesa Tomasza Sielickiego. Zarząd postanowił uprawnić dodatkowe dwie osoby do udziału w posiedzeniach komisji.


UCHWAŁA NR 92/08/2012

z dn. 25.08.2012

o upoważnieniu do reprezentowania PZSzach na posiedzeniach komisji FIDE
Zarząd upoważnił Agnieszkę Fornal-Urban i Agnieszkę Brustman do reprezentowania PZSzach na posiedzeniach komisji, zgodnie z ustaleniami reprezentacji Polski.
7 członków zarządu głosowało za. Agnieszka Fornal-Urban wstrzymała się od głosu. Nie głosowali Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
Zarząd zobowiązał biuro do przygotowania powyższych upoważnień w języku angielskim.
f. Sprzedaż i marketing – T. Sielicki, T. Delega

Tomasz Sielicki omówił problem braku w biurze osoby odpowiedzialnej za sprzedaż.


g. Nowe tytuły FIDE dla Polaków – Z. Chojnicki

Nieobecność referenta.


h. WCT, plany na przyszłość – A. Dzwonkowski

Adam Dzwonkowski przedstawił zarządowi dalsze plany dotyczące WCT. Podkreślił, że w gronie juniorów-członków WCT Jan Krzysztof Duda w największym stopniu spełnił oczekiwania i zrealizował cele, założone podczas przystępowania do programu Wojtaszek Comarch Team. Na następnej liście będzie miał powyżej 2460.

Bardzo dobrze rozwija się współpraca między Janem-Krzysztofem a liderem teamu Radosławem Wojtaszkiem. Radek pełni rolę wzoru szachowego dla młodszego zawodnika i przekazuje mu dobre wzorce sportowe. Również współpraca Darka z Radkiem układa się pomyślnie. Zawodnicy razem przygotowywali się do startu w Olimpiadzie Szachowej.
i. Współpraca z rodzicami juniorów – T. Delega

Tomasz Delega przedstawił problemy występujące we współpracy z niektórymi rodzicami juniorów, którzy prezentują roszczeniową postawę wobec działaczy i PZSzach, a jednocześnie utrudniają współpracę.

Zarząd uznał, ze należy rozwiązać sytuację z poszanowaniem interesów obu stron.

Tomasz Delega zobowiązał się do przygotowania propozycji rozwiązania sytuacji.


j. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

Zarząd zapoznał się z pisemnym sprawozdaniem Piotra Murdzi.

Adam Dzwonkowski zaproponował, aby ocena pracy biura była stałym punktem każdego zebrania zarządu.
k. Kongres ICCF – oferta Polska na rok 2013 – T. Stefaniak

Polska w zeszłym roku złożyła ofertę na organizację Kongresu ICCF, niestety oferta przegrała. Oferta została złożona ponownie. Propozycja zorganizowania Kongresu ICCF w Krakowie będzie rozpatrywana w listopadzie. Wstępny termin to 27.07-3.08.2013.


UCHWAŁA NR 93/08/2012

z dn. 25.08.2012

o dotacji na organizację Kongresu ICCF
Zarząd postanowił, że w przypadku nieotrzymania dotacji z MSIT na Kongres ICCF, dofinansuje go z własnych środków na kwotę do 4.000 zł. Biuro PZSzach nie będzie zaangażowane w organizację przedsięwzięcia.
7 członków zarządu głosowało za. Nie głosowali Bogdan Jeżak, Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
12. Wolne wnioski.

a. Zasady wypożyczania szachownic elektronicznych – P. Wajszczyk

Zarząd postanowił, że zasady zostaną przegłosowane elektronicznie.


12. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Zarządu.
UCHWAŁA NR 94/08/2012

z dn. 25.08.2012

o uchwaleniu terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów
Zarząd postanowił, że Walnym Zgromadzeniem Delegatów odbędzie się w niedzielę 28 października 2012. Dzień przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów, tj. 27.10.2012 odbędzie się zebranie zarządu PZSzach.
6 członków zarządu głosowało za. 1 głos wstrzymujący. Nie głosowali Bogdan Jeżak, Piotr Zieliński i Zenon Chojnicki (nieobecni na zebraniu).
13. Zakończenie.

Prezes PZSzach podziękował zebranym i zakończył posiedzenie.
: pub
pub -> Kendrick Lamar
pub -> Lista Przebojów Radia Pik
pub -> Piotr Wojewnik
pub -> Negotiating an Investment Strategy with Fuzzy Redescriptions
pub -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
pub -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
pub -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> Konkurs matematyczny „czar par”
pub -> OŚwiadczenie oświadczam, że pit roczny składam/składamy* : Urząd Skarbowy

Pobieranie 137.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna