Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49 8 września 2013 r godz. 10. 00-18. 00Pobieranie 124.9 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar124.9 Kb.
Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49

8 września 2013 r. godz. 10.00-18.00

Lista obecności:Członkowie Zarządu:

 1. Tomasz Delega – prezes PZSzach

 2. Adam Dzwonkowski - wiceprezes PZSzach

 3. Andrzej Modzelan - wiceprezes PZSzach

 4. Włodzimierz Schmidt - wiceprezes PZSzach

 5. Małgorzata Wojciechowska - wiceprezes PZSzach

 6. Andrzej Matusiak - wiceprezes PZSzach

 7. Bogdan Jeżak – skarbnik PZSzach

 8. Jan Kusina - członek zarządu PZSzach

 9. Aleksander Sokólski - członek zarządu PZSzach

 10. Krzysztof Góra- członek zarządu PZSzach

 11. Anna Mrozińska- członek zarządu PZSzach

Komisja Rewizyjna:

 1. Waldemar Taboła

 2. Piotr Zieliński

 3. Rafał Siwik

 4. Bogdan Obrochta

Pracownicy biura:

 1. Piotr Murdzia

 2. Dorota Rzepecka

Gość:

 1. Magdalena Zielińska – koordynator akcji „Edukacja przez szachy w szkole”


Agenda:

Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49

8 września 2013 r. godz. 10.00-18.00
1. Powitanie.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Zarządu z 15 i 16 czerwca 2013 r.

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

6. Sprawozdanie z realizacji postanowień dwóch poprzednich zebrań Zarządu:

a. KOF (aneks) – P. Murdzia

b. Kodeks szachowy – P. Murdzia

c. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia7. Sprawy bieżące.

a. Strategia PZSzach na lata 2013-2017 - T. Delega

b. Powołanie komisji zwyczajnych PZSzach - szefowie pionów

c. Plany pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów

d. Edukacja przez szachy w szkole – rozpoczęcie pilotażu - T. Delega, M. Zielińska

e. DME(K) 2013 (stan przygotowań, nominacje do reprezentacji, stroje)  – T. Delega, W. Schmidt, D. Rzepecka

f. Konkurs ofert , przyznanie imprez – M. Wojciechowska

g. Zmiany w systemie sportu młodzieżowego – A. Modzelan

h. Rozpatrzenie wniosków z WZD – T. Delega, B. Jeżak

i. Chessarbiter (stan bieżący) – A. Sokólski, P. Murdzia

j. WCT - stan bieżący – A. Dzwonkowski

k. Regulamin KN – J. Kusina, W. Schmidt8. Ocena imprez i startów.

a. Ekstraliga, II zjazd – A. Modzelan, W. Schmidt, P. Murdzia

b. MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych – A. Modzelan, P.Murdzia

c. DMPJ (Ekstraliga, I i II liga) – A. Modzelan

d. IMEK – W. Schmidt, P. Murdzia

e. Puchar Świata – W. Schmidt, P. Murdzia

f. Uniwersjada – P. Murdzia

g. DMEJ – A. Modzelan, P. Murdzia

h. Czwórmecz, Puchar Dworkowicza – A. Modzelan, P. Murdzia

i. DMŚ w szachach niewidomych – A. Matusiak

j. Kongres ICCF – T. Delega

k. Wakacje z szachami – B. Jeżak9. Imprezy i starty planowane.

a. MŚ do lat 20 – W. Schmidt, P. Murdzia

b. MŚ w solvingu - P. Murdzia

c. MEJ - A. Modzelan, M. Bartel, P. Murdzia

d. MŚJ - A. Modzelan, M. Bartel, P. Murdzia

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie.

1. Powitanie.

Prezes powitał zebranych i wyjaśnił, że Anna Mrozińska będzie 20 minut spóźniona.2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Prezes stwierdził ważność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Andrzej Modzelan prosił o przesunięcie spraw młodzieżowych (zmiany w systemie sportu młodzieżowego) przed omówieniem Konkursu Ofert. Zamieniono kolejność punktów g i f.

Porządek obrad po zmianie zatwierdzono. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

4. Zatwierdzenie protokółów posiedzeń Zarządu z 15 i 16 czerwca 2013 r.

Protokoły z dwóch ostatnich zebrań zarządu przyjęto jednogłośnie bez uwag.5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

Zarząd zapoznał się z informacją o uchwałach elektronicznych, które zostały podjęte od ostatniego posiedzenia.UCHWAŁA NR 63/6/2013

Z dn. 24 czerwca 2013
O zatwierdzeniu regulaminu i dokumentów Konkursu Ofert na 2014 rok

Zarząd PZSzach zatwierdził regulamin i dokumenty Konkursu Ofert na 2014 rok.

Głosowało jedenastu członków Zarządu. Jedenaście głosów za.


UCHWAŁA NR 64/7/2013

Z dn. 5 lipca 2013
W sprawie Radosława Wojtaszka

Zarząd podjął uchwałę w sprawie Radosława Wojtaszka.
Głosowało jedenastu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.

UCHWAŁA NR 65/7/2013

Z dn. 11 lipca 2013
O przyznaniu Pawłowi Teclafowi pełnego finansowania na MEJ w Budwie

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie Pawłowi Teclafowi pełnego finansowania udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów w Budwie w 2013 roku wraz z opieką trenerską.

Ostatecznym warunkiem dofinansowania jest akceptacja MSiT.Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.

UCHWAŁA NR 66/7/2013

Z dn. 11 lipca 2013
O odrzuceniu wniosku Igora Janika o przyznanie pełnego finansowania na MEJ w Budwie

Zarząd nie wyraził zgody na przyznanie Igorowi Janikowi pełnego finansowania udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów w Budwie w 2013 roku wraz z opieką trenerską.
Głosowało dziewięciu członków zarządu. Siedem głosów za, jeden głos przeciw, jeden głos wstrzymujący. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.


UCHWAŁA NR 67/7/2013

Z dn. 11 lipca 2013
O odrzuceniu wniosku Grzegorza Nasuty o przyznanie pełnego finansowania na MEJ w Budwie

Zarząd nie wyraził zgody na przyznanie Grzegorzowi Nasucie pełnego finansowania udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów w Budwie w 2013 roku wraz z opieką trenerską.
Głosowało dziewięciu członków zarządu. Siedem głosów za, jeden głos przeciw, jeden głos wstrzymujący. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.

UCHWAŁA NR 68/7/2013

Z dn. 11 lipca 2013
O powołaniu Jacka Bielczyka na stanowisko kierownika ekipy na MEJ 2013

Zarząd powołał Jacka Bielczyka na stanowisko Kierownika Ekipy na Mistrzostwa Europy Juniorów 2013.
Głosowało dziewięciu członków zarządu. Osiem głosów za, jeden głos wstrzymujący. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.
UCHWAŁA NR 69/7/2013

Z dn. 11 lipca 2013
O zgodzie na przesunięcie terminu wpłaty Victoria Kielce

Zarząd PZSzach przyjął wniosek Leszka Jarosza z klubu Victoria Kielce o przesunięcie terminu wpłaty, wg następującego harmonogramu: 1. do 14 lipca klub przeleje na konto PZSzach nie mniej niż 3000,00zł; 2. kwotę 7500,00 zł. klub przeleję w ciągu 10 dni od zakończenia Mistrzostw; 3. Pozostała należność zostanie zapłacona najpóźniej w 1-szej dekadzie września, czyli przed wyjazdem na MEJ. Wniosek, po wcześniejszych konsultacjach, został pozytywnie rozpatrzony przez Wiceprezesa ds. Młodzieżowych.
Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.
UCHWAŁA NR 70/7/2013

Z dn. 11 lipca 2013
o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu wpłaty Lidii Czarneckiej

Zarząd PZSzach zaakceptował wniosek dotyczący zawodniczki Lidii Czarneckiej o przesunięcie terminu wpłaty na okres do 30 lipca. Wniosek, po wcześniejszych konsultacjach, został pozytywnie rozpatrzony przez Wiceprezesa ds. Młodzieżowych.
Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.

UCHWAŁA NR 71/7/2013

Z dn. 11 lipca 2013
O powołaniu reprezentacji Polski na MEJ 2013 w Budwie

Zarząd PZSzach powołał reprezentację Polski na Mistrzostwa Europy juniorów, Budwa 2013 (zawodników i trenerów podstawowego składu, zawodników jadących z częściowym finansowaniem).

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Siedem głosów za, dwa głosy wstrzymujące. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.UCHWAŁA NR 72/7/2013

Z dn. 14 lipca 2013
O zatwierdzeniu składu Kadry Narodowej na okres 1.07-31.12.2013

Zarząd zatwierdził skład Kadry Narodowej na okres 1.07-31.12.2013:
Kadra Narodowa 1.07 – 31.12.2013

Kadra Narodowa Mężczyzn:

Bartosz Soćko GM 2646 – p.2.6.1.

Grzegorz Gajewski GM 2653 – p.2.6.2.

Dariusz Świercz GM 2650 – p.2.6.3. i p.2.9.

Mateusz Bartel GM 2619 – p.2.6.3.

Kamil Mitoń GM 2606 – p.2.6.3.

Jan-Krzysztof Duda GM 2536 – p.2.9.
Kadra Narodowa Kobiet:
Monika Soćko GM 2436 – p.4.6.1.

Jolanta Zawadzka WGM 2393 – p.4.6.2.

Iweta Rajlich IM 2411 – p.4.6.3.

Karina Szczepkowska – Horowska WGM 2380 – p.4.6.3.

Joanna Majdan – Gajewska WGM 2375 – p.4.6.3.
Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2013. (rankingi 01.2013)
Marcel Kanarek IM 2482 – p.3.1.2.

Anna Iwanow WIM 2192 – p.5.1.2.

Głosowało jedenastu członków Zarządu. Dziewięć głosów za, jeden głos przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
UCHWAŁA NR 73/8/2013

Z dn. 8 sierpnia 2013
O przyznaniu srebrnej odznaki honorowej Stefanowi Parzuchowi

Zarząd PZSzach przyznał srebrną odznakę honorową Polskiego Związku Szachowego Stefanowi Parzuchowi.
W głosowaniu wzięło udział 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Jan Kusina i Krzysztof Góra.

UCHWAŁA NR 74/8/2013

Z dn. 9 sierpnia 2013
O przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków zwyczajnych Polskiego Związku Szachowego następujące kluby:
CON CORDIUM Starogard Gdański (woj. pomorskie)

TKKF „PROMYK” Ciechanów (woj. mazowieckie)

ULKS „SKOCZKI” Stojanowo (woj. wielkopolskie)

TKKF "Boronovia" Boronów (woj. śląskie)


Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.

UCHWAŁA NR 75/8/2013

Z dn. 9 sierpnia 2013
O skreśleniu klubów z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków PZSzach klubów, które złożyły deklarację likwidacji:

MLKS Solec Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie)

LZS Szubin (woj. kujawsko-pomorskie)

BTSz Białystok (woj. podlaskie)

UMKS GAMBIT Augustów (woj. podlaskie)

UKS Ciechanowiec (woj. podlaskie)

UKS OLIMPIK Mońki (woj. podlaskie)

KS Pocztowiec Poznań (woj. wielkopolskie)


Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.

UCHWAŁA NR 76/8/2013

Z dn. 9 sierpnia 2013
O skreśleniu klubów z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków PZSzach klubów, które nie płaciły składek przez co najmniej 2 lata. Wobec tych klubów została przeprowadzona przez PZSzach statutowa procedura.
KU AZS UE Wrocław (woj. dolnośląskie)

AZS UKW Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)

UKS GOK Galewice (woj. łódzkie)

LKS STOMIL Bełchatów (woj. łódzkie)

UKS "Victor" Zamość (woj. lubelskie)

US-PK "Łabędź" Siemień (woj. lubelskie)

GKSz "POLFA" Grodzisk Mazowiecki (woj. mazowieckie)

UKS "Jedwabnik" Milanówek (woj. mazowieckie)

SSz "PARAZAUROLOFF" Izabelin (woj. mazowieckie)

SPDK "Staroniwa" Rzeszów (woj. podkarpackie)

LKS "Żuławy" Nowy Dwór Gdański (woj. pomorskie)

KKS "Warmia" Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

AZS-UWM Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

MUKSz-W "Komandoria" Poznań (woj. wielkopolskie)

UKS Gim-2 Środa Wlkp. (woj. wielkopolskie)
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.

UCHWAŁA NR 77/8/2013

Z dn. 9 sierpnia 2013
O skreśleniu klubu MKS Sygnał Chodel z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków PZSzach klubu MKS Sygnał Chodel, jeśli do końca roku nie rozpocznie on spłaty zaległości.
Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.

UCHWAŁA NR 78/8/2013

Z dn. 9 sierpnia 2013
O nieskreśleniu klubów z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o pozostawieniu na liście członków PZSzach klubów, które zostały zgłoszone do usunięcia przez Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy z powodu rocznego niepłacenia składek (Uchwała Zarządu KPZSzach nr 10/03/2013 z dn. 14.03.2013):
- KSz Leszczyński Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)

- OSiR Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie)


Głosowało dziesięciu członków zarządu. Cztery głosy za skreśleniem klubów, pięć głosów przeciw, jeden głos wstrzymujący. Nie głosował Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 79/8/2013

Z dn. 15 sierpnia 2013
O przyznaniu organizacji MP Seniorów i osób niepełnosprawnych

Zarząd PZSzach wyraził zgodę przeprowadzenie Mistrzostw Polski Seniorów i Osób Niepełnosprawnych przez Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie i Dyrekcję WZW Jawor.


Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 80/8/2013

Z dn. 16 sierpnia 2013
O sfinansowaniu startu Kamila Draguna w MŚJ

Zarząd PZSzach zdecydował o sfinansowaniu startu w Mistrzostwach Świata Juniorów w 2013 roku, w tym zapewnienia opieki trenerskiej, Kamilowi Dragunowi.


Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za, jeden głos przeciw. Nie głosował Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 81/8/2013

Z dn. 16 sierpnia 2013
O sfinansowaniu startu Oliwii Kiołbasy w MŚJ

Zarząd PZSzach zdecydował o sfinansowaniu startu w Mistrzostwach Świata Juniorów w 2013 roku, w tym zapewnienia opieki trenerskiej, Oliwii Kiołbasie.
Głosowało 10 członków Zarządu. Siedem głosów za, jeden głos przeciw. Dwóch członków zarządu wstrzymało się od głosu. Nie głosował Krzysztof Góra.
Adam Dzwonkowski zgłosił uwagę, że część spraw, których dotyczą uchwały, nie wymaga decyzji całego zarządu, decyzje powinno podejmować biuro PZSzach w porozumieniu z odpowiednim członkiem zarządu.
6. Sprawozdanie z realizacji postanowień dwóch poprzednich zebrań Zarządu:
a. KOF (aneks) – P. Murdzia

Tekst jednolity KOF 2013 po zmianach wprowadzonych przez Aneks do KOF 1/2013 został zamieszczony na stronie.


b. Kodeks szachowy – P. Murdzia

Piotr Murdzia przedstawił ustalenia z Andrzejem Filipowiczem, który przygotuje zaktualizowany kodeks szachowy. Nowy kodeks będzie zawierał zmiany, które zostaną prawdopodobnie wprowadzone przez kongres FIDE na przełomie września i października w Tallinie. Kodeks zostanie opracowany w postaci elektronicznej, w formie edytowalnej.

Piotr Murdzia podpisze w tej sprawie porozumienie z panem Filipowiczem.
c. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

Sekretarz Generalny przedstawił sprawozdanie z pracy biura. Oprócz bieżących spraw administracyjno-biurowych, w ostatnim czasie pracownicy zaangażowani byli w projekt „Edukacja przez szachy w szkole”. Wysłane zostały zapytania ofertowe na dodruk I części podręcznika „Grajmy w szachy” oraz na bierki szachowe dla szkół objętych projektem. Najkorzystniejszą ofertę na dodruk złożyła lubelska drukarnia, a na bierki szachowe firma Luka Chess.

W wyniku porozumienia szachownice wyprodukowała na własny koszt firma Egmont.

Biuro przygotowało również wyjazdy reprezentacji na zawody zagraniczne, angażując się przede wszystkim na MEJ i MŚJ, na które zawsze udają się duże ekipy.

Pracownicy PZSzach biorą także udział w przygotowaniach Drużynowych Mistrzostw Europy.

Od stycznia biuro PZSzach zajmuje się także rankingiem ChessArbiter. Aktualnie obsługuje także licencje instruktorskie.

Na marginesie Piotr Murdzia zwrócił zarządowi uwagę na konieczność wypracowania systemu certyfikowania przy kolejnych kursach instruktorskich oraz przypomniał o propozycji Jacka Bielczyka w powyższej kwestii. Zarząd zdecydował, ze rozpatrzy tę sprawę w terminie późniejszym.

Ważną sprawą są też turnieje czwartkowe i weekendowe, które PZSzach organizuje w celu popularyzacji gry w szachy, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi najmu lokalu.

Siedziba PZSzach została w ostatnim czasie odnowiona, nastąpiło odmalowanie podłogi w sali gry – niestety, inne rozwiązania byłyby zbyt drogie, gdyż koszt linoleum i wylewki samopoziomującej to ok. 10.000 zł.
Piotr Murdzia przedstawił następnie zarządowi obowiązki każdego pracownika.
7. Sprawy bieżące.

a. Strategia PZSzach na lata 2013-2017 - T. Delega


Prezes PZSzach Tomasz Delega przedstawił najważniejsze działania na kadencje zarządu 2013-2017.

Jednym z priorytetów jest uruchomienie Rady Przyjaciół Szachów, na której czele stanie były prezes Tomasz Sielicki. Do rady zostaną zaproszeni w pierwszej kolejności członkowie Komitetu Honorowego DME. Obecny zarząd ma także położyć większy nacisk na popularyzację szachów i sport powszechny, w myśl zasady „Szachy dla każdego”. Jednym z elementów realizacji będzie popularyzacja szachów szybkich i błyskawicznych, jako formy rozgrywek dostępnej dla szerokiego grona szachistów. Prezes poprosił wiceprezesa ds. sportowych Włodzimierza Schmidta o rozważenie, czy istnieje możliwość zorganizowania lig w szachach szybkich w celu popularyzacji gry w szachy wśród zawodników średniego szczebla, którzy nie mają czasu na grę w klasycznej lidze z powodu spraw zawodowych i rodzinnych.

Ważnym polem działania zarządu będzie budowanie zaplecza obydwu reprezentacji. Obecnie w przypadku mężczyzn takie silne zaplecze graczy aspirujących do reprezentacji narodowej istnieje, jednak sytuacja w kobiecych szachach jest dużo gorsza. Jest to zadanie dla pionu młodzieżowego pod kierownictwem Andrzeja Modzelana.

Zarząd stoi także przed ważnym zadaniem pomocy w przywróceniu polskim openom ich dawnej świetności, tak aby były silne i licznie obsadzone.

Kolejnym ważnym celem jest wprowadzenie szachów na World Games 2017 we Wrocławiu. Włączenie do World Games może się przełożyć na finansowanie szachów, gdyż szachistów mogłyby wówczas objąć specjalne programy przygotowań do tych zawodów.

Zawodnicy czołówki kobiet i mężczyzn powinni mieć raz na rok wspólne zgrupowanie, z udziałem trenerów oraz psychologa. Obecność na takim zgrupowaniu powinna być obowiązkowa, bez możliwości zwolnienia zawodnika.

W pionie młodzieżowym wielkie nadzieje związane są z dwoma projektami. Pierwszy z nich to wprowadzenie szachów do World Games, które mogłyby się stać przedsionkiem dla reprezentacji młodzieżowej do reprezentacji olimpijskiej. Drugi to reanimacja projektu kadry juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych. Na ten projekt w roku ubiegłym PZSzach otrzymał 100.000 zł. W tym roku MSiT nie przyznało dofinansowania, ale są szanse, że w następnych latach projekt z powrotem uzyska dotację.

Do rozwiązania będzie także kwestia kadr wojewódzkich.

Ogromnym przedsięwzięciem PZSzach jest projekt „Edukacja przez szachy w szkole”. Projekt ma charakter kluczowy. Trzeba zaplanować rozszerzenie o kolejne województwa. Prezes zwrócił się do Andrzeja Matusiaka z prośbą o współpracę z Magdaleną Zielińską i wspólne podjęcie starań o pozyskanie dla projektu funduszy unijnych.

Na polu promocji i marketingu ważnym zadaniem będzie pozyskanie nowych partnerów oraz utrzymanie współpracy z dotychczasowymi. Trzeba będzie zaplanować nowe projekty promocyjne i być może powrócić do zawieszonego obecnie projektu „Spotkanie z PZSzach”.

Należy również zaplanować wydawnictwa PZSzach na najbliższe lata.

Prezes chciałby, aby szachom poświęcone były dwie okazałe konferencje prasowe w roku, z udziałem licznych dziennikarzy.


b. Powołanie komisji zwyczajnych PZSzach - szefowie pionów

c. Plany pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów

Punkty omówiono łącznie.
Wiceprezes ds. sportowych Włodzimierz Schmidt przedstawił skład Komisji Sportowej. Na przewodniczącego zaproponował Witalisa Sapisa. W składzie komisji mają się znaleźć: Bartłomiej Macieja, Jacek Gdański, Łukasz Turlej i Mateusz Bartel (propozycja). Najważniejsze zadania do realizacji przez Komisję Sportową to przejrzenie i modyfikacja regulaminów, szczególnie Kadry Narodowej i lig centralnych. Nowelizacja musi objąć m.in. zapisy dotyczące Kadry Narodowej do lat 20, ponadto Regulamin Kadry Narodowej wymaga uzupełnień. Zadaniem komisji będzie także zbadanie szans na zorganizowanie rozgrywek w szachach szybkich.

Nie będzie oddzielnej Komisji Regulaminowej. W pracy Komisji Sportowej nad regulaminami powinien brać udział przedstawiciel Komisji Młodzieżowej.


UCHWAŁA NR 82/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O powołaniu W. Sapisa na przewodniczącego Komisji Sportowej

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Witalisa Sapisa na przewodniczącego Komisji Sportowej.
Głosowało jedenastu członków zarządu. Osiem głosów za, jeden głos przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.
Wiceprezes ds. młodzieżowych Andrzej Modzelan zaproponował Marka Matlaka na przewodniczącego Komisji Młodzieżowej, jako największego specjalistę w sprawach szachów młodzieżowych w Polsce. Proponowany skład komisji to Wojciech Moranda i Aleksander Miśta, którzy zajmować się będą kwestiami związanymi z Młodzieżową Akademią Szachową; Winicjusz Drozdowski – kilkukrotny kierownik reprezentacji podczas rozgrywek MEJ i MŚJ, Waldemar Gałażewski, Paweł Dudziński i Łukasz Brożek – zaangażowany działacz ze Śląska. Dzięki takiemu składowi osobowemu duże i silne ośrodki szachów juniorskich będą miały swoich przedstawicieli.

Andrzej Modzelan podkreślił, że Komisja Młodzieżowa będzie miała dużo pracy, w związku z oczekującym na wyjaśnienie tematem kadr wojewódzkich i Olimpiady Sportów Młodzieżowych, a także kwestiami wyjazdów na MEJ , MŚJ, także na koszt własny zawodników.

Krzysztof Góra zwrócił uwagę, że potrzebna jest szeroka debata w sporcie młodzieżowym.
UCHWAŁA NR 83/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O powołaniu M. Matlaka na przewodniczącego Komisji Młodzieżowej

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Marka Matlaka na przewodniczącego Komisji Młodzieżowej.


Głosowało jedenastu członków zarządu. Siedem głosów za, jeden głos przeciw. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.
Wiceprezes ds. sportu powszechnego Andrzej Matusiak zaproponował na przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego Jana Kusinę. Poinformował zebranych, że jednym z zadań komisji będzie opracowanie nowej formuły MP Amatorów, które od 2016 roku miałyby być rozgrywane w formie Grand Prix. Dalekosiężnym projektem jest też międzynarodowa liga, która objęłaby państwa z grupy wyszehradzkiej: Polskę, Czechy, Węgry i Słowację.

UCHWAŁA NR 84/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O powołaniu J. Kusiny na przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Jana Kusiny na stanowisko przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego.


Głosowało jedenastu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Wiceprezes Małgorzata Wojciechowska poinformowała, że przewodniczący Komisji Promocji zostanie zaproponowany w późniejszym terminie.

Wiceprezes ds. międzynarodowych i komunikacji Adam Dzwonkowski przedstawił kandydatów na przewodniczących kolejnych komisji.UCHWAŁA NR 85/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O powołaniu T. Lissowskiego na przewodniczącego Komisji Historycznej

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Tomasza Lissowskiego na przewodniczącego Komisji Historycznej.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.


UCHWAŁA NR 86/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O powołaniu Ł. Turleja na przewodniczącego Komisji Międzynarodowej

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Łukasza Turleja na przewodniczącego Komisji Międzynarodowej.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.


UCHWAŁA NR 87/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O powołaniu A. Czyża na przewodniczącego Komisji Komunikacji

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Artura Czyża na przewodniczącego Komisji Komunikacji.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.


d. Edukacja przez szachy w szkole – rozpoczęcie pilotażu - T. Delega, M. Zielińska
Koordynator projektu Magdalena Zielińska przedstawiła informację o przebiegu działań. W województwach mazowieckim i podlaskim projekt jest na etapie wdrażanie, łącznie jest nim objętych 90 szkół mazowieckich i 14 podlaskich. Szacuje się, że program obejmie prawie 3000 dzieci. Liczba ta jest płynna, gdyż wobec ogromnego zainteresowania rodziców szkoły zgłaszają chęć objęcia programem większej liczby klas.

W województwie dolnośląskim projekt jest na etapie przygotowań. Niestety są pewne problemy spowodowane m.in. programem szkolenia nauczycieli, który pozostawia wiele do życzenia. gdyż 12 godzin jako kompletny kurs dla nauczycieli, przygotowujący ich od podstaw, to zdecydowanie za mało.

W województwie świętokrzyskim projekt jest przeprowadzany w sposób autonomiczny wobec PZSzach, za zgodą poprzedniego prezesa, według programu i materiałów PZSzach, przekazanych nieodpłatnie.

Zainteresowanie projektem jest bardzo duże w całym kraju. Do koordynatora napływają zapytania z pozostałych województw o rozszerzenie projektu na ich terytorium – zarówno od samorządów i władz dużych miast, jak i pojedynczych szkół i działaczy szachowych.

Aktualnie w pozostałych województwach na razie uczestniczą w programie pojedyncze szkoły oraz miejscowości, które otrzymały od PZSzach przeszkolenie nauczycieli i prawo zakupu podręczników w cenie 10 zł.

Zarząd przedyskutował możliwości wsparcia takich ośrodków. Magdalena Zielińska podkreśliła, że inne ośrodki szkolące dzieci otrzymują od PZSzach program nauczania, program szkolenia nauczycieli oraz materiały do szkolenia, które także są formą wsparcia, gdyż programy i materiały na rynku edukacyjnym kosztują po kilka tysięcy złotych.

Konieczny jest dodruk I części książki. Wiele szkół zgłasza także zapotrzebowanie na II część podręcznika.

Finalizowana jest sprawa przekazania szkołom sprzętu szachowego. Szachownice i bierki dla szkół mazowieckich i podlaskich zostały sfinansowane ze środków partnerów. Bierki zostały zakupione dzięki dotacji Fundacji BRE Banku, a szachownice wyprodukowała firma Egmont.

Piotr Zieliński podkreślił, że Edukacja przez szachy w szkole to najważniejszy projekt PZSach w ciągu ostatnich kilku lat. Jego sukces będzie dla szachów ogromnym skokiem prestiżowym.

Ustalono, że decyzje o objęciu kolejnych województw projektem zostaną podjęte przez wiceprezesa ds. sportu powszechnego w porozumieniu z koordynatorem,.

Prezes PZSzach Tomasz Delega zaproponował, aby koordynator projektu i wiceprezes ds. sportu powszechnego zorientowali się w możliwościach pozyskania dotacji dla tego projektu z Unii Europejskiej. Decyzje o sposobach finasowania projektu wypracuje koordynator projektu wraz z Wiceprezesem d/s Międzynarodowych oraz Komunikacji Adamem Dzwonkowskim. Po dokonaniu ustaleń przez powyższe osoby, biuro PZSzach otrzyma od nich wytyczne odnośnie dalszych działań.
e. DME(K) 2013 (stan przygotowań, nominacje do reprezentacji, stroje)  – T. Delega, W. Schmidt, D. Rzepecka
Włodzimierz Schmidt przedstawił składy drużyn:


 1. Bartosz Soćko – zgodnie z regulaminem, mistrz Polski

 2. Grzegorz Gajewski – zgodnie z regulaminem, wicemistrz Polski

 3. Dariusz Świercz - zgodnie z regulaminem, zawodnik z najwyższym rankingiem, z pominięciem uprawionych

 4. Mateusz Bartel - zgodnie z regulaminem, zawodnik z najwyższym rankingiem, z pominięciem uprawionych

 5. Kamil Mitoń – zgodnie z regulaminem, kolejny zawodnik z listy, o ile trener kadry w porozumieniu z wiceprezesem ds. sportowych nie wskaże innego zawodnika

Kobiety:


 1. Monika Soćko - zgodnie z regulaminem, mistrzyni Polski

 2. Jolanta Zawadzka – zgodnie z regulaminem, wicemistrzyni Polski

 3. Iweta Rajlich - zgodnie z regulaminem, zawodniczka z najwyższym rankingiem, z pominięciem uprawionych

 4. Joanna Majdan-Gajewska - zgodnie z regulaminem, zawodniczka z najwyższym rankingiem, z pominięciem uprawionych

 5. Karina Szczepkowska-Horowska - zgodnie z regulaminem, kolejna zawodniczka z listy, o ile trener kadry w porozumieniu z wiceprezesem ds. sportowych nie wskaże innego zawodnika

Do reprezentacji nadziei olimpijskich Włodzimierz Schmidt zaproponował pięciu zdolnych zawodników, w proponowanej kolejności szachownic: Jan-Krzysztof Duda, Kamil Dragun, Jacek Tomczak, Kacper Piorun, Kacper Drozdowski. Jest to piątka bardzo rozwojowych zawodników, w których warto inwestować. Reprezentacja ta może sprawić dużą pozytywną niespodziankę.


Proponowane zawodniczki do składu nadziei olimpijskich to: Klaudia Kulon, Anna Iwanow, Oliwia Kiołbasa, Mariola Woźniak, Aleksandra Lach i Maria Leks.

UCHWAŁA NR 88/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O powołaniu reprezentacji Polski mężczyzn na DME 2013

Zarząd powołał reprezentację Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy 2013 w składzie: Bartosz Soćko, Grzegorz Gajewski, Dariusz Świercz, Mateusz Bartel, Kamil Mitoń (warunkowo).


Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 89/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O powołaniu reprezentacji Polski kobiet na DME 2013

Zarząd powołał reprezentację Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet 2013 w składzie: Monika Soćko, Jolanta Zawadzka, Iweta Rajlich, Joanna Majdan-Gajewska, Karina Szczepkowska-Horowska.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.


UCHWAŁA NR 90/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O powołaniu II reprezentacji mężczyzn na DME 2013

Zarząd powołał II reprezentację Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy 2013 w składzie: Jan-Krzysztof Duda, Kamil Dragun, Jacek Tomczak, Kacper Piorun, Kacper Drozdowski.


Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. (Jeden członek zarządu nieobecny podczas głosowania – A. Matusiak).
Ze względu na parzystą liczbę drużyn, II reprezentacja kobiet zostanie powołana w terminie późniejszym.
Sprawą strojów dla reprezentacji zajmą się z ramienia zarządu Małgorzata Wojciechowska, a ze strony biura Dorota Rzepecka.
Tomasz Delega przedstawił stan przygotowań do DME. Mistrzostwa mają przyznany patronat honorowy Prezydenta RP, ponadto w skład Komitetu Honorowego weszło wiele znakomitych osób. Pozyskano do współpracy gwiazdy innych dyscyplin sportowych, które zapraszają na szachowe mistrzostwa. Nawiązano współpracę z Totalizatorem Sportowym. Zorganizowano także wypożyczenie sprzętu i flag narodowych na zawody.

Aktualnie na liście zgłoszeń znajduje się 35 drużyn męskich i 30 drużyn kobiecych.


f. Zmiany w systemie sportu młodzieżowego – A. Modzelan

Andrzej Modzelan przedstawił propozycje zmian i działań w obszarze sportu młodzieżowego, przedyskutowane i przegłosowane w gronie Komisji Młodzieżowej. • Zmniejszenie od 2014 r. liczby zespołów degradowanych z Ekstraligi Juniorów z trzech do dwóch.

Aktualny system powoduje zbyt dużą rotację zespołów między ligami. Ponadto jest to ujednolicenie z systemem seniorskim.

 • Memoriał Zbigniewa Czajki

Trzeba poczynić starania o upamiętnienie Zbigniewa Czajki poprzez zorganizowanie turnieju z normą arcymistrzowską dla zawodników do lat 20-23.

 • Stworzenie struktury szachowej o kształcie piramidy, na wzór niemiecki – z szerokim dołem, który umożliwia wyłonienie najbardziej utalentowanych jednostek.

 • Ponieważ z powodu zmian w systemie szkolnictwa (sześciolatki w szkołach), straciły racje bytu Mistrzostwa Polski Przedszkolaków. Wskutek tych zmian wzrośnie liczba dzieci grających w Pucharze Polski w grupach do lat 8, które i tak są bardzo liczne. Dystans 9 rund nie zawsze pozwala sprawiedliwie wyłonić zwycięzców. Andrzej Modzelan zaproponował, aby z tego powodu rozszerzyć rozgrywki do 11 rund, bez zmiany liczby dni imprezy.

 • Rozegranie Pucharu Polski do lat 10 w formule otwartej, bez eliminacji, na dystansie 11 rund w ciągu 8 dni, w tempie 1h + 30 sek. na ruch.

 • Brak zmian w rocznikach olimpijskich – chyba że nie będzie OSM.

 • Zmiana systemu eliminacji do mistrzostw Polski do lat 16 i 18. Zlikwidowane Turnieju Pierwszej Szansy. Finały do lat 16 zostałyby rozegrane w grupach 36 osób (4 więcej niż miejsca punktowane ministerialnie – 32 miejsca). Do finału kwalifikowałoby się 26 zawodników z rankingu, pozostała dziesiątka zostałaby wyłoniona z rozgrywek półfinałowych, które odbyłyby się w terminie dawnego TOS. Rezerwowymi byliby zawodnicy z listy rankingowej na1 lutego (przy rozegraniu finałów w marcu). Lista może być powiększona jedynie o zwycięzców szachownic na ligach. Finały do lat 18 rozegrane zostałyby analogicznie, przy udziale 28 zawodników, 20 z listy rankingowej i 8 osób z półfinału.

Jan Kusina uznał, że otwarcie grupy dziesięciolatków jest zasadne, natomiast półfinały w pozostałych grupach powinny pozostać, gdyż są to bardzo ważne zawody z punktu widzenia związków wojewódzkich. Makroregiony do lat 16 i 18 są także zastrzykiem finansowym dla związków.

Bogdan Jeżak odpowiedział, że dofinansowane są makroregiony w grupach olimpijskich (11 i 13 lat), obecność 15 – 17 latków nie wpływa na wysokość dofinansowania.

Andrzej Modzelan podkreślił, ze makroregion w grupie do lat 9 nie ma sensu, gdyż w tej grupie wiekowej dzieci grają w szachy poniżej godziny przy 1 rundzie dziennie.

Adam Dzwonkowski podkreślił, że konieczne jest wsparcie ze strony PZSzach dla najzdolniejszych zawodników i zawodniczek juniorskich, mających perspektywy w szachach seniorskich. Dlatego jak najwcześniej trzeba z zawodnikami rozmawiać, ustalając plany startów w najważniejszych imprezach. Grupa ta obejmuje kilkoro najzdolniejszych zawodników.

Anna Mrozińska zaznaczyła, że uwolnienie grupy do lat 10 spowoduje, ze w turnieju będą grały dzieci ledwo umiejące grać w szachy, co obniży rangę mistrzostw.

Jan Kusina dodał, że już teraz w wielu słabszych regionach brakuje eliminacji, co niedobrze wpływa na sytuację szachów.

Krzysztof Góra uzupełnił, że makroregion to święto szachów w województwie. Nie należy odbierać z rozgrywek kolejnych grup, gdyż obniży to prestiż zawodów. PZSzach nie powinien podejmować takich decyzji bez konsultacji z regionami.
UCHWAŁA NR 88/9/2013

Z dn. 8 września 2013
O zmniejszeniu liczby drużyn spadających z Ekstraligi Juniorów z 3 do 2

Zarząd PZSzach zdecydował o zmniejszeniu liczby drużyn spadających z rozgrywek Ekstraligi Juniorów z trzech do dwóch. Zmiana zostanie wprowadzona w 2014 roku.
Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.
Prezes PZSzach Tomasz Delega zdecydował, że w pozostałych sprawach zarząd nie będzie głosował od razu, gdyż wymagają one czasu i konsultacji. Przeprowadzone zostały wewnętrzne głosowania sondażowe, pozwalające wiceprezesowi ds. młodzieżowych zorientować się, czy zarząd popiera poszczególne projekty.
f. Konkurs ofert , przyznanie imprez – M. Wojciechowska
Wiceprezes Zarządu d/s. promocji i organizacji Małgorzata Wojciechowska przedstawiła rekomendacje Komisji Ofertowej, której posiedzenia odbyły się 13 i 16 sierpnia 2013. Na trzy imprezy nie wpłynęły żadne oferty: Indywidualne Mistrzostwa Polski rozegrane łącznie z Indywidualnymi Mistrzostwami Polski Kobiet, Turniej Pierwszej Szansy oraz Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych.
Zarząd PZSzach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami podjął decyzję o przyznaniu organizacji imprez na 2013 następującym oferentom:

UCHWAŁA NR 89/9/2013

Z dn. 8 września 2013

O przyznaniu organizacji imprez na 2014

Zarząd zdecydował o przyznaniu imprez na 2014 rok następującym oferentom:
 1. Puchar Polski do lat 8 - UKS SP 8 Chrzanów. Miejsce rozgrywek: Poronin.

 2. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10 - Pomorski Związek Szachowy. Miejsce rozgrywek: Jastrzębia Góra.

 3. Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 - KS AZS Politechnika Wrocławska. Miejsce rozgrywek: Jastrzębia Góra.

Oferta została przyznana organizatorowi pod warunkiem uregulowania zaległości wobec PZSzach.

 1. Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych - MDK-1 Hetman Bydgoszcz. Miejsce rozgrywek: Bydgoszcz.

 2. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów: II Liga - Śląski Związek Szachowy. Miejsce rozgrywek: Szczyrk.

 3. Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych – Dolnośląski Związek Szachowy. Miejsce rozgrywek: Wrocław.

Oferta została przyznana organizatorowi pod warunkiem uregulowania zaległości wobec PZSzach.

 1. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów: Ekstraliga i I Liga- Świętokrzyski Związek Szachowy. Miejsce rozgrywek: Masłów k./Kielc.

 2. Drużynowe Mistrzostwa Polski: I Liga - UKS SP 8 Chrzanów. Miejsce rozgrywek: Poronin.

 3. Drużynowe Mistrzostwa Polski: II Liga - UKS Pałac Młodzieży Katowice. Miejsce rozgrywek: Szczyrk.

 4. Turniej Ostatniej Szansy - UKS El-Tur Bogatynia. Miejsce rozgrywek: Karpacz.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.


h. Rozpatrzenie wniosków z WZD – T. Delega, B. Jeżak
Zarząd rozpatrzył trzy wnioski z WZD.

 1. Zarząd przedyskutował wniosek o zmianę opłat za turnieje kołowe z rankingiem FIDE poniżej 2200, aby były naliczane jak za turniej szwajcarski. Po dyskusji zarząd zwrócił się skarbnika PZSzach Bogdana Jeżaka do zaproponowania rozwiązania uwzględniającego turnieje juniorskie rangi mistrzostw województwa. Zmiana ma zostać uwzględniona w przyszłym KOF.

 2. W odpowiedzi na wniosek Leona Bręgoszewskiego o zorganizowanie w Polsce Mistrzostw Świata Juniorów, PZSzach postanowił zwrócić się do wnioskodawcy o przesłanie pisemnej oferty organizacji MŚJ w Polsce.

 3. W odpowiedzi na wnioski Mirosława Gnieciaka, zarząd zdecydował o przygotowaniu protokołu z WZD na podstawie stenogramu oraz upoważnił Bogdana Jeżaka jako szefa pionu do podjęcia działań w sprawie komisji klasyfikacji i rankingu, zgodnie z wnioskiem p. Gnieciaka, że komisja z definicji nie może być jednoosobowa.

i. Chessarbiter (stan bieżący) – A. Sokólski, P. Murdzia


Aleksander Sokólski poinformował, że współpraca z ChessArbiter team nie rokuje dobrze.

Zarząd upoważnił Aleksandra Sokólskiego do podjęcia decyzji w związku z CAT w porozumieniu z Bogdanem Jeżakiem.


j. WCT - stan bieżący – A. Dzwonkowski
Adam Dzwonkowski przybliżył nowym członkom zarządu najważniejsze fakty z działalności teamu oraz nowych członków zespołu, którzy dołączyli w tym roku: Oliwię Kiołbasę, Kamila Draguna oraz Kacpra Drozdowskiego.
k. Regulamin KN – J. Kusina, W. Schmidt

Włodzimierz Schmidt poinformował, że trwają prace nad regulaminem Kadry Narodowej. Propozycja zostanie przedstawiona do połowy listopada.


8. Ocena imprez i startów.

a. Ekstraliga, II zjazd – A. Modzelan, W. Schmidt, P. Murdzia


Włodzimierz Schmidt pochwalił organizację II zjazdu Ekstraligi oraz znakomite miejsce rozgrywek w nowoczesnej bibliotece XXI wieku.
b. MPJ w szachach szybkich i błyskawicznych – A. Modzelan, P.Murdzia
Adam Dzwonkowski pochwalił organizację, która pomimo pewnych niedociągnięć była dobra. Sala gry sprawdziła się w warunkach letnich temperatur. PZSzach powinien wystosować list do prezydenta Olsztyna, z podziękowaniem za wsparcie imprezy oraz podsumowaniem korzyści dla miasta z przeprowadzenia tak wielkiej imprezy szachowej.

Anna Mrozińska poinformowała, że dotarły do niej liczne głosy krytyczne wobec imprezy, szczególnie na temat przewidzianych regulaminowo w młodszych grupach nagród rzeczowych.

Andrzej Modzelan poinformował, że nagrody rzeczowe były liczne i atrakcyjne, a zwycięzcy dostali po kilka nagród.

Tomasz Delega przypomniał, że dla rozwiania wątpliwości co do oceny imprezy, konieczne są wizytacje wszystkich imprez przez przedstawicieli PZSzach.


c. DMPJ (Ekstraliga, I i II liga) – A. Modzelan

Ekstraliga i I liga Juniorów w Karpaczu zostały przeprowadzone w bardzo dobrych warunkach. Wyżywienie było w postaci szwedzkiego stołu, także na obiad.

Mimo że poziom sportowy lig centralnych jest nieco niższy z powodu zapisanej w regulaminie blokady przyjmowania zawodników do klubu do 31 października roku poprzedzającego ligę. Przepis ten zapobiega kupowaniu zawodników przez kluby zamiast szkolenia wychowanków.

II Liga została rozegrana w Szczyrku. Impreza została oceniona pozytywnie. Anna Mrozińska poinformowała o sygnałach od uczestników, że fundusz nagród finansowych na lidze był za niski w stosunku do obiecanego. Tomasz Delega zobowiązał biuro do sprawdzenia tej kwestii.


d. IMEK – W. Schmidt, P. Murdzia

Włodzimierz Schmidt podkreślił znakomity wynik Moniki Soćko, która zakwalifikowała się do pucharu świata z 7 miejsca. Pozostałe nasze reprezentantki zagrały słabo.

Piotr Murdzia poinformował zebranych o przyczynie absencji Kariny Szczepkowskiej-Horowskiej. Zawodniczka miała w tym czasie operację.
e. Puchar Świata – W. Schmidt, P. Murdzia

W Pucharze Świata wystartowało trzech zawodników: Dariusz Świercz, Radosław Wojtaszek oraz Jan-Krzysztof Duda, który dostał specjalną nominację od prezydenta FIDE.

Najlepiej z naszych reprezentantów wypadł Świercz, który awansował do II rundy. Niestety w II rundzie przegrał z A. Griszczukiem.

Zawiódł Radosław Wojtaszek, którego występ nie sprawił żadnej radości szachowym kibicom.

Jan-Krzysztof Duda sprawił miłą niespodziankę, remisując w pierwszej partii z Iwańczukiem. Mimo że w drugiej musiał uznać wyższość sławnego rywala, pokazał się ze świetnej strony. Jego partia była sensacją dnia i zwróciła powszechną uwagę na młodego zawodnika.
f. Uniwersjada – P. Murdzia

W tym roku otrzymaliśmy finansowanie wyjazdu dla sześciu zawodników zamiast ośmiu. Pomimo to udało się wysłać silną reprezentacja na imprezę, której prestiż stale rośnie. Drużyna pozytywnie zaskoczyła ogromnym sukcesem, gdyż reprezentacje stanęły na starcie zawodów w bardzo silnych składach. Naszym reprezentantom należą się wielkie brawa. Włodzimierz Schmidt podkreślił świetny wynik Jacka Tomczaka.

Liczymy na dalsza udaną współpracę z AZS.
g. DMEJ – A. Modzelan, P. Murdzia

W DMEJ czwarte z rzędu zwycięstwo odniosła reprezentacja juniorów, która wystąpiła w składzie: Dragun, Duda, Drozdowski, Licznerski. Rewelacyjny wynik 7 z 7 uzyskał Kamil Dragun.

Reprezentacja juniorek również zdobyła medal, udowadniając swoją waleczność.
h. Czwórmecz, Puchar Dworkowicza – A. Modzelan, P. Murdzia


 • Dworkowicz – A. Modzelan

Zespół wypadł na miarę swoich możliwości, zajmując VI miejsce w tabeli. Puchar Dworkowicza jest turniejem o elitarnym charakterze, w pięknej lokalizacji, oferujący świetne warunki gry. Po zmianach w kalendarzu PZSzach nie koliduje z terminami lig juniorskich. Wiceprezes A. Modzelan podkreślił konieczność wysyłania jak najsilniejszego składu.


 • Czwórmecz juniorów - P. Murdzia

P. Murdzia przedstawił koncepcję czwórmeczu. Są to organizowane od kilku lat zawody, w których biorą udział cztery drużyny juniorskie: reprezentacje Polski, Czech, Niemiec oraz drużyna organizatora. W tym roku zawody odbyły się w Ströbeck. Obsada nie jest zbyt silna, wiec turniej nie ma wielkiej rangi sportowej.
i. DMŚ w szachach niewidomych – A. Matusiak

Polska reprezentacja zajęła drugie miejsce. Zawodnicy i trener ekipy otrzymali z MSiT miejsce polskiej drużyny – zawodnicy otrzymali z MSIT nagrody.


j. Kongres ICCF – T. Delega

Kongres został zorganizowany w Krakowie przez Mariusza Wojnara we współpracy z Tomaszem Stefaniakiem. Wzięło w nim udział ponad osiemdziesiąt osób. Uczestnicy kongresu byli niezwykle zaangażowani w sprawy szachów korespondencyjnych.

k. Wakacje z szachami – B. Jeżak

Bogdan Jeżak zaproponował Krzysztofa Górę na stałego koordynatora Wakacji z szachami z ramienia PZSzach.

Wiceprezes Adam Dzwonkowski podkreślił, że wakacje były świetnie zorganizowane na terenie pięknej szkoły z tradycjami i zapleczem sportowym.

Krzysztof Góra poinformował, że na obozie było w tym roku dwadzieścioro dzieci więcej niż w roku ubiegłym w Bęsi. Przy tak dużej grupie dzieci liczne zdarzenia wymagają interwencji kierownictwa, dlatego też potrzebna jest druga osoba.

Prezes Tomasz Delega w imieniu zarządu podziękował Kamili Kałużnej za wzorowe wywiązanie się z roli kierownika obozu oraz Bogdanowi Jeżakowi i Krzysztofowi Górze za zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia. Przypomniał, że akcja „Wakacje z szachami 2013” została dofinansowana z pieniędzy, które zostały przekazane jako 1% darowizny od podatku dla PZSzach jako Organizacji Pożytku Publicznego. Do PZszach wpłynęła kwota ponad 5.900 zł. Prezes zaapelował do zarządu, aby członkowie promowali tę akcję.

Krzysztof Góra podkreślił, że świetnie się sprawdzili młodzi członkowie kadry instruktorskiej, którzy mieli bardzo dobry kontakt z dziećmi.


UCHWAŁA NR 90/9/2013

Z dn. 8 września 2013

o powołaniu Krzysztofa Góry na koordynatora „Wakacji z szachami” 2014
Zarząd PZSzach powołał Krzysztofa Górę na koordynatora „Wakacji z szachami” 2014.
Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Jan Kusina (opuścił zebranie).
UCHWAŁA NR 91/9/2013

Z dn. 8 września 2013

o powołaniu Kamili Kałużnej na dyrektora „Wakacji z szachami” 2014
Zarząd PZSzach powołał Kamilę Kałużną na kierownika „Wakacji z szachami” 2014.

Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Jan Kusina (opuścił zebranie).


9. Imprezy i starty planowane.

a. MŚ do lat 20 – W. Schmidt, P. Murdzia

Na zawody w tym roku udadzą się: Anna Iwanow, Marcel Kanarek i Jan-Krzysztof Duda. Liczymy szczególnie na Jana-Krzysztofa Dudę.
b. MŚ w solvingu - P. Murdzia

Zawody odbędą się w Gruzji. Polskę reprezentują: Piotr Murdzia, Kacper Piorun i Aleksander Miśta. Drużyna uda się na mistrzostwa z planem przywiezienia kolejnych medali.


c. MEJ - A. Modzelan, P. Murdzia

Do tegorocznych Mistrzostw Europy Juniorów zgłosiło się ponad 40 osób. Zawodnikom towarzyszyć będzie wielu rodziców. Stąd też nad reprezentacją czuwać będzie dwóch kierowników – jeden nad podstawową reprezentacją, a drugi nad zawodnikami jadącymi na zawody na własny koszt.

Kierownikiem podstawowej reprezentacji będzie Jacek Bielczyk.

Wiceprezes Andrzej Modzelan zaproponował Aleksandra Czerwońskiego na drugiego kierownika reprezentacji.


UCHWAŁA NR 92/9/2013

Z dn. 8 września 2013

o powołaniu Jacka Bielczyka na I kierownika reprezentacji na Mej 2013
Zarząd PZSzach powołał Jacka Bielczyka na pierwszego kierownika reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Juniorów 2013.
Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Jan Kusina (opuścił zebranie).
UCHWAŁA NR 93/9/2013

Z dn. 8 września 2013

o powołaniu Aleksandra Czerwońskiego na II kierownika reprezentacji na MEJ 2013
Zarząd PZSzach powołał Aleksandra Czerwońskiego na drugiego kierownika reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy Juniorów 2013.
Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Jan Kusina (opuścił zebranie).
Andrzej Modzelan poinformował, że w grupie juniorek do lat 18 Magdalena Mucha musiała zrezygnować ze startu z powodów zdrowotnych. W porozumieniu z Markiem Matlakiem podjęta została decyzja o zaproponowaniu tego miejsca Marii Leks, która musiała odmówić z powodu obowiązków szkolnych w klasie maturalnej. Miejsce zaproponowano następnie brązowej medalistce mistrzostw Polski w tej grupie wiekowej Klaudii Wiśniowskiej.
Ponieważ z udziału w zawodach musiała wycofać się Zofia Szulc w grupie do lat 10, miejsce organizatora otrzymała startująca w tej grupie Magdalena Harazińska.
Zarząd zdecydował, że środki, zarezerwowane na sfinansowanie kosztów udziału Zofii Szulc w zawodach, zostaną przesunięte na zakup biletów lotniczych Magdaleny Harazińskiej i Klaudii Wiśniowskiej.
d. MŚJ - A. Modzelan, P. Murdzia

Istnieje pewien problem ze znalezieniem odpowiedniego kierownika ekipy, gdyż zawody odbywają się w okresie świątecznym.


Zarząd zapoznał się z wnioskami:
-- Wniosek o pełne finansowanie startu Marii Leks w Mistrzostwach Świata Juniorów 2013. Zawodniczka ma na obecnej liście ranking 2099.

- Wniosek o pełne finansowanie startu Mikołaja Tomczaka Mistrzostwach Świata Juniorów 2013. Zawodnik odnotował przyrost rankingowy 400 punktów w dwa lata.

- Wniosek o pełne finansowanie startu Szymona Gumularza Mistrzostwach Świata Juniorów 2013.. Zawodnik ma najwyższy ranking w kraju w swojej grupie wiekowej, ranking jest niewiele niższy niż wymagany próg.

- Wniosek o dofinansowanie startu Magdaleny Harazińskiej w Mistrzostwach Świata Juniorów 2013.

- Wniosek o pełne finansowanie startu Alicji Śliwickiej w Mistrzostwach Świata Juniorów 2013.
Zarząd po zapoznaniu się z wnioskami przedstawionymi przez wiceprezesa ds. młodzieżowych postanowił, że decyzja o finansowaniu startów zawodników zostanie podjęta w terminie późniejszym.

10. Wolne wnioski.


 1. Wniosek MZSzach o zmniejszenie opłat za użytkowanie lokalu PZSzach.

Tomasz Delega przedstawił wniosek Mazowieckiego Związku Szachowego o zmniejszenie opłat za użytkowanie biura PZSzach. Zarząd rozpatrzył wniosek mazowieckiego w sprawie udostępnienia lokalu i przychylił się do ich prośby.

UCHWAŁA NR 94/9/2013

Z dn. 8 września 2013

o powołaniu reprezentacji Polski na MŚ w solvingu
Zarząd PZSzach powołał reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata w solvingu 2013. w składzie: Piotr Murdzia, Kacper Piorun, Aleksander Miśta.
Głosowało sześciu członków zarządu. Sześć głosów za. Pięciu członków zarządu nieobecnych.


 1. Wniosek Jacka Bielczyka w sprawie deregulacji zawodu trenera.

Zarząd zapoznał się z propozycją przewodniczącego komisji trenerów w zakresie deregulacji zawodu trenera. Upoważnił Piotra Murdzię do powołania zespołu, który w ciągu najbliższych 2 tygodni przedstawi zarządowi propozycje.


 1. Wniosek Rafała Siwika o zwolnienie turnieju arcymistrzowskiego w Polanicy-Zdroju z opłat


UCHWAŁA NR 95/9/2013

Z dn. 8 września 2013

o zwolnieniu turnieju arcymistrzowskiego w Polanicy-Zdroju z opłat
Zarząd zdecydował o całkowitym zwolnieniu turnieju arcymistrzowskiego w Polanicy-Zdroju z opłat.

Głosowało sześciu członków zarządu. Pięć głosów za. Jeden głos przeciw. Pięciu członków zarządu nieobecnych.
 1. Umowa barterowa ze Świętokrzyskim Związkiem Szachowym - informacja

Adam Dzwonkowski przedstawił informacje o umowie barterowej ze Świętokrzyskim Związkiem Szachowym na usługi reklamowe w mediach PZSzach w zamian za wydawnictwa szachowe dla dzieci.

11. Zakończenie.

Wiceprezes Andrzej Matusiak zaproponował termin zebrania zarządu. Wstępnie ustalono termin następnego posiedzenia na 16 listopada 2013 r. podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w Warszawie. Termin zostanie zatwierdzony drogą mailową.

Prezes Tomasz Delega podziękował zgromadzonym za udział w zebraniu i zakończył posiedzenie.

Protokolant/-/

Dorota Rzepecka

Pobieranie 124.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna